FURAS

FURAS 50 mg kapsula+ 20 mg kapsula

30 kapsula, tvrdih (3 PVC-Alu blistera po 10 kapsula) u kutiji

Supstance:
furosemid spironolakton
Jačina ATC Oblik
50 mg kapsula+ 20 mg kapsula C03EB01 kapsula, tvrda

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Furas 50mg/20mg kapsula, tvrda

Spironolakton, furosemid

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo!

-Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se ljekaru ili farmaceutu.

-Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome. Drugome ovaj lijek može da škodi čak i

ako ima znake bolesti slične Vašim.

-Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primjetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u

ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1. Šta je lijek Furas, i za šta se koristi?
2. Prije nego počnete uzimati lijek Furas
3. Kako uzimati lijek Furas?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati lijek Furas?
6. Dodatne informacije

1. Šta je lijek Furas i za šta se koristi?

Ime Vašeg lijeka je Furas 20mg/50mg kapsule, tvrde (nazvan Furas kapsule u ovom Uputstvu). Furas
kapsule, tvrde sadrže dva različita lijeka: furosemid i spironolakton. Oba pripadaju grupi lijekova koja se
zove diuretici (lijekovi za izbacivanje tečnosti). Furas kapsule se upotrebljavaju da bi spriječile
nagomilavanje suvišne vode u Vašem organizmu. Ova suvišna voda može da izazove otečene članke,
gubitak daha i osjećaj većeg umora nego obično.
Furas kapsule djeluju tako što pomažu da se izbaci više vode (urin) nego što se obično izbacuje. Ako
suvišna voda iz Vašeg organizma nije uklonjena, može dodatno opteretiti Vaše srce, krvne sudove, pluća,
bubrege ili jetru.

2. Prije nego počnete uzimati lijek Furas

Lijek Furas ne smijete koristiti ako:

- Alergični (preosjetljivi) na furosemid, spironolakton ili na bilo koji drugi sastojak Furas kapsule (vidjeti
odjeljak 6). Simptomi alergijske reakcije su: osip, problemi pri disanju ili gutanju, oticanje usana, lica, grla i
jezika.
- Alergični (preosjetljivi) na sulfonamidske antibiotike kao što su sulfadiazin ili kotrimoksazol.
- Imate ozbiljne probleme sa bubrezima.
- Imate ozbiljne probleme sa jetrom.
- Vam je Vaš ljekar rekao da imate nizak volumen krvi ili ste dehidrirali.
- Vodu (urin) ne izbacujete uopšte.
- Imate povišene ili snižene nivoe kalijuma i natrijuma u krvi (utvrđeno analizom krvi).
- Imate oboljenje koje se naziva Adisonova bolest (smanjena sekrecija hormona kore nadbubrežne žlezde
praćena slabošću, gubitkom težine i niskim krvnim pritiskom).
- Dojite (vidjeti dio “Primjena lijeka Furas u periodu trudnoće i dojenja”).

Ne uzimajte Furas kapsule ako se bilo koja stavka od gore navedenih odnosi na Vas. Ako niste sigurni,
obratite se svom ljekaru ili farmaceutu prije upotrebe Furas kapsula.

Kada uzimate lijek Furas, posebno vodite računa:

Konsultujte se sa Vašim ljekarom ili farmaceutom prije uzimanja lijeka:

- Ako imate poteškoće pri izbacivanju vode (urina).
- Ako imate 65 godina ili ste stariji.
- Ako imate probleme sa jetrom ili bubrezima.
- Ako imate dijabetes.

- Ako uzimate druge lijekove koji mijenjaju nivo kalijuma i natrijuma u krvi. (vidjeti dio “Primjena drugih

lijekova”).
- Ako ste stariji pacijent sa demencijom i uzimate lijek risperidon.
- Ako imate nizak krvni pritisak ili Vam se vrti u glavi pri ustajanju.
- Ako imate probleme sa prostatom.
- Ako imate giht.

- Ako Vam se vrti u glavi ili ste dehidrirali. Ovo može da se desi ako ste izgubili veliku količinu tečnosti

povraćanjem, ako ste imali dijareu ili ako često mokrite. Takođe, može da se desi i ako imate probleme sa
unošenjem hrane i pića.
- Ako treba da se testirate na glukozu.
- Ako uzimate druge lijekove za izbacivanje tečnosti.
- Ako Vam je glas bitan za profesiju kojom se bavite. Furas kapsule mogu promijeniti Vaš glas.

Ako niste sigurni da li se neka od gore navedenih stavki odnosi na Vas, obratite se svom ljekaru ili
farmaceutu prije upotrebe Furas kapsula.

Primjena drugih lijekova

Obratite se svom ljekaru ili farmaceutu ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lijek.
Podrazumevaju se i oni koji se mogu nabaviti bez ljekarskog recepta, uključujući i biljne lijekove. Furas
kapsule mogu da utiču na način djelovanja drugih lijekova, a i oni bi mogli promijeniti način djelovanja
Furas kapsula.

Recite svom ljekaru ako upotrebljavate bilo koji od sljedećih lijekova:

Sljedeći lijekovi mogu uticati na način djelovanja lijeka Furas i povećati mogućnost nastanka neželjenih
dejstava lijeka:

-Lijekovi koji mijenjaju nivo kalijuma u krvi. Podrazumijevaju se i suplementi sa kalijumom, kao što je
kalijumhlorid ili određeni lijekovi za izbacivanje tečnosti (diuretici) poput triamterena i amilorida.
-Lijekovi kao što su ramipril, enalapril, perindopril (ACE inhibitori) ili losartan, kandesartan, irbesartan
(antagonisti angiotenzin II receptora). Vaš ljekar će morati da promijeni dozu tableta ili će Vam reći da
prestanete da ih uzimate.
-Lijekovi za visok krvni pritisak ili srčane probleme. Vaš ljekar će morati da promijeni dozu tableta ili će
Vam reći da prestanete da ih uzimate.
-Lijekovi koji se upotrebljavaju za opštu anesteziju radi relaksacije mišića tokom operacije.
-Lijekovi za dijabetes. Ovi lijekovi možda neće djelovati kako treba prilikom upotrebe Furas kapsula.
-Teofilin – upotrebljava se prilikom otežanog disanja ili šištanja pri disanju.
-Fenition – upotrebljava se kod epilepsije. Može da smanji efekat Furas kapsula.

Sljedeći lijekovi povećavaju mogućnost nastanka neželjenih dejstava lijeka Furas:

-Litijum – koristi se kod mentalnih oboljenja. Da bi spriječio neželjene efekte, Vaš ljekar će morati
da smanji dozu litijuma i da izmjeri zaostalu količinu litijuma u krvi.
-Cisplatin – koristi se u trepiji nekih kancera.

-Digoksin – koristi se za liječenje srčanih problema. Vaš ljekar će možda morati da promijeni dozu lijeka.
-Nesteroidni antiinflamatorni lijekovi (NSAIL) – koriste se u terapiji bolova i zapaljenskih procesa,
kao što su aspirin, ibuprofen, ketoprofen ili indometacin.
-Karbamazepin – koristi se za liječenje epilepsije.
-Aminoglutetimid – koristi se u terapiji raka dojke.
-Ciklosporin – koristi se da spriječi odbacivanje organa nakon transplantacije.
-Metotreksat – koristi se kod kancera kože, bolesti creva i zglobova.
-Karbenoksolon – koristi se kod čira na jednjaku.
-Reboksetin – koristi se za liječenje depresije. Ukoliko se dugo upotrebljava.
-Amfotericin – koristi se za liječenje gljivičnih infekcija, ukoliko se koristi duže vrijeme.
-Kortikosteroidi, koriste se za liječenje zapaljenskih procesa kao što je prednizolon, ako se uzima u velikim
količinama.
-Likviricin (sladić), koristi se u terapiji kašlja, ako se uzima u velikim količinama.
-Probenecid (koji se koristi sa ostalim lijekovima u terapiji HIV infekcije).
- Holestiramin – primjenjen za smanjenje holesterola
-Lijekovi u terapiji infekcije kao što su gentamicin, amikacin, neomicin, netilmicin, tobramicin,
vankomicin ili velike doze cefalosporina.
-Lijekovi koji se koriste kao injekcije pre rendgenskog snimanja.
-Lijekovi koji se koriste kod zatvora (laksativi), ako se koriste duže vrijeme, kao što su bisakodil ili sena,
ako se uzimaju dugo.
-Lijekovi za liječenje astme ako se daju u visokim dozama, kao što su salbutamol, terbutalin
sulfat, salmeterol, formoterol ili bambuterol.
-Drugi lijekovi za izbacivanje vode (diuretici) kao što su bendroflumetiazid. Vaš ljekar će možda
morati da promijeni dozu lijeka.

Uzimanje lijeka Furas kapsula sa hranom i pićima

Progutajte Furas kapsule sa punom čašom vode.

Primjena lijeka Furas u periodu trudnoće i dojenja

Ne smijete koristiti Furas kapsule tokom trudnoće. Ako ste trudni ili mislite da ste trudni ili planirate da
ostanete u drugom stanju što prije obavijestite ljekara o tome.

Nemojte dojiti ako uzimate lijek Furas kapsule. Male količine lijeka mogu preći u majčino mlijeko.
Posavjetujte se sa Vašim ljekarom prije uzimanja ovog lijeka ako dojite ili planirate da dojite.

Posavjetujte se sa Vašim ljekarom ili farmaceutom prije uzimanja bilo kog lijeka ako ste trudni ili planirate
dojenje.

Uticaj lijeka Furas na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

Možete osjećati vrtoglavicu pri upotrebi Furas kapsula. Ako se ovo desi nemojte upravljati motornim
vozilom niti rukovati mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka Furas

Ovaj lijek sadrži metil parahidroksibenzoat i propil parahidroksibenzoat, koji mogu izazvati alergijsku
reakciju (moguće odloženu).

3. Kako uzimati lijek Furas

Lijek Furas uzimajte uvijek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš ljekar. Ako niste sasvim sigurni,
provjerite sa svojim ljekarom ili farmaceutom

.

Uzimanje Furas kapsula
-Stavite lijek u usta.
-Progutajte cijelu kapsulu sa pićem ili vodom.
-Ovaj lijek nije pogodan za djecu.
-Ako Vam se učini da je dejstvo lijeka preslabo ili prejako za Vas, nemojte sami da mijenjate dozu, nego
se posavjetujte sa svojim lekarom.

Koliko Furas kapsula popiti
Uobičajena doza je jedna do četiri kapsule dnevno. Vaš ljekar će Vam reći koliko kapsula da uzmete. Ako
morate da uzmete po jednu kapsulu svaki dan, uzmite je uz doručak. Ako morate da uzmete dvije kapsule
dnevno, uzmite ih uz doručak i ručak. Nemojte uzimati kapsule uveče jer mogu uticati na san.

Ako uzimate sukralfat (lijek za čir na želudcu)
Nemojte uzimati sukralfat u isto vrijeme kao Furas kapsule. Uzmite svoju dozu najmanje dva sata prije
uzimanja Furas kapsule. Ovi lijekovi mogu uticati na rad jedan drugog.

Ako ste uzeli više lijeka Furas nego što je trebalo

Ako shvatite da ste uzeli više Furas kapsula nego što Vam je doktor rekao, ili ako je dijete progutalo neku
od Vaših kapsula, odmah se javite svom ljekaru. Ako ne možete da dobijete svog ljekara odmah idite u
najbližu bolnicu i ponesite pakovanje sa sobom, da bi ljekar znao šta ste popili. Može Vam se desiti
sljedeće: suva usta, osjećaj žeđi, bol u mišićima ili grčevi, osjećaj muke ili povraćanje, slabost ili
nejednako disanje, vrtoglavica, slabost ili pospanost.

Ako ste zaboravili da uzmete lijek Furas

Ako propustite dozu, uzmite je kada se sjetite. Nastavite narednog dana normalno. Ne uzimajte dvije doze
da nadoknadite zaboravljenu.

Ako naglo prestanete da uzimate lijek Furas

Nastavite da uzimate Furas kapsule dok Vam Vaš ljekar ne kaže da prestanete sa uzimanjem.

Provjera krvi

Vaš doktor može da zatraži provjeru krvi da bi utvrdio da li je nivo nekih soli u krvi u redu.
Ako imate bilo koja druga pitanja u vezi ovog proizvoda, posavjetujte se sa svojim ljekarom ili
farmaceutom.

4. Moguće nuspojave

Furas kapsule, kao i drugi lijekovi, mogu da imaju neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod
svih.

Odmah recite svom ljekaru ako osjetite bilo koje od sljedećih ozbiljnih neželjenih dejstava – Možda će Vam
biti potrebna hitna medicinska intervencija:
-
Imate alergijsku reakciju. Simptomi mogu da uključuju: upalu bubrega (nefritis), oticanje članaka ili visok
krvni pritisak, osip, promjenu boje kože, teške plihove po koži, veću osjetljivost na sunce nego inače,
visoku temperaturu (groznicu), i svrab.
-Ozbiljne alergijske reakcije. Simptomi mogu da uključuju: šok poput teškoće pri disanju, hladnu i mirnu
kožu, blijedu boju kože i ubrzan rad srca.

-Jak bol u stomaku ili leđima. Ovo mogu biti simptomi “pankeatitisa”.
-Dobijate modrice lakše nego inače, češće imate infekcije, osjećate se slabo i umornije nego obično.
Furas kapsule mogu da utiču na veliki broj krvnih zrnca, izazivajući ozbiljne probleme u krvi.
-Povećan osjećaj žeđi, vrtoglavica, nesvestica, zbunjenost, slabost ili bol na mišićnim spojevima, grčevi ili
spazam, uzemirenost stomaka ili nejednaki otkucaji srca. Ovo mogu biti simptomi dehidracije ili promjene
niova hemijskih elemenata u Vašem organizmu. Ozbiljna dehidracija može dovesti do stvaranja krvnih
ugrušaka ili gihta.
-Ako primijetite da Vam koža ili oči žute i da Vam urin postaje tamnije boje. Ovo mogu biti simptomi
problema sa jetrom. Kod pacijenata koji već imaju problema sa jetrom, mogu nastati ozbiljniji problemi sa
jetrom kao što je encefalopatija. Simptomi uključuju i napade, promjene raspoloženja i komu.
-Plikovi ili ljuštenje kože oko usana, očiju, usta, nosa i genitalija, simptomi slični gripu i groznici.

Stevens-

Johnson-ov sindrom može biti u pitanju. U ozbiljnijem obliku ovog stanja, nazvanom toksična epidermalna

nekroliza, slojevi kože se mogu oguliti, ostavljajući velike površine sirove kože po cijelom tijelu.

Što prije recite svom ljekaru ako osjetite bilo koje od sljedećih neželjenih dejstava:
-Probleme sa sluhom ili zvonjenje u ušima (tinitus). Ovo se naročito može desiti ljudima koji već imaju
problema sa bubrezima.
- Gluhoća
-Peckanje ili osjećaj utrnulosti kože.
-Male promjene u raspoloženju, poput osjećaja razdražljivosti ili anksioznosti.
-Glavobolju, vrtoglavicu ili vrtoglavicu pri naglom ustajanju. Gubitak koncentracije, sporije reagovanje,
osjećaj pospanosti ili slabosti, problemi sa vidom, suva usta. Ovi simptomi mogu se pojaviti usljed niskog
krvnog pritiska.
-Bol prije ili nakon jela, stolicu crne ili boje katrana. Ovo mogu biti simptomi čira na želudcu ili gihta.

Recite svom ljekaru ili farmaceutu ako bilo koje od ovih neželjenih dejstava postane ozbiljno ili traje više
od nekoliko dana ili ako primijetite neke simptome koji nisu navedeni u ovom uputstvu.
-Osjećaj mučnine ili opšti osjećaj bolesti, dijarea, povraćanje i konstipacija.
-Osjećaj zbunjenosti, nesigurnih pokreta i posrtanje.
-Oticanje grudi ili rast sa bolnim ili osjetljivim bradavicama.
-Poteškoće pri održavanju erekcije ili sa ejakulacijom.
-Crvenilo kože.
-Rast dlaka na tijelu ili licu više nego što je to uobičajeno
-Menstruacije koje su obilnije ili traju duže.
-Promjene glasa. Na primjer promuklost ili dublji glas kod žena i promjene visine glasa kod muškaraca.
Ove promjene mogu ostati trajne čak i kada prestanete da uzimate kapsule.
-Ljudi sa problemima sa bešikom ili prostatom mogu primetiti bol pri izbacivanju tečnosti. Ovo se dešava
zbog pojačane količine tečnosti koja se izbacuje.
-Ako imate dijabetes, možda će Vam biti teže da kontrolišete nivoe glukoze u krvi.
-Izbacivanje više tečnosti (urina) nego uobičajeno. Ovo se obično dešava 1 ili 2 sata nakon uzimanja
lijeka.

Provjera krvi
Furas kapsule mogu da promijene nivoe enzima u jetri ili tjelesne masti kao što su holesterol i trigliceridi.

Ako imate bilo koja druga pitanja u vezi ovog proizvoda, posavjetujte se sa svojim ljekarom ili
farmaceutom.

Prijavljivanje neželjenih reakcija
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. Kako čuvati lijek Furas

Čuvanje

Čuvati van domašaja i vidokruga djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25ºC. Čuvati u blisterima u kartonskoj kutiji.
Lijekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lijekove
koji Vam više nisu potrebni. Ove mjere pomažu očuvanju životne sredine.
Neupotrebljeni lijek se uništava u skladu sa važećim propisima.

Rok upotrebe

Rok upotrebe je 2 godine.

Nemojte koristiti lijek Furas poslije isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju ("Važi do:").
Rok upotrebe ističe posljednjeg dana navedenog mjeseca.

6. Dodatne informacije

Šta sadrži lijek Furas

-Svaka kapsula, tvrda sadrži aktivnu supstancu spironolakton 50 mg i furosemid 20 mg.
-Drugi sastojci su:

Sadržaj kapsule, tvrde: Manitol, kroskarmeloza natrijum, silicijum koloidni bezvodni, natrijum lauril

sulfat, povidon i magnezijum stearat.

Omot kapsule, tvrde: Želatin (E441), glicerol (E422), silikon dioksid (E551), natrijum lauril sulfat,

glacijalna sirćetna kiselina, metil parahidroksibenzoat (E218) i propil parahidroksibenzoat (E216).

Kako izgleda lijek Furas i sadržaj pakovanja

Furas kapsule su tvrde kapsule sa dvodelnim providnim tijelom i kapom, sadrže homogeni, kompaktni,
bijeli ili bjeličasti prah.

Furas je dostupan u pakovanju od 30 kapsula.

Režim izdavanja

Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Proizvođač (administrativno sjedište)

Alvogen d.o.o. Barice
Pašnjačka bb, Barice, Opština Plandište, Republika Srbija

Proizvođač gotovog lijeka

Alvogen d.o.o. Barice
Pašnjačka bb, Barice, Opština Plandište, Republika Srbija

SC Labormed Pharma SA,
44B Theodor Pallady Avenue, Sector 3, Bucharest, Rumunija

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet

Alvogen Pharma d.o.o.
Ulica Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo

Datum i broj dozvole za stavljanje lijeka u promet

Furas 30 x (50 mg + 20 mg) kapsula, tvrda: 04-07.3-1-219/14 od 28.05.2015.