LACIPIL

LACIPIL 4 mg tableta

28 filmom obloženih tableta (4 Al/Al CRSF - blistera po 7 tableta), u kutiji

Supstance:
lacidipin
Jačina ATC Oblik
4 mg tableta C08CA09 filmom obložena tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

LACIPIL

filmom obložene tablete 2 mg, 4 mg

lacidipin

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo prije nego što počnete uzimati lijek, jer sadrži važne informacija za

Vas:

• Uputstvo nemojte baciti. Možda ćete poželjeti da ga ponovno pročitate.
• Ako su Vam potrebne dodatne informacije obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

• Zapamtite, ovaj lijek je ljekar propisao samo za Vas. Nemojte ga dati nekom drugom jer bi mu

mogao naškoditi, čak iako simptomi njegove bolesti mogu biti slični Vašim.

• Ukoliko primijetite neko neželjeno dejstvo molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili

farmaceuta. Ovo uključuje neželjena dejstva koja nisu uključena u ovom uputstvu.

U ovom uputstvu ćete pročitati:

1. Šta je Lacipil i za šta se koristi

2. Prije nego počnete uzimati Lacipil

3. Kako uzimati Lacipil

4. Moguća neželjena djelovanja

5. Kako čuvati Lacipil

6. Dodatne informacije

1 ŠTA JE LACIPIL I ZA ŠTA SE KORISTI

Lacipil sadrži aktivnu supstancu lacidipin. Pripada grupi lijekova koji se nazivaju «blokatori kalcijevih

kanala». Lacipil pomaže u opuštanju krvnih sudova tako da se oni šire. Ovo omogućava lakši protok

krvi i snižavanje krvnog pritiska.

Kada se uzimaju redovno po preporuci ljekara, Lacipil tablete će Vam pomoći u snižavanju krvnog

pritiska (u terapiji visokog pritiska)

2 PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI LACIPIL

Nemojte uzimati Lacipil

Ako ste trudni, postoji mogućnost da ste trudni ili dojite

Ako ste alergični (preosjetljivi) na lacidipin ili druge blokatore kalcija ili bilo koji drugi sastojak ovog

lijeka (nabrojanih u poglavlju 6)

Ako imate srčani problem - stenozu aorte. Ovo je suženje zaliska u srcu, koje ograničava protok

krvi.

Ako ste imali srčani udar u zadnjih mjesec dana

Ne uzmajte lijek ukoliko se bilo šta od gore navedenog odnosi na Vas. Ukoliko niste sigurni,

razgovarajte sa Vašim ljekarom ili farmaceutom prije uzimanja lijeka Lacipil.

• Trebate prekinuti sa uzimanjem lijeka Lacipil ukoliko osjetite bolove u grudima (angina), ili

ubrzan slab puls, ubrzano plitko disanje, nizak krvni pritisak, hladnu ljepljivu kožu, plave usne

ili osjećaj vrtoglavice, nesvjesticu, slabost i osjećaj bolesti.

Budite oprezni sa lijekom Lacipil

Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta prije uzimanja lijeka Lacipil:

ako imate neujednačene otkucaje srca ili neke druge probleme sa srcem

ako imate ili ste imali probleme s jetrom

Uzimanje drugih lijekova sa lijekom Lacipil

Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate druge lijekove, ako ste nedavno uzimali druge

lijekove, uključujući one koje ste nabavili bez recepta. Ovo uključuje i biljne lijekove. Lacipil može

uticati na djelovanje drugih lijekova, također, drugi lijekovi mogu uticati na djelovanje lijeka Lacipil.

Posebno, recite Vašem ljekaru ili farmaceutu ako uzimate neke od slijedećih lijekova:

Lijekovi za snižavanje krvnog pritiska

Lijekovi za kontrolu ritma srca („antiaritmici“)

Lijekovi za depresiju „triciklični antidepresivi“

Tablete za spavanje ili smirenje

Antibiotici

Antihistaminici – koji se koriste za peludnu groznicu ili druge alergije

Cimetidin (za liječenje želudačnih problema)

Tetrakosaktide i kortikosteroide

Pretrage

Ukoliko ste radili krvne pretrage, recite osobi koja Vam radi pretrage da uzimate ovaj lijek. Ovo je zbog

toga što Lacipil može uticati na rezultate povezane za jetru.

Uzimanje hrane i pića sa lijekom Lacipil

Nemojte uzimati ovaj lijek sa sokom od grejpfruta.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni, mislite da ste trudni ili dojite nemojte uzimati Lacipil.

Uticaj na vozilima i mašinama

Možete osjetiti vrtoglavicu tokom uzimanja lijeka Lacipil. Ako se ovo desi, nemojte voziti, koristiti alat ili

mašine.

Ostala upozorenja

Lijek sadrži šećer laktozu. Ako Vam je ljekar rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije

nego što počnete uzimati ovaj lijek, posavjetujte se sa svojim ljekarom.

3 KAKO UZIMATI LACIPIL

Uvijek uzimajte lijek tačno kako Vam je ljekar propisao. Provjerite sa Vašim ljekarom ukoliko niste

sigurni.

Važno je da uzimate tačan broj tableta u tačno vrijeme tokom dana;

• Liječenje obično započinje s dozom od 2 mg svako jutro;
• Nakon 3-4 sedmice će Vaš ljekar možda odlučiti da povisi dozu na 4 mg svako jutro. Ako je

potrebno doza može biti povećana na 6 mg svako jutro, što je maksimalna dnevna doza;

• Progutajte cijele tablete sa vodom;

• Ne uzimajte lijek sa sokom od grejpfruta.

Ako uzmete više lijeka Lacipil nego što ste trebali

Ako slučajno uzmete veću dozu lijeka od one koju je propisao ljekar,obratite se ljekaru ili idite u bolnicu

odmah. Ponesite sa sobom kutiju lijeka, čak iako u njoj nema tableta.

Ako zaboravite uzeti lijek Lacipil

Ako ste zaboravila uzeti dozu ujutro, uzmite slijedeću dozu čim se sjetite tog istog dana. Međutim,

ukoliko se sjetite sljedeći dan, uzmite uobičajenu dozu ujutro. Nemojte uzeti duplu dozu lijeka kako bi

ste nadoknadili propuštenu dozu.

4 MOGUĆA NEŽELJENA DJELOVANJA

Lacipil može, kao i svi lijekovi, uzrokovati neželjena dejstva, iako ih neće dobiti svi.

Obavijestite svog ljekara ako primjetite bilo koji od sljedećih ozbiljnih neželjenih dejstava – možda će

Vam biti potrebna hitna medicinska pomoć:

• angina, javlja se kao bol u grudima. Ovo je rijetko kod ljudi koji uzimaju Lacipil, i vjerovatnije

da će se desiti kad tek počnete uzimati ovaj lijek.

• alergijske reakcije, simptomi uljučuju: brzo oticanje lica, usta i grla što može uzrokovati

otežano disanje.

Neželjena dejstva opisana ispod su prijavljena kod ljudi koji su koristili Lacipil. Nabrojana su kao česta,

manje česta, rijetka ili vrlo rijetka.

Česta neželjena dejstva

Mogu se javiti kod 1 od 10 osoba:

• vrtoglavica, glavobolja, ubrzan i nepravilan rad srca (palpitacije), crvenilo, znojenje posebno

koljena. Ova neželjena dejstva nestaju kako terapija odmiče.

• ubrzan rad srca

• želučana nelagoda, osjećaj mučnine

• kožni osip, crvenilo na koži i svrbež

• povećanje protoka vode (urina)
• osjećaj slabosti

• promjene u nalazima krvi vezani za jetru

Manje česta neželjena dejstva

Mogu se javiti kod 1 od 100 osoba:

• bol u prsima (angina) uključujući bol u prsima koji se pogoršava
• nizak krvni pritisak, nesvjestica

• krvarenje zubnog mesa

Rijetka neželjena dejstva

Mogu se javiti kod 1 od 1000 osoba:

• brzo oticanje lica, jezika ili grla što može kao posljedicu imati otežano disanje

• urtikarija
• grčevi u mišićima

Vrlo rijetka neželjena dejstva (manje od 1 na 10 000 osoba)

Mogu se javiti kod 1 od 10000 osoba:

• drhtanje

• depresija

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka

U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili

farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o

lijeku, kao i one koje jesu.

5 KAKO ČUVATI LACIPIL

Lijek čuvajte van domašaja djece!

Rok trajanja lijeka 2 godine.


Lijek čuvajte na temperaturi do 30

°C, zaštićen od svjetlosti u originalnom pakovanju. Lijek ne vadite iz

blistera do momenta primjene.

Lijek nemojte upotrebljavati nakon isteka roka trajanja otisnutog na pakovanju. Datum isteka roka se

odnosi na posljedni dan u mjesecu.

Nikada nemojte lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako odložiti

lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju životne okoline.

6 DODATNO INFORMACIJE

Šta sadrži Lacipil

Jedna Lacipil filmom obložena tableta od 2 mg sadrži 2 mg lacidipina.

Jedna Lacipil filmom obložena tableta od 4 mg sadrži 4 mg lacidipina.

Pomoćne supstance:

Jezgra: laktoza, povidon K30, magnezijum stearat.

Ovojnica: Hipromeloza, titanij dioksid (E171), polietilenglikol 400, polisorbat 80.

Farmaceutski oblik i veličina pakovanja

Filmom obložene tablete.

Kutija s 28 filmom obloženih tableta od 2 mg u

sigurnosnom

blister pakovanju

za djecu (child resistant

blister)

Kutija s 28 filmom obloženih tableta od 4 mg u

sigurnosnom

blister pakovanju

za djecu (child resistant

blister)

Način i mjesto izdavanja

Lijek se izdaje na ljekarski recept

Proizvođač (administrativno sjedište):

Wellcome Limited, Great West Road 980, Brentford, Middlesex, Engleska

Nositelj odobrenja:

GlaxoSmithKline d.o.o., Zmaja od Bosne 7-7a, Sarajevo

(V3 od 4.09.2013.)

Datum i broj rješenja

04-07.2-1690/12; 04-07.2-1691/12 od 15.10.2012. godine

Datum revizije teksta

Mart 2016