LIZINOPRIL Farmal

LIZINOPRIL Farmal 5 mg tableta

30 tableta (3 PVC/Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

Supstance:
lizinopril
Jačina ATC Oblik
5 mg tableta C09AA03 tableta

UPUTA ZA PACIJENTA

LIZINOPRIL FARMAL
5 mg tableta
10 mg tableta
20 mg tableta
lizinopril

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke
Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovno pročitati.
Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili farmaceutu.
Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti čak i ako su njihovi znakovi
bolesti jednaki Vašima.
Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili farmaceuta. To uključuje i svaku
moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, vidjeti dio 4.

Ova uputa sadrži:
1. Što su Lizinopril Farmal tablete i za šta se koriste
2. Prije nego počnete uzimati Lizinopril Farmal tablete
3. Kako uzimati Lizinopril Farmal tablete
4. Moguća neželjena djelovanja
5. Kako čuvati Lizinopril Farmal tablete
6. Dodatne informacije

1. ŠTO SU LIZINOPRIL FARMAL TABLETE I ZA ŠTO SE KORISTE
Lizinopril Farmal tablete sadrže djelatnu tvar lizinopril, koji pripada grupi lijekova koji se zovu ACE inhibitori.

Lizinopril Farmal se može koristiti za sljedeća stanja :

Liječenje visokog krvnog tlaka (hipertenzije)

Liječenje zatajenje srca

Ako ste nedvno imali srčani udar (infarkt miokarda)

Liječenje problema s bubrezima uzrokovanih šećernom bolesti tipa II u ljudi s visokim krvnim
tlakom

Lizinopril Farmal djeluje na način da širi krvne žile što pomaže smanjenju krvnog tlaka. Također olakšava
srcu pumpanje krvi u sve dijelove Vašeg tijela.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI LIZINOPRIL FARMAL TABLETE

Nemojte uzimati Lizinopril Farmal tablete:

ako ste alergični na lizinopril ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u poglavlju 6.)

ako ste ikada imali alergijsku reakciju na neki drugi lijek iz grupe ACE inhibitora. Moguće je da je
alergijska reakcija izazvala oticanje ruku , stopala, gležnjeva, lica, usana, jezika ili grla. Također je
mogla izazvati otežano gutanje ili disanje (angioedem).

ako je član Vaše obitelji imao tešku alergijsku reakciju (angioedem) na ACE inhibitor ili ste Vi imali
tešku alergijsku reakciju (angioedem) bez poznatog uzorka.

ako ste trudni više od 3 mjeseca (također je bolje izbjegavati uzimanje Lizinopril Farmal tableta u ranoj
trudnoći – vidjeti poglavlje

Trudnoća )

ako imate šećernu bolest ili oštećenu bubrežnu funkciju i liječite se lijekom za snižavanje krvnog tlaka
koji sadrži aliskiren.

Ako niste sigurni da li se nešto od gore navedenog odnosi na Vas, posavjetujte se s liječnikom ili
farmaceutom prije uzimanja Lizinopril Farmal.

Ako razvijete suhi kašalj koji ne prestaje dugo nakon početka uzimanja ovog lijeka, posavjetujte se sa
svojim liječnikom.

Budite oprezni sa Lizinopril Farmal tabletama

Obratite se svom

liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Lizinopril Farmal tablete:

ako imate suženje (stenoza) aorte (arterija u srcu) ili suženje srčanih zalistaka ( mitralne valvule)

ako imate suženje (stenozu) bubrežne arterije

ako imate zadebljanje srčanog mišića (poznato pod nazivom hipertrofična kardiomiopatija)

ako imate probleme s krvnim žilama (kolagenu vaskularnu bolest)

ako imate nizak krvni tlak. Možete imati simptome poput omaglice ili vrtoglavice osobito pri
ustajanju

ako imate bolest bubrega ili idete na dijalizu

ako imate probleme s jetrom

ako imate šećernu bolest

ako uzimate bilo koji od lijekova navedenih u nastavku, koji se koriste za liječenje visokog krvnog
tlaka:

-blokator angiotenzin II receptora (ARB) (nazivaju se i sartanima – primjerice valsartan, telmisartan,
irbesartan), osobito ako imate bubrežne tegobe povezane sa šećernom bolešću.
-aliskiren

Liječnik Vam može provjeravati bubrežnu funkciju, krvni tlak i količinu elektrolita (npr. kalija) u krvi u
redovitim intervalima.

Vidjeti također informacije pod naslovom „

Nemojte uzimati Lizinopril Farmal tablete“.

ako ste nedavno imali proljev ili ste povraćali (osjećali se bolesno)

ako Vam je liječnik rekao da kontrolirate unos soli u prehrani

ako imate visoke razine kolesterola i podvrgnuti ste postupku pod nazivom 'LDL afereza'

morate reći liječniku ako mislite da ste (ili biste mogli biti) trudni
Ne preporučuje se primjena Lizinopril Farmal u ranoj trudnoći i ne smije se uzimati ako ste trudni
više od 3 mjeseca jer može uzrokovati ozbiljne štetne posljedice za Vaše dijete ako se uzima u tom
razdoblju (vidjeti poglavlje

Trudnoća )

ako pripadate crnoj rasi Lizinopril Farmal može biti manje učinkovit. Također možete imati veći rizik
za pojavu nuspojave 'angioedema' (teška alergijska reakcija)

Ako niste sigurni da li se nešto od gore navedenog odnosi na Vas , posavjetujte se sa liječnikom ili
farmaceutom prije uzimanja Lizinopril Farmal.

Liječenje alergija poput uboda insekata

Recite svom liječniku ako idete ili ćete ići na liječenje kako bi se smanjili učinci alergije poput uboda
insekata (postupak desenzibilizacije). Ako za vrijeme ovog postupka uzimate Lizinopril Farmal tablete
može doći do alergijske reakcije.

Operativni zahvat
Ako trebate ići na operativni zahvat (uključujući stomatoloske operacije) recite svom liječniku ili stomatologu
da uzimate Lizinopril Farmal jer može doći do pada krvnog tlaka (hipotenzije) ako se primjene određeni
lokalni ili opći anestetici za vrijeme uzimanja Lizinopril Farmal.

Djeca i adolescenti
Za više informacija obratite se svom liječniku.
Ne preporučuje se primjena Lizinopril Farmal tableta u djece mlađe od 6 godina ili u bilo kojeg djeteta s
teškim bubrežnim problemima.

Uzimanje drugih lijekova sa Lizinopril Farmal tabletama

Recite svom liječniku ili farmaceutu ako uzimate ili ste nedavno uzimali ili biste mogli uzimati bilo koje druge
lijekove, To je važno jer Lizinopril Farmal može utjecati na učinkovitost drugih lijekova i obrnuto. Liječnik će
Vam možda morati promjeniti dozu i /ili preduzeti druge mjere opreza.
Obavijestite svog liječnika ili farmaceuta ukoliko uzimate neke od sljedećih lijekova:

druge lijekove za snižavanje krvnog tlaka

blokatore angiotenzin II receptora (ARB) ili aliskiren (također vidjeti dio 'Nemojte uzimati Lizinopril
Farmal' i 'Upozorenja i mjere opreza')

lijekove za izmokravanje (diuretike)

lijekove za razgradnju krvnih ugrušaka ( obično se daju u bolnici)

lijekove za liječenje visokog krvnog tlaka ili poremećaje rada srca iz grupe beta blokatora kao što su
atenolol i propranolol.

nitrate (za srčene probleme)

nesteroidne antiupalne lijekove (NSAID) koji se primjenjuju za liječenje bolova i artritisa.,

acetilsalicilna kiselina u dozi većoj od 3 g na dan

lijekove za liječenje depresije i duševne probleme , uključujući litij,

preparate kalija ili nadomjestke za sol koji sadrže kalij, kao i druge lijekove koji mogu povećati razinu
kalija u serumu

lijekove za liječenje šećerne bolesti, kao što je npr. inzulin ili antidijabetici koji se uzimaju kroz usta

lijekovi za liječenje astme

lijekovi za liječenje začepljenosti nosa ili sinusa ili druge lijekove za prehladu ( uključujući i one koje se
mogu kupiti bez recepta)

lijekove koji suzbijaju imunološku reakciju organizma (imunosupresivi),

alopurinol (lijek za liječenje gihta)

prokainamid (lijek za liječenje poremećaja rada srca)

lijekove koji sadrže zlato, poput natrijevog aurotiomalata koji Vam može biti primjenjen putem injekcije

Trudnoća i dojenje

Trudnoća:
Recite svom liječniku ako mislite da ste (ili biste mogli biti ) trudni. Vaš liječnik će Vam savjetovati da
prestanete uzimati ovaj lijek prije nego zatrudnite ili čim saznate da ste trudni te Vam savjetovati da uzmete
drugi lijek. Ne preporučuje se primjena Lizinopril Farmal u ranoj trudnoći i ne smije se uzimati ako ste trudni
vise od 3 mjeseca jer može uzrokovati ozbiljne štetne posljedice za Vaše dijete ako se uzima nakon trećeg
mjeseca trudnoće.
Dojenje:
Recite svom liječniku ako dojite ili ćete početi dojiti. Ne preporučuje se primjena ovog lijeka u dojilja i Vaš
liječnik može izabrati drugo liječenje za Vas ako želite dojiti, osobito ako je Vaše dijete novorođenče ili je
prijevremeno rođeno.

Upravljanje vozilima i strojevima
Neki ljudi osjećaju vrtoglavicu ili umor kada uzimaju ovaj lijek . Ako Vam se to dogodi, nemojte voziti ili
upravljati alatima ili strojevima.
Tebate pričekati da vidite kako Vaš lijek djeluje na Vas prije obavljanja ovih aktivnosti.

3. KAKO UZIMATI LIZINOPRIL FARMAL TABLETE?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik . Provjerite sa svojim liječnikom ili
farmaceutom ako niste sigurni.

Jednom kada počnete uzimati Lizinopril Farmal , liječnik Vam može obaviti krvne pretrage. Vaš liječnik tada
može prilagoditi Vašu dozu tako da uzimate ispravnu količinu lijeka.

Uzimanje lijeka

Progutajte tabletu sa vodom

Pokušajte uzimati tablete svaki dan u isto vrijeme. Lizinopril Farmal tablete možete uzimati prije ili
poslije jela.

Nastavite uzimati Lizinopril Farmal tablete toliko dugo koliko Vam je liječnik rekao , to je dugoročno
liječenje. Važno je da nastavite uzimati Lizinopril Famal tablete svaki dan.

Uzimanje prve doze

Budite posebno oprezni pri uzimanju prve doze Lizinopril Farmal tableta ili kod povećanja doze .
Može doći do većeg pada krvnog tlaka nego kod kasnije doze.

To može dovesti do omaglice i vrtoglavice. Ako se to dogodi , moze Vam pomoći ako legnete. Ako
ste zabrinuti , obratite se svom liječniku što prije.

Odrasli
Vaša doza ovisi o Vašoj bolesti i da li uzimate neke druge lijekove. Vaš liječnik će Vam reći koliko tableta
trebate uzimati svakog dana.

Ako niste sigurni .provjerite sa vašim liječnikom ili farmacutom .

Povišeni krvni tlak:

Preporučena početna doza je 10 mg jednom dnevno.

Uobičajena doza održavanja je 20 mg jednom dnevno.


Zatajenje srca

Preporučena početna doza je 2.5 mg jednom dnevno.

Uobičajena doza održavanja je od 5 do 35 mg jednom dnevno.

Stanje nakon srčanog ifarkta (srčanog udara):

Preporučena početna doza je 5 mg unutar 24 sata nakon infarkta i 5mg dan kasnije

Uobičajena doza održavanja je 10 mg jedanput dnevno.

Bubrežne komplikacije kod šećerne bolesti:

Preporučena doza je 10 ili 20 mg jednom dnevno.

Ako uzmete više Lizinopril Farmal tableta nego što ste trebali

Ako uzmete više Lizinopril Farmal tableta nego što je propisao Vaš liječnik , obratite se odmah liječniku ili
otiđite odmah u najbližu bolnicu. Sljedeći simptomi su najvjerovatniji : omaglica , palpitacije.

Ako ste zaboravili uzeti Lizinopril Farmal tabletu

Ako ste zaboravili uzeti dozu , uzmite je čim se sjetite. Međutim ako je vrijeme za iduću dozu ,
preskočite zaboravljenu dozu.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu

Ako prestanete uzimati Lizinopril Farmal tablete

Nemojte prestati uzimati tablete , čak iako se osjećate dobro, osim ako Vam liječnik ne kaže da ih
prestanete uzimati

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi sa primjenom ovoga lijeka, obratite se svom liječniku ili
farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DJELOVANJA
Kao i svi drugi lijekovi i Lizinopril Farmal tablete mogu uzrokovati neželjena djelovanja (nuspojave) iako se
neće javiti kod svakoga.

Ako primjetite bilo koju od sljedećih reakcija , prestanite uzimati Lizinopril Farmal i odmah se obratite
liječniku:

*teške alergijske reakcije (rijetke, javljaju se kod 1-10 osoba na 10 000 koje uzimaju lijek). Znakovi mogu
uključivati iznenadni nastanak :

oticanja lica, usana, jezika, ili grla što može dovesti do otežanog gutanja

teškog ili iznenadnog oticanja ruku,stopala i gležnjeva

poteškoće sa disanjem

jakog svrbeža kože ( s uzdignutim kvržicama)

*teški poremećaji kože, poput iznenadnog neočekivanog osipa ili pojave pečenja, crvenila ili ljuštenja kože
(veoma rijetke, mogu se javiti u manje od 1 na 10.000 osoba)

*infekcije sa simptomima poput visoke temperature i ozbiljno narušenim općim stanjem ili visoke
temperature sa simptomima lokalne infekcije poput bolnog grla/ždrijela/usta ili problemima mokraćnog
sistema (veoma rijetke, mogu se javiti u manje od 1 na 10.000 osoba)

Ostala moguća neželjena djelovanja:

Česta (javljaju se kod 1-10 osoba na 100 osoba koje uzimaju lijek)

glavobolja
omaglica ili vrtoglavica (osobito prilikom naglog ustajanja)
proljev
suhi kašalj koji ne prolazi
osjećaj slabosti (povraćanje)
bubrežni problemi (vidi se u krvnoj slici)

Manje česte (javljaju se kod 1-10 osoba na 1 000 osoba koje uzimaju lijek)

promjene raspoloženja

promjena boje prstiju na rukama ili nogama (u početku blijedo plava a kasnije crvena) praćena
obamrlošću i trncima,

promjene okusa,

pospanost,

vrtoglavica (vertigo)

poteškoće sa spavanjem

moždani udar

ubrzan rad srca,

curenje iz nosa,

mučnina,

bolovi u trbuhu ili poremećaji probave,

kožni osip ili svrbež,

nemogućnost postizanja erekcije (impotencija),

umor, slabost (gubitak snage).

izraziti pad krvnog tlaka može se javiti u bolesnika s koronarnom bolesti srca, u onih osoba sa
suženjem (stenozom) aorte, bubrežne arterije ili srčanih zalistaka (stenoza mitralne valvule), odnosno u
bolesnika sa zadebljanjem srčanog mišića (hipertrofična kardiomiopatija). Ako se ovo desi Vama
možete osjetiti omaglicu ili vrtoglavicu osobito pri naglom ustajanju .

promjene u krvnim pretragama koje pokazuju funkciju jetre i bubrega

srčani udar

vidne ili slušne halucincije


Rijetke ( javljaju se kod 1-10 osoba na 10000 osoba koje uzimaju lijek)

zbunjenost,

osip s uzdignutim kožnim promjenama (koprivnjača)

suha usta,

gubitak kose,

psorijaza(problem kože)

poremećaj osjeta mirisa

oticanje grudi kod muškaraca

Mogu se javiti promjene u krvnim stanicama i (moguće je da će Vaš liječnik povremeno uzimati
uzorke krvi kako bi provjerio kako Lizinopril Farmal utječe na Vašu krv ). Znakovi se mogu
očitovati u osjećaju umora, blijede kože, upale grla, povišene temperature bolovima u zglobovima
i mišićima, oticanjem zglobova ili žlijezda ili pak osjetljivošću na sunčevo svjetlo.

niske razine natrija u krvi (simptomi mogu biti umor,glavobolja, mučnina, povraćanje)

iznenadno zatajenje bubrega

Vrlo rijetke (mogu se javiti kod manje od 1 osobe na 10 000 osoba koje uzimaju lijek)

sinusitis-upala sinusa (osjećaj boli i punoće u području iza obraza i očiju)

piskanje u prsima,

niske razine šećera u krvi (hipoglikemija). Znakovi mogu uključivati osjećaj gladi ili slabosti,
znojenje i ubrzan rad srca

upala pluća . Znakovi mogu uključivati kašalj, nedostatak zraka i visoku temperaturu

žutilo kože i/ili bjeloočnica (žutica)

upala jetre. To može uzrokovati gubitak apetita , žutilo kože i očiju te tamno obojenu mokraću

upala gušterače .to uzrokuje umjerenu do jaku bol u trbuhu

teške kožne promjene.Simptomi koji mogu uključivati crvenilo, stvaranje mjehurića, ljuštenje kože

znojenje

smanjeno izlučivanje mokraće od normalnog ili izostanak izlučivanja mokraće

zatajenje jetre

kvržice,zadebljanja na koži

upala crijeva

Nepoznata učestalost (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

simptomi depresije

nesvjestica

Čini se da su neželjena djelovanja kod djece usporediva s onim u odraslih

Prijavljivanje neželjenih djelovanja

U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva i sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI LIZINOPRIL FARMAL TABLETE?
Lijek se mora čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Čuvati pri temperaturi do 25

C u originalnom pakovanju.

Lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti koji je označen na pakovanju.Rok valjanosti
odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte farmaceuta kako ukloniti
lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

Rok valjanosti lijeka je 3 godine od datuma proizvodnje.

6. DODATNE INFORMACIJE
Što Lizinopril Farmal tablete sadrže
Djelatna tvar u Lizinopril Farmal tabletama je lizinopril. Jedna tableta sadrži 5 mg, 10 mg ili 20 mg
lizinoprila, te sljedeće pomoćne tvari:
manitol (E421), kalcijev hidrogenfosfat dihidrat, kukuruzni škrob, prethodno geliran, karmeloza natrij,
umrežena, magnezijev stearat.
Lizinopril Farmal 10 mg i 20 mg tablete sadrže i željezov oksid,crveni (E172),željezov oksid,crni (E172),
željezov oksid, žuti (E172)

Kako Lizinopril Farmal tablete izgledaju i sadržaj pakiranja
Lizinopril Farmal 5 mg tablete: bijele, okrugle, plosnate tablete s razdjelnim urezom na jednoj ili obje strane
koji omogućava podjelu tablete na dva jednaka dijela. Pakirane su u blisteru, ukupno 30 tableta u kutiji.
Lizinopril Farmal 10 mg tablete: svijetlo ružičaste, okrugle, bikonveksne tablete s razdjelnim urezom na
jednoj strani koji omogućava podjelu tablete na dva jednaka dijela. Pakirane su u blisteru, ukupno 30
tableta u kutiji.
Lizinopril Farmal 20 mg tablete: ružičaste, okrugle, bikonveksne tablete s razdjelnim urezom na jednoj
strani koji omogućava podjelu tablete na dva jednaka dijela. Pakirane su u blisteru, ukupno 30 tableta u
kutiji.

Ime i adresa nositelja dozvole za stavljanje u promet gotovog lijeka
Farmal - BH d.o.o., Pijačna 14A, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Ime i adresa proizvođača lijeka
Farmal d.d., Ludbreg, Branitelja domovinskog rata 8, Hrvatska

Proizvođač gotovog lijeka
mibe GmbH Arzneimittel, Münchener Strasse 15, 06796 Brehna, Njemačka

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet
Lizinopril Farmal 5 mg, tablete: 04.07.10-255/12 od 18.03.2013.
Lizinopril Farmal 10 mg, tablete: 04.07.10-256/12 od 18.03.2013.
Lizinopril Farmal 5 mg, tablete: 04.07.10-257/12 od 18.03.2013.

Datum revizije upute

Juli, 2017.god