KAMISTAD

KAMISTAD 20 mg g+ 185 mg g

10 g gela za usnu sluznicu u Al - tubi, u kutiji

Supstance:
lidokain ekstrakt cvijeta kamilice
Jačina ATC Oblik
20 mg g+ 185 mg g A01AD11 gel za usnu sluznicu

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

KAMISTAD
(20 mg + 185 mg)/g
gel za usnu sluznicu
lidokain hidrohlorid, ekstrakt cvijeta kamilice


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, prije nego što počnete da koristite ovaj lijek.
Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
Ovaj lijek propisan je Vama i ne smijete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.
Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primijetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:
1. Šta je lijek KAMISTAD i čemu je namijenjen
2. Šta treba da znate prije nego što uzmete lijek KAMISTAD
3. Kako se upotrebljava lijek KAMISTAD
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lijek KAMISTAD
6. Dodatne informacije. 

1. ŠTA JE LIJEK KAMISTAD I ČEMU JE NAMIJENJEN?
KAMISTAD je tradicionalni lijek sa blagim dejstvom.
KAMISTAD je namijenjen za liječenje blagog zapaljenja desni i sluznice usne šupljine.
Obavezno konsultujte ljekara ukoliko ne dođe do poboljšanja znakova zapaljenja u toku nedjelje dana.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRIJE NEGO ŠTO UZMETE LIJEK KAMISTAD
Lijek KAMISTAD ne smijete koristiti ukoliko:

- ste alergični na lidokain ili drugi lokalni anestetik amidnog tipa, kamilicu ili neku drugu biljku iz familije tratinčica, cimet, Peruanski balzam ili bilo koji drugi sastojak lijeka (vidjeti u dijelu 6.).

Kada uzimate lijek KAMISTAD posebno vodite računa ukoliko:
KAMISTAD ne treba da dođe u kontakt sa očima ili otvorenim ranama. Operite Vaše ruke dobro poslije primjene KAMISTAD gela. 

Djeca
KAMISTAD ne treba primijenjivati kod djece mlađe od 12 godina, jer nije sproveden dovoljan broj studija kod djece ovog uzrasta.

Primjena drugih lijekova
Kažite svom ljekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lijek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez ljekarskog recepta, homeopatske lijekove ili visoke doze vitamina.

Nema podataka o interakcijama sa drugim lijekovima u okviru doziranja preporučenog u ovom uputstvu.

Uzimanje lijeka KAMISTAD sa hranom ili pićima
Nije primjenljivo.

Primjena lijeka KAMISTAD u periodu trudnoće i dojenja
Prije nego što počnete da uzimate neki lijek, posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Ukoliko ste trudni ili dojite Vašu bebu, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem ljekaru ili apotekaru za savjet prije primjene lijeka. KAMISTAD ne treba primijenjivati kod trudnica i za vrijeme dojenja, jer nije sproveden dovoljan broj studija.

Ukoliko imate neka pitanja, obratite se Vašem ljekaru.

Uticaj lijeka KAMISTAD na upravljanje motornim vozilom i rukovanje mašinama
Do sada nije primijećen uticaj lijeka na upravljanje motornim vozilom i rukovanje mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka KAMISTAD
Benzalkonijum hlorid je iritant, mogu se javiti promjene na koži.


3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LIJEK KAMISTAD

Lijek KAMISTAD uzimajte uvijek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš ljekar. Ako niste sasvim sigurni, provjerite sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Preporučeno doziranje je:
Odrasli i djeca starija od 12 godina
Nanijeti ½ cm gela, tri puta na dan.

Način primjene
Gel se nanosi na mjesto zapaljenja i blago utrljava.

Dužina primjene
Generalno, nema ograničenja trajanja terapije.

Ako ste uzeli više lijeka KAMISTAD nego što je trebalo
Ukoliko ste uzeli veću dozu lijeka od onoga što Vam je preporučeno ili je neko drugi slučajno uzeo Vaš lijek, odmah se obratite Vašem ljekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi.

Ako ste zaboravili da uzmete lijek KAMISTAD
Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomjestite to što ste preskočili da uzmete lijek! Nastavite sa primjenom lijeka prema uputstvu. Nemojte primjenjivati veću količinu gela od preporučene.

Ako naglo prestanete da uzimate lijek KAMISTAD
Ukoliko osjetite poboljšanje, ne prekidajte liječenje lijekom KAMISTAD bez savjeta Vašeg ljekara. Vaš ljekar će Vas savjetovati kada da prestanete sa terapijom. 


4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA
Lijek KAMISTAD, kao i drugi lijekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

Manje često (javlja se kod 1 do 10 osoba na 1000):
Prolazno blago bockanje se može javiti po primjeni gela.

Vrlo rijetko (javlja se kod manje od 1 osobe na 10 000):
S obzirom da ovaj preparat sadrži lidokain, cimet i ekstrakt kamilice, alergijske reakcije se mogu javiti (npr. kontaktna alergija). Ove reakcije se mogu takođe javiti kod pacijenata koji su preosjetljivi na biljke iz familije tratinčica i Peruanski balzam (zbog tzv. unakrsne reakcije).

S obzirom da KAMISTAD sadrži benzalkonijum hlorid, može doći do iritacije kože tokom primjene lijeka.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primijetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.


5. KAKO ČUVATI LIJEK KAMISTAD
Čuvati van domašaja i vidokruga dece!

Rok upotrebe:
5 godina.
Nemojte koristiti lijek KAMISTAD poslije isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe posljednjeg dana navedenog mjeseca.

Čuvanje:
Čuvati na temperaturi do 30°C. Nakon otvaranja proizvod je stabilan 12 mjeseci.
Neupotrebljeni lijek se uništava u skladu sa važećim propisima.
Lijekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lijekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mjere pomažu očuvanju životne sredine.


6. DODATNE INFORMACIJE
Šta sadrži lijek KAMISTAD
Aktivne supstance su:
lidokain-hidrohlorid i ekstrakt cvijeta kamilice.
1g gela sadrži 20 mg lidokain hidrohlorida i 185 mg ekstrakta cvijeta kamilice.

Ostali sastojci su:
 - benzalkonijum hlorid
 - apsolutni etanol
 - mravlja kiselina
 - karbomer
 - saharin natrijum
 - trometamol
 - prečišćena voda
 - ulje cimeta.

Kako izgleda lijek KAMISTAD i sadržaj pakovanja
KAMISTAD (20 mg + 185 mg)/g, gel za usnu sluznicu
Žuto-braon čvrsti gel.
Aluminijumska tuba sa HDPE zatvaračem od 10 g.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Proizvođač (administrativno sjedište)
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Proizvođač gotovog lijeka (mjesto puštanja lijeka u promet)
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet
Kamistad, gel za usnu sluznicu, (20 mg + 185 mg)/g, 10g: 04-07.9-3649/12 od 18.06.2014.