FOLIK

FOLIK 5 mg tableta

20 tableta (2 blistera po 10 tableta) u kutiji

Supstance:
folna kiselina
Jačina ATC Oblik
5 mg tableta B03BB01 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo!

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome.

Drugome ovaj lijek može da škodi, čak i ako ima znake bolesti slične Vašima.

Ako primjetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavjestiti ljekara ili farmaceuta.

FOLIK

tablete 5 mg
Folna kiselina

Sadržaj uputstva:
1. Što je FOLIK i za što se koristi?
2. Prije nego počnete uzimati FOLIK
3. Kako koristiti FOLIK?
4. Moguća neželjena djelovanja
5. Kako čuvati FOLIK?
6. Dodatne informacije

1.

Šta je FOLIK

i za što se koristi?

Folik spada u skupinu antianemika.
Folna kiselina koristi se:

za liječenje deficita folata pri gladovanju (parenteralna prehrana),
za profilaksu deficita folata u kroničnim hemolitičkim stanjima ili pri bubrežnoj dijalizi,
za nadoknadu potrebe za folatnom kiselinom u trudnoći i dojenju,
za prevenciju defekta neuralne cijevi novorođenčeta,
za prevenciju i liječenje megaloblastične anemije uzrokovane hepatobilijarnim bolestima, bolestima
tankog crijeva (glutenska enteropatija ili celijakija), za nadoknadu potrebe za folatima u upalnim bolestima
crijeva (morbus Crohn, ulcerozni kolitis),
kod dugotrajnog liječenja antagonistima folne kiseline (metotreksatom ili kombinacijom sulfametoksazola
i trimetoprima), antikonvulzivima (fenitoin, primidon, fenobarbiton).

2. Prije nego počnete uzimati FOLIK

Nemojte uzimati FOLIK:
- ako ste alergični na folnu kiselinu ili bilo koji sastojak lijeka (vidjeti dio 6.)
- pri neliječenom deficitu kobalamina, pernicioznoj anemiji ili drugim oblicima deficita vitamina B12
- ako bolujete od maligne bolesti.
Folna kiselina ne bi se trebala primjenjivati samostalno u liječenju deficita vitamina B12, jer može doći do
naglog početka subakutne degeneracije kičmene moždine.

Budite posebno oprezni s FOLIK-om
Folna kiselina može maskirati hematološke znakove ranije neprepoznatog deficita vitamina B12
(perniciozna anemija), a time omogućiti napredovanje neuroloških komplikacija vezanih uz taj deficit.

Ukoliko se nešto od gore navedenog odnosi na Vas ili niste sigurni odnosi li se na Vas, javite se svom

ljekaru.

Uzimanje drugih lijekova s FOLIK-om
Neki lijekovi mogu utjecati na djelovanje FOLIK-a i obrnuto.

Obavijestite ljekara ili farmaceuta ako koristite ili ste nedavno koristili neke druge lijekove, pa i one lijekove

koje vam nije propisao ljekar.

Obavijestite svog ljekara ako koristite neki od navedenih lijekova:
- antikonvulzive (fenobarbiton, fenitoin i primidon); može se povećati mogućnost
nastanka epileptičnih napada,
- kloramfenikol i kotrimoksazol (mogu djelovati na metabolizam folata),
- sulfasalazin (može smanjiti djelovanje folatne kiseline),
- metotreksat (folatna kiselina može utjecati na toksične i terapeutske učinke).

Trudnoća i dojenje
Indicirana je primjena u trudnoći radi prevencije defekta neuralne cijevi u novorođenčeta.
Izlučuje se u majčinu mlijeku, što može biti korisno za dijete.

Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i mašinama
Folna kiselina nema utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i mašinama.

3. Kako koristiti FOLIK?

Slijedite navedene upute, osim ako vam ljekar nije dao druge upute. Provjerite s vašim ljekarom ili

farmaceutom ukoliko niste sigurni.

Ne zaboravite koristiti lijek. Ljekar će vas uputiti koliko dugo trebate koristiti FOLIK.

U stanjima gladovanja (parenteralna prehrana), malapsorpcije te kod upalnih bolesti crijeva
Do 3 tablete (5-15 mg) dnevno.

Kronična hemolitička stanja i bubrežna dijaliza
1 tableta (5 mg) svakih 1-7 dana.

Prevencija defekta neuralne cijevi u novorođenčeta
Trudnice trebaju uzimati 1 tabletu (5 mg) FOLIK-a dnevno tijekom prva tri mjeseca trudnoće. Kod
planirane trudnoće preporučuje se uzimati FOLIK i 4 tjedna prije trudnoće.

Megaloblastična anemija
1 tableta (5 mg) FOLIK-a dnevno tijekom 4 mjeseca (za prevenciju preporučena je doza 2,5 mg odnosno
½ tablete dnevno).

Celijakija
1-3 tablete (5-15 mg) dnevno.

Prevencija deficita folata uzrokovanog lijekovima
1-3 tablete (5 - 15 mg) FOLIK-a dnevno.

Ako uzmete više FOLIK-a nego što ste trebali
Nisu zabilježeni slučajevi predoziranja.

Ako ste zaboravili uzeti FOLIK
Nemojte primijeniti dvostruku dozu kako biste nadoknadili propuštenu! Primijenite lijek što prije i onda
nastavite korištenje prema uobičajenom rasporedu.
Međutim, ako vam je ostalo nekoliko sati do sljedeće primjene, nemojte primijeniti propuštenu dozu nego
pričekajte vrijeme za sljedeću primjenu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom FOLIK-a obratite se svom

ljekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena djelovanja

Kao i svi ostali lijekovi, i FOLIK može izazvati neželjena djelovanja.
FOLIK se dobro podnosi.

Rijetke nuspojave (javljaju se u 0,01% ili više bolesnika, ali manje od 0,1%)

- gubitak apetita
- mučnina
- nadimanje u trbuhu
- nadutost
- alergijske reakcije (crvenilo, osip, svrbež, koprivnjača, otežano disanje)
- anafilaktičke reakcije (uključujući šok)

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka

U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. Kako čuvati FOLIK

FOLIK tablete morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Čuvajte FOLIK tablete na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju.

Rok trajanja
3 godine.
FOLIK tablete se ne smiju upotrijebiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju.
Rok upotrebe na pakiranju odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

6. Dodatne informacije

Sastav
FOLIK
5 mg
Svaka tableta sadrži 5 mg folne kiseline kao aktivnu supstancu.
Pomoćne supstance: mikrokristalna celuloza, kroskarmeloza natrijum, koloidni silicijum dioksid, natrijum
lauril sulfat, Mg-stearat.

Sadržaj pakovanja
20 (2x10) tableta od 5 mg folne kiseline u blister pakovanju, u kutiji.

Režim izdavanja
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

PROIZVOĐAČ (administrativno sjedište), PROIZVOĐAČ GOTOVOG LIJEKA (mjesto puštanja serije
lijeka u promet) i NOSILAC ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET:

ZADA Pharmaceuticals d.o.o.
Donji Bistarac b.b.
75300 Lukavac

BROJ I DATUM RJEŠENJA O STAVLJANJU LIJEKA U PROMET:

FOLIK, 20 tableta po 5 mg u kutiji: 04-07.3-2-5150/15 od 20.11.2015.

Datum zadnje revizije uputstva:
Novembar, 2015.