LIOTON 1000

LIOTON 1000 1000 i.j. g

1 tuba sa 20 g gela, u kutiji

Supstance:
heparin
Jačina ATC Oblik
1000 i.j. g C05BA03 gel

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

LIOTON 1000
1000 i.j./1 g
gel

heparin natrij

Pažljivo pročitajte priloženo uputstvo prije nego što počnete koristiti ovaj lijek, jer sadrži važne
informacije za Vas.
Uvijek koristiti ovaj lijek onako kako je opisano u uputstvu ili kako su Vam rekli ljekar ili farmaceut.

- Uputstvo sačuvajte. Možda ćete ga trebati ponovo pročitati.

- Ako imate dodatnih pitanja, obratite se farmaceutu.

- Ako primijetite bilo koju nuspojavu obratite se ljekaru ili farmaceutu. Ovo uključuje i sve moguće
nuspojave koje nisu navedene u ovom uputstvu. Vidjeti dio 4.
- Morate se obratiti ljekaru ukoliko se u roku od 7 dana ne budete osjećali bolje ili se budete osjećali
lošije.

U ovom uputstvu
1. Šta je Lioton 1.000 gel i čemu je namjenjen
2. Šta morate znati prije nego uzmete Lioton 1.000 gel
3. Kako korisititi Lioton 1.000 gel
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Lioton 1.000 gel
6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1. Šta je Lioton 1.000 gel i čemu je namjenjen
Aktivna supstanca Lioton 1.000 gela je heparin (kao heparin natrij). Dostupan je u obliku gela koji se
nanosi na kožu. Kada se primjenjuje na zahvaćeno područje, heparin sprječava razvoj ktvnih ugrušaka u
površinskim venama, poboljšava lokalnu mikrocirkulaciju i smanjuje otok.

Lioton 1.000 gel se koristi za:

terapiju simptoma oboljenja površinskih vena (npr.

varikozni sindromi i njihove komplikacije, stvaranje krvnih ugrušaka u zahvačenim venama, sa ili bez
upale zida vena, kao i čireva koji se razvijaju na koži u predjelu varikoznih vena)

terapija oštećenja stjenki upaljenih vena, nakon hirirških zahvata

olakšanje simptima nakon operacije vena (npr. modrice i otok)

ublažavanje otoka i modrica zglobova i mišića uzrokovanih traumama i istegnućima.
Lioton 1.000 gel se može uzimati sam kada je indicirana topikalna terapija, ili u kombinaciji sa sistemskom
terapijom (koja utječe na cijelo tijelo).

2. Šta morate znati prije nego uzmete Lioton 1.000 gel
Nemojte koristiti Lioton 1000 gel

ako ste alergični na heparin natrij ili neki od drugih sastojaka lijeka (navedeni u dijelu 6).

Upozorenja i mjere opreza:

ako imate povečan rizik od krvarenja. U takvim slučajevima terapija Lioton 1.000 gelom trebala bi
se pažljivo procjeniti od strane ljekara

ako se javi znaci i simptomi alergije nakon primjene Lioton 1.00 gela. U takvim slučajevima
upotrebu Lioton 1.000 gela treba odmah prekinuti

Ako imate otvorene rane, krvarenja na koži, ili infekciju kože na području koje treba da se liječi: Lioton
1.000 gel se ne bi trebao primjenjivati na takvim područijima kože. Lioton 1.000 gel se također ne bi smio

koristiti na dijelovima koji nisu prekriveni kožom (npr. genitalije, usta). (Vidjeti također dio “Nemojte koristiti
Lioton 1.000 gel.)
Obratite se ljekaru ili farmaceutu prije upotrebe Lioton 1.000 gela.

Djeca i adolescenti
Nemojte koristiti Lioton 1.000 gel kod djece i adolescenata, jer sigurnost i efikasnost kod ove skupine nije
uspostavljena.

Drugi lijekovi i Lioton 1.000 gel
Potreban je poseban oprez ako uzimate oralne antiokoagulanse (npr. lijekovi koji sprječavaju stvaranje
krvnih ugrušaka). U takvim slučajevima, primjena heparina na koži može doprinjeti produženju vremena
žgrušavanja.

Obavijestite ljekara ili farmaceuta ako uzimate, ako ste nedavno uzimali ili biste mogli uzeti bilo koji drugi
lijek.

Trudnoća, dojenje i plodnost
Ne postoje specifični podaci o upotrebi Liotona 1.000 tokom trudnoće i dojenja.

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se ljekaru ili
farmaceutu za savjet prije uzimanja ovog lijeka.

Upravljanje vozilima i rukovanje mašinama
Lioton 1000 gel nema utjecaj na sposobnost upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama.

Lioton 1.000 gel sadrži metil p-hidroksibenzoat, propil p-hidroksibenzoat, koji mogu uzrokovati alergijske
reakcije (moguće odgođene reakcije).

3. Kako koristiti Lioton 1.000 gel
Uvijek koristite ovaj lijek kako je opisano u ovom uputstvu ili prema avjetu ljekara ili farmaceuta. Provjerite
sa ljekarom ili farmaceutom ako niste sigurni.

Doziranje i način primjene
Lioton 1.000 gel je namjenjen za primjenu na koži bez oštečenja. Primjenite gel (3 10 centimetara dugu
traku gela istisnutu iz tube) na zahvačeno područje 1 – 3 puta dnevno i lagano umasirajte. Obratite se
ljekaru ako Vam se simptomi pogoršaju ili se ne poboljšaju nakon 7 dana.

Ako primijenite više Lioton 1.000 gela nego što biste trebali
Nisu prijavljeni slučajevi predoziranja Lioton 1.000 gelom.

Ako zaboravite primijeniti Lioton 1.000 gel, uzmte ga odmah nakon što se sjetite. Nemojte koristiti duplu
dozu kako biste nadoknadili propuštenu.

Ako imate dodatnih pitanja o upotrebi ovog lijeka, obratite se ljekaru ili farmaceutu.

4. Moguće nuspojave
Kao i svi lijekovi i ovaj lijek može uzrokovati nuspojave, iako se ne moraju javiti kod svakoga.

Alergijske reakcije na heparin nakon nanošenja na kožu su veoma rijetke (vemo arijetko znači kod manje
od 1 na 10.0000 lječenih pacijenata).
U izoliranim slučajevima (učestalost nije poznata: ne može se procjeniti iz dostupnih podataka), mogu se
javiti reakcija preosjetljivosti kao što su crvenilo kože i svrbež, koje obično nestaju brzo nakon prekida
upotrebe lijeka.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka

U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. Kako čuvati Lioton 1.000 gel
Čuvati van pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi do 25°C.

Rok trajanja: 5 godina (24 sedmice nakon prvog otvaranja).
Nemojte koristiti lijek nakon isteka roka trajanja naznačenog na kutiji i tubi. Rok trajanja se odnosi na
posljednji dan u mjesecu.

Nemojte bacati lijekove putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte farmaceuta kako baciti lijekove koji
Vam više nisu potrebni. Ove mjere će pomoći u zaštiti okoliša.

6. Sadržaj pakovanja i ostale informacije

Šta Lioton 1.000 gel sadrži
Aktivna supstanca je heparin natrij: 1.000 i.j. (internacionalnih jedinica) na 1 g gela.
Ostali sastojci: etanol, karbomer 940, trolamin, metil p-hidroksibenzoat, propil p-hidroksibenzoat, eterično
uje cvijeta naranče (neroil ulje), eterično ulje lavande, pročišćena voda.

Kako Lioton 1.000 gel izgleda i sadržaj pakovanja
Lioton 1.000 gel ima sluzavu konzistenciju, bezbojan je ili blago žućkast, skoro proziran, sa aromatičnim
mirisom.
Lijek je dostupan u tubama sa 20 g, 30 g i 50 g gela.

Režim izdavanja :
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta

PROIZVOĐAČ (administrativno sjedište)
Berlin-Chemie AG (Menarini Group)
Glienicker Weg 125
12489 Berlin
Njemačka

PROIZVOĐAČ (mjesto puštanja lijeka u promet)
A. MENARINI Industrie Farmaceutiche Riunitre s.r.l.
Via Sette Santi 3
Firenca/Italija

NOSITELJ ODOBRENJA ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET
Berlin-Chemie/Menarini BH d.o.o.
Hasana Brkića 2/II
71 000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Datum i broj dozvole za stavljanje lijeka u promet
Lioton 1000, gel, 1000 i.j./1g, 20 g gela: 04-07.3-2-4371/16 od 08.12.2016.
Lioton 1000, gel, 1000 i.j./1g, 30 g gela: 04-07.3-2-4372/16 od 08.12.2016.
Lioton 1000, gel, 1000 i.j./1g, 50 g gela: 04-07.3-2-437016 od 08.12.2016.

Datum revizije teksta:
Oktobar, 2016