HIBIDEKS DAP

HIBIDEKS DAP 1.2 mg mL

boca sa 180 ml rastvora za ispiranje usta, u kutiji

Supstance:
hlorheksidin
Jačina ATC Oblik
1.2 mg mL A01AB03 rastvor za ispiranje usta

HIBIDEKS DAP0,12%; rastvor za ispiranje usta
INN: hlorheksidin

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.
Ovaj lek se može nabaviti bez lekarskog recepta. Međutim, neophodno je da pažljivo koristite lek HIBIDEKS DAP , da biste sa njim postigli najbolje rezultate.
- Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.
- Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje posle nekoliko dana, morate se obratiti svom lekaru.
- Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta


U ovom uputstvu pročitaćete:
1. Šta je lek HIBIDEKS DAP i čemu je namenjen
2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek HIBIDEKS DAP
3. Kako se upotrebljava lek HIBIDEKS DAP
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lek HIBIDEKS DAP
6. Dodatne informacije1. ŠTA JE LEK HIBIDEKS DAP I ČEMU JE NAMENJEN
HIBIDEKS DAP je antiseptični rastvor za ispiranje usne duplje. Sadrži hlorheksidin koji deluje antibakterijski i pomaže u sprečavanju stvaranja dentalnog plaka.

HIBIDEKS DAP se koristi za:
- lečenje i sprečavanje nastanka bolesti desni (krvarenje desni prilikom pranja zuba),
- poboljšanje izlečenja desni nakon hirurškog zahvata u usnoj duplji i nakon lečenja,
- kontrolu bolnih ranica (afte) u usnoj duplji,
- poboljšanje higijene usne duplje,
- sprečavanje nastanka gljivičnih oboljenja usne duplje i sora kod osoba koje nose protezu.2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK HIBIDEKS DAP

HIBIDEKS DAP se ne sme koristiti:
- ukoliko ste preosetljivi na hlorheksidin ili neki drugi sastojak leka,
- kod dece mlađe od 12 godina, osim ukoliko to nije preporučeno od strane stomatologa,
- izvan usne duplje (u slučaju da lek dospe u oči i uši, potrebno je oči i uši odmah dobro isprati vodom),
- neposredno nakon pranja zuba (videti odeljak Kako se upotrebljava lek HIBIDEKS DAP).


Kada uzimate lek HIBIDEKS DAP posebno vodite računa:
Lek HIBIDEKAS DAP je namenjen samo za lokalnu primenu. Rastvor ne treba gutati. Treba voditi računa da lek ne dođe u kontakt sa očima i ušima.

U slučaju da lek dospe u oči, potrebno je oči odmah dobro isprati vodom.

U slučaju pojave bola, otoka ili iritacije usne duplje, prekinuti upotrebu rastvora i konsultovati lekara.

Posle ekstrakcije zuba ne treba koristiti HIBIDEKS DAP jer pri direktnom kontaktu sa koštanim tkivom može izazvati nekrozu alveolarne kosti i inhibirati osteogenezu.

Osobe koje boluju od akutnog ulcero-nekrotskog gingivitisa (teže zapaljenje desni) ne treba da upotrebljavaju HIBIDEKS DAP .

HIBIDEKS DAP može izazvati mrku prebojenost zuba i jezika. Ova prebojenost ne utiče štetno na gingivu i ostala tkiva usne duplje i u velikoj meri se može prevenirati redovnim održavanjem dentalne higijene pre primene rastvora ili prestankom konzumiranja čaja, kafe ili crvenog vina. Mrka prebojenost se spontano povlači po prestanku upotrebe leka HIBIDEKS DAP, ali je u nekim slučajevima potrebna stomatološka intervencija kako bi se u potpunosti uklonila. Prebojenost sa belih plombi neravnih površina i ivica se ponekad teško uklanja, pa je potrebno izvršiti njihovu zamenu kod stomatologa.


Primena drugih lekova
Aktivni sastojak leka, hlorheksidin, je inkompatibilan sa anjonskim jedinjenjima.

Uzimanje leka HIBIDEKS DAP sa hranom ili pićima
Tokom primene leka HIBIDEKS DAP treba izbegavati konzumiranje kafe i napitaka bogatih taninima (čaja i crnog vina), jer se onda povećava mogućnost nastanka mrke prebojenosti zuba, desni i usta.

Primena leka HIBIDEKS DAP u periodu trudnoće i dojenja
Tokom trudnoće i dojenja upotrebljavajte HIBIDEKS DAP samo posle prethodne konsultacije sa svojim lekarom.

Uticaj leka HIBIDEKS DAP na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama
Nema podataka o štetnom dejstvu leka HIBIDEKS DAP na sposobnost upravljanja motornim vozilima i rukovanja mašinama.


Važne informacije o nekim sastojcima leka HIBIDEKS DAP
Zbog prisustva alkohola u preparatu, potreban je poseban oprez u slučaju da dete slučajno proguta veću količinu rastvora (preko 120 ml), jer može doći do ispoljavanja znakova alkoholne intoksikacije, pa treba zatražiti medicinsku pomoć.
Zbog prisustva boje mogu se javiti alergijske reakcije na mestu primene, a zbog prisustva propilenglikola može doći do iritacije sluzokože.


3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK HIBIDEKS DAP
Rastvor leka HIBIDEKS DAP se koristi nerazblažen za ispiranje usne duplje. Rastvor ne treba gutati. Primenjuje se posle pranja zuba ili dentalnog tretmana. Ne treba ispirati usta vodom ili drugim oralnim rastvorima, jesti ili prati zube 30 minuta posle primene ovog preparata., jer je HIBIDEKS DAP inkompatibilan sa anjonskim jedinjenjima koja se obično nalaze u pastama za zube.

Doziranje: ispirati 1 minut usnu duplju sa 15 ml rastvora, a potom ispljunuti. Postupak ponavljati dva puta dnevno (ujutru i uveče). Optimalno vreme trajanja terapije je 7 dana. U tretmanu gingivitisa (upale desni) preporučuje se tretman oko mesec dana. U slučaju aftoznog stomatitisa (bolne promene sluzokože) ili oralne kandidijaze (gljivične promene u usnoj duplji), tretman treba nastaviti 48 sati posle povlačenja simptoma. Doza koja je namenjena odraslim osobama, primenjuje se i kod dece starije od 12 godina, kao i kod starih osoba, osim ako stomatolog ili lekar ne odredi drugačije. Deca mlađa od 12 godina ne bi trebalo da upotrebljavaju ovaj rastvor, osim ako to nije preporučeno od strane lekara. 


Ako ste uzeli više leka HIBIDEKS DAP nego što je trebalo
Nema zabeleženih slučajeva predoziranja pri lokalnoj primeni leka HIBIDEKS DAP. Hlorheksidin se slabo resorbuje, ukoliko dođe do slučajnog gutanja ovog leka. Sistemski efekti su retki, čak i ako su unete velike količine rastvora. Terapija posle ingestije (slučajnog gutanja ) hlorheksidina obuhvata gastičnu lavažu (ispiranje želuca) koristeći mleko, jaje, želatin ili blagi sapun. Takođe, neophodno je primeniti suportivne mere. Ako ste slučajno uzeli previše leka HIBIDEKS DAP, konsultujte lekara. Zbog prisustva alkohola u preparatu, potreban je poseban oprez u slučaju da dete slučajno proguta veću količinu rastvora (preko 120 ml), jer može doći do ispoljavanja znakova alkoholne intoksikacije, pa treba zatražiti medicinsku pomoć.

Ako naglo prestanete da uzimate lek HIBIDEKS DAP
Ukoliko ste zaboravili da primenite lek nastavite sa primenom kako Vam je propisano. Ako naglo prestanete da uzimate lek HIBIDEKS DAP Nemojte prestati sa uzimanjem leka HIBIDEKS DAP sve dok se ne posavetujete sa svojim lekarom. Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA
Lek HIBIDEKS DAP, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.
- Ukoliko se pojavi osip, oticanje usta ili lica i otežano disanje, odmah prekinite sa primenom leka HIBIDEKS DAP i obratite se Vašem lekaru. Ovo su simptomi teške alergijske reakcije, koje se mogu javiti , ali izuzetno retko.
- U slučaju pojave bola, iritacije usne duplje, ili otoka, odmah prekinite sa primenom leka HIBIDEKS DAP i obratite se svom stomatologu. Ovi simptomi se obično povlače nakon prekida terapije.

Ostala neželjena dejstva:
- Prolazna mrka prebojenost jezika koja se povlači nakon prekida terapije.
- Prolazna mrka prebojenost zuba koja se može ukloniti pranjem zuba. Ova mrka prebojenost se može u velikoj meri sprečiti smanjenim konzumiranjem čaja, kafe. crvenog vina i redovnim pranjem zuba sa pastama za zube pre primene leka HIBIDEKS DAP. Takođe, neophodno je pranje proteze u sredstvu za održavanje proteza.
- Može se javiti poremećaj čula ukusa i osećaj žarenja jezika nakon prve primene leka HIBIDEKS DAP. Ovi poremećaji se povlače pri dužoj upotrebi leka.
- U slučaju pojave deskvamacije sluznice usne duplje (ljuštenje površinskih slojeva sluznice), neophodno je razblažiti lek HIBIDEKS DAP sa jednakom količinom vode, promešati, i nastaviti sa primenom.
- Povremeno se može javiti otok parotidne (zaušne) žlezde, koji se spontano povlači nakon prekida terapije. Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.5. KAKO ČUVATI LEK HIBIDEKS DAP

Čuvati van domašaja i vidokruga dece.

Rok upotrebe
3 godine
Nakon prvog otvaranja. 7 dana. Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

Čuvanje
Čuvati na temperaturi do 300C u originalnom pakovanju. Posle prvog otvaranja čuvati na temperaturi do 250C u originalnom pakovanju, najduže 7 dana. Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti u kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek HIBIDEKS DAP
Sadržaj aktivne supstance: 1 ml rastvora za ispiranje usta sadrži 1,2 mg hlorheksidin-diglukonata, u obliku 20% rastvora hlorheksidindiglukonata (6 mg).


Sadržaj pomoćnih supstanci: Propilenglikol; polisorbat 80; sorbitol tečni, nekristališući; saharin-natrijum; etanol 96%V/V; eukaliptol; etarsko ulje žalfije; aroma mentol; ulje za ispiranje usta; boja brilliant blue FCF (E133); natrijum-acetat trihidrat; sirćetna kiselina glacijalna; prečišćena voda.

Kako izgleda lek HIBIDEKS DAP i sadržaj pakovanja
Izgled:
Bistar rastvor za ispiranje usta plave boje, karakterističnog mirisa.

Pakovanje:
Plastična boca tamne boje sa belim zatvaračem, sa 180 ml rastvora za ispiranje usta, u kutiji.

Nosilac dozvole i proizvođač
GALENIKA a.d. Batajnički drum b.b. 11 080 Beograd Republika Srbija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Jul, 2011.

Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati bez lekarskog recepta.
Broj i datum dozvole: 515-01-3910-10-001 od 19.09.2011.