FAMOTIDIN

FAMOTIDIN 40 mg tableta

30 filmom obloženih tableta (3 blistera po 10 filmom obloženih tableta) u kutiji

Supstance:
famotidin
Jačina ATC Oblik
40 mg tableta A02BA03 film tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

FAMOTIDIN HF
20 mg, film tableta
40 mg, film tableta
famotidin

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, prije nego što počnete da koristite ovaj lijek.
Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
Ovaj lijek propisan je Vama i ne smijete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste
znake bolesti kao i Vi.
Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primijetite neko neželjeno dejstvo koje nije
navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:
1. Šta je lijek FAMOTIDIN HF i čemu je namijenjen
2. Šta treba da znate prije nego što uzmete lijek FAMOTIDIN HF
3. Kako se upotrebljava lijek FAMOTIDIN HF
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lijek FAMOTIDIN HF
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LIJEK FAMOTIDIN HF I ČEMU JE NAMIJENJEN?
Lijek FAMOTIDIN HF sadrži aktivnu supstancu famotidin, koja pripada grupi lijekova pod nazivom
histamin antagonisti H

2

receptora koji smanjuju lučenje kiseline u želucu.

FAMOTIDIN HF 20 mg se koristi za:

liječenje čireva u želucu i dvanaestopalačnom crijevu (duodenum).

spriječavanje ponovnog javljanja čireva u želucu i dvanaestopalačnom crijevu (duodenum).

liječenje Zollinger-Ellison sindroma, oboljenje gdje želudac proizvodi previše kiseline.

liječenje simptoma (npr. žgaravice) blagog refluksnog ezofagitisa (blaga upala jednjaka).

FAMOTIDIN HF 40 mg se koristi za:

liječenje čireva u želucu i dvanaestopalačnom crijevu (duodenum).

liječenje Zollinger-Ellison sindroma, oboljenje gdje želudac proizvodi previše kiseline.

liječenje simptoma blagog do umjerenog refluksnog ezofagitisa (blaga do umjerena upala
jednjaka), oboljenje koje uzrokuje žgaravicu.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRIJE NEGO ŠTO UZMETE LIJEK FAMOTIDIN HF

Upozorite ljekara ako uzimate druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj

metabolizma, preosjetljivi ste na lijekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

Lijek FAMOTIDIN HF ne smijete koristiti ukoliko:

ste alergični (preosjetljivi) na famotidin ili na bilo koji od sastojaka lijeka.

ste dijete.

Upozorenja i mjere opreza
Obavijestite Vašeg ljekara prije primjene ovog lijeka ukoliko:

Imate problema sa bubrezima (vidjeti odjeljak 3, 'Kako se upotrebljava lijek FAMOTIDIN HF, u
daljnjem tekstu).

Uzimate atazanavir za HIV infekciju (vidjeti ‘Primjena drugih lijekova’ ispod).

FAMOTIDIN HF nije odgovajući lijek u liječenju manjih, prolaznih simptoma.

Vaš ljekar će možda takođe uraditi daljnja ispitivanja da isključi kancer ukoliko bolujete od čira na
želucu. Molimo Vas da javite Vašem ljekaru simptome kao što su:

nenamjeran gubitak kilaže

stalno povraćanje

poteškoće u gutanju

povraćanje krvi

izgledate blijedi i osjećate slabost (anemija)

krv u stolici.

Neki čirevi mogu biti zbog bakterije koja se naziva

Helicobacter pylori. Vaš ljekar će uraditi neke

testove da utvrdi da li Vam je potrebno dodatno liječenje zbog ove infekcije da pomogne zacjeljivanju
čira.

Primjena drugih lijekova

Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi na lijekove koje više ne pijete, kao i na lijekove koje

planirate da uzimate u budućnosti. Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do

nedavno uzimali neki drugi lijek, uključujući i lijek koji se nabavlja bez ljekarskog recepta.

NE uzimajte lijek FAMOTIDIN HF u kombinaciji sa:

Probenecidom (koristi se za liječenje gihta).

Atazanavir u kombinaciji sa ritonavirom i tenofovirom (koriste za liječenje HIV infekcije).

Razgovarajte sa Vašim ljekarom ukoliko uzimate neke od sljedećih lijekova (takođe vidjeti Uzimanje
lijeka FAMOTIDIN HF u kombinaciji sa drugim lijekovima' u odjeljku 3 'Kako se upotrebljava lijek
FAMOTIDIN HF'):

Antacidi koji se koriste za liječenje loše probave, npr. mlijeko magnezijuma.

Ketokonazol, itrakonazol (koriste za liječenje gljivičnih infekcija).

Sukralfat (koristi za liječenje čireva crijeva).

Atazanavir sa ritonavir (koriste se za liječenje HIV infekcije).

Molimo Vas da obavijestite Vašeg ljekara ili farmaceuta ukoliko uzimate ili ste nedavno uzimali bilo
koji lijek, uključujući lijekove koji se nabavljaju bez ljekarskog recepta.

Primjena lijeka FAMOTIDIN HF u periodu trudnoće i dojenja

Prije nego što počnete da uzimate neki lijek, posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Lijek FAMOTIDIN HF se ne preporučuje tokom trudnoće, samo ukoliko Vaš ljekar smatra da je korist
veća od mogućeg rizika.
Ukoliko dojite treba da izbjegavate primjenu lijeka FAMOTIDIN HF obzirom da se izlučuje u mlijeko
dojilja.
Savjetujte se sa Vašim ljekarom prije uzimanja bilo kojeg lijeka.

Uticaj lijeka FAMOTIDIN HF na upravljanje motornim vozilom i rukovanje mašinama
Ne očekuje se da lijek FAMOTIDIN HF utiče na Vašu sposobnost upravljanja motornim vozilom ili
rukovanja mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka FAMOTIDIN HF
Lijek FAMOTIDIN HF sadrži laktozu. Ako Vam je ljekar rekao da ne podnosite neke šećere, obratite
se Vašem ljekaru prije nego što počnete da koristite ovaj lijek.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LIJEK FAMOTIDIN HF

Uvijek uzimajte lijek

FAMOTIDIN HF

tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš ljekar i ne prekidajte sa

uzimanjem lijeka bez naloga Vašeg ljekara. Ako niste sigurni, provjerite sa ljekarom ili farmaceutom.

Ukoliko vidite drugog ljekara ili odete u bolnicu, obavijestite ljekara ili medinsko osoblje koje lijekove
uzimate.
FAMOTIDIN HF tablete treba progutati sa vodom što bi bilo poželjno.

Uobičajeno doziranje
Odrasli (uključujući i starije osobe):
FAMOTIDIN 20 mg

Liječenje čireva želuca ili tankog crijeva:
Dvije tablete od 20 mg koje se uzimaju uveče prije spavanja. Liječenje može trajati između 4 i
8 sedmica.

Spriječavanje ponovne pojave čireva na tankom crijevu:
Jedna tableta od 20 mg koja se uzima uveče. Vaš ljekar će odrediti koliko dugo će liječenje
trajati.

Zollinger-Ellison sindrom:
Obično se uzima jedna tableta od 20 mg svakih 6 sati, ali možda će Vaš ljekar prilagoditi dozu
lijeka zavisno od Vaše reakcije na lijek. Vaš ljekar će odlučiti koliko dugo će trajati liječenje.

Simptomi (npr. žgaravice) blagog refluksnog ezofagitisa:
Jedna tableta od 20 mg bi se trebala uzimati dva puta dnevno.
Liječenje obično traje 6 sedmica, ali Vaš ljekar će možda produžiti liječenje do 12 sedmica.

FAMOTIDIN 40 mg

Liječenje čireva želuca ili tankog crijeva:
Jedna tableta od 40 mg koja se uzima uveče prije odlaska na spavanje. Liječenje može trajati
između 4 i 8 sedmica.

Zollinger-Ellison sindrom:
Obično se uzima jedna tableta od 20 mg svakih 6 sati. Za ovu dozu FAMOTIDIN 20 mg je
dostupan. Vaš ljekar će možda prilagoditi ovu dozu lijeka i propisati Vam FAMOTIDIN 40 mg
zavisno od Vaše reakcije na tablete od 20 mg. Vaš će ljekar odlučiti koliko dugo će trajati
liječenje.

Blagi do umjereni refluksni ezofagitis:
Obično jedna tableta od 40 mg bi se trebala uzimati dva puta dnevno. Vaš ljekar će možda
prilagoditi ovu dozu zavisno od Vaše reakcije na liječenje. Liječenje obično traje 6 sedmica, ali
Vaš ljekar će možda produžiti liječenje do 12 sedmica.

Pacijenti sa oboljenjem bubrega
Vaš ljekar će možda propisati manju dozu. Ukoliko imate teško oboljenje bubrega, doza se obično
prepolovi.

Djeca
FAMOTIDIN HF tablete ne smiju uzimati djeca.

Način primjene lijeka FAMOTIDIN HF
Tablete je poželjno popiti sa vodom.

Uzimanje lijeka FAMOTIDIN HF sa drugim lijekovima:
Sljedeći lijekovi mogu da utiču na resorpciju lijeka FAMOTIDIN HF ukoliko se uzimaju istovremeno:

Antacidi:
Uzmite FAMOTIDIN HF tablete najmanje 1 – 2 sata prije uzimanja antacida.

Ketokonazol ili itrakonazol:
Uzmite FAMOTIDIN HF tablete najmanje 2 sata prije uzimanja ketokonazola ili itrakonazola.

Sukralfat:
Uzmite FAMOTIDIN HF tablete najmanje 2 sata prije ili poslije uzimanja sukralfata.

Ako ste uzeli više lijeka FAMOTIDIN HF nego što je trebalo
Ukoliko ste Vi (ili neko drugi) uzeli mnogo više tableta istovremeno od onoga što Vam je preporučeno
ili mislite da je dijete možda progutalo Vaš lijek, odmah se obratite najbližoj zdravstvenoj ustanovi ili
Vašem ljekaru. Ponesite ovo uputstvo za pacijenta, preostale tablete i kutiju sa sobom u bolnicu ili kod
Vašeg ljekara da bi oni znali koje ste tablete popili.

Ako ste zaboravili da uzmete lijek FAMOTIDIN HF

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomjestite to što ste preskočili da uzmete lijek!

Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu lijeka, uzmite je što je prije moguće. Međutim, ukoliko se
približilo vrijeme za uzimanje sljedeće doze, nastavite sa uzimanjem lijeka prema preporučenom
režimu.

Ukoliko imate dodatnih pitanja vezanih za primjenu lijeka FAMOTIDIN HF, obratite se Vašem ljekaru
ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

Lijek FAMOTIDIN HF, kao i drugi lijekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju

ispoljiti kod svih.

Prestanite da uzimate FAMOTIDIN HF tablete i odmah tražite savjet Vašeg ljekara ili idite u najbližu
zdravstvenu ustanovu ukoliko se pojave sljedeći simptomi:

Alergijska reakcija (oticanje usana, lica ili vrata što vodi do teške poteškoće u disanju; ospa i
koprivnjača)

Teški osip sa plikovima na koži gdje se površinski slojevi kože ljušte.

Uvo su veoma ozbiljna neželjena dejstva ali se javljaju rijetko (npr. javljaju se od 1 do 10 na 10,000
korisnika). Možda će Vam trebati hitna medicinska pomoć ili hospitalizacija.

Prijavljena su sljedeća neželjena dejstva prema prikazanoj učestalosti:

Često (javljaju se manje od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lijek):

Glavobolja.

Vrtoglavica.

Opstipacija (zatvor).

Proliv.

Manje često (javljaju se manje od 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lijek):

Suva usta

Stomačni problemi, mučnina, povraćanje, gasovi.

Gubitak apetita.

Ospa.

Svrab.

Umor.

Rijetko (javljaju se manje od 1 na 1000

pacijenata

koji uzimaju lijek):

Žutilo kože i beonjača oka.

Koprivnjača.

Bol u zglobovima.

Abnormalni rezultati analize krvi.

Veoma rijetko (

javljaju se manje od 1 na

10,000 pacijenata

koji uzimaju lijek):

Poremećaji krvi koji se mogu karakterisati groznicom ili drhtavicom, neobičnim krvarenjem ili
neobjašnjivim modricama, čirevima u ustima ili grlu.

Halucinacije.

Dezorijentacija.

Konfuzija, anksioznost, uznemirenost.

Depresija.

Peckanje i trnjenje ili obamrlost.

Pospanost ili poteškoće sa spavanjem.

Epileptični napadi.

Osjećaj stezanja u grudima.

Gubitak kose,

Grčevi u mišićima.

Impotencija (nemogućnost postizanja i održavanja erekcije).

Povećanje grudi kod muškaraca (povlači se po prekidu liječenja)

Smanjena seksualna želja.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka

U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI LIJEK FAMOTIDIN HF

Čuvati van domašaja i vidokruga djece!

Rok upotrebe
3 (tri) godine.
Nemojte koristiti lijek FAMOTIDIN HF poslije isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok
upotrebe ističe posljednjeg dana navedenog mjeseca.

Čuvanje
Čuvati na temperaturi do 30 °C, u originalnom pakovanju u cilju zaštite od vlage.

Lijekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite
lijekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mjere pomažu očuvanju životne sredine.
Neupotrijebljeni lijek se uništava u skladu sa važećim propisima.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta sadrži lijek FAMOTIDIN HF

Aktivne supstance su:

FAMOTIDIN HF, 20 mg, film tableta:

Jedna film tableta sadrži:
famotidin

20 mg.

FAMOTIDIN HF, 40 mg, film tableta:

Jedna film tableta sadrži:
famotidin

40 mg.

Ostali sastojci su:

FAMOTIDIN HF, film tableta, 20 mg:

Jezgro:

Celuloza, mikrokristalna

Skrob, kukuruzni

Talk

Kroskarmeloza-natrijum

Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni

Magnezijum-stearat

Omotač:

Opadry II Pink 33G 24054:

HPMC 2910/Hipromeloza 6cp

Titan-dioksid

Laktoza monohidrat

Makrogol/PEG 3350

Triacetin

Gvožđe-oksid, žuti

Gvožđe-oksid, crveni

Gvožđe-oksid, crni

FAMOTIDIN HF, film tableta, 40 mg

Jezgro:

Celuloza, mikrokristalna

Skrob, kukuruzni

Talk

Kroskarmeloza-natrijum

Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni

Magnezijum-stearat

Omotač:

Opadry II Brown 33G 26793

HPMC 2910/Hipromeloza 6cp

Titan-dioksid

Laktoza monohidrat

Makrogol/PEG 3350

Triacetin

Gvožđe-oksid, žuti

Gvožđe-oksid, crveni

Gvožđe-oksid, crni

Kako izgleda lijek FAMOTIDIN HF i sadržaj pakovanja

FAMOTIDIN HF, film tableta, 20 mg:

Okrugle, bikonveksne film tablete, svijetlo ružičaste boje, na prelomu bijele.
U složivoj kartonskoj kutiji nalaze se 3 blistera (PVC/Al) sa po 10 film tableta tableta od 20 mg.

FAMOTIDIN HF, film tableta, 40 mg:

Okrugle, bikonveksne film tablete, svijetlo smeđe boje, na prelomu bijele.
U složivoj kartonskoj kutiji nalaze se 3 blistera (PVC/Al) sa po 10 film tableta tableta od 40 mg.

Režim izdavanja
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Proizvođač
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, BiH

Proizvođač gotovog lijeka
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, BiH

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, BiH

Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet

Famotidin HF 30 x 20 mg: 04-07.3-2-2099/16 od 26.09.2016.

Famotidin HF 30 x 40 mg: 04-07.3-2-2100/16 od 26.09.2016.