HEFEROL

HEFEROL 350 mg kapsula

30 kapsula, tvrdih (3 blistera po 10 kapsula), u kutiji

Supstance:
gvožđe (II)-fumarat
Jačina ATC Oblik
350 mg kapsula B03AA02 kapsula, tvrda

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

HEFEROL

kapsula, tvrda, 350 mg

gvožđe (II)-fumarat

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo.

- Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
- Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome. Drugome ovaj lijek može da škodi,
čak i ako ima znake bolesti slične Vašima.
- Ako bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno, ili ako primijetite neželjena dejstva koja ovdje nisu
navedena, molimo Vas da to kažete svom ljekaru ili farmaceutu.

Uputstvo sadrži:
1.

Šta je Heferol i za šta se koristi

2.

Prije nego počnete uzimati Heferol

3.

Kako uzimati Heferol

4.

Moguća neželjena djelovanja

5.

Kako čuvati Heferol

6.

Dodatne informacije

1. ŠTA JE HEFEROL

I ZA ŠTA SE KORISTI

Heferol pripada grupi lijekova koji se zovu antianemici. Ovaj lijek sadrži mineral gvožđa, koji ima
važnu ulogu u prihvatanju kiseonika i njegovog transporta gdje god je potrebno u tijelu. Gvožđe ulazi u
crvena krvna zrnca i ugrađuje se u hemoglobin. U stvari, hemoglobin prenosi kiseonik po tijelu.
Koristi se za liječenje niskih koncentracija gvožđa u krvi ili slabokrvnosti (anemija). Male količine
gvožđa mogu da nastanu zbog hrane siromašne gvožđem, slabe apsorpcije gvožđa u tankom crijevu,
trudnoće, dojenja ili krvarenja.

Gvožđe se obično preporučuje u toku trudnoće za profilaksu anemije.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI HEFEROL

Nemojte uzimati Heferol:

ako imate ili ste imali alergijsku reakciju (preosjetljivost) na gvožđe (II) fumarata ili na neki od

sastojaka lijeka,

ako ste primijetili krv u mokraći (uzrokovanu bolešću koja se naziva paroksizmalna noćna
hemoglobinurija);

ako imate hemohromatozu (bolest taloženja gvožđa u organizmu zbog prevelike

apsorpcije),

ako imate hemosiderozu (prevelika količina gvožđa u organizmu zbog prekomjernog uzimanja

gvožđa),

ako imate anemiju koja nije uzrokovana nedostatkom gvožđa (hemolitička anemija, aplastična

anemija ili talasemija),

ako imate hemoglobinopatiju (anemiju zbog poremećaja u sintezi hemoglobina);

ako imate čir na želucu ili dvanaestpalačnom crijevu;

ako imate regionalni enteritis, ulcerozni kolitis, ili neku drugu upalnu bolest crijeva;

ako primate ponavljane transfuzije krvi i

istovremeno s parenteralnim gvožđem.

Budite oprezni sa Heferolom ako:

imate anemiju čiji je uzrok nepoznat, te će možda Vaš ljekar napraviti dodatne pretrage kako bi se

utvrdio uzrok nedostatka gvožđa,

ako ste ikada imali čir na želucu ili dvanaestpalačnom crijevu;

Vam je uklonjen dio želuca ili cijeli želudac.

Ako trebate dati uzorak stolice na analizu, recite ljekaru da uzimate Heferol, jer lijekovi koji sadrže
gvožđe mogu uzrokovati tamno obojenje stolice, što može uticati na rezultate pretraga.

Važno upozorenje: Ovaj lijek sadrži gvožđe. Potrebno ga je držati izvan pogleda i dohvata djece
budući da predoziranje može biti fatalno.

Uzimanje drugih lijekova sa Heferolom

Molimo Vas da obavijestite svog ljekara ili farmaceuta o svim lijekovima koje uzimate ili koje ste

nedavno uzimali, uključujući i one koje ste kupili bez recepta

Naročito je važno da Vaš ljekar ili farmaceut zna da uzimate:
 antibiotike za liječenje infekcija (kinoloni - ciprofloksacin, levofloksacin, moksifloksacin, ofloksacin,
norfloksacin, hloramfenikol, tetraciklini),
 lijekovi koji sadrže soli cinka, kalcijuma ili magnezijuma;
 antacidi - lijekovi za ublažavanje simptoma loše probave ili žgaravice,
 penicilamine (lijek za reumatoidni artritis),
 holestiramin (za smanjenje holesterola i masnoća u krvi),
 levodopu, karbidopu, entakapon (lijekovi za Parkinsonovu bolest),
 metildopu (za visok krvni pritisak),
 levotiroksin ( lijek za liječenje određenih poremećaja štitnjače),
 bifosfonate (lijekovi za liječenje bolesti kostiju),
 trientin (za Vilsonovu bolest - koristi se za snižavanje povišenih vrijednosti bakra u krvi)
 dimerkaprol (koristi se u liječenju trovanja raznim metalima);
 mikofenolat - lijek koji se koristi za sprječavanje odbacivanja presađenih organa.
Ponekad je jednostavno prilagođavanje, kao što je razmak između doza od dva sata dovoljan da se
izbjegnu problemi. Ipak, ovo uvijek provjerite sa svojim ljekarom.

Uzimanje hrane i pića sa lijekom Heferol

treba ga uzimati s dosta tekućine (da se izbjegne zatvor),

može se uzimati s hranom (ukoliko izaziva želudačne tegobe) i

treba izbjegavati istovremenu upotrebu hrane kao što su kafa, čaj, jaja, mlijeko i mliječni proizvodi.

Heferol treba uzeti jedan sat prije ili dva sata nakon uzimanja tih proizvoda. Međutim, apsorpcija je
povećana s vitaminom C.

Trudnoća i dojenje

Pitajte svog ljekara ili farmaceuta za savjet prije nego što počnete da koristite bilo koji lijek!

Nisu potrebne posebne mjere opreza. Heferol je indikovan za nedostatak gvožđa u toku trudnoće i
dojenja.

Upravljanje vozilima i mašinama
Heferol ne utiče na sposobnost upravljanja vozilima ili mašinama.

Šta morate znati o pomoćnim supstancama koje sadrži lijek Heferol
Heferol sadrži laktozu monohidrat. Ako Vam je ljekar rekao da imate bolest nepodnošenja nekih
šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujte se sa svojim ljekarom.
Tvrda želatinska kapsula sadrži: boja azorubin (E122) i brilijant-crna (E151) koje mogu prouzrokovati
alergijski tip reakcija.

3. KAKO UZIMATI HEFEROL

Uvijek uzimajte Heferol onako kako Vas je uputio ljekar. Ukoliko niste sigurni kako, posavjetujte se s

ljekarom ili farmaceutom.

Najbolje je Heferol uzeti na prazan želudac, ali ako to uzrokuje želudačne tegobe, može se uzeti s
hranom.

Preporučene doze Heferola su:

Odrasli i djeca starija od 12 godina:
Profilaksa: jedna kapsula dnevno.
Terapija: jedna kapsula dva puta dnevno.

Djeca mlađa od 12 godina: ne preporučuje se. Heferol kapsule nisu prikladan farmaceutski oblik za
primjenu kod djece mlađe od 12 godina.

Stariji pacijenti: doza za odrasle.

Trudnice u drugom i trećem trimestru: doza za odrasle.

Trajanje liječenja oralnim gvožđem obično se određuje uspješnim otkrivanjem uzroka anemije.
Jednom kada se otkrije uzrok i kada se tretira, potrebno je oko četiri do šest mjeseci s terapijom
gvožđa za poboljšanje anemije. S dodatkom gvožđa onda treba prestati da bi se izbjeglo nakupljanje
gvožđa u tijelu. Dugotrajna primjena treba uvijek biti pod kontrolom ljekara.

Ako uzmete više Heferol nego što ste trebali
Lijek sadrži gvožđe i treba ga čuvati izvan dohvata djece jer predoziranje može biti fatalno.
U slučaju da ste uzeli previše Heferol kapsula odjednom, morate odmah potražiti ljekarsku pomoć.
Simptomi predoziranja gvožđem uključuju epigastričnu bol, proliv, povraćanje i kolaps.

Ako ste zaboravili uzeti Heferol

Nikada ne treba uzimati duplu dozu da bi se nadomjestila propuštena doza lijeka!

Propuštenu dozu uzmite u najkraćem mogućem roku, čim primijetite da ste je propustili. Ako je skoro
vrijeme za sljedeću dozu, sačekajte do tada i ne pijte zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Heferol
Ako nemate problema s uzimanjem kapsula Heferola, nemojte ih prestati uzimati sve dok Vam to
ljekar ne kaže.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Heferola, obratite se svom ljekaru ili

farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DJELOVANJA

Kao i svi drugi lijekovi, Heferol može izazvati neželjena dejstva, koja se ne javljaju kod svih ljudi.

Zabilježene su alergijske reakcije. Ako primijetite neki od sljedećih simptoma alergijskih reakcija,
odmah prestanite uzimati ovaj lijek i obratite se ljekaru čim prije:
otežano disanje, oticanje lica, usana,
usta, jezika ili grla, jaki osip i svrbež.

Najčešća, ali manje ozbiljna neželjena dejstva su poremećaji probavnog sistema, kao što su gubitak
apetita, metalni okus u ustima, mučnina, povraćanje, žgaravica, bol u trbuhu, zatvor ili proliv. Crna
boja stolice može se pojaviti, ali nemojte biti zabrinuti zbog toga jer je to uobičajena pojava kada se
uzimaju lijekovi koji sadrže gvožđe.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje su navedene.

5. KAKO ČUVATI HEFEROL

Heferol morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Heferol se ne smije koristiti poslije isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju. Rok trajanja odnosi
se na zadnji dan tog mjeseca.
Lijek treba čuvati na temperaturi do 30

C.

Neiskorišteni lijek ne treba odlagati u kućni otpad ili ga bacati u otpadne vode. Potrebno je pitati
farmaceuta za najbolji način odlaganja neutrošenog lijeka, jer se na taj način čuva okolina.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta Heferol sadrži
- Aktivna supstanca je gvožđe(II)-fumarat.
Jedna kapsula sadrži 350 mg gvožđe(II)-fumarata, što odgovara 115 mg elementarnog gvožđa.
-

Pomoćne supstance: laktoza monohidrat; silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; natrijum-

laurilsulfat; magnezijum-stearat;

Sastav želatinske kapsule: želatin; titan-dioksid (E171); boja kinolin-

žuta (E104); boja azorubin (E122); boja patent-plava (E131); boja brilijant-crna (E151).

Kako Heferol izgleda i sadržaj pakovanja
Heferol kapsule su mat žućkasto-bež /mat tamnozelene tvrde želatinske kapsule, ispunjene
crvenobraonkastim praškom i bijelom admiksturom.

Kapsule su pakovane u blister pakovanje od prozirne PVC/PVdC/Al folije, svaki po 10 kapsula.
Kutija sadrži 30 kapsula (3 blistera), uz priloženo uputstvo.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Proizvođač
Alkaloid AD
Bulevar Aleksandar Makedonski 12, Skopje, Republika Makedonija

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
Alkaloid d.o.o. Sarajevo
Isevića sokak br. 4, Sarajevo

Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet
04-07.3-2-4122/16 od 09.12.2016.