LIDOCAINA CLORIDRATO BIOINDUSTRIA L.I.M.

LIDOCAINA CLORIDRATO BIOINDUSTRIA L.I.M. 20 mg mL

1 bočica sa 50 ml rastvora za injekciju, u kutiji

Supstance:
lidokain
Jačina ATC Oblik
20 mg mL N01BB02 rastvor za injekciju