FOTEROL

FOTEROL 12 µg kapsula

60 tvrdih kapsula sa praškom za inhaliranje (6 Al/OPA-Al-PVC blistera sa po 10 kapsula i 1 uređaj, jednodozni za inhaliranje suhog praška), u kutiji

Supstance:
formoterol
Jačina ATC Oblik
12 µg kapsula R03AC13 prašak za inhaliranje, tvrda kapsula