FELODIPIN HF 10 mg retard tableta sa produženim oslobađanjem

FELODIPIN HF 10 mg retard 10 mg tableta

20 tableta sa produženim oslobađanjem (2 blistera po 10 tableta) u kutiji

Supstance:
felodipin
Jačina ATC Oblik
10 mg tableta C08CA02 tableta sa produženim oslobađanjem

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

FELODIPIN HF 5 mg retard
5 mg
tableta sa produženim oslobađanjem

felodipin

FELODIPIN HF 10 mg retard
10 mg
tableta sa produženim oslobađanjem

felodipin

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, prije nego što počnete da koristite ovaj lijek.
Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
Ovaj lijek propisan je Vama i ne smijete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake
bolesti kao i Vi.
Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primijetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u
ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:
1. Šta je FELODIPIN HF i čemu je namijenjen
2. Šta treba da znate prije nego što uzmete lijek FELODIPIN HF
3. Kako se upotrebljava FELODIPIN HF
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lijek FELODIPIN HF
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LIJEK FELODIPIN HF I ČEMU JE NAMIJENJEN?
FELODIPIN HF sadrži supstancu po imenu felodipin. On pripada grupi lijekova koji se nazivaju ,,blokatori
kalcijumskih kanala“. Felodipin se koristi u liječenju visokog krvnog pritiska (hipertenzije) ili za
sprečavanje bolnog srčanog stanja poznatog kao angina.
Felodipin djeluje tako što opušta i proširuje krvne sudove. Ovo olakšava snižavanje Vašeg krvnog pritiska
i spriječavanje bola u grudima (angine).

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRIJE NEGO ŠTO UZMETE LIJEK FELODIPIN HF
Ne uzimajte FELODIPIN HF ukoliko:

Ste alergični (preosjetljivi) na felodipin ili na bilo koji drugi sastojak lijeka FELODIPIN HF (vidjeti
dio 6: Dodatne informacije).

Ste alergični na dihidropiridinske lijekove (kao što su nifedipin ili amlodipin).

Imate nešto što se zove nestabilna angina (angina koja nije dobro kontrolisana lijekovima).

Imate ozbiljne srčane probleme.

Ste imali srčani udar u proteklih mjesec dana.

Imate nešto što se zove kardiogeni šok (ozbiljno stanje u kome srce nije sposobno da snabdije
tijelo dovoljnom količinom krvi).

Imate bolest srčanih zalistaka ili srčanog mišića (hipertrofijsku kardiomiopatiju).

Ste trudni ili pokušavate da zatrudnite (pogledati pod ,,Trudnoća i dojenje”).

Ukoliko se bilo šta od navedenog donosi na Vas nemojte uzimati FELODIPIN HF. Ukoliko niste sigurni
prije upotrebe lijeka FELODIPIN HF razgovarajte sa Vašim ljekarom ili farmaceutom.

Budite posebno oprezni sa lijekom FELODIPIN HF
Prije nego što uzmete FELODIPIN HF, obavijestite Vašeg ljekara ukoliko:

Imate problema sa jetrom.

Imate srčanih problema (tj. ubrzane otkucaje srca, ili visok i/ili nizak krvni pritisak).

Uzimanje drugih lijekova
Ukoliko uzimate ili ste u skorije vrijeme uzimali bilo kakve druge lijekove, obavestite o tome Vašeg ljekara
ili farmaceuta. Ovo važi i za ljekovito bilje, kao i za lijekove koji se izdaju bez recepta.

Posebno je važno da obavijestite Vašeg ljekara ili farmaceuta ukoliko uzimate neki od slijedećih lijekova:

Cimetidin (za čireve).

Eritromicin (za bakterijske infekcije).

Itrakonazol ili ketokonazol (za gljivične infekcije).

Inhibitori HIV proteaze (kao što je ritonavir).

Fenitoin, karbamazepin ili fenobarbital (za epilepsiju).

Takrolimus (koristi se nakon transplantacije bubrega ili jetre).

Rifampicin (za liječenje tuberkuloze).

Kantarion (

Hypericum perforatum) (za liječenje depresije i napetosti).

Barbiturati (sedativi).

Efavirenz ili nevirapin (za liječenje HIV-a).

Varfarin (protiv zgrušavanja krvi).

Ciklosporin (uglavnom ga koriste pacijenti koji su imali transplantaciju, ali se koristi i za liječenje
reumatoidnog artritisa i psorijaze).

Uzimanje FELODIPIN HF sa hranom i pićem
Nemojte piti sok od grejpfruta dok uzimate tablete FELODIPIN HF.
Ovaj sok može da utiče na djelovanje
lijeka.

Trudnoća i dojenje
Ne uzimajte FELODIPIN HF ukoliko ste trudni ili pokušavate da zatrudnite. Razlog je taj što FELODIPIN
HF može da naškodi Vašem nerođenom djetetu.

Ukoliko dojite, obratite se ljekaru prije nego što uzmete Felodipin.

Upravljanje vozilom i rukovanje mašinama
Ukoliko osjećate vrtoglavicu nakon uzimanja ovog lijeka, nemojte da upravljate vozilom ili upotrebljavate
alate ili mašine.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka FELODIPIN HF
Tablete FELODIPIN HF sadrže laktozu, koja predstavlja vrstu šećera. Ukoliko Vam je Vaš ljekar rekao da
niste tolerantni na neke od šećera, razgovarajte sa njim prije uzimanja ovog lijeka.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LIJEK FELODIPIN HF

Uvijek uzimajte lijek FELODIPIN HF tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš ljekar i ne prekidajte sa

uzimanjem lijeka bez naloga Vašeg ljekara.

Uvijek uzimajte FELODIPIN HF onako kako Vam je rekao Vaš ljekar. Ukoliko niste sigurni, trebalo bi da
se konsultujete sa Vašim ljekarom ili farmaceutom.

Progutajte cijelu tabletu sa vodom. Tablete nemojte dijeliti, lomiti ili žvakati.

Tableta se može uzeti bez hrane ili nakon laganog obroka koji nije bogat mastima ili ugljenim
hidratima (šećerom).

Uz Vaše tablete su priloženi i dani u nedjelji. Ovako ćete moći da upamtite kojim danima treba da
ih uzimate.

Odrasli sa visokim krvnim pritiskom (hipertenzija)

Preporučena doza je jedna tableta od 5 mg ujutru.

Vaš ljekar može da poveća dozu na 10 mg.

Odrasli sa stabilnom anginom

Preporučena doza je jedna tableta od 5 mg ujutru.

Vaš ljekar može da poveća dozu na 10 mg.

Stariji (iznad 65 godina)

Kod starijih, najmanja dostupna doza bi trebalo da se koristi na početku terapije.

Djeca (ispod 18 godina)

Upotreba felodipina kod djece (ispod 18 godina starosti) nije dovoljno ispitana. Zbog toga,
FELODIPIN HF se ne smije davati djeci.

Osobe koje imaju probleme sa jetrom

Ukoliko imate probleme sa jetrom, Vaš ljekar Vam može dati manju dozu lijeka FELODIPIN HF.

Ako ste uzeli više lijeka FELODIPIN HF nego što je trebalo
Ukoliko ste uzeli više tableta FELODIPIN HF nego što Vam je Vaš ljekar propisao, odmah obavijestite
Vašeg ljekara ili idite do najbliže bolnice. Tom prilikom ponesite FELODIPIN HF sa Vama.

Ako ste zaboravili da uzmete lijek FELODIPIN HF

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadoknadite to što ste preskočili da uzmete lijek!

Ukoliko ste zaboravili da uzmete dozu, uzmite je čim se sjetite. Međutim, ukoliko je blizu vrijeme
da se uzme sljedeća doza, preskočite propuštenu dozu.

Ukoliko imate dodatna pitanja u vezi upotrebe ovog lijeka obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA
Kao i ostali lijekovi, FELODIPIN HF može izazvati neželjena dejstva iako se oni ne moraju javiti kod svih
pacijenata.

Ukoliko Vam se dogodi nešto od dole navedenog, odmah prestanite sa uzimanjem lijeka FELODIPIN HF i
obratite se Vašem ljekaru:

Bol u grudima i vrtoglavica u isto vrijeme.

Alergijska reakcija. U znakove mogu spadati izrasline na Vašoj koži (modrice) ili otoci Vašeg lica,
usana, usta, jezika ili grla.

Druga moguća neželjena dejstva:

Veoma često (javljaju se kod više od 1 na 10 pacijenata)

Oticanje stopala i zglobova.

Često (javljaju se kod manje od 1 na 10 pacijenata)

Glavobolje.

Crvenilo Vaše kože.

Manje često (javljaju se kod manje od 1 na 100 pacijenata)

Ubrzani otkucaji srca.

Snažni otkucaji srca (palpitacije).

Utrnulost u prstima noge ili ruke.

Bol u želucu.

Mučnina.

Osip.

Svrab.

Vrtoglavica.

Zamor.

Nizak krvni pritisak. Zbog ovog možete osjetiti vrtoglavicu ili izgubiti svijest.

Rijetko (javljaju se kod manje od 1 na 1000 pacijenata)

Gubitak svijesti.

Mučnina.

Bol u zglobovima.

Bol u mišićima.

Nesposobnost postizanja erekcije (impotencija).

Osip sa modricama.

Veoma rijetko (javljaju se kod manje od 1 na 10000 pacijenata)

Uvećane desni (ukoliko već imate uvećane desni, stanje se može pogoršati. Ovo se može
spriječiti pažljivim održavanjem higijene zuba).

Povećani nivoi enzima jetre.

Upala kože.

Osetljivost na sunčevu svetlost.

Češće izlučivanje vode (urina), obično tokom dana.

Alergijska reakcija (anafilaksa, tj. oticanje lica, usana, usta, jezika ili grla; groznica).

Na početku liječenja ili ukoliko se Vaša doza poveća, mogu se javiti neki od dole navedenih sporednih
efekata:

Crvenilo kože, glavobolje, brži ili snažniji otkucaji srca, vrtoglavica ili zamor.

Neka Vas ovaj spisak mogućih neželjenih dejstava ne zabrine. Može se desiti da se kod Vas ne javi
nijedan od njih. Ukoliko bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili ukoliko primjetite neželjena dejstva
koji nisu navedeni u ovom uputstvu, obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI LIJEK FELODIPIN HF

Čuvati van domašaja i vidokruga djece!

Ne upotrebljavajte ovaj lijek po isteku roka upotrebe, koji je naznačen na etiketi. Rok upotrebe se odnosi
na posljednji dan tog mjeseca.
Čuvati na temperaturi do 25°C.

Rok upotrebe
Četiri (4) godine.

Lijekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lijekove
koji Vam više nisu potrebni. Ove mjere pomažu očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni lijek se uništava
u skladu sa važećim propisima.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta FELODIPIN HF sadrži
Aktivni sastojak je felodipin. Felodipin tablete sadrže 5 mg ili 10 mg felodipina.
Jezgro tablete: Laktoza monohidrat; Mikrokristalna celuloza; Hipromeloza; Povidon; Propil galat; Koloidni
anhidrovani silicijum dioksid; Magnezijum stearat.
Film:

Hipromeloza; Feri oksid crveni (E172); Feri oksid žuti (E172); Titanijum dioksid (E171); Talk;

Propilen glikol.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

PROIZVOĐAČ (administrativno sjedište)
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, BiH

PROIZVOĐAČ GOTOVOG LIJEKA (mjesto puštanja lijeka u promet)
STADA Arzneimittel AG
Stadastrasse 2-18, Bad Vilbel, Njemačka

Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, BiH

NOSILAC DOZVOLE ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

BROJ I DATUM DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET
FELODIPIN HF 5 mg retard,
tableta sa produženim oslobađanjem, 20 x 5 mg: 04-07.10-912/14 od
28.08.2014.
FELODIPIN HF 10 mg retard, tableta sa produženim oslobađanjem, 20 x 10 mg: 04-07.10-913/14 od
28.08.2014.