HEPATHROMBIN

HEPATHROMBIN 300 i.j. g

40 g gela (Al-tuba sa 40 g gela) u kutiji

Supstance:
heparin
Jačina ATC Oblik
300 i.j. g C05BA03 gel

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

HEPATHROMBIN 30 000
300 i.j/g, gel

heparin

HEPATHROMBIN 50 000
500 i.j/g, gel

heparin

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo!

Ovaj lijek možete kupiti bez ljekarskog recepta, za otklanjanje simptoma bolesti bez pomoći Vašeg ljekara.

Potrebno je da pažljivo koristite ovaj lijek kako bi od njega dobili najbolje rezultate. Uputstvo sačuvajte.

Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se ljekaru ili farmaceutu.

Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju, obavezno posjetite Vašeg ljekara.

1. ŠTA JE LIJEK HEPATHROMBIN I ČEMU JE NAMIJENJEN?
Hepathrombin 30 000 i.j. i Hepathrombin 50 000 i.j. je preparat prirodnog heparina u obliku gela. Pored
heparina u sastav preparata ulaze alantoin i dekspantenol, kao i etarska ulja. Hepathrombin

je namijenjen

liječenju oboljenja vena kao što su: tromboflebitis (zapaljenje vena povezano sa stvaranjem tromba),
proširene vene i posledične promjene na koži,

ulcus cruris (otvorene rane na koži potkoljenica, usljed loše

venske cirkulacije). Može se koristiti i kod sportskih povreda, i kod oboljenja kao što su burzitis i
tenovaginitis (zapaljenje omotača tetiva).

KAKO LIJEK HEPATHROMBIN DJELUJE?
Heparin spriječava koagulaciju (zgrušavanje) krvi, a time i stvaranje tromba u krvnim sudovima. Heparin
brzo prodire kroz kožu i ispoljava isključivo lokalno dejstvo. Pomoćne supstance u preparatu, alantoin i
dekspantenol, omogućavaju brže prodiranje heparina kroz kožu, i na taj način pojačavaju njegovo dejstvo;
pored toga pomažu zarastanje i regeneraciju (obnavljanje) oštećene kože, a djeluju i protivzapaljenski.
Hepathrombin gel sadrži etarska ulja, koja djeluju antiseptički, a zajedno sa visokim sadržajem vode,
izazivaju prijatan osećaj hlađenja i olakšanje tegoba.

KADA SE LIJEK HEPATHROMBIN UPOTREBLJAVA?
Hepathrombin se upotrebljava kod oboljenja vena kao što su: tromboflebitis (zapaljenje vena povezano sa
stvaranjem tromba), proširene vene i posljedične promjene na koži,

ulcus cruris (otvorene rane na koži

potkoljenica, usljed loše venske cirkulacije).

Može se koristiti i kod sportskih povreda (kao što su podlivi, iščašenja i uganuća), i kod oboljenja kao što
su burzitis i tenovaginitis (zapaljenje omotača tetiva).

2. ŠTA MORATE DA PROČITATE PRIJE UPOTREBE LIJEKA?

Upozorite ljekara ako uzimate druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma,

preosjetljivi ste na lijekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

KADA NE SMIJETE UZIMATI HEPATHROMBIN?

Ukoliko ste alergični (preosjetljivi) na heparin ili na druge sastojke u preparatu

Ukoliko imate

ulcus cruris koji krvari.

Ukoliko imate otvorene i/ili inficirane rane.

UPOZORENJA I MJERE OPREZA
Kod zapaljenja vena lijek se ne smije utrljavati, već se nanosi na oboljelu površinu u debljini tupe strane
noža i pokriva okluzivnim ili elastičnim zavojem (vidjeti pod

Kako se lijek Hepathrombin upotrebljava?).

UZIMANJE LIJEKA HEPATHROMBIN SA HRANOM ILI PIĆIMA
Uzimanje lijeka sa hranom ili bezalkoholnim tečnostima ne utiče značajno na dejstvo lijeka.

PRIMJENA U TRUDNOĆI I DOJENJU

Prije nego što počnete da uzimate neki lijek, posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Hepathrombin gel se može primjenjivati u periodu trudnoće i dojenja.

UTICAJ NA PSIHOFIZIČKE SPOSOBNOSTI PRILIKOM UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM I
MAŠINAMA
Nema podataka da preparat može da utiče na psihofizičku sposobnost prilikom upravljanja motornim
vozilom ili rukovanja mašinama.

ŠTA MORATE DA ZNATE O POMOĆNIM MATERIJAMA KOJE SADRŽI LIJEK HEPATHROMBIN?
Nema značajnih informacija o pomoćnim supstancama koje sadrži ovaj preparat.

NA ŠTA MORATE PAZITI AKO UZIMATE DRUGE LIJEKOVE

Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi na lijekove koje više ne pijete, kao i na lijekove koje

planirate da uzimate u budućnosti. Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno

uzimali neki drugi lijek, uključujući i lijek koji se nabavlja bez ljekarskog recepta. Ove informacije su

izuzetno važne jer upotreba više od jednog lijeka u isto vrijeme može oslabiti ili pojačati njihovo dejstvo.

Prije upotrebe Hepathrombin gela, konsultujte se sa Vašim ljekarom ukoliko koristite neke od preparata
koji se primjenjuju na kožu.

3. KAKO SE LIJEK HEPATHROMBIN UPOTREBLJAVA?
Liječenje se započinje preparatom Hepathrombin 50.000 i.j, a u nastavku liječenja i u prevenciji
upotrebljava se Hepathrombin 30.000 i.j.

Gel se nanosi na oboljelo mijesto kao i na okolnu površinu kože 2-3 puta dnevno i blago utrlja. Kod
zapaljenja vena lijek se ne sme utrljavati već se nanosi na oboljelu površinu u debljini tupe strane noža i
pokriva okluzivnim ili elastičnim zavojem.

Kod varikoznih ulceracija (otvaranje rana na koži potkoljenica, usljed loše venske cirkulacije) primjenjuje
se Hepathrombin mast. Hepathrombin gel se primjenjuje samo na neoštećenu površinu kože.
Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju, obavezno se javite Vašem ljekaru.

UKOLIKO STE UZELI VIŠE LIJEKA NEGO ŠTO BI TREBALO
Ukoliko ste uzeli veću dozu lijeka

od onoga što Vam je preporučeno, ili je neko drugi slučajno uzeo Vaš

lijek, obratite se odmah Vašem ljekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi!

UKOLIKO STE ZABORAVILI DA UZMETE LIJEK HEPATHROMBIN

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomjestite to što ste preskočili da uzmete lijek!

Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu lijeka, ne nadoknađujte je tako što ćete duplirati sledeću dozu.
Umjesto toga, treba da nastavite uzimanje lijeka, odnosno slijedeće doze, kada je za to vrijeme.

ŠTA SE DEŠAVA AKO NAGLO PRESTANETE DA UZIMATE LIJEK HEPATHROMBIN?
Nećete osjetiti nikakve promjene ako naglo prestanete da uzimate Hepathrombin.

4. NEŽELJENA DEJSTVA LIJEKA
Hepathrombin gel se izuzetno dobro podnosi. Međutim, kao i svi lijekovi, tako i Hepathrombin može imati
neželjena dejstva kod nekih pacijenata.

Veoma rijetko se mogu javiti alergijske reakcije (reakcije preosjetljivosti) na koži. Mogu se javiti crvenilo
kože, peckanje i svrab na mestu primjene.

Ukoliko primjetite bilo koje navedeno neželjeno dejstvo koje se ne povlači ili Vas uznemirava, obratite se

Vašem ljekaru.

Ukoliko primjetite bilo koje simptome koji bi mogli biti neželjena reakcija na Hepathrombin gel, a nisu

pomenuti u uputstvu, obavestite Vašeg ljekara ili farmaceuta.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara,
farmaceuta ili medicinsko osoblje. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene
u ovom uputstvu o lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI HEPATHROMBIN
ČUVANJE

Držite lijek Hepathrombin van domašaja djece!

Čuvajte ovaj lijek na temperaturi do 25°C.

ROK UPOTREBE
3 (tri) godine.
Lijek se ne sme koristiti nakon isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.

POSEBNE MJERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LIJEKA ILI OSTATAKA LIJEKA
Neupotrijebljeni lijek se uništava u skladu sa važećim propisima.

6. DODATNE INFORMACIJE
ŠTA HEPATHROMBIN SADRŽI?
Postoje dvije jačine Hepathrombin gela:

Hepathrombin gel koji sadrži 30 000 i.j. heparin natrijuma /100 g (proziran, bezbojan gel,

karakterističnog mirisa na bor).

Hepathrombin gel koji sadrži 50 000 i.j. heparin natrijuma /100 g (proziran, bezbojan gel,
karakterističnog mirisa na bor).

Sadržaj pomoćnih supstanci:

Hepathrombin 30 000 i.j. gel i Hepathrombin 50 000 i.j. gel:

Alantoin, Dekspantenol, Dinatrijum-edetat, Etarsko ulje limuna, Izopropil alkohol, Karbomer 940,

Ulje crnog bora, Ulje belog bora, Levomentol, Polisorbat 80, Makrogol 6 glicerol kaprilokaprat,
Sorbitol tečni, nekristalizirajući, Trolamin, Voda, prečišćena

PAKOVANJE

Tuba sa 40 g gela (30 000 i.j./100 g gela).

Tuba sa 40 g gela (50 000 i.j./100 g gela).

REŽIM IZDAVANJA
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

PROIZVOĐAČ
HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići b.b, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Proizvođač gotovog lijeka
HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići b.b, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
HEMOFARM proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići b.b, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

BROJ I DATUM RJEŠENJA O DOZVOLI ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET
Hepathrombin 30 000, gel, 300 i.j/g: 04-07.3-2-3243/16 od 10.11.2016.

Hepathrombin 50 000, gel, 500 i.j/g: 04-07.3-2-3244/16 od 10.11.2016.