IBALGIN RAPID

IBALGIN RAPID 400 mg tableta

12 film tableta (2 blistera po 6 tableta) u kutiji

Supstance:
ibuprofen
Jačina ATC Oblik
400 mg tableta M01AE01 film tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

IBALGIN RAPID
400 mg film-tablete
Ibuprofen

Prije upotrebe pažljivo pročitajte priloženo uputstvo jer sadrži informacije koje su važne za Vas.

Ovaj lijek se može dobiti bez ljekarskog recepta. Prije upotrebe Ibalgina Rapid pažljivo pročitajte
uputstvo i pratite instrukcije navedene u njemu kako biste maksimizirali korisnost od njegove
upotrebe.

Uputstvo sačuvajte. Može Vam ponovo zatrebati.

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja, obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu.

Ako se vaši simptomi pogoršaju ili vam ne bude bolje u roku od 3 dana, kontaktirajte svog
ljekara

Ukoliko iskusite bilo koji od neželjenih efekata ili ako primijetite bilo koji drugi neželjeni
efekat, a koji nije naveden u ovom uputstvu, molimo Vas, obavijestite Vašeg ljekara ili
farmaceuta.

Sadržaj uputstva:

1.

Šta je Ibalgin Rapid i za šta se koristi

2.

Šta morate znati prije nego počnete uzimati Ibalgin Rapid

3.

Kako uzimati Ibalgin Rapid

4.

Mogući neželjeni efekti

5.

Kako čuvati Ibalgin Rapid

6.

Sadržaj pakiranja i dodatne informacije

1. ŠTA JE IBALGIN RAPID I ZA ŠTA SE KORISTI

Ibalgin Rapid spada u skupinu lijekova koji se klasificiraju kao analgetici, antipiretici, nesteroidni
protivupalni lijekovi (lijekovi koji ublažavaju bolove, groznicu i zapaljenje). Sadrži aktivnu supstancu
ibuprofen, koji oslobađa od bola, ima protivupalno djelovanje i snižava povišenu temperaturu.
Ibuprofen ometa stavaranje nekih supstanci (prostaglandina) koje učestvuju u nastanku bola, povišene
temperature i zapaljenja u organizmu.

Ibalgin Rapid se primjenjuje u simptomatskom liječenju blage do umjerene akutne boli različitog
porijekla poput glavobolje, zubobolje, boli nakon vađenja zuba, bolova u mišićima i dismenoreje

Ibalgin Rapid se koristi i kod stanja povišene tjelesne temperature.

Dužina terapije je najviše 3 dana. Ukoliko simptomi Vaše bolesti ostanu nepromijenjeni nakon 3 dana
primjene, molimo Vas da prestanete uzimati ovaj lijek i obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu.

Lijek je namijenjen za primjenu kod odraslih i adolescenata od 12 godina naviše.

2. ŠTA MORATE ZNATI PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI IBALGIN RAPID

Nemojte uzimati IBALGIN RAPID

ako ste alergični na ibuprofen (aktivni sastojak lijeka IBALGIN RAPIDA) ili na neki drugi
sastojak ovog lijeka (navedeno u dijelu 6)

tako ste preosjetljivi na acetilsalicilatnu kiselinu ili na neki drugi nesteroidni protuupalni ijek što
se manifestira nedostatkom zraka, astmom, curenjem iz nosa, oticanjem ili koprivnjačom;

ako imate aktivni ili recidivirajući ulkus (čir koji se vraća) ili krvarenje želuca ili
dvanaestopalačnog crijeva, odnosno ako ste to imali prije (barem dva puta);

ako ste prije imali krvarenje iz probavnog sistema ili perforaciju povezanu s uzimanjem
nesteroidnih protuupalnih lijekova;

ako imate krvarenje u mozgu ili bilo koje drugo aktivno krvarenje;

ako imate poremećaj stvaranja krvi ili zgrušavanja krvi;

ako imate teški poremećaj rada srca, jetre ili bubrega;

ako imate tešku dehidraciju (uzrokovanu povraćanjem, proljevom ili nedovojnim unosom
tekućine);

ako ste u trećem tromjesečju trudnoće;

ako ste dijete sa manje od 40 kg tjelesne težine (mlađi od 12 godina).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom ljekaru ili farmaceutu prije nego uzmete ovaj lijek ili bilo koji drugi lijek koji sadrži
ibuprofen:

ako imate poremećaj bubrega ili jetre,

odmah nakon velikog hirurškog zahvata,

ako imate nasljedni poremećaj stvaranja krvi (akutna intermitentna porfirija),

ako imate bronhijalnu astmu,

ako istovremeno uzimate lijekove koji mogu povećati rizik od želučane toksičnosti ili krvarenja
(vidjeti dolje),

ako bolujete od sistemskog eritemskog lupusa (poremećaj imunološkog sistema) i miješanih
bolesti vezivnog tkiva (rizik od aseptičnog meningitisa),

ako bolujete od upalne ulcerozne bolesti probavnog trakta, poput Crohnove bolesti ili
ulceroznog kolitisa,

ako imate problema sa srcem, ako ste imali moždani udar ili mislite da ste možda izloženi
riziku od tih bolesti (ako, pna primjer, imate visoki krvni pritisak, šećernu bolest, povišeni
holesterol ili pušite) trebate razgovarati o liječenju s Vašim ljekarom ili farmaceutom,

ako imate peludnu groznicu, nosne polipe ili hronične opstruktivne respiratorne poremećaje jer
onda postoji povećani rizik od alergijskih reakcija. Alergijske reakcije se mogu prikazati kao
napadi astme (tzv. analgetska astma), Quinckeov edem ili koprivnjača,

ako ste dehidrirani.

Kod duže primjene IBALGIN RAPIDA potrebno je redovno kontrolisati jetrene vrijednosti, bubrežnu
funkciju, kao i krvnu sliku.

Neželjeni efekti se smanjuju uzimanjem najmanje efikasne doze što je kraće moguće. Starije osobe
nalaze se pod povećanim rizikom od neželjenih efekata.

Istovremena primjena nesteroidnih protuupalnih lijekova, uključujući specifične inhibitore
ciklooksigenaze 2, povećavaju rizik od neželjenih efekata (vidjeti dio „Uzimanje drugih lijekova“ ispod),
te je treba izbjegavati.

Pri pojavi krvarenja u probavnom traktu ili ulceracija za vrijeme liječenja IBALGIN RAPIDOM, liječenje
treba prekinuti i o tome obavijestiti ljekara.

Do krvarenja u probavnom traktu, ulkusa ili perforacije može doći bilo kad tokom liječenja, sa ili bez
znakova upozorenja ili ozbiljnih gastrointestinalnih događaja u anamnezi. Rizik od gastrointestinalnog
krvarenja, ulkusa ili perforacije veći je pri uzimanju većih doza, kod bolesnika sa čirom u anamnezi kao
i kod starijih osoba. Neki lijekovi, kad se uzimaju istovremeno, mogu povećati rizik od gastrotoksičnosti
ili krvarenja (drugi nesteroidni protuupalni lijekovi, kortikosteroidi, antikoagulansi poput varfarina,
selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina ili anti-trombocitni lijekovi poput acetilsalicilne
kiseline).

Kod bolesnika s povećanim rizikom od toksičnosti za probavni sistem treba razmotriti istovremenu
primjenu sredstava koja štite sluznicu probavnog sistema (npr. mizoprostol ili inhibitori protonske
pumpe).

Ako ste već ranije doživjeli toksičnost probavnog sistema (gastrointestinalnu toksičnost), posebno ako
ste stariji, trebate svojem ljekaru prijaviti svaki neuobičajeni simptom vezan uz trbuh (posebno
krvarenje u probavnom traktu), a naročito u početnoj fazi liječenja.

Lijekovi kao što je IBALGIN RAPID mogu biti povezani s malo povećanim rizikom od srčanog udara
(„infarkt miokarda“) ili moždanog udara. Svaki rizik je veći s višom dozom i dužim liječenjem. Nemojte
prekoračiti preporučenu dozu ili trajanje liječenja od 3 dana.

Vrlo su rijetko tokom liječenja nesteroidnim protuupalnim lijekovima zabilježene ozbiljne kožne reakcije
s crvenilom i mjehurićima, od kojih neke mogu imati smrtni ishod (eksfolijativni dermatitis, Stevens-
Johnsonov sindrom i toksična epidermalna nekroliza/Lyellov sindrom; vidjeti dio 4). Čini se da je rizik
od takvih reakcija najveći na samom početku liječenja, jer su se te reakcije, u većini slučajeva, javile
tokom prvog mjeseca liječenja. Pri prvim znakovima kožnog osipa, oštećenja sluznice ili bilo kojim
drugim znakovima preosjetljivosti, trebate prestati uzimati IBALGIN RAPID i odmah o tome obavijestiti
ljekara.

Teške akutne reakcije preosjetljivosti (na primjer, anafilaktički šok) su vrlo rijetke. Kod prvih znakova
preosjetljivosti nakon što ste uzeli IBALGIN RAPID, prestanite sa terapijom i odmah se obratite ljekaru.
(vidjeti dio 4 Moguće neželjeni efekti)

Općenito, redovna upotreba (nekoliko vrsta) lijekova protiv bolova može dovesti do trajnih teških
problema s bubrezima. Rizik može biti povećan kod fizičkog napora povezanog s gubitkom soli i
dehidracijom. Stoga je navedeno potrebno izbjegavati.

Preporučuje se izbjegavati primjenu IBALGIN RAPIDA u slučaju vodenih ospica (varicella).

Dugotrajna primjena bilo koje vrste lijekova protiv boli kod glavobolje može je pogoršati. Ako imate
česte ili svakodnevne glavobolje uprkos (ili zbog) redovne upotrebe lijekova protiv glavobolje,
posavjetujte se s ljekarom prije uzimanja drugog lijeka protiv bolova. Ako se dijagnosticira glavobolja
uzrokovana prekomjernom upotrebom lijeka, liječenje treba prekinuti.

Ibuprofen može sakriti simptome infekcije (povišena tjelesna tempeartura, bol i oticanje).

Drugi lijekovi i IBALGIN RAPID

Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili namjeravate uzeti bilo koje
druge lijekove.

Šta biste trebali izbjegavati kada uzimate ovaj lijek?

Neki lijekovi koji su antikoagulansi (protiv zgrušavanja) (npr. acetilsalicilatna kiselina, varfarin,
tiklopidin), neki lijekovi za liječenje visokog krvnog pritiska (ACE inhibitori npr. kaptopril, blokatori beta
receptora, antagonisti angiotenzina II), pa čak i neki drugi lijekovi mogu uticati na liječenje
ibuprofenom ili liječenje ibuprofenom može utjecati na njih.

Stoga se uvijek posavjetujte sa svojim ljekarom prije uzimanja ibuprofena s ostalim lijekovima.

Molimo Vas da obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje
druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta. Posebno ako uzimate:

- acetilsalicilatnu kiselinu ili neke druge nesteroidne protuupalne lijekove (protuupalni lijekovi i lijekovi
protiv boli) i glukokortikoide (lijekovi koji sadrže kortizon ili tvari slične kortizonu) jer ti lijekovi mogu
povećati rizik od nastanka čira i krvarenja u probavnom traktu,

- selektivne inhibitore ponovne pohrane serotonina (SSRI) (lijekovi za liječenje depresije) jer to može
povećati rizik od krvarenja u probavnom traktu,

- lijekove protiv zgrušavanja jer to može povećati rizik od krvarenja,

- acetilsalicilatnu kiselinu (niske doze) budući da efekat na razrjeđivanje krvi može biti umanjen,

- lijekove za liječenje visokog krvnog pritiska i tablete za izmokravanje jer ibuprofeni mogu umanjiti
efekte tih lijekova te može doći do mogućeg povećanog rizika za bubrege,

- diuretike koji čuvaju kalij jer to može dovesti do hiperkalemije,

- kinolonske antibiotike jer mogu povećati rizik od konvulzija,

- aminoglikozide (antibiotici) budući da ibuprofen može smanjiti klirens aminoglikozida , a njihova
istovremena primjena može povećati rizik od nefrotoksičnosti i ototoksičnosti,

- sulfonilureje (antidijabetici) zbog mogućih interakcija s ibuprofenom,

- lijekove koji sadrže litij (lijekovi za liječenje manično depresivne bolesti i depresije), digoksine (kod
srčane insuficijencije), lijekove za razrjeđivanje krvi (kao što je varfarin), fenitoin (kod epilepsije) i
metotreksat (lijek za liječenje raka ili reume) budući da ibuprofen može pojačati djelovanje tih lijekova,

- sulfinpirazon, probenecid (lijek za giht) budući da izlučivanje ibuprofena može biti odgođeno,

- postoje klinički podaci koji upućuju da nesteroidni protuupalni lijekovi mogu povećati vrijednosti
baklofena u plazmi,

- ciklosporine, takrolimus (imunosupresivi) jer može doći do oštećenja bubrega,

- zidovudin (lijek za liječenje HIV-a/AIDS-a) budući da primjena IBALGIN RAPIDA može dovesti do
pojačanog rizika od krvarenja u zglobove ili krvarenja koje dovodi do oticanja kod HIV pozitivnih
hemofiličara.

- CYP2C9 inhibitore jer istovremena primjena ibuprofena sa CYP2C9 inhibitorima (vorikonazolom i
flukonazolom) može povećati izlaganje ibuprofenu (CYP2C9 supstrat).

Uzimanje IBALGIN RAPIDA s hranom, pićem i alkoholom

Film-tablete treba progutati cijele s dovoljno tekućine.

Tableta se može uzeti sa ili bez hrane. Uzimanje s hranom ili kratko vrijeme nakon obroka, može
odgoditi početak djelovanja. Međutim, uzimanje lijeka s hranom poboljšava podnošljivost lijeka i
umanjuje mogućnost probavnih problema. Ne savjetuje se tokom liječenja uzimati alkoholna pića i
pušiti.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom ljekaru
za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek.

Obavijestite svojeg ljekara ako ste zatrudnjeli za vrijeme uzimanja IBALGIN RAPIDA.

Lijek ne smiju uzimati trudnice u trećem tromjesečju trudnoće. U prvom i drugom tromjesečju trudnoće,
lijek se smije koristiti samo po preporuci ljekara.

Kad je to neophodno, IBALGIN RAPID kratko vrijeme smiju uzimati dojilje, jer ibuprofen prelazi u
majčino mlijeko samo u malim količinama. Štetni uticaj na dojenče se ne očekuje i do sada nije
zabilježen. U slučaju duže primjene, potrebno je konsultovati ljekara.

Lijek spada u grupu lijekova (nesterodini protuupalni lijekovi) koji mogu izazvati oštećenje plodnosti u
žena. Taj efekat je reverzibilan nakon prestanka uzimanja lijeka.

Upravljanje vozilima i mašinama

Budući da lijek može izazvati omaglicu, umor i poremećaje vida, može štetno uticati na aktivnosti koje
zahtijevaju pojačanu pažnju. Ako se to dogodi Vama, nemojte upravljati vozilima ili mašinama.

3. KAKO UZIMATI IBALGIN RAPID

Uvijek uzmite ovaj lijek tačno onako kako je opisano u ovom uputstvu ili kako Vam je rekao Vaš ljekar
ili farmaceut. Provjerite sa svojim ljekarom ili farmaceutom, ako niste sigurni.

Odrasli i adolescenti od 40 kg tjelesne težine naviše (navršenih 12 godina i stariji)

Početna doza iznosi 1 tabletu IBALGINA RAPIDA (400 mg ibuprofena), a zatim se uzima po jedna
tableta (400 mg ibuprofena) svakih 6 sati, prema potrebi.

Razmak između dvije tablete treba biti najmanje 6 sati, a tokom 24 sata nemojte uzeti više od 3 tablete
IBALGIN RAPIDA (1200 mg ibuprofena) bez ljekarskog savjeta.

IBALGIN RAPID ne smiju uzimati djeca ispod 40 kg tjelesne težine (mlađa od 12 godina) zbog količine
aktivnog sastojka u jednoj tableti.

Starije osobe

Doziranje za starije osobe jednako je doziranju kod odraslih, ali je potreban povećan oprez (vidjeti dio
„Upozorenja i mjere opreza“).

Bolesnici s oštećenom funkcijom jetre ili bubrega

Kod bolesnika sa poremećenim radom jetre ili bubrega potreban je povećani oprez (vidjeti dio
„Upozorenja i mjere opreza“).

Posavjetujte se s ljekarom ako Vam je lijek potreban više od 3 dana, odnosno ako se simptomi
pogoršaju.

Nemojte prekoračiti preporučenu dozu ili vrijeme trajanja liječenja.

Ako uzmete više IBALGINA RAPID nego što ste trebali

U slučaju predoziranja ili ako se dogodi da dijete slučajno proguta tabletu, odmah potražite medicinsku
pomoć.

Glavni znakovi predoziranja su mučnina, povraćanje, bol u stomaku, krvarenje u probavnom traktu
(vidjeti također dio 4 ispod), proljev, glavobolja, omaglica i omamljenost. Rijetko se može javiti nizak
krvni pritisak, oslabljeno disanje i omamljenost. Mogu se pojaviti i razdraženost, pospanost,
dezorjentisanots ili koma. Ponekad se pojave konvulzije. Kod teškog trovanja, može se pojaviti
metabolička acidoza te može biti produženo protrombinsko vrijeme/INR, vjerovatno zbog interferencije
s djelovanjem cirkulirajućih faktora zgrušavanja. Može doći do akutnoga zatajivanja bubrega i
oštećenja jetre. Kod astmatičara je moguće pogoršanje astme. Nadalje, mogu se javiti hipotenzija i
respiratorna depresija.

Ako ste zaboravili uzeti IBALGIN RAPID

Ako zaboravite uzeti dozu, ne uzimajte duplu dozu od preporučene kako biste nadoknadili propuštenu.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆI NEŽELJENI EFEKTI

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati neželjene efekte, iako se oni neće javiti kod svakoga.

Vjerovatnost neželjenih efekata veća je kod starijih bolesnika, bolesnika s čirom na želucu ili
dvanaestopalačnom crijevu u anamnezi (uglavnom s krvarenjem ili perforacijom sluznice), te kod
bolesnika koji duže vrijeme uzimaju lijekove koji sadrže acetilsalicilatnu kiselinu.

U slučaju pojave prvih znakova bilo kakve reakcije preosjetljivosti kao što je kožni osip, lezije sluznice,
koprivnjača, iznenadno oticanje područja oko očiju, osjećaja nelagode u grudima s otežanim disanjem
ili gutanjem, bol u epigastriju ili poremećaj vida, ili krvarenje u probavnom traktu (povraćanje krvi ili
crna boja stolice), prekinite uzimati lijek i potražite hitnu medicinsku pomoć.

Mogući neželjeni efekti navedeni su u grupama prema učestalosti javljanja.

Vrlo često (može se javiti kod više od 1 na 10 osoba):

mučnina, povraćanje, žgaravica, proljev, zatvor, nadutost.

Često (može se javiti kod manje od 1 na 10 osoba):

bol u trbuhu i lagani gubitak krvi u želucu i/ili rijevima koji u iznimnim slučajevima može uzrokovati
anemiju.

Manje često (može se javiti kod manje od 1 na 100 osoba):

glavobolja, vrtoglavica, nesanica, uznemirenost, razdražljivost ili umor, poremećaji vida, koprivnjača,
svrbež, alergijske reakcije (kao kožni osip i svrbež, te napadaji astme), upala, ulceracija ili perforacija
sluznice probavnog trakta (crna boja stolice i povraćanje krvi), upala u ustima, pogoršanje postojeće
bolesti crijeva (kolitis ili Chronova bolest).

Rijetko (može se javiti kod manje od 1 na 1 000 osoba):

zatajenje srca, aseptični meningitis (posebno kod bolesnika sa bolesću vezivnog tkiva ili sistemskim
eritemskim lupusom), poremećaj percepcije boja, zamagljen vid, zujanje u ušima, poremećaji funkcije
jetre (koja se obično oporavi).

Vrlo rijetko (može se javiti kod manje od 1 na 10 000 osoba):

teškoće s disanjem (posebno kod bolesnika s bronhijalnom astmom), pogoršanje astme, upala
sluznice ezofagusa (jednjaka odnosno cijevi za gutanje koja vodi u želudac), upala gušterače
povezana s teškom boli u gornjem dijelu trbuha koja se širi na leđa uz mučninu i povraćanje
(pankreatitis), abnormalno suženje crijeva, problemi stvaranja krvnih stanica (prvi znaci su: vrućica,
grlobolja, površinski ulkusi u ustima, simptomi slični gripi, teška iscrpljenost, krvarenje iz nosa i kože),
zadržavanje tekućine i/ili natrija, psihotične reakcije, depresija, emocionalna labilnost, palpitacije (brzo
lupanje srca koje bolesnik osjeća), srčani udar (infarkt miokarda), porast ili pad krvnog pritiska, upala
mokraćnog mjehura, prisutnost krvi u mokraći, poremećaj rada bubrega uključujući edem i zamućeni
urin (nefrotički sindrom) ili upalna bolest bubrega (intersticijski nefritis) koji mogu dovesti do akutnog
zatajenja bubrega, krv u urinu i povišena tjelesna temperataura mogu biti znaci oštećenja bubrega
(papilarna nekroza), povišena koncentracija ureje u krvi, edem, oštećenje jetre (prvi znakovi mogu biti
promjena boje kože) oštećenje jetre osobito pri dugotrajnom liječenju, zatajenje jetre, akutni hepatitis
(žutilo kože ili bjeloočnica očiju, umor i povišena tjelesna temperataura), teški oblici kožnih reakcija
uključujući osip s crvenilom i mjehurićima, Stevens-Johnsonov sindrom i odumiranje tkiva, teške
reakcije preosjetljivosti (edem lica, jezika i grkljana, otežano disanje, ubrzan rad srca, hipotenzija, teški
šok), gubitak kose (alopecija), uapala krvnih sudova (vaskulitis).

Iznimno, pojava vodenih ospica (varicella) može biti početak ozbiljne komplikacije infekcija kože i
mekih tkiva. Prijavljeno je pogoršanje upalnih procesa povezanih sa infekcijama (npr. razvoj
nekrotizirajućeg fascitisa) u vrijeme kad su bolesnici upotrebljavali NSAIL-ove. Ovo je vjerovatno
povezano sa mehanizmom djelovanja NSAIL-a. U slučaju pojave znakova infekcije ili pogoršanja

infekcije tokom upotrebe IBALGIN RAPIDA, pacijentu se savjetuje da odmah kontaktira ljekara. Ljekar
će razmotriti postoji li indikacija za terapiju antibioticima.

Lijekovi koji sadrže ibuprofen (ili neki drugi nesteroidni protuupalni lijekovi) kao što je IBALGIN RAPID,
mogu se povezati s blagim povećanjem rizika od srčanoga (infarkt miokarda) ili moždanoga udara.

Prijavljivanje sumnje na neželjene efekte lijeka

U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje jesu.

5. USLOVI ČUVANJA IBALGINA RAPID

Čuvati izvan dohvata i vidokruga djece.

Čuvati na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju zaštićeno od vlage.

Ne uzimajte Ibalgin Rapid nakon isteka roka valjanosti označenog na pakovanju. Istek roka valjanosti
predstavlja posljednji dan datog mjeseca.

Lijekove ne treba odlagati putem otpadnih voda niti kućnog otpada. O najboljem načinu odlaganja
neutrošenih lijekova informišite se kod Vašeg farmaceuta. Poduzimanje ovakvih mjera je od pomoći u
zaštiti životne okoline.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta Ibalgin Rapid sadrži

Aktivna substanca je ibuprofen. Svaka film-tableta sadrži 400 mg ibuprofena što odgovara 684 mg
ibuprofen lizinata.

Ostale supstance su:

Jezgro:

Laktoza monohidrat, mikrokristalna celuloza, kukuruzni škrob, anhidrovani koloidni silicij dioksid,
hidroksipropilceluloza (EF), natrij stearil fumarat.

Film-Obloga:

Hipromeloza, makrogol 6000, talk, titan dioksid (E171), polisorbat 80, emulzija simetikona, eritrozin
(E127).

Kako Ibalgin Rapid izgleda i sadržaj pakovanja

Ibalgin Rapid su svijetle crveno-ljubičaste bikonveksne obložene tablete.

Veličina pakovanja je kutija sa 12 obloženih tableta.

(2 blistera sa po 6 obloženih tableta i sa uputstvom za pacijenta).

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje lijeka u promet u BiH:
Sanofi-Aventis d.o.o. Sarajevo

Fra Anđela Zvizdovića 1/8
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Ime i adresa proizvođača lijeka (administrativno sjedište):
Sanofi-Aventis Groupe
174 Avenue de France
75013 Pariz
Francuska

Ime i adresa proizvođača gotovog lijeka:
Zentiva, k.s.
U Kabelovny 130
120 37 Prague 10
Dolni Mecholupy
Republika Češka

Režim izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

Broj i datum izdavanja odobrenja za stavljanje lijeka u promet u BiH
Ibalgin Rapid 12 x 400 mg film-tablete: 04-07.1-4641/12 od 08.12.2014. godine