LANITOP

LANITOP 0.1 mg tableta

50 tableta (5 PVC/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

Supstance:
metildigoksin
Jačina ATC Oblik
0.1 mg tableta C01AA08 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

LANITOP
0,1 mg tableta

Metildigoksin

Molimo Vas pažljivo pročitajte ovu uputu prije nego što počnete uzimati lijek.

Sačuvajte ju, jer ćete ju možda željeti ponovno čitati.

U ovoj su uputi sadržane važne informacije o lijeku Lanitop tablete.

Ukoliko o svojoj bolesti ili o lijeku koji uzimate, želite saznati nešto više, obratite se ljekaru ili

farmaceutu.Ovaj lijek je propisan samo Vama i nemojte ga davati drugima.

Može im naštetiti, čak ako su njihovi simptomi isti kao i Vaši.

O svakoj neželjenoj reakciji obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

Sadržaj ove upute:
1. Šta je Lanitop i za šta se koristi?
2. Prije nego počnete uzimati Lanitop
3. Kako uzimati Lanitop?
4. Moguće neželjene reakcije
5. Kako čuvati Lanitop?
6. Dodatne informacije

1. Šta su Lanitop i za šta se koristi?
Lijek Lanitop je u obliku tableta i sadrži aktivnu supstancu metildigoksin.
Lanitop pripada skupini lijekova koji se nazivaju glikozidi digitalisa i koriste se u liječenju srčanih
bolesti.

Za šta se koristi Lanitop?

Lanitop se koristi u liječenju akutne i hronične srčane dekompenzacije (nemogućnost srca da pumpa
dovoljnu količinu krvi).

Lanitop se takođe koristi u liječenju supraventrikularnih aritmija (poremećaji ritma rada srca) kao što
su; fibrilacija atrija, undulacija atrija i paroksizmalna supraventrikularna tahikardija.

2. Prije nego počnete uzimati Lanitop tablete

Nemojte uzimati Lanitop:

ako ste preosjetljivi na metildigoksin, druge srčane glikozide ili na bilo koju od pomoćnih
supstanci u lijeku

u slučaju trovanja digitalisom

ako imate poremećaj ritma srčanog rada (ventrikularna tahikardija ili ventrikularna fibrilacija,
atrioventrikularni blok (AV) II i III stepena, sindrom preeksitacije, (Wolf-Parkinson-Whiteov ili
WPW-sindrom), naročito s fibrilacijom atrija

ako imate manjak kalija, kalcija ili magnezija u krvi

ako imate jednu od sljedećih srčanih bolesti; hipertrofična opstruktivna kardiomiopatija,
aneurizma torakalne aorte, sindrom karotidnog sinusa, sindrom bolesnog sinusa.

Budite oprezni i posavjetujte se s ljekarom prije započinjanja liječenja lijekom Lanitop:

ako imate oštećenu funkciju bubrega i jetre

ako ste imali bilo kakav hiruški zahvat na probavnom sistemu

ako ste preboljeli infarkt srca ili imate neku drugu bolest srca (amiloidna kardiomiopatija,
idiopatska hipertonična subaortalna stenoza, hronični konstruktivni perikarditis, ventrikularne
aritmije, miokarditis uključujući virusni i reumatski)

ako imate povišeni krvni pritisak

ako imate miksedem

ako imate hipoksiju ili tešku bolest pluća

ako bolujete od malapsorpcije

ako imate poremećaj elektrolita u krvi

ako imate poremećaje rada srčanog ritma. Poseban oprez je potreban kod bolesnika s
bradikardijskim aritmijama, bradikardijama zbog stvaranja podražaja i/ili premećaja
provođenja, atrioventrikularnim blokom I stepena, plućno srce

ako imate smanjene ili povećane vrijednosti hormona štitnjače u krvi (hipotireiza ili
hipertireoza)

- ako ste stariji.

Pomoćne supstance
Bolesnici s rijetkim nasljednim poremećajima nepodnošenja galaktoze, nedostatkom Lapp laktaze ili
glukoza-galaktoza malapsorpcijom ne bi trebali uzimati ovaj lijek.

Uzimanje drugih lijekova s Lanitop tabletama

Kažite ljekaru ukoliko koristite neke druge lijekove, bilo da Vam ih je propisao ljekar ili ste ih nabavili
sami. Kod kombinacije s drugim lijekovima može doći do njihovog međudjelovanja (interakcija), stoga
može biti potrebno da se doza Lanitop

tableta prilagodi ovisno o potrebama.

Lanitop

tablete mogu stupiti u interakcije sa sljedećim lijekovima:

pripravci koji sadrže kalcij

pripravci biljke Rauwolfia i gvanetidina

beta blokatori – lijekovi koji se koriste u liječenju visokog pritiska

rezerpin

diuretici – lijekovi koji pospješuju mokrenje

kortikosteroidi - lijekovi koji se koriste u liječenju alergija, upala i kožnih bolesti

neki hormoni hipofize

lijekovi koji se koriste za liječenje povišenog pritiska (antagonisti kalcijevih kanala, ACE
inhibitori)

itrakonazaol

kinin

atropin

antiaritmici – lijekovi koji se koriste u liječenju poremećaja rada srčanog ritma (kinidin,
flekainid, propafenon)

indometacin

alprazolam

prazosin

antibiotici - lijekovi koji se koriste u liječenju bakterijskih infekcija (npr. tetraciklini, eritromicin,
gentamicin, trimetoprim)

antituberkulotici (rifampicin, rifapentin)

antacidi

holestiramin

aktivni ugljen

neki lijekovi koji se koriste u liječenje epilepsije (fenitoin i fenobarbital)

amfotericin B

lijekovi koji se koriste u liječenju bolesti štitnjače (levotiroksin, metamizol)

preparati koji sadrže gospinu travu.

Trudnoća i dojenje

Lanitop

tablete zbog mogućeg štetnog djelovanja na plod ili dojenče tokom trudnoće i dojenja treba

izbjegavati; primjenjuje se samo ako korist premašuje moguću opasnost.

Upravljanje vozilima i mašinama

Lanitop

tablete nemaju uticaja na sposobnost upravljanja vozilima i mašinama.

Ostala upozorenja

Potrebno je redovno pratiti vrijednosti elektrolita u krvi i bubrežnu funkciju.
Ako Vam je ljekar rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati
ovaj lijek posavjetujte se sa svojim ljekarom.

3. Kako uzimati Lanitop

tablete?

Vaš ljekar će odrediti koju dozu Lanitop

tableta ćete uzimati i koliko često. Pridržavajte se uputa Vašeg

ljekara i uzimajte ovaj lijek tačno onako, kako vam je rekao.

Preporučene su doze prosječne i mogu se prilagođavati Vašoj osjetljivosti ili stanju. Zbog toga dozu
Lanitop

tableta određuje Vaš ljekar. Liječenje se započinje većim dozama do zasićenja, kada se prelazi na

dozu održavanja.

Odrasli

Brza se digitalizacija (zasićenje) može postići oralnom primjenom 0,2 mg Lanitop

tableta triput na dan

tokom 2 do 4 dana. Sporija se digitalizacija postiže manjim dozama metildigoksina (0,4 mg na dan)
tokom 3 do 5 dana.

Doza održavanja iznosi 0,05 do 0,3 mg na dan (najčešće 0,15 do 0,2 mg na dan) u jednoj dozi ili u
podijeljeno u više doza.

Fibrilacija atrija

Metildigoksin 0,2 do 0,3 miligrama dnevno (oralno) djelotvoran je u kontrolisanju ventrikularnog
odgovora kod pacijenata s atrijskom fibrilacijom. Doza se može dati ili jednom dnevno ili u dvije doze.

Kongestivno srčano zatajenje ( dekompenzacija)

a) Efektivna oralna doza za brzu digitalizaciju je 0,2 miligrama tri puta dnevno 1 do 5 dana. Kod

većine pacijenata digitalizacija se postiže u 2 do 3 dana.

b) Efektivna doza održavanja iznosi od 0,05 do 0,4 miligrama dnevno, za većinu pak pacijenata

to iznosi 0,15 do 0,2 miligrama dnevno. Doza održavanja može se davati ili jednom dnevno ili
u dvije doze.

Djeca

Kod djece Lanitop

tablete se primjenjuju u skladu sa njihovom težinom.

Doza zasićenja iznosi 0,01 mg/kg svakih 6 sati (2 do 4 doze). Nastavlja se s dozom održavanja od
0,01 mg/kg na dan.

Tablete su odgovarajući oblik primjene kod djece s adekvatnom težinom i koja su sposobna progutati
ih. Za ostalu djecu lijek se treba primijeniti u obliku otopine.

Doziranje kod starijih bolesnika i bolesnika s oštećenom bubrežnom funkcijom

Ako ste stariji i imate oštećenu bubrežnu funkciju, Vaš ljekar će doziranje prilagoditi Vašim potrebama.

Šta ako ste uzeli previše tableta?
Previše tableta odjedanput može vam naškoditi. U slučaju predoziranja, odmah se javite svom ljekaru,
kako bi Vam odmah mogao pružiti pomoć.

Šta ako zaboravite uzeti tabletu?
Ako ste zaboravili uzeti dozu Lanitop

tableta uzmite ju čim se sjetite. Međutim, ako je prošlo dosta

vremena i blizu je vrijeme za sljedeću dozu, popuštenu dozu ne uzimajte a sljedeću dozu uzmite u
uobičajeno vrijeme.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Lanitop

tableta, obratite se vašem ljekaru

ili farmaceutu.

4. Moguće neželjene reakcije
Kao i svi drugi lijekovi, Lanitop

tablete mogu izazvati neželjene reakcije.

Štetne se reakcije na Lanitop

tablete obično javljaju zbog malene granice između terapijskih i toksičnih

doza. Zbog toga neke štetne reakcije mogu biti simptomi predoziranja.

Najozbiljnije štetne reakcije su srčane reakcije. Mogu nastupiti sve vrste poremećaja srčanog ritma:
ventrikularne aritmije, uključujući ekstrasistole, ventrikularna tahikardija, supraventrikularna tahikardija,
uključujući atrijsku tahikardiju s blokom, sinusna bradikardija, sinusatrijski blok, AV blok. Opisani su i
štetni efekti tipični za intoksikaciju digitalisom kao što su prematurni ventrikularni kompleks,
bradikardija, bigeminija, AV blok.

Upotreba Lanitop

tableta može biti popraćena gubitkom apetita, mučninom (pojava mučnine treba se

smatrati ranim znakom prekomjerno velike doze), povraćanjem, te u rijetkim slučajevima,

abdominalnom boli i proljevom. U pojedinačnim je slučajevima opisan mezenterijski infarkt (infarkt
crijeva).

Glavobolja, slabost, omaglica, pospanost, nesanica i mentalne promjene koje se rijetko javljaju (npr.
noćne more, nemir, konfuzija), a također i depresija, halucinacije i psihoze. U pojedinačnim je
slučajevima opisan gubitak sposobnosti govora. Postoje također izvještaji o slabosti, apatiji i lošem
osjećanju. Vizuelne smetnje (zamagljen vid, promijenjena percepcija boja), mogu povremeno nastupiti.
Lanitop

tablete mogu rijetko uzrokovati manjak trombocita u krvi, oštećenje bubrežne funkcije i

ginekomastiju.

Reakcije preosjetljivosti (kožni osipi koje nalikuju urtikariji ili skarlatini s izraženom eozinofilijom,
eritemom) su rijetke.

Prijavljivanje sumnje na neželjene reakcije

Ako primijetite bilo koju neželjenu reakciju nakon primjene, potrebno je obavijestiti ljekara,
medicinsku sestru ili farmaceuta. To uključuje svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena
u ovoj uputi, kao i one koje jesu.

5. Kako čuvati Lanitop

tablete?

LANITOP TABLETE ČUVATI VAN DOHVATA I POGLEDA DJECE!
Čuvati pri temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.
Rok trajanja lijeka je 4 godine.
Lanitop

tablete se ne smiju upotrijebiti nakon isteka roka trajanja navedenog na pakovanju.

6. Dodatne informacije

Šta sadrže Lanitop

tablete?

Aktivna supstanca

Lanitop tableta je metildigoksin

Jedna Lanitop tableta sadrži 0,1 mg metildigoksina.
U Lanitop tabletama su sadržane i sljedeće pomoćne supstance: laktoza monohidrat; povidon K30;
silicij dioksid, koloidni, bezvodni; celuloza, mikrokristalna, magnezij stearat; natrij škroboglikolat, vrste
A.

Kako Lanitop izgleda i sadržaj pakovanja

Lanitop tablete su bijele, okrugle, bikonveksne tablete sa oznakom „PLIVA“ na jednoj strani i
razdjelnom crtom na drugoj strani.
50 (5x10) tableta u blisteru, u kutiji.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Naziv i adresa proizvođača
PLIVA Hrvatska d.o.o.
Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb, Hrvatska

Proizvođač gotovog lijeka
PLIVA Hrvatska d.o.o.
Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb, Hrvatska

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
Pliva d.o.o. Sarajevo
Trg heroja 10, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje lijeka u promet
04-07.3-2-6322/16 od 21.04.2017.