HEXORAL

HEXORAL 1 mg mL

1 bočica sa 200 mL rastvora za usnu sluznicu (PET boca sa sigurnosnim zatvaračem za djecu) u kutiji

Supstance:
heksetidin
Jačina ATC Oblik
1 mg mL A01AB12 rastvor za usnu sluznicu

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

HEXORAL
1 mg/mL, rastvor za usnu sluznicu

heksetidin

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, jer sadrži informacije koje su važne za Vas.
Ovaj lijek se može nabaviti bez ljekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lijek
Hexoral, da biste sa njim postigli najbolje rezultate.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.

Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje, morate se obratiti svom ljekaru.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primijetite neko neželjeno dejstvo koje nije
navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:
1. Šta je lijek Hexoral i čemu je namijenjen
2. Šta treba da znate prije nego što uzmete lijek Hexoral
3. Kako se upotrebljava lijek Hexoral
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lijek Hexoral
6. Dodatne informacije.

1. ŠTA JE LIJEK HEXORAL I ČEMU JE NAMIJENJEN?
Lijek Hexoral sadrži heksetidin, koji ima antibakterijsko i antifungalno dejstvo (djeluje na bakterije i
gljivice) i koristi se za liječenje infekcija usta i grla, uključujući rane u ustima (afte), gljivične infekcije
(kandidu), krvarenje iz desni (tzv. gingivitis), neprijatnog zadaha ili upale grla. Može se koristiti i prije ili
nakon stomatoloških intervencija ili hirurških intervencija ždrijela za sprečavanje pojave infekcija.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRIJE NEGO ŠTO UZMETE LIJEK HEXORAL
Ovaj lijek je pogodan za upotrebu kod većine ljudi, ali ga ipak ne mogu svi koristiti. Ukoliko imate bilo
kakvu sumnju pri primjeni ovog lijeka, obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu.

Lijek Hexoral ne smijete koristiti:

Ukoliko ste bilo kada imali alergijsku reakciju (preosjetljivost) na heksetidin ili bilo koji sastojak
lijeka.

Kada uzimate lijek Hexoral, posebno vodite računa:

Ukoliko Vam se upala pojača, liječenje treba prekinuti.

Ukoliko se nešto od gore navedenog odnosi na Vas, posavjetujte se sa svojim ljekarom ili
farmaceutom.

Primjena drugih lijekova

Kažite svom ljekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lijek,

uključujući i one koji se mogu nabaviti bez ljekarskog recepta.

Nisu poznate interakcije ovog lijeka sa drugim lijekovima.

Uzimanje lijeka Hexoral sa hranom ili pićima
Do sada nije poznato da neka vrsta hrane ili pića utiče na dejstvo rastvora za sluznicu usta Hexoral.

Primjena lijeka Hexoral u periodu trudnoće i dojenja
Posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom prije nego što počnete da koristite lijek Hexoral ukoliko ste
trudni ili dojite.

Trudnoća

Nisu sprovedene kontrolisane studije kod ljudi. Međutim, na osnovu rezultata istraživanja sprovedenih
na životinjama, kao i teoretski zanemarljivo male sistemske resorpcije, smatra se da je mala
vjerovatnoća da bi upotreba heksetidina u toku trudnoće predstavljala rizik po fetus.

Dojenje
Nije poznato da li se heksetidin izlučuje u mLijeko dojilja, ali s obzirom na zanemarljivo male količine
za koje se pretpostavlja da se mogu naći u sistemskoj cirkulaciji majke, mala je vjerovatnoća da bi one
predstavljale rizik za odojče.

Uticaj lijeka Hexoral na upravljanje motornim vozilom i rukovanje mašinama
Nije poznato da preparat ima uticaj na sposobnost upravljanja motornim vozilom i rukovanje
mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka Hexoral
Ovaj lijek sadrži amarant (E 123) koji može izazvati alergijske reakcije.

Ovaj lijek sadrži 595,8 mg etanola po dozi (u 15 mL rastvora). Štetan je za osobe koje boluju od
alkoholizma. Sadržaj alkohola u lijeku Hexoral treba imati u vidu pri liječenju trudnica ili dojilja, djece i
visoko rizičnih grupa pacijenata kao što su pacijenti sa bolestima jetre ili epilepsijom.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LIJEK HEXORAL
Hexoral je namijenjen za lokalnu upotrebu i ne smije se gutati, odnosno, piti.

Djeca mlađa od 6 godina

Lijek Hexoral se ne preporučuje za upotrebu kod djece mLađe od 6 godina.

Odrasli i djeca starija od 6 godina

Ispirati usta ili grlo sa najmanje 15 mL (1 supena kašika) rastvora dva ili tri puta dnevno ili u skladu sa
preporukom ljekara.

Starije osobe

Doziranje kao kod odraslih.

Rastvor ne treba razblaživati!
Rastvor se ne smije gutati!

Ako ste uzeli više lijeka Hexoral

nego što je trebalo

Ukoliko Vi ili neko drugi slučajno progutate ovaj lijek, javite se ljekaru ili u najbližu bolnicu. Ponesite
ovo uputstvo i pakovanje lijeka sa sobom.

Ako ste zaboravili da uzmete lijek Hexoral
Ukoliko ste zaboravili da uzmete lijek Hexoral, uzmite sljedeću dozu čim se sjetite. Ukoliko je uskoro
vrijeme za uzimanje sljedeće doze, uzmite je po uobičajenom rasporedu.

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomjestite to što ste preskočili da uzmete lijek!

Ako naglo prestanete da uzimate lijek Hexoral
Nije primjenljivo.

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primjeni ovog lijeka, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA
Lijek Hexoral može, kao i svi drugi lijekovi, izazvati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti
kod svih.

Ukoliko Vam se javi nešto od navedenog prestanite sa korištenjem lijeka Hexoral i javite se ljekaru:

oticanje lica, usana, usta, jezika ili grla koje može dovesti do otežanog disanja i gutanja

alergijske reakcije, uključujući osip

iritacija, peckanje ili utrnulost jezika i/ili sluzokože usta

gušenje

kašalj

suvoća usta

mučnina i povraćanje

uvećanje pljuvačnih žlijezda

gubitak ili poremećaj ukusa

bol, otok, crvenilo ili vrućina

promjena boje jezika i zuba

plikovi ili ulceracije.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI LIJEK HEXORAL

Čuvati van domašaja i vidokruga djece!

Rok upotrebe
2 godine.

Čuvanje
Čuvati na temperaturi do 25

C. Ne zamrzavati.

Lijekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite
lijekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mjere pomažu očuvanju životne sredine.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta sadrži lijek Hexoral

Aktivna supstanca je:

1 mL rastvora za usnu sluznicu sadrži:
heksetidin 1,0 mg.

Pomoćne supstance su:

Etanol 96%; polisorbat 80; limunska kiselina, bezvodna; saharin-natrijum; etarsko ulje pitome nane;
etarsko ulje anisa; levomentol; metilsalicilat; etarsko ulje karanfilića; etarsko ulje eukaliptusa; boja:
amarant (E 123, C.I. 16185); voda, prečišćena.

Kako izgleda lijek Hexoral i sadržaj pakovanja
Bistar rastvor, crvene boje, karakterističnog mirisa na etarska ulja.

Plastična boca sa sigurnosnim zatvaračem.
Boca sadrži 200 mL rastvora.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

Proizvođač (administrativno sjedište)

Hemofarm A.D. Vršac
Beogradski put b.b, Vršac, Republika Srbija

Proizvođač gotovog lijeka (mjesto puštanja lijeka u promet)

Hemofarm A.D. Vršac
Beogradski put bb, Vršac, Republika Srbija

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Broj i datum dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
04-07.3-2-3242/16 od 20.10.2016.