FLUMEN

FLUMEN 50 mg/2 mL

1 staklena bočica sa 2 ml rastvora za injekciju, u kutiji

Supstance:
fludarabin
Jačina ATC Oblik
50 mg/2 mL L01BB05 rastvor za injekciju