KORDAH

KORDAH 250 µg doza

1 aluminijumski spremnik sa 120 doza ispunjen sa suspenzijom za inhalaciju, u kutiji

Supstance:
flutikazon
Jačina ATC Oblik
250 µg doza R03BA05 suspenzija za inhalaciju pod pritiskom

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Flutikazon Cipla, 125 mikrograma/dozi, suspenzija za inhalaciju pod pritiskom
Flutikazon Cipla, 250 mikrograma/dozi, suspenzija za inhalaciju pod pritiskom

flutikazon

Pažlјivo pročitajte ovo uputstvo prije nego što počnete koristiti ovaj lijek.

-

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

-

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

-

Ovaj lijek propisan je Vama i ne smijete ga davati drugima. Drugima ovaj lijek može škoditi, čak i

kada imaju iste znakove bolesti kao i Vi.
Ukoliko neko neželјeno dejstvo postane ozbilјno ili primjetite neko neželјeno dejstvo koje nije
navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu ćete pročitaćeti:

1.

Šta je lijek Flutikazon Cipla i čemu je namjenjen

2.

Šta trebate znati prije nego što uzmete lijek Flutikazon Cipla

3.

Kako se upotreblјava lijek Flutikazon Cipla

4.

Moguća neželјena dejstva

5.

Kako čuvati lijek Flutikazon Cipla

6.

Dodatne informacije

1. ŠTA JE LIJEK FLUTIKAZON CIPLA I ČEMU JE NAMIJENјEN

Flutikazon propionat pripada grupi lijekova koji se nazivaju kortikosteroidi (često se skraćeno nazivaju
steroidi). Pri primjeni steroida inhalacionim putem potrebne su veoma male doze lijeka, zato što se
udišu direktno u pluća.
Lijek Flutikazon Cipla smanjuje otok i iritaciju u plućima. Posjeduje svojstvo koje se naziva
"antiinflamatorno dejstvo". Lijek Flutikazon Cipla pomaže u sprječavanju pojave napada astme kod
osoba kojima je potreban redovan terapijski tretman. Iz navedenog razloga naziva se još i
"preventivnim" lijekom. Potrebno je da se primenjuje redovno, svakog dana.

Flutikazon Cipla Vam neće pomoći u liječenju iznenadnih napada astme, onda kada osjećate da
gubite vazduh.
• U liječenju takvih iznenadnih napada, koriste se drugi lijekovi (poznati pod imenom “lijekovi koji
spašavaju život”)
• Ako uzimate više od jednog lijeka, morate voditi računa da se ne zbunite.

2. ŠTA TREBATE ZNATI PRIJE NEGO ŠTO UZMETE LIJEK FLUTIKAZON CIPLA

Lijek Flutikazon Cipla ne smijete koristiti:
Nikako nemojte uzimati Flutikazon Cipla ako ste alergični (preosjetljivi) na:

flutikazon propionat ili bilo koji sastojak preparata (HFA 134a)

Kada uzimate lijek Flutikazon Cipla, posebno vodite računa o sljedećem:
Prije nego što počnete koristiti lijek Flutikazon Cipla, razgovarajte sa svojim ljekarom, medicinskom
sestrom ili farmaceutom

ako ste liječeni od tuberkuloze (TB)

o tome da li možete koristiti Flutikazon Cipla i istovremeno uzimate tablete nekog steroidnog
lijeka. Ukoliko ste upravo prestali sa uzimanjem tableta steroida, to saopštite svom ljekaru. U
oba slučaja je neophodno da nosite karticu “korisnika steroida” sve dok Vam ljekar ne kaže da
to više nije potrebno.

Ako niste sigurni da li se ovo odnosi ili ne odnosi na Vas, obratite se svom ljekaru, medicinskoj sestri ili
farmaceutu prije nego što počnete koristiti Flutikazon Cipla.

Primjena drugih lijekova sa lijekom Flutikazon Cipla

Kažite svom ljekaru, medicinskoj sestri ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koje

druge lijekove, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez ljekarskog recepta i biljne lijekove.

Ne zaboravite ponijeti sa sobom ovaj lijek ukoliko trebate biti smješteni u bolnicu.
Posebno je važno da obavijestite Vašeg ljekara ili farmaceuta ukoliko koristite neki od niže navedenih
lijekova:

antivirusni lijek koji je poznat kao "inhibitor proteaze" (kao što je ritonavir)

lijekove koji se koriste za liječenje gljivičnih infekcija (kao što je ketokonazol).

Ukoliko niste sigurni da li se nešto od navedenog odnosi na Vas, obratite se Vašem ljekaru,
medicinskoj sestri ili farmaceutu prije nego što počnete koristiti lijek Flutikazon Cipla.

Uzimanje lijeka Flutikazon Cipla sa hranom ili pićima
Lijek Flutikazon Cipla se može uzimati u bilo koje doba dana, uz obrok ili nezavisno od njega.

Primjena lijeka Flutikazon Cipla u periodu trudnoće i dojenja
Posavjetujte se sa Vašim ljekarom prije nego što počnete koristiti lijek Flutikazon Cipla ako ste trudni,
mislite da ste zatrudnili ili dojite dijete.

Uticaj lijeka Flutikazon Cipla na upravlјanje motornim vozilima i rukovanje mašinama
Malo je vjerovatno da lijek Flutikazon Cipla utiče na Vašu sposobnost da upravljate motornim
vozilima ili rukujete mašinama.

3. KAKO UZIMATI FLUTIKAZON CIPLA

Lijek Flutikazon Cipla dolazi u dvije različite jačine. Vaš ljekar će odlučiti koja jačina lijeka je Vama
potrebna.
Lijek Flutikazon Cipla korisite onako kako Vam je savjetovao Vaš ljekar. Lijek se koristi uz inhalator.

Provjerite da lijek koji ste dobili možete koristiti na odgovarajući način.

Uputstva o primjeni inhalatora navedena su u nastavku teksta gde su opisani postupci za
njegovu upotrebu.

Ako ste stariji od 16 godina i koristite više doze lijeka (više od 1000 mikrograma dnevno),
potrebno je da primjenjujete Vaš lijek pomoću komore za inhalaciju koja sprječava pojavu
neželjenih dejstava u ustima i grlu. Vaš ljekar, medicinska sestra ili farmaceut biće u
mogućnosti da Vas posavjetuju u vezi sa primjenom lijeka pomoću komore za inhalaciju.

Nekim ljudima je teško da puste dugme pumpice odmah nakon udisanja. ‘’Volumatic’’ komora
za inhalaciju pomaže da se ovaj problem riješi. Vaš ljekar, medicinska sestra ili farmaceut će
Vas posavjetovati o tome kako da koristite lijek pomoću komore za inhalaciju.

Od početka primjene do početka dejstva lijeka može proći nekoliko dana i zato je veoma
važno da ga redovno uzimate.

Odrasli i djeca starija od 16 godina

Blaga astma

Uobičajena početna doza je 100 mikrograma dva puta dnevno.

Umjerena i teška astma

Uobičajena početna doza je 250 mikrograma do 500 mikrograma dva puta dnevno.

Savjetuje se primjena do najviše 1.000 mikrograma dva puta dnevno.

Lijek Flutikazon Cipla 125 mikrograma i Flutikazon Cipla 250 mikrograma nisu pogodni za djecu mlađu
od 16 godina.

Preporučuje se redovna kontrola visine djece koja se liječe steroidima, uključujući i djecu koja uzimaju

lijek Flutikazon Cipla.

Ukoliko se javi potreba za povećanjem doze, Vaš ljekar Vam može propisati lijek Flutikazon Cipla u
250 mikrograma.

Ukoliko tokom dužeg vremenskog perioda koristite visoke doze inhalacionih steroida, moguće je da će
u određenim okolnostima biti potrebna dodatna primjena steroida, na primjer prilikom stresnih
okolnosti, kao što je saobraćajna nesreća ili period prije operacije. Vaš ljekar može procijeniti da li
Vam je, u navedenim okolnostima, potrebna dodatna primjena steroidnih lijekova.

Pacijenti koji su tokom dužeg vremenskog perioda bili na terapiji visokim dozama steroida, uključujući
lijek Flutikazon Cipla ni u kom slučaju ne smiju naglo prekinuti sa primjenom lijeka bez ljekarskog
savjeta. Nagli prekid terapije može dovesti do toga da se ne osjećate dobro i do pojave simptoma kao
što su povraćanje, pospanost, mučnina, glavobolja, malaksalost, gubitak apetita, sniženje nivoa
šećera u krvi i grčevi mišića.

KAKO DA KORISTITE VAŠ INHALATOR

Vaš ljekar, medicinska sestra ili farmaceut će Vam pokazati kako da koristite inhalator (pumpicu).
Trebalo bi da Vi, s vremena na vrijeme, provjeravate da li je koristite na ispravan način. Ako ne
uzimate Flutikazon Cipla kako treba ili prema uputstvu Vašeg ljekara, lijek možda neće djelovati
prema očekivanju na simptome astme koje imate.

Lijek je u bočici pod pritiskom koja se nalazi u plastičnoj kutiji sa nastavkom za usta.

Proba inhalatora

1. Prilikom prve upotrebe inhalatora, provjerite da li

dobro radi. Skinite poklopac sa nastavka za usta,
držite ga između palca i kažiprsta, blago ga
stegnite i odvojite kao što je prikazano na slici.

2. Da biste se uvjerili da radi, protresite ga,

odmaknite nastavak za usta od sebe i pritisnite
bočicu čime puštate dozu lijeka u vazduh. Ako
inhalator niste koristili 7-15 dana, pustite dvije
doze u vazduh.

Kako da koristite inhalator

Neposredno prije upotrebe inhalatora, dišite što je
moguće sporije.

1. Kada koristite inhalator, sjedite ili stanite u

uspravnom položaju.

2. Skinite poklopac sa nastavka za usta (kao što je

prikazano na slici). Provjerite njegovu unutrašnjost i
spoljašnjost da vidite da li su čiste i da li sadrže
strana tijela, kao što je prikazano na prethodnoj slici.

3. Protresite inhalator 4 - 5 puta kako biste bili sigurni

da je bilo koje strano tijelo odstranjeno i da ste
izmješali sadržaj inhalatora.

4. Držite inhalator uspravno kako je prikazano na slici

sa palcem na osnovi ispod nastavka za usta.
Izdahnite duboko koliko god možete i nemojte
ponovo udisati vazduh.

5. Stavite nastavak za usta u usta između zuba i

zatvorite usne oko njega ali nemojte zagristi.

6. Udahnite kroz usta. Čim počnete da udišete kroz

usta, pritisnite nadole vrh inhalatora da oslobodite
jedan mlaz aerosola dok još uvijek udišete
ravnomjerno i duboko.

7. Zadržite dah, izvadite inhalator iz usta i uklonite prst

sa vrha inhalatora. Nastavite i dalje da zadržavate
dah u toku nekoliko sekundi, koliko možete izdržati.

8. Ako Vam je ljekar propisao da uzmete još jednu

dozu, držite inhalator uspravno i sačekajte oko pola
minuta prije nego što ponovite postupke od 3. do 7.

9. Poslije upotrebe isperite usta vodom koju ćete

ispljunuti. Uvijek ponovo postavite poklopac
nastavka za usta kako bi se on zaštitio od prašine i
drugih nečistoća. POSTAVITE GA ČVRSTO NA
MJESTO TAKO DA ULEGNE U SVOJ POLOŽAJ.
Prvih puta vježbajte pred ogledalom. Ako vidite
‘maglu’ da izlazi sa vrha inhalatora ili sa strane vaših
usta, treba da započnete ponovo od koraka broj 3.

Starijoj djeci ili osobama sa slabim rukama može biti zgodnije da drže inhalator sa obje ruke. Stavite oba
kažiprsta na vrh inhalatora i oba palca na osnovu ispod nastavka za usta. Vaš ljekar, medicinska sestra ili
farmaceut mogu Vas posavjetovati kako to da izvedete. Možda će Vam komore za inhalaciju biti zgodnije kad
treba da bebi ili djetetu mlađem od 5 godina date lijek Flutikazon Cipla. Ukoliko smatrate da će Vam neki od ovih
uređaja biti potreban, obratite se svom ljekaru.

ČIŠĆENJE

Da biste spriječili da se Vaš inhalator blokira, važno je da se čisti najmanje jednom sedmično, prema
uputstvima datim u nastavku teksta. Ako se Vaš inhalator blokirao, treba ga očistiti prema istim
uputstvima.

Da biste očistili svoj inhalator:

Izvadite nastavak za usta.

Nikada nemojte vaditi metalnu bocu iz platične kutije.

Obrišite plastičnu kutiju i poklopac nastavka za usta spolja i iznutra suhom krpom ili papirnim
ubrusom.

Vratite poklopac nastavka za usta na svoje mjesto.

Nikada nemojte stavljati metal u bocu sa vodom.

Ako ste uzeli više lijeka Flutikazon Cipla nego što je trebalo
Ukoliko ste uzeli veću dozu lijeka od onoga što Vam je preporučeno, odmah se obratite Vašem
ljekaru
. Važno je da uzmete svoju dozu kako Vam je preporučeno. Nemojte smanjivati ili povećavati
svoju dozu ovog lijeka bez da ste se prethodno konsulatovali.

Ako ste zaboravili uzeti lijek Flutikazon Cipla

Narednu dozu lijeka uzmite u predviđeno vrijeme.

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadoknadite propuštenu.

Ako naglo prestanete uzimati lijek Flutikazon Cipla

Nemojte prekidati terapiju čak i ukoliko se osjećate bolje, osim ukoliko Vam tako ne preporuči
Vaš ljekar.

Ukoliko imate dodatnih pitanja o primjeni lijeka, obratite se Vašem ljekaru, medicinskoj sestri ili
farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELjENA DEJSTVA
Lijek Flutikazon Cipla, kao i drugi lijekovi, može imati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju
ispoljiti kod svih.

Ukoliko se kod Vas pojave neka od sljedećih ozbiljnih neželjenih dejstava lijeka, prestanite sa
njegovom primjenom i odmah se obratite svom ljekaru.
Možda Vam je potrebna hitna medicinska
pomoć.

Alergijske reakcije (javljaju se kod manje od 1 na 100 pacijenata koji uzimaju lijek) – znaci
uključuju kožni osip, crvenilo kože, svrbež ili koprivnjaču

Teške alergijske reakcije (javljaju se kod manje od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lijek) –
znaci uključuju otok lica, usana, usta, jezika ili grla, čime je otežano gutanje ili disanje, kožni
osip i svrbež, zamor, zbunjenost i kolaps

Disanje ili pištanje pri disanju Vam postaje otežano odmah poslije korištenja inhalatora.

Ostala neželjena dejstva

Veoma česta (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lijek)

kandidijaza usta i grla (sor)

Česta (kod manje od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lijek):

bol jezika i grla

promuklost

Tegobe sa jezikom i grlom možete ublažititi nekim pokretima odmah poslije uzimanja doze
lijeka. To su pranje zuba, ispiranje usta i grgotanje vode koju ćete ispljunuti. Obavijestite
ljekara ako imate ovakve tegobe u ustima i grlu, ali nemojte prestati sa uzimanjem lijeka sve
dok Vam ljekar to ne kaže.

Kod pacijenata sa hroničnom opstruktivnom bolesti pluća (HOBP) zabilježena su i sljedeća
neželjena dejstva:

Upala pluća i bronhitis (obratite se ljekaru ako primjetite neki od sljedećih simptoma:
pojačano lučenje pljuvačke, promjena boje pljuvačke, visoku temperaturu, jezu,
pojačan kašalj, jače tegobe sa disanjem

Modrice

Rijetka (mogu se javiti kod 1 od 1000 pacijenata koji uzimaju lijek)

Kandidijaza jednjaka

Veoma rijetka (rijeđe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lijek):

Poremećaj sna ili zabrinutost, prekomjerno uzbuđenje i razdražljivost. Ova dejstva se

uglavnom javljaju kod djece

Bolovi u zglobovima

Loše varenje

Povišen nivo šećera u krvi

Prilikom korištenja lijeka Flutikazon Cipla može doći do poremećaja stvaranja steroida u tijelu.
To se češće događa kad uzimate veće doze tokom dužeg vremenskog perioda (npr., 400
mikrograma dnevno kod djece). Posljedice toga mogu biti sljedeće:
-

Usporeniji rast djece i omladine

Stanje koje se naziva ‘Kušingov sindrom’. To se događa kada u organizmu imate previše
steroida, a posljedica toga su rijeđe kosti i očne tegobe (kao što je katarakta i glaukom –
povišeni očni pritisak).

Vaš ljekar će zaustaviti ovakve pojave time što će Vam propisati najnižu dozu steroida kojom će se
Vaši simptomi držati pod kontrolom.

Iako učestalost nije poznata, prilikom primjene ovog lijeka se mogu javiti i sljedeća neželjena dejstva:

Depresija, nemir ili nervoza. Ovi se efekti mogu češće javiti kod djece

Krvarenje iz nosa

Hitno se obratite ljekaru ako:

Ako se Vaša zadihanost ili šištanje ne poprave ili se pogoršaju poslije 7-dnevne upotrebe
lijeka Flutikazon Cipla

Vi ili Vaše dijete uzimate visoke doze lijeka inhalacijom i ne osjećate se dobro, tj. imate
sljedeće simptome: bol u trbuhu, mučninu, učestalu stolicu, glavobolju ili pospanost. To se
može dogoditi usljed infekcije kao što je infekcija virusima ili ako poremetite želudac. Veoma je
važno da ne prestanete naglo sa uzimanjem steroida, jer time se može pogoršati astma koju
imate, a mogu nastati i tegobe izazvane hormonima u Vašem organizmu.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primjetite neko neželjeno dejstvo koje nije
navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara, medicinsku sestru ili
farmaceuta

.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg
ljekara ili farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u
ovom uputstvu o lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI LIJEK FLUTIKAZON CIPLA

Čistite inhalator svake sedmice prema uputstvima prikazanim u odjeljku “Čišćenje’’.

Ako inhalator postane veoma hladan, izvadite metalnu bočicu iz plastične kutije i zagrijte je u
rukama nekoliko minuta prije nego što je upotrijebite. Nikada ne upotrebljavajte nešto drugo da
je zagrijete.

Upozorenje. Metalna bočica je pod pritiskom. Ne bušite je, ne lomite je i ne palite je čak i kada
mislite da je prazna.

Rok upotrebe:
24 mjeseca.
Nemojte koristiti lijek Flutikazon Cipla poslije isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok
upotrebe ističe posljednjeg dana navedenog mjeseca.

Čuvanje:
Čuvati van domašaja i vidokruga djece.
Ne čuvati lijek na temperaturi višoj od 30˚C. Ne zamrzavati i ne izlagati direktnoj sunčevoj svjetlosti.
Lijekove ne bacati u kanalizaciju ili kućni otpad. Obratite se Vašem farmaceutu za savjet o tome kako
da odložite lijekove koji Vam više nisu potrebni. Ovakve mjere pomažu u očuvanju životne sredine.
Ako Vam je rečeno da prestanete sa upotrebom lijeka, vratite inhalator Vašem farmaceutu koji će ga
uništiti na odgovarajući način.

Lijek čuvati u originalnom pakovanju.

7.

DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lijek Flutikazon Cipla

Flutikazon Cipla, 125 mikrograma/doza, suspenzija za inhalaciju pod pritiskom
Flutikazon Cipla, 250 mikrograma/doza, suspenzija za inhalaciju pod pritiskom

Aktivna supstanca je flutikazon (u obliku flutikazon propionata)

Pomoćna supstanca je HFA 134a (norfluran)

Kako izgleda Flutikazon Cipla i sadržaj pakovanja

Flutikazon Cipla je upakovan u kontejner pod pritiskom koji obuhvata bočicu od aluminijumske
legure sa mjernim ventilom, aktivator i kapicu za raspršivač.

Svaka bočica sadrži 120 doza.

Nosilac dozvole:
Evropa Lijek Pharma d.o.o.,
Rogačići bb, Vlakovo
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Proizvođač (administrativno sjedište)
CIPLA EUROPE
Uitbreidingstraat 80
2600 Antwerp (Berchem)
Belgija

Režim izdavanja lijeka:
Lijek se izdaje na ljekarski recept

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet
Flutikazon Cipla,
125 mikrograma/dozi, suspenzija za inhalaciju pod pritiskom: 04-07.3-1-1473/15 od
25.05.2016.
Flutikazon Cipla, 250 mikrograma/dozi, suspenzija za inhalaciju pod pritiskom: 04-07.3-1-1474/15 od
25.05.2016.