IESPOR

IESPOR 1 g bočica

1 staklena bočica s praškom i 1 ampula s rastvaračem, u kutiji

Supstance:
cefazolin
Jačina ATC Oblik
1 g bočica J01DB04 prašak i rastvarač za rastvor za injekciju/infuziju