GELUSIL LAC

GELUSIL LAC 500 mg tableta

40 tableta (4 PVC/Al-blistera po 10 tableta) u kutiji

Supstance:
magnezijumaluminijum-trisilikat (simaldrat)
Jačina ATC Oblik
500 mg tableta A02AD tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

GELUSIL LAC
500 mg, tableta
magnezijumaluminijum-trisilikat (simaldrat)

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo!

Ovaj lijek možete kupiti bez ljekarskog recepta, za otklanjanje simptoma bolesti bez pomoći Vašeg ljekara. Potrebno je da pažljivo koristite ovaj lijek kako bi od njega dobili najbolje rezultate. Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu.
Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju, obavezno posjetite Vašeg ljekara. 

1. ŠTA JE LIJEK GELUSIL-LAC I ČEMU JE NAMIJENJEN? 
Gelusil-Lac tablete kao aktivni sastojak sadrže simaldrat koji pripada grupi lijekova poznatoj kao antacidi. Primjenom Gelusil-Lac tableta brzo se otklanja bol, gorušica, podrigivanje kiselog sadržaja i druge tegobe koje prate prekomjerno lučenje želudačne kiseline.

KAKO LIJEK GELUSIL-LAC DJELUJE?
Gelusil-Lac pripada grupi lijekova poznatoj kao antacidi koji deluju tako što neutrališu i vezuju suvišnu kiselinu u želucu.

Gelusil-Lac stvara i tanki zaštitni sloj na površini sluzokože i na taj način štiti želudac i dvanaestopalačno crijevo od štetnih mehaničkih i hemijskih nadražaja.

KADA SE LIJEK GELUSIL-LAC UPOTREBLJAVA?
Gelusil-Lac tablete se upotrebljavaju za ublažavanje simptoma dispepsije (poremećaj varenja koji se može manifestovati kao osjećaj punoće, bola i nelagodnosti u trbuhu, osjećaj mučnine, gorušice, podrigivanja, nadutosti). 

2. ŠTA MORATE DA PROČITATE PRIJE UPOTREBE LIJEKA?
Upozorite ljekara ako uzimate druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosjetljivi ste na lijekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

KADA NE SMIJETE UZIMATI GELUSIL-LAC?
 - Ukoliko ste alergični (preosjetljivi) na bilo koji sastojak u preparatu (vidjeti sastav lijeka)
 - Ukoliko imate težak poremećaj funkcije bubrega.

UPOZORENJA I MJERE OPREZA
Upozorite Vašeg ljekara ako:
- imate oboljenje bubrega
- imate netoleranciju (nepodnošljivost) na neke od šećera.

Ukoliko Vaši simptomi ne prolaze ili se pogoršavaju, obavezno se javite Vašem ljekaru. 

UZIMANJE LIJEKA GELUSIL-LAC SA HRANOM ILI PIĆIMA
Da bi se postigao optimalni efekt lijeka, Gelusil-Lac tablete treba uzimati 1-2 sata poslije jela. 

PRIMJENA U TRUDNOĆI I DOJENJU 
Prije nego što počnete da uzimate neki lijek, posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom. Geluisl-Lac tablete se mogu koristiti u periodu trudnoće ili dojenja, po preporuci Vašeg ljekara ili apotekara.

UTICAJ NA PSIHOFIZIČKE SPOSOBNOSTI PRILIKOM UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM I MAŠINAMA
Nema podataka da Gelusil-Lac tablete mogu uticati na mentalne i fizičke sposobnosti

ŠTA MORATE DA ZNATE O POMOĆNIM MATERIJAMA KOJE SADRŽI LIJEK GELUSIL-LAC?
Ovaj lijek, kao pomoćne supstance, sadrži saharozu i laktozu. U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se Vašem ljekaru prije upotrebe ovog lijeka.

NA ŠTA MORATE PAZITI AKO UZIMATE DRUGE LIJEKOVE
Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi na lijekove koje više ne pijete, kao i na lijekove koje planirate da uzimate u budućnosti. Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali neki drugi lijek, uključujući i lijek koji se nabavlja bez ljekarskog recepta. 

Prije upotrebe Gelusil-Lac tableta, konsultujte se sa Vašim ljekarom ukoliko uzimate druge lijekove, posebno: tetracikline, preparate gvožđa, aspirin, indometacin, digoksin, izoniazid, diazepam.

Nemojte uzimati druge lijekove 2 sata nakon upotrebe antacida kao što je Gelusil-Lac jer on može spriječiti resorpciju drugih lijekova.

3. KAKO SE LIJEK GELUSIL-LAC UPOTREBLJAVA?
Uvijek uzimajte lijek tačno kako Vam je ljekar preporučio i ne prekidajte liječenje ukoliko Vam Vaš ljekar ne kaže da to uradite. Ukoliko mislite da lijek Gelusil-Lac suviše slabo ili jako djeluje na Vaš organizam, obratite se ljekaru ili farmaceutu. 

Više puta dnevno (3-6 puta) jednu Gelusil-Lac tabletu sisati ili žvakati, 1-2 sata poslije jela. Tablete se ne rastvaraju u vodi ili napitcima. 

UKOLIKO STE UZELI VIŠE LIJEKA NEGO ŠTO BI TREBALO
Ukoliko ste uzeli veću dozu lijeka od onoga što Vam je preporučeno ili je neko drugi slučajno uzeo Vaš lijek, odmah se obratite Vašem ljekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi.

UKOLIKO STE ZABORAVILI DA UZMETE LIJEK GELUSIL-LAC 
Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomjestite to što ste preskočili da uzmete lijek! 

Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu lijeka, uzmite je što je prije moguće. Međutim, ukoliko se približilo vrijeme za uzimanje slijedeće doze, nastavite sa uzimanjem lijeka, po preporučenom režimu.

ŠTA SE DEŠAVA AKO NAGLO PRESTANETE DA UZIMATE LIJEK GELUSIL-LAC?
Nije relevantno za preparat.

4. NEŽELJENA DEJSTVA LIJEKA
Gelusil-Lac tablete se izuzetno dobro podnose. Međutim, kao i svi lijekovi, i Gelusil-Lac tablete mogu imati neželjena dejstva kod nekih pacijenata, ali su ona uglavnom blagog karaktera.

Pri nekontrolisanoj primjeni Gelusil-Lac tableta, može se javiti proliv ili zatvor.

Ukoliko primjetite bilo koje simptome koji bi mogli biti neželjena reakcija na tablete Gelusil-Lac, a nisu pomenuti u uputstvu, obavijestite Vašeg ljekara ili farmaceuta.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o lijeku, kao i one koje jesu. 

5. Kako Čuvati Gelusil Lac 
ČUVANJE 
Čuvati van domašaja djece.
Čuvajte ovaj lijek na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svjetlosti i vlage.

ROK UPOTREBE
5 (pet) godina.
Lijek se ne smije koristiti nakon isteka roka upotrebe označenog na pakovanju. 

POSEBNE MJERE UNIŠTAVANJA NEUPOTRIJEBLJENOG LIJEKA ILI OSTATAKA LIJEKA
Neupotrijebljeni lijek se uništava u skladu sa važećim propisima 

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta sadrži Gelusil Lac
Gelusil-Lac tablete sadrže 500 mg magnezijum aluminijum trisilikat ( simaldrat).
Pomoćne supstance: mlijeko u prahu; saharoza; magnezijum-stearat; aroma vanile ssušena; laktoza, monohidrat; tinktura vanile, vještačka.

Pakovanje
Kutija sa 40 tableta od 500 mg. Režim izdavanja Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA
Proizvođač (administrativno sjedište)
Hemofarm A.D. Vršac
Beogradski put bb, Vršac, Republika Srbija

Proizvođač gotovog lijeka (mjesto puštanja lijeka u promet)
Hemofarm A.D. Vršac
Beogradski put bb, Vršac, Republika Srbija

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

BROJ I DATUM RJEŠENJA O DOZVOLI ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET
04-07.3-2-3241/16 od 09.11.2016.