HLORAMKOL

HLORAMKOL 10 mg g

5 g masti za oči (1 alu-tuba sa 5g masti) u kutiji

Supstance:
hloramfenikol
Jačina ATC Oblik
10 mg g S01AA01 mast za oči

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

UPUTSTVO ZA PACIJENTA


HLORAMKOL

HLORAMKOL

HLORAMKOL

HLORAMKOL
10 mg/g, mast za oči

hloramfenikol

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo!

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo!

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo!

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo!
Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja obratite se ljekaru ili farmaceutu.
Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome. Drugome ovaj lijek može da škodi čak i
ako ima znake bolesti slične Vašim.

U ovom uputstvu pročitaćete:

U ovom uputstvu pročitaćete:

U ovom uputstvu pročitaćete:

U ovom uputstvu pročitaćete:
1. Šta je lijek HLORAMKOL i čemu je namijenjen
2. Šta treba da znate prije primjene lijeka HLORAMKOL
3. Kako se upotrebljava lijek HLORAMKOL
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lijek HLORAMKOL
6. Dodatne informacije.

1. ŠTA JE LIJEK HLORAMKOL I ČEMU JE NAMIJENJEN?

1. ŠTA JE LIJEK HLORAMKOL I ČEMU JE NAMIJENJEN?

1. ŠTA JE LIJEK HLORAMKOL I ČEMU JE NAMIJENJEN?

1. ŠTA JE LIJEK HLORAMKOL I ČEMU JE NAMIJENJEN?
Hloramkol sadrži antibiotik hloramfenikol. Koristi se za liječenje infekcija prednjeg dijela oka.
Primjenjuje se za liječenje infekcija izazvanih bakterijama koje su osjetljive na ovaj antibiotik i na koje
drugi antibiotici ne djeluju ili se ne mogu primjenjivati.

KAKO LIJEK HLORAMKOL DJELUJE?

KAKO LIJEK HLORAMKOL DJELUJE?

KAKO LIJEK HLORAMKOL DJELUJE?

KAKO LIJEK HLORAMKOL DJELUJE?
Hloramfenikol je antibiotik i spada u grupu bakteriostatskih lijekova. Djeluje tako što sprečava
stvaranje pojedinih dijelova bakterijske ćelije i sprečava rast bakterije.

KADA SE LIJEK HLORAMKOL UPOTREBLJAVA?

KADA SE LIJEK HLORAMKOL UPOTREBLJAVA?

KADA SE LIJEK HLORAMKOL UPOTREBLJAVA?

KADA SE LIJEK HLORAMKOL UPOTREBLJAVA?
Prednji dijelovi oka mogu biti inficirani bakterijama. Hloramkol se primjenjuje za liječenje infekcija oka
koje mogu biti izazvane različitim tipovima bakterija.
Kod veoma teških infekcija oka Vaš ljekar će Vam dati i drugu potrebnu terapiju.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRIJE PRIMJENE LIJEKA HLORAMKOL?

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRIJE PRIMJENE LIJEKA HLORAMKOL?

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRIJE PRIMJENE LIJEKA HLORAMKOL?

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRIJE PRIMJENE LIJEKA HLORAMKOL?

Upozorite ljekara ako uzimate druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj
metabolizma, preosjetljivi ste na lijekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


KADA NE SMIJETE UZIMATI HLORAMKOL?

KADA NE SMIJETE UZIMATI HLORAMKOL?

KADA NE SMIJETE UZIMATI HLORAMKOL?

KADA NE SMIJETE UZIMATI HLORAMKOL?

ukoliko ste preosjetljivi/alergični na hloramfenikol ili neki drugi sastojak lijeka (vidjeti:

„Sadržaj

pomoćnih supstanci“)

ne smijete koristiti ovaj lijek;

ukoliko je kod Vas, pri prethodnoj primjeni hloramfenikola, došlo do razvoja mijelosupresije
(povišena temperatura, pojačano krvavljenje, modrice, bljedilo, osjećaj slabosti);

ukoliko Vi ili neko u Vašoj porodici ima ili je imao oboljenje krvi (krvne diskrazije), uključujući i
aplastičnu anemiju (nedostatak svih formiranih elemenata krvi usljed nesposobnosti kostne srži
da stvara krvne ćelije).


UPOZORENJA I MJERE OPREZA

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

UPOZORENJA I MJERE OPREZA
Obavezno treba da kažete Vašem ljekaru ili Vašem specijalisti za očne bolesti, ako Vi ili neko u Vašoj
porodici ima ili je imao oboljenje krvi.
Ukoliko u toku primjene lijeka Hloramkol primijetite da ste blijedi, da imate povišenu temperaturu,
pojačano krvavljenje, modrice, da osjećate slabost -

odmah se obratite Vašem ljekaru.

Ako u toku liječenja lijekom Hloramkol osjetite svrab, bockanje i pečenje u oku, ako dođe do otoka
kapaka i crvenila oka -

odmah se obratite Vašem ljekaru.

Ako ste trudni (ili mislite da ste trudni) ili ako dojite treba o tome da obavijestite Vašeg ljekara ili Vašeg
specijalistu za očne bolesti prije nego što počnete sa primjenom lijeka Hloramkol.
Ne smijete nositi kontaktna sočiva u toku primjene lijeka Hloramkol. Pacijenti koji nose meka
kontaktna sočiva, ne treba da započinju sa njihovim nošenjem najmanje 24 sata nakon završetka
lokalne terapije lijekom Hloramkol.

Hloramfenikol za lokalnu primjenu poslije dugotrajne upotrebe može biti manje efikasan ili može
prouzrokovati alergijske reakcije. Da bi to spriječili upotrebljavajte lijek onako kao Vam je Vaš ljekar
savjetovao.
Nemojte uzimati lijek Hloramkol duže od 5 dana, bez savjeta Vašeg ljekara. Dugotrajna upotreba
antibiotika može dovesti do razmnožavanja gljivica i bakterija koje su neosjetljive na hloramfenikol.
Ako se tokom liječenja pojavi nova infekcija, odmah se obratite Vašem ljekaru. Ako primjena lijeka
Hloramkol ne dovede do poboljšanja nakon 2 dana liječenja ili dođe do pogoršanja ispoljenih
simptoma, odmah se obratite ljekaru.
Obavezno se obratite Vašem ljekaru ukoliko u toku liječenja lijekom Hloramkol primijetite slijedeće
simptome:

poremećaj vida

jak bol u oku

fotofobiju (preosjetljivost na svjetlost, koja se ispoljava neprijatnošću ili bolom u očima
prilikom izlaganja sunčevoj svjetlosti ili vještačkom izvoru svjetlosti)

zapaljenje oka povezano sa pojavom ospe na poglavini ili licu

ukoliko oko izgleda »zamućeno«

neuobičajeni izgled zjenice

osjećaj stranog tijela u oku.

Isto tako, prije primjene lijeka Hloramkol obavijestite Vašeg ljekara ukoliko trenutno koristite druge
kapi za oči ili mast za oči ili ukoliko ste imali:

konjunktivitis (zapaljenje vežnjače) u bliskoj prošlosti

glaukom (zelena mrena)

sindrom suvog oka

operaciju na oku ili lasersku terapiju u posljednjih 6 mjeseci

povredu oka.


UZIMANJE LIJEKA HLORAMKOL SA HRANOM ILI PIĆIMA

UZIMANJE LIJEKA HLORAMKOL SA HRANOM ILI PIĆIMA

UZIMANJE LIJEKA HLORAMKOL SA HRANOM ILI PIĆIMA

UZIMANJE LIJEKA HLORAMKOL SA HRANOM ILI PIĆIMA
Hloramkol mast za oči je preparat za lokalnu primjenu, tako da uzimanje hrane ili pića ne utiče na
efekat ovog lijeka.

PRIMJENA U TRUDNOĆI I DOJENJU

PRIMJENA U TRUDNOĆI I DOJENJU

PRIMJENA U TRUDNOĆI I DOJENJU

PRIMJENA U TRUDNOĆI I DOJENJU

Prije nego što počnete da uzimate neki lijek, posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom.


Hloramfenikol za lokalnu primjenu možete upotrebljavati u toku trudnoće samo ako Vam to Vaš ljekar
preporuči.
Ako dojite, a hloramfenikol za lokalnu primjenu morate da koristite po savjetu Vašeg ljekara, dojenje
morate prekinuti.

UTICAJ NA PSIHOFIZIČKE SPOSOBNOSTI PRILIKOM UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM I

UTICAJ NA PSIHOFIZIČKE SPOSOBNOSTI PRILIKOM UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM I

UTICAJ NA PSIHOFIZIČKE SPOSOBNOSTI PRILIKOM UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM I

UTICAJ NA PSIHOFIZIČKE SPOSOBNOSTI PRILIKOM UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM I
MAŠINAMA

MAŠINAMA

MAŠINAMA

MAŠINAMA
Kratko vrijeme poslije primjene lijeka Hloramkol možete imati problema sa vidom. Ne smijete
upravljati motornim vozilom ili mašinama sve dok Vam se ne povrati vid.

ŠTA MORATE DA ZNATE O POMOĆNIM MATERIJAMA KOJE SADRŽI LIJEK HLORAMKOL?

ŠTA MORATE DA ZNATE O POMOĆNIM MATERIJAMA KOJE SADRŽI LIJEK HLORAMKOL?

ŠTA MORATE DA ZNATE O POMOĆNIM MATERIJAMA KOJE SADRŽI LIJEK HLORAMKOL?

ŠTA MORATE DA ZNATE O POMOĆNIM MATERIJAMA KOJE SADRŽI LIJEK HLORAMKOL?
Hloramkol mast za oči kao pomoćne supstance sadrži lanolin i cetilalkohol koje mogu izazvati lokalne
reakcije na koži.

NA ŠTA MORATE PAZITI AKO UZIMATE DRUGE LIJEKOVE

NA ŠTA MORATE PAZITI AKO UZIMATE DRUGE LIJEKOVE

NA ŠTA MORATE PAZITI AKO UZIMATE DRUGE LIJEKOVE

NA ŠTA MORATE PAZITI AKO UZIMATE DRUGE LIJEKOVE

Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi na lijekove koje više ne pijete, kao i na lijekove koje
planirate da uzimate u budućnosti. Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do
nedavno uzimali neki drugi lijek, uključujući i lijek koji se nabavlja bez ljekarskog recepta.

Hloramfenikol može uticati na dejstvo himotripsina. Obavijestite Vašeg ljekara ukoliko ste na terapiji
lijekovima protiv raka ili lijekovima koji djeluju na imuni sistem, kao što je azatioprin.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LIJEK HLORAMKOL?

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LIJEK HLORAMKOL?

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LIJEK HLORAMKOL?

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LIJEK HLORAMKOL?

Uvijek uzimajte lijek tačno kako Vam je ljekar preporučio i ne prekidajte liječenje ukoliko Vam Vaš
ljekar ne kaže da to uradite. Ukoliko mislite da lijek Hloramkol suviše slabo ili jako djeluje na Vaš
organizam, obratite se ljekaru ili farmaceutu.

Uobičajena primjena se sastoji u tome da malu količinu masti (oko 1 cm) nanosite u donji očni kapak
prva 2 dana svaka 3 sata, danju i noću, ako primjenjujete samo mast. Poslije toga, vrijeme između
dva davanja produžavate onako kako Vam je Vaš ljekar preporučio.
Liječenje može trajati najduže 5 dana.
Ako u toku dana koristite hloramfenikol kapi za oči, tada mast za oči primjenjujete noću.

Ako sami primjenjujete Hloramkol mast za oči treba da se pridržavate slijedećeg:

Operite ruke, uzmite tubu iz kutije, skinite zatvarač, pažljivo povucite donji kapak i istisnite mast za oči
u donji kapak ili na površinu oboljelog oka u količini koju Vam je preporučio Vaš ljekar. Pažljivo
pritiskajte unutrašnji ugao oka u trajanju jednog minuta.

UKOLIKO STE UZELI VIŠE LIJEKA NEGO ŠTO BI TREBALO

UKOLIKO STE UZELI VIŠE LIJEKA NEGO ŠTO BI TREBALO

UKOLIKO STE UZELI VIŠE LIJEKA NEGO ŠTO BI TREBALO

UKOLIKO STE UZELI VIŠE LIJEKA NEGO ŠTO BI TREBALO
Ukoliko ste uzeli veću dozu lijeka od onoga što Vam je preporučeno ili je neko drugi slučajno uzeo
Vaš lijek, obratite se Vašem ljekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi!

UKOLIKO STE ZABORAVILI DA UZMETE LIJEK HLORAMKOL

UKOLIKO STE ZABORAVILI DA UZMETE LIJEK HLORAMKOL

UKOLIKO STE ZABORAVILI DA UZMETE LIJEK HLORAMKOL

UKOLIKO STE ZABORAVILI DA UZMETE LIJEK HLORAMKOL
Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu lijeka, uzmite je što je prije moguće. Međutim, ukoliko se
približilo vrijeme za uzimanje slijedeće doze, nastavite sa uzimanjem lijeka po preporučenom režimu.

ŠTA SE DEŠAVA AKO NAGLO PRESTANETE DA UZIMATE LIJEK HLORAMKOL?

ŠTA SE DEŠAVA AKO NAGLO PRESTANETE DA UZIMATE LIJEK HLORAMKOL?

ŠTA SE DEŠAVA AKO NAGLO PRESTANETE DA UZIMATE LIJEK HLORAMKOL?

ŠTA SE DEŠAVA AKO NAGLO PRESTANETE DA UZIMATE LIJEK HLORAMKOL?
Nećete osjetiti nikakve promjene ako naglo prestanete da uzimate lijek.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA
Kao i svi lijekovi, i Hloramkol može imati neželjena dejstva: oštećenje koštane srži sa pojavom
bljedila, povišenja temperature, pojačanim krvarenjem, modricama, slabošću.

U slučaju pojave ovih

neželjenih dejstava odmah se obratite Vašem ljekaru.

U toku liječenja lijekom Hloramkol može se razviti preosjetljivost (alergija): svrab, otok kapaka,
crvenilo, bockanje i pečenje u oku.

Odmah se obratite Vašem ljekaru.

Rijetko se mogu javiti alergijske promjene izvan oka: svrab, osip, koprivnjača, gušenje.

Odmah se

obratite Vašem ljekaru.
Ako primijetite bilo koje simptome koji bi mogli biti neželjena reakcija na Hloramkol, a nisu pomenuti u
uputstvu, odmah obavijestite Vašeg ljekara ili farmaceuta.


5. ČUVANJE I ROK UPOTREBE

5. ČUVANJE I ROK UPOTREBE

5. ČUVANJE I ROK UPOTREBE

5. ČUVANJE I ROK UPOTREBE
ČUVANJE

ČUVANJE

ČUVANJE

ČUVANJE

Držite lijek Hloramkol van domašaja djece!

Čuvati na temperaturi do 25°C.
Nakon otvaranja, tuba se čuva na sobnoj temperaturi i mast se može koristiti 28 dana.

ROK UPOTREBE

ROK UPOTREBE

ROK UPOTREBE

ROK UPOTREBE
3 (tri) godine.
Nakon otvaranja, tuba se čuva na sobnoj temperaturi i mast se može koristiti 28 dana.
Lijek se ne smije koristiti nakon isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.

POSEBNE MJERE UNIŠTAVANJA NEUPOTRIJEBLJENOG LIJEKA ILI OSTATAKA LIJEKA

POSEBNE MJERE UNIŠTAVANJA NEUPOTRIJEBLJENOG LIJEKA ILI OSTATAKA LIJEKA

POSEBNE MJERE UNIŠTAVANJA NEUPOTRIJEBLJENOG LIJEKA ILI OSTATAKA LIJEKA

POSEBNE MJERE UNIŠTAVANJA NEUPOTRIJEBLJENOG LIJEKA ILI OSTATAKA LIJEKA
Neupotrijebljeni lijek se uništava u skladu sa važećim propisima.

6. DODATNE INFORMACIJE

6. DODATNE INFORMACIJE

6. DODATNE INFORMACIJE

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta sadrži lijek HLORAMKOL?

Šta sadrži lijek HLORAMKOL?

Šta sadrži lijek HLORAMKOL?

Šta sadrži lijek HLORAMKOL?

Aktivne

Aktivne

Aktivne

Aktivne supstance su:

supstance su:

supstance su:

supstance su:

1 g masti sadrži 10 mg hloramfenikola.

Ostali sastojci su:

Ostali sastojci su:

Ostali sastojci su:

Ostali sastojci su:

parafin, bijeli, meki; parafin, tečni, laki; cetilalkohol; lanolin.

Kako izgleda lijek HLORAMKOL i sadržaj pakovanja

Kako izgleda lijek HLORAMKOL i sadržaj pakovanja

Kako izgleda lijek HLORAMKOL i sadržaj pakovanja

Kako izgleda lijek HLORAMKOL i sadržaj pakovanja
Poluprovidna mast žućkaste boje.
Tuba sa 5 g masti za oči.

Režim

Režim

Režim

Režim izdavanja lijeka

izdavanja lijeka

izdavanja lijeka

izdavanja lijeka

Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Proizvođač

Proizvođač

Proizvođač

Proizvođač

Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Proizvođač gotovog lijeka

Proizvođač gotovog lijeka

Proizvođač gotovog lijeka

Proizvođač gotovog lijeka
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavl

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavl

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavl

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje lijeka u promet

janje lijeka u promet

janje lijeka u promet

janje lijeka u promet

04-07.2-2372/12 od 24.10.2012.