INCRUSE ELLIPTA (▼)

INCRUSE ELLIPTA (▼) 55 µg doza

inhalator sa 30 doza praška za inhalaciju podijeljenog, u kutiji

Supstance:
umeklidinijum
Jačina ATC Oblik
55 µg doza R03BB07 prašak za inhalaciju, podijeljeni