LODIX

LODIX 40 mg tableta

10 tableta (1 PVC/AI blister) u kutiji

Supstance:
furosemid
Jačina ATC Oblik
40 mg tableta C03CA01 tableta

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo! Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se ljekaru ili farmaceutu. Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugima. Drugima ovaj lijek može štetiti čak i ako imaju znakove bolesti slične Vašima.


1. ŠTA JE LIJEK LODIX 40 mg TABLETE I ZA ŠTA SE PRIMJENJUJE
LODIX® sadrži furosemid, kao aktivnu komponentu. Furosemid pripada grupi lijekova koji se zovu diuretici (lijekovi koji potiču izlučivanje mokraće iz organizma).

Lijek LODIX® se primjenjuje za:
LODIX® se koristi da Vam pomogne u brzom izlučivanju viška vode iz organizma.
LODIX® se primjenjuje u terapiji edema različitog porijekla (previše vode oko srca, pluća, jetre ili bubrega).

Kako djeluje lijek LODIX®:
LODIX® djeluje tako što pomaže da izlučite više vode (urina) nego obično. Ako se višak vode ne oslobodi iz Vašeg organizma, to može dovesti do dodatnog opterećenja srca, krvnih sudova, pluća, jetre ili bubrega.2. PRIJE NEGO POČNETE PRIMJENJIVATI LIJEK LODIX 40 mg TABLETE
Upozorite ljekara ako primjenjujete druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosjetljivi ste na lijekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

Nemojte primjenjivati lijek LODIX®
Ako ste preosjetljivi na furosemid ili na bilo koju pomoćnu supstancu lijeka (pogledajte dio „Šta lijek LODIX® sadrži“). Znakovi preosjetljivosti su: osip, otežano gutanje ili disanje, otekline na usnama, licu, grlu ili jeziku;
Ako ste preosjetljivi na sulfonamide kao što su sulfadiazin ili kotrimoksazol;
Ukoliko imate zatajenje bubrega. U nekim slučajevima zatajenja bubrega moguće je primjenjivati ovaj lijek, ali o tome će odlučiti Vaš ljekar;
Ako imate ozbiljnih problema s jetrom;
Ako imate smanjen volumen cirkulirajuće krvi (hipovolemija), ili patite od gubitka veće količine vode (dehidracija);
Ako patite od smanjenog stvaranja i lučenja urina (anurija);
Ukoliko imate vrlo nisku koncentraciju natrija ili kalija u krvi;
Ako dojite (pogledajte dio „Trudnoća i dojenje“).
Ne primjenjujte LODIX® ako se nešto od prethodno navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni, posavjetujte se sa Vašim ljekarom ili farmaceutom prije primjene ovog lijeka.


Budite oprezni s lijekom LODIX®
Ukoliko imate poteškoće sa mokrenjem;
Ako imate 65 godina i više;
Ako uzimate lijek koji se zove risperidon (antipsihotik);
Ako su pretrage krvi pokazale da imate sniženu koncentraciju proteina u krvi (hipoproteinemija);
Ako bolujete od akutne porfirije (prekomjerno nakupljanje porfirina u tijelu), čiji simptomi uključuju jake bolove u stomaku, leđima i bedrima. Također se javljaju mučnina, povraćanje, zatvor stolice, slabost u rukama i nogama;
Ako imate poremećaj rada jetre ili bubrega;
Ako imate šećernu bolest;
Ukoliko Vam je nizak krvni pritisak ili osjećate nesvjesticu pri ustajanju;
Ako imate problema sa prostatom;
Ako bolujete od gihta (oboljenje zglobova);
Ako se osjećate malaksalo ili dehidrirano, npr. usljed povraćanja, proljeva, učestalog mokrenja ili zbog problema sa uzimanjem hrane i tečnosti;
Ukoliko planirate raditi test glukoze u krvi;
U nedonoščadi, zbog moguće pojave kamenca u bubregu.
Ako niste sigurni da li se bilo šta od prethodno navedenog odnosi na Vas, posavjetujte se sa Vašim ljekarom ili farmaceutom prije nego što počnete primjenjivati ovaj lijek.


Primjena drugih lijekova s lijekom LODIX®
Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lijekove koje više ne primjenjujete, kao i na lijekove koje planirate da primjenjujete u budućnosti. Obavijestite svog ljekara ako primjenjujete, ili ste nedavno primjenjivali neki drugi lijek, uključujući i lijek koji se nabavlja bez ljekarskog recepta.

 

Sljedeći lijekovi mogu uticati na djelovanje lijeka LODIX® i povećati mogućnost pojave neželjenih djelovanja:
Ramipril, enalapril, perindopril (tzv. ACE inhibitori) ili losartan, kandesartan i irbesartan (tzv. antagonisti angiotenzin II receptora). U tom slučaju, Vaš ljekar može tražiti da smanjite dozu LODIX®  tableta ili da ih prestanete uzimati;

Lijekovi za liječenje povišenog krvnog pritiska ili lijekovi koji se koriste za liječenje srčanih problema. Možda će Vam ljekar smanjiti dozu lijeka;

Lijekovi koji Vam pomažu da se smirite i zaspite, kao što je hloral hidrat;

Lijekovi koji se primjenjuju za opuštanje mišića tokom operacija u opštoj anesteziji;

Lijekovi za liječenje šećerne bolesti, jer LODIX® može umanjiti njihovo djelovanje pri istovremenoj primjeni;

Teofilin (za pomoć kod poteškoća sa disanjem);

Fenitoin (za liječenje epilepsije). Ovaj lijek može umanjiti djelovanje LODIX® tableta;

Risperidon (za liječenje psihičkih poremećaja)

Sljedeći lijekovi mogu povećati mogućnost pojave neželjenih djelovanja ako se primjenjuju istovremeno s LODIX® tabletama:

Litij (koristi se za određene psihičke poremećaje). Da bi se izbjegla pojava neželjenih djelovanja, Vaš ljekar može smanjiti dozu litija i tražiti da uradite krvne pretrage zbog određivanja koncentracije litija u krvi;
Cisplatin (za liječenje nekih oblika raka);
Digoksin (za bolesti srca). Možda će Vam ljekar smanjiti dozu ovog lijeka;
Nesteroidni antiinflamatorni lijekovi koji se primjenjuju za liječenje bolova i upala (aspirin, ibuprofen, ketoprofen i indometacin);
Karbamazepin (za liječenje epilepsije);
Aminoglutetimid (za liječenje raka dojke);
Ciklosporin (koristi se u prevenciji odbacivanja transplantiranih organa);
Metotreksat (za liječenje raka kože, bolesti zglobova i crijeva);
Karbenoksolon i sukralfat (za liječenje čireva na jednjaku);
Reboksetin (za liječenje depresije);
Amfotericin (za liječenje gljivičnih infekcija), ako se primjenjuje tokom dužeg perioda;
Kortikosteroidi (za liječenje upala), kao npr. prednizolon;
Sladić (sastojak nekih lijekova za smirivanje kašlja), ako se uzima u velikim količinama;
Probenecid (primjenjuje se u kombinaciji sa lijekovima za tretiranje HIV-a);
Lijekovi za liječenje infekcija, kao što su: gentamicin, amikacin, neomicin, netilmicin, tobramicin, vankomicin ili velike doze cefalosporina;
Lijekovi koji se primjenjuju prije radioloških pregleda (radiokontrastna sredstva);
Lijekovi za liječenje opstipacije ili laksativi (npr. bisakodil ili sena), ako se primjenjuju tokom dužeg perioda;
Lijekovi za astmu, ako se primjenjuju u velikim dozama, kao što su: salbutamol, terbutalin sulfat, salmeterol, formoterol ili bambuterol;
Drugi lijekovi za izmokravanje, kao što je metolazon. Vaš ljekar će možda smanjiti dozu ovog lijeka.

Primjena hrane i pića s lijekom LODIX®
Nema posebnih napomena.

Trudnoća i dojenje
Prije nego što počnete da primjenjujete neki lijek, posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom.


Trudnoća
Ne primjenjujte LODIX® ako ste trudni.

Prije nego što počnete primjenjivati ovaj lijek posavjetujte se sa Vašim ljekarom ako ste trudni, sumnjate na trudnoću ili planirate trudnoću.

Dojenje
Ne primjenjujte LODIX® ako dojite, zbog toga što male količine lijeka mogu proći u majčino mlijeko. Posavjetujte se sa Vašim ljekarom, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek ako dojite ili planirate da dojite.

Upravljanje vozilima i mašinama
Ako se tokom primjene LODIX® tableta ne osjećate dobro ili imate vrtoglavicu, nemojte voziti ili upravljati mašinama.

Ostala upozorenja
Lijek LODIX® sadrži laktozu. Ako Vam je ljekar rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete primjenjivati ovaj lijek posavjetujte se sa svojim ljekarom.


3. KAKO PRIMJENJIVATI LIJEK LODIX 40 mg TABLETE
Lijek primijenite prema priloženom uputstvu.
Ako mislite da je djelovanje lijeka prejako ili preslabo, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Način primjene
Lijek LODIX® primjenjuje se oralno.
Ukoliko Vam ljekar nije drugačije propisao, lijek uzimajte ujutro s čašom vode.

Doziranje
Odrasli i stariji pacijenti

Doziranje je individualno i zavisi od Vašeg zdravstvenog stanja. Uobičajena početna doza lijeka je 40 mg (1 tableta) dnevno. Ukoliko je potrebno, ljekar može smanjiti ili povećati dozu. U starijih pacijenata liječenje se može započeti manjim dozama, o čemu će odlučiti ljekar.

Djeca
Doza lijeka zavisiće od tjelesne težine djeteta.

U djece se mogu primijeniti oralne doze lijeka u rasponu od 1 do 3 mg/kg tjelesne težine na dan, a najviše 40 mg na dan (odnosno maksimalno 1 LODIX® tableta na dan).

Ako primijenite više LODIX® tableta nego što ste trebali
Ako ste primijenili veću količinu lijeka od propisane, odmah se obratite svom ljekaru ili farmaceutu!

Ukoliko ste uzeli više tableta nego što bi trebalo odmah se obratite Vašem ljekaru ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi sa odjelom za hitnu pomoć. Veća količina lijeka od propisane može izazvati smetenost, smanjenu koncentraciju ili bezvoljnost. Mogu se pojaviti i sljedeći simptomi: ošamućenost, vrtoglavica ili gubitak svijesti (zbog pada krvnog pritiska), nepravilan srčani ritam, bolovi i grčevi u mišićima, stvaranje krvnih ugrušaka (znakovi su bol i otekline zahvaćenih dijelova tijela). Također, možda ćete imati problema s bubrezima ili krvi.

Ako ste zaboravili primijeniti lijek LODIX®
Ako ste zaboravili primijeniti lijek, ne primjenjujte dvostruku količinu lijeka naknadno, već  nastavite primjenu lijeka prema uobičajenom rasporedu.
Tabletu koju ste propustili uzeti uzmite čim se sjetite, osim ukoliko nije blizu vrijeme za sljedeću dozu lijeka. U tom slučaju, preskočite dozu koju ste propustili uzeti i nastavite sa sljedećom dozom u uobičajeno vrijeme.
Nikada ne uzimajte duplu dozu lijeka da biste nadoknadili onu koju ste propustili uzeti.

Ako prestanete primjenjivati lijek LODIX®
Ovaj lijek primjenjujte onoliko dugo koliko Vam je propisao ljekar.

Krvne pretrage
Ljekar Vam može uraditi testove krvi da bi provjerio da li su normalne vrijednosti nivoa određenih minerala u krvi.
U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom lijeka LODIX® obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.4. MOGUĆA NEŽELJENA DJELOVANJA
Kao i svi drugi lijekovi tako i lijek LODIX® može izazvati neželjena djelovanja.

Odmah se obratite Vašem ljekaru, ukoliko primijetite/osjetite bilo koje od sljedećih ozbiljnih neželjenih djelovanja lijeka, jer će Vam biti potrebna hitna medicinska pomoć:

Alergijsku reakciju na lijek. Moguća je pojava simptoma, kao što su: upala bubrega (nefritis), oticanje zglobova ili povišen krvni pritisak, osip i promjena boje kože, pojava plikova na koži, povećana osjetljivost kože na svjetlost, povišena temperatura i svrbež;

Modrice po koži, učestale infekcije, jače nego uobičajeno izražen umor ili slabost. LODIX® tablete mogu uticati na broj krvnih ćelija, uzrokujući time ozbiljne poremećaje krvi

Vrlo česta neželjena djelovanja (više od 1 na 10 liječenih):
Povećana žeđ, glavobolja, vrtoglavica ili ošamućenost, nesvjestica, smetenost, bolovi u mišićima i zglobovima, slabost, grčevi ili napetost u mišićima, nelagoda u stomaku ili nepravilan rad srca. Ovo mogu biti znakovi dehidracije ili poremećaja ravnoteže elektrolita. Teška dehidracija može dovesti do grušanja krvi i pojave gihta (bolovi i otekline zglobova)

Česta (manje od 1 na 10, ali više od 1 na 100 liječenih):
Žuta boja kože i bjeloočnica i tamnija boja mokraće. To mogu biti znakovi poremećaja funkcije jetre. U pacijenata kod kojih je već poremećena funkcija jetre može doći do razvoja encefalopatije, čiji su znakovi: zaboravljivost, epileptični napadi, promjene raspoloženja i koma

Rijetka (manje od 1 na 1000, ali više od 1 na 10 000 liječenih):
Ozbiljna alergijska reakcija. Simptomi uključuju: šok sa poteškoćama pri disanju, hladna, vlažna i blijeda koža, vrlo ubrzan puls;
Upala krvnih žila (vaskulitis). Simptomi su: vrućica, gubitak apetita, gubitak težine i bolovi.

Vrlo rijetka (manje od 1 na 10 000 liječenih):
Jaki bolovi u stomaku ili leđima, što mogu biti simptomi upale gušterače (pankreatitis)

Učestalost nepoznata:
Bol pri mokrenju. Ovo bi mogao biti znak akutne urinarne retencije (zadržavanje mokraće);
Poremećaj funkcije bubrega zbog povećane količine kalcija u bubrezima, što može biti znak nefrokalcinoze;
Krv u urinu, bol u stomaku ili preponama. Ovo bi mogao biti znak kamena u bubregu (nefrolitijaza);
Pojava mjehurića ili ljuštenje kože oko usana, nosa, očiju i genitalija, simptomi koji nalikuju gripi i povišena temperatura. Ovo su mogući znakovi oboljenja koje se zove Stevens-Johnsonov sindrom. U mnogo težem slučaju bolesti, koji se zove toksična epidermalna nekroliza, ljušte se velike površine kože po cijelom tijelu;

Stvaranje ugruška (tromba).
Što prije se obratite Vašem ljekaru, ukoliko primijetite/osjetite bilo koje od sljedećih neželjenih djelovanja lijeka:

Vrlo česta neželjena djelovanja (više od 1 na 10 liječenih):
Glavobolja, nesvjestica ili vrtoglavica pri brzom ustajanju, gubitak koncentracije smanjeno reagovanje, pospanost, slabost, problem sa vidom i sušenje usta. To mogu biti znakovi sniženog krvnog pritiska;

Snižene koncentracije pojedinih minerala (kao što su: kalij, kalcij, magnezij, natrij i hloridi), koji su neophodni za pravilan rad organizma. Simptomi uključuju: povećanu žeđ, glavobolju, snižen krvni pritisak, smetenost, slabost i grčeve u mišićima, ubrzan ili nepravilan rad srca i nelagodu u stomaku.


Manje česta (manje od 1 na 100, ali više od 1 na 1000 liječenih):
Problemi sa sluhom.

Rijetka (manje od 1 na 1000, ali više od 1 na 10 000 liječenih):
Bockanje ili osjećaj obamrlosti dijelova kože.

Vrlo rijetka (manje od 1 na 10 000 liječenih):
Zujanje u ušima (tinitus). Ovo se naročito javlja u pacijenata kod kojih postoje problemi sa bubrezima;
Smanjenje broja krvnih ćelija što uzrokuje lako stvaranje modrica po koži, česte infekcije, blijedožutu boju kože, slabost i gubitak daha (znakovi anemije).

Učestalost nepoznata:
Promjena koncentracije nekih minerala u urinu (natrija i hlorida).
Obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu, ukoliko bilo koje od sljedećih neželjenih djelovanja lijeka postane ozbiljno ili traje duže od nekoliko dana, ili ukoliko primijetite neko od neželjenih djelovanja lijeka koje nije navedeno u ovom uputsvu:

Česta neželjena djelovanja (manje od 1 na 10, ali više od 1 na 100 liječenih):
Češće mokrite nego što je uobičajeno. Normalno je da se to dešava 1 do 2 sata nakon uzimanja lijeka

Manje česta (manje od 1 na 100, ali više od 1 na 1000 liječenih):
Mučnina i opšta slabost organizma
Ukoliko bolujete od šećerne bolesti možda ćete teže regulisati nivo glukoze u krvi.

Rijetka (manje od 1 na 1000, ali više od 1 na 10 000 liječenih):
Proljev i povraćanje

Vrlo rijetka (manje od 1 na 10 000 liječenih):
Oboljenje pri kojem je blokirano izlučivanje žuči iz jetre (intrahepatička holestaza), čiji su znakovi: žuta boja kože i bjeloočnica, osip, povišena temperatura i tamna boja urina.
Učestalost nepoznata:
Ako imate problema s prostatom i mokraćnim mjehurom može se javiti bol prilikom mokrenja zbog povećane količine mokraće.

Krvne pretrage
LODIX® tablete mogu uzrokovati promjenu nivoa jetrenih enzima, kao i holesterola i triglicerida. Rezultati testova krvi mogu pokazati promjene u radu bubrega, koje ukazuju na značajno smanjenje njihove funkcije.

Ako primijetite bilo koje neželjeno djelovanje, potrebno je obavijestiti ljekara ili farmaceuta.


5. KAKO ČUVATI LIJEK LODIX 40 mg TABLETE

Lijek LODIX® morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Čuvati na temperaturi do 25 °C.
Lijek LODIX® se ne smije upotrijebiti poslije isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju.
Rok trajanja lijeka je 36 mjeseci od datuma proizvodnje koji je naznačen na pakovanju.


6. DODATNE INFORMACIJE
Šta lijek LODIX® sadrži
Jedna LODIX® tableta sadrži: furosemida 40,00 mg.
Lijek LODIX® sadrži sljedeće pomoćne supstance: laktozu monohidrat, kukuruzni skrob, povidon, talk, i magnezij stearat.

Kako lijek LODIX® izgleda i sadržaj pakovanja
LODIX® tablete su bijele boje, okruglog oblika, ravnih površina, sa utisnutom diobenom crtom s jedne strane.
LODIX® tablete su pakovane u kutije sa sadržajem 10 tableta.

Nositelj dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
Bosnalijek d.d., Sarajevo, Jukićeva 53, Bosna i Hercegovina

Proizvođač lijeka
Bosnalijek d.d., Sarajevo, Jukićeva 53, Bosna i Hercegovina

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet
LODIX® tablete 10x40 mg: 04-07.10-1741/13 od 09.10.2013.