HEPAN krema

HEPAN krema 500 i.j. g+ 5 mg g

Al - tuba sa 50 g kreme, u kutiji

Supstance:
dekspantenol heparin
Jačina ATC Oblik
500 i.j. g+ 5 mg g C05BA53 krema

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

HEPAN KREMA
500 i.j/g + 5 mg/g, krema

heparin, dekspantenol

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete koristiti ovaj lijek.

- Čuvajte uputu. Možda je ponovno zatrebate.

- Ako imate još pitanja, posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

- Ovaj lijek dostupan je bez recepta za liječenje blažih bolesti za koje nije potrebna

liječnička pomoć. Svejedno je potrebno pažljivo koristiti Hepan kremu.

- Ako primijetite bilo koju nuspojavu, molimo Vas da obavijestite liječnika ili ljekarnika

Uputstvo sadrži:

1. Što je Hepan krema i za što se koristi
2. Prije nego počnete koristiti Hepan kremu
3. Kako koristiti Hepan kremu
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Hepan kremu
6. Dodatne informacije

1. Što je Hepan krema i za što se koristi
Hepan krema spada u skupinu antivarikozne terapije. U sastavu sadrži heparinnatrij i dekspantenol.

Hepan krema koristi se za lokalno liječenje površnog tromboflebitisa (lokalizirana upala površinskih
vena i stanja nastalih kao posljedica tromboze površinskih vena).

2. Prije nego počnete koristiti Hepan kremu
Hepan kremu ne smijete koristiti:

ako ste alergični na bilo koji sastojak lijeka (molim Vas pogledajte sastav lijeka naveden u
dijelu 6).

Zbog veće propusnosti kože Hepan krema se ne primjenjuje u novorođenčadi i dojenčadi.

Budite oprezni s Hepan kremom
Informirajte liječnika ako bolujete od neke kronične bolesti, metaboličkog poremećaja, ako ste

preosjetljivi ili uzimate još neke lijekove.

Za vrijeme korištenja Hepan kreme treba paziti da krema ne dospije u oči, na sluznicu ili otvorene
rane, kao i na kožu zahvaćenu infekcijom.

Uzimanje drugih lijekova istovremeno s Hepan kremom
Prije početka korištenja Hepan kreme, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika ako koristite neke

druge lijekove. Također i one lijekove koji Vam nije propisao liječnik.
Uz Hepan kremu lokalno se ne koriste drugi lijekovi pa interakcije nisu zabilježene.

Trudnoća i dojenje
Nema podataka o štetnim učincima na majku i dijete nakon lokalne primjene heparinnatrija i
dekspantenola. Trudnice i dojilje mogu primjenjivati Hepan kremu prema predloženoj uputi o uzimanju.

Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima
Krema ne utječe na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Ostala upozorenja
Hepan krema sadrži lanolin koji može uzrokovati lokalne kožne reakcije (npr. kontaktni dermatitis).

Hepan krema sadrži metilparahidroksibenzoat i propilparahidroksibenzoat koji mogu uzrokovati
alergijske reakcije (moguće i odgođene reakcije preosjetljivosti).

3. Kako koristiti Hepan kremu

Slijedite navedene upute, osim ako Vam liječnik nije dao druge upute.

Liječnik će Vas uputiti koliko dugo trebate koristiti kremu.

Hepan krema nanosi se na bolno, upaljeno područje vena 1-3 puta dnevno u tankom sloju, bez
utrljavanja u kožu, a upalno područje prekrije se gazom i povije.

Liječenje najčešće traje 1-2 tjedna, a u kroničnim slučajevima i tjednima. Dulja primjena treba biti pod
liječničkim nadzorom.

Ako uzmete više kreme nego što ste trebali
Koristi li se krema prema preporukama, nema opasnosti od predoziranja.

4. Moguće nuspojave
Nuspojave su rijetke.
Heparinnatrij i dekspantenol mogu tijekom dugotrajne lokalne primjene uzrokovati preosjetljivost kože.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

O svakoj nuspojavi treba obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Hepan kremu
Lijek čuvati na temperaturi ispod 25

C, izvan pogleda i dohvata djece.

Rok valjanosti je 2 godine.
Lijek se ne smije koristiti nakon isteka roka valjanosti otisnutog na pakovanju.

6. Dodatne informacije
Što Hepan krema sadrži
1 g kreme sadržava: 500 i.j. heparinnatrija i 5 mg dekspantenola.
Pomoćne tvari: vazelin, bijeli; emulgirajući vosak; izopropilmiristat; lanolin; metilparahidroksibenzoat;
propilparahidroksibenzoat; voda, pročišćena.

Kako Hepan krema izgleda i sadržaj pakovanja
Hepan 500 i.j/g +/ 5 mg/g krema je bijela, homogena krema.
Aluminijska tuba s 50 g kreme, u kutiji.

Režim izdavanja
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

Naziv i adresa proizvođača
JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ d.d. Rijeka
Svilno 20, Rijeka, Hrvatska

Proizvođač gotovog lijeka
JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ d.d. Rijeka
Svilno 20, Rijeka, Hrvatska

Nosilac dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
Farmis d.o.o. Sarajevo
Igmanska bb, Vogošća - Sarajevo

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet
04-07.3-2-7362/15 od 17.08.2016.