LOPERAMID ZDRAVLJE

LOPERAMID ZDRAVLJE 2 mg tableta

20 tableta (2 PVC/Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Supstance:
loperamid
Jačina ATC Oblik
2 mg tableta A07DA03 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo!
Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svome ljekaru ili farmaceutu.
Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome.
Drugome ovaj lijek može da škodi, čak iako ima znake bolesti slične Vašima.

Loperamid Zdravlje
2 mg
tableta

Loperamid

U ovom uputstvu pročitaćete:
1. Šta je lijek Loperamid Zdravlje i čemu je namjenjen
2. Šta treba da znate prije nego što uzmete lijek Loperamid Zdravlje
3. Kako se upotrebljava lijek Loperamid Zdravlje
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lijek Loperamid Zdravlje
6. Dodatne informacije

1.ŠTA JE LIJEK LOPERAMID ZDRAVLJE I ČEMU JE NAMJENJEN?

Odrasli

Kao dopuna u terapiji akutne dijareje, uz nadoknadu tečnosti i elektrolita.
Za simptomatsku kontrolu kod hronične inflamatorne bolesti crijeva, Kronove bolesti i ulceroznog kolitisa,
kao dodatak specifičnim mjerama kao što su kortikosteroidi i sulfasalazin. Upotreba loperamida u ovim
stanjima treba da bude pod kontrolom ljekara specijaliste.
Kao kratkotrajna terapija u kontroli post-operativne dijareje, uključujući i ileostomu.

Djeca
Loperamid Zdravlje se koristi kod djece starosti iznad 9 godina.
Za povremenu upotrebu u kontroli uporne dijareje, pod nadzorom specijaliste.
S obzirom da uporna dijareja može biti pokazatelj potencijalno teškog oboljenja, potrebno je preduzeti
mjere otkrivanja osnovnog oboljenja.

2.ŠTA MORATE DA PROČITATE PRIJE UPOTREBE LIJEKA LOPERAMID ZDRAVLJE

Upozorite ljekara ako uzimate druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma,

preosjetljivi ste na neke od lijekova, ili ste imali alergijsku reakciju na neke od njih.

KADA NE SMIJETE UZIMATI LIJEK?

Lijek Loperamid Zdravlje ne smijete koristiti

ako ste alergični (preosjetljivi) na loperamid ili bilo koju od pomoćnih supstanci lijeka Loperamid
Zdravlje (vidjeti dio 6.

Šta sadrži lijek Loperamid Zdravlje);

ako trebate da održavate normalnu crijevnu peristaltiku (pokreti crijeva), da biste spriječili
komplikacije kao što je blokada crijeva i abnormalno ili brzo širenje kolona (debelog crijeva)

ako imate akutni ulcerativni kolitis (bolest zapaljenja crijeva), koja uzrokuje abdominalni bol,
krvave dijareje, groznicu i gubitak tjelesne težine.

ako imate opstipaciju, blokadu crijeva ili nadutost stomak (posebno kod djece sa teškom
dehidratacijom)

ako imate bakterijsku infekciju tankog crijeva ili kolona (prouzrokovan invazivnim
mikroorganizmima kao što su

Salmonella, Shigella i Campylobacter);

ako imate zapaljenje crijeva nakon korištenja antibiotika (simptomi mogu da uključuju vodenaste
ili krvave dijareje)

ako imate akutnu dizenteriju, čiji simptomi mogu uključivati krv u stolici i visoku temperaturu.

Upozorenja i mjere opreza:

Obavijestite vašeg ljekara prije uzimanja Loperamid Zdravlje tableta ako:

Ako gubite ili mislite da ste izgubili velike količine tečnosti i mineralnih materija kroz dijareju.
Rehidratacija je naročito važna kod male djece i kod starijih i pacijenata slabijeg zdravlja, sa
akutnim prolivom.

Ako imate oštećenu funkciju jetre.

Trebate konsultovati vašeg ljekara ili farmaceuta prije uzimanja

Loperamid Zdravlje tableta jer mogu uzrokovati neželjene reakcije.

Ako imate upalnu bolest crijeva (zapaljenje tankog crijeva), koje može uzrokovati abdominalni bol
i krvavu dijareju.

Ako uzimate Loperamid Zdravlje tablete za kontrolu epizoda proliva povezanih sa
sindromom nervoznih crijeva. Trebate konsultovati ljekara ako:
-

do kliničkog poboljšanja ne dođe u toku 48 časova,

u slučaju promjene simptoma

ako episode proliva traju duže od 2 nedelje.

Ako imate natečen stomak i oboljeli ste od AIDS-a i zbog proliva ste liječeni lijekom Loperamid
Zdravlje, liječenje morate odmah prekinuti. Morate se odmah javiti svom ljekaru.

Primjena drugih lijekova
Obavijestite vašeg ljekara ili farmaceuta ukoliko uzimate ili ste skoro uzimali ili mislite uzimati druge
lijekove, uključujući i lijekove koji se uzimaju bez recepta. Ovo se odnosi in a biljne lijekove.

Loperamid Zdravlje ne trebate uzimati sa sljedećim:

Drugim lijekovima protiv dijareje, osim sa oralnom terapijom za rehidrataciju

Loperamid Zdravlje može uzrokovati ozbiljne neželjene efekte ukoliko se koristi sa:

hinidin (koristi se za liječenju poremećaja srčanog ritma ili malarije);

ritonavir ili tipranavir (koristi se u terapiji AIDS-a);

itrakozanol ili ketokonazol (koriste se u liječenju gljivičnih infekcija);

gemfibrozil (koristi se u terapiji visokih vrijednosti holesterola i drugih lipida u krvi);

Loperamid Zdravlje povećava u krvi nivo:

dezmopresina, primjenjen oralno (antidiuretk, smanjuje produkciju urina).

Primjena lijeka Loperamid Zdravlje u periodu trudnoće i dojenja

Ako ste trudni, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom prije
uzimanja ovog lijeka.

Trudnoća
Kao i kod primjene drugih lijekova i lijek Loperamid Zdravlje nije preporučljivo da primjenjujete u trudnoći,
naročito tokom prvog trimestra.

Razgovarajte sa vašim ljekarom o prikladnoj terapiji.

Dojenje
Nemojte uzimati ovaj lijek ako dojite. Male količine lijeka mogu dospeti u majčino mlijeko. Razgovarajte sa
ljekarom o odgovarajućem liječenju proliva u slučaju da ste dojilja.

Uticaj lijeka Loperamid Zdravlje na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama
Ovaj lijek može prouzrokovati osjećaj vrtoglavice, umora ili pospanosti. Može se javiti osjećaj smanjene
pažnje, osjećaj slabosti ili nesvjestice. Nemojte upravljati vozilima ili rukovati mašinama ako osjećate
nešto od navedenog

3.KAKO SE LIJEK LOPERAMID ZDRAVLJE UPOTREBLJAVA?

Ukoliko mislite da lijek Loperamid Zdravlje suviše slabo ili jako djeluje na Vaš organizam, obratite se

ljekaru ili farmaceutu.
Vaš ljekar će Vas posavjetovati koliko dugo da uzimate lijek Loperamid Zdravlje.

Tablete Loperamid Zdravlje se primjenjuju oralno. Progutajte odgovarajući broj tableta Loperamid Zdravlje
sa malo tečnosti.
Uvjek se pridržavajte uputstva koje vam je dao Vaš ljekar. Doza loperamida zavisiće od toga da li je
dijareja iznenadna (akutna) ili dugotrajna (hronična).

Akutna dijareja

Odrasli i djeca od 9-17 godina starosti:
Inicijalna doza je 2-4 mg (1-2 tablete), a zatim po 2mg tri puta dnevno. Maksimalno 10 mg (5 tableta) za
24 sata.

Djeca ispod 9 godina:
Ovaj lijek se ne preporučuje za djecu ispod 9 godina starosti.

Hronična dijareja:
Samo kod odraslih:
Vaš ljekar će vam reći koliko Loperamid Zdravlje treba da uzmete. Uobičajeno je da je početna doza
između 2 i 4 tablete (4-8 mg) na dan, podijeljeno u više pojedinačnih doza.
Nikada ne uzimajte više od 5 tableta (10 mg) na dan.
Ukoliko je potrebno doza se može prilagoditi u zavisnosti od težine kliničke slike i terapijskog odgovora.
Uobičajeno je da se dnevna doza dijeli u dvije pojedinačne doze.

Ukoliko ste uzeli lijeka više nego što bi trebalo

Ukoliko ste uzeli veću dozu lijeka Loperamid Zdravlje nego što bi trebalo, odmah kontaktirajte vašeg
ljekara ili hitnu pomoć i zatražite savjet. Zapamtite da ponesete ovo uputstvo ili ostale tablete sa sobom.

Simptomi predoziranja uključuju:
Opstipaciju, teško mokrenje, otečenost, ukočenost, teško koordinisanje pokreta, sužavanje zjenica,
povećanje mišićne napetosti, poteškoće u disanju i spavanju.

Ukoliko ste zaboravili da uzmete lijek
Uzmite tabletu čim se sjetite da ste propustili uzimanje, osim ako se približava uzimanje sledeće doze.
Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomjestite to što ste preskočili da uzmete lijek!

4.MOGUĆA NEŽELJENA DJELOVANJA

Kao i svi drugi lijekovi i lijek Loperamid Zdravlje može da ima neželjena dejstva, većina njih su blaga i ne
javljaju se kod svakoga.

Odmah potražite pomoć ljekara ukoliko vam se jave neka od sljedeći neželjenih dejstava, čija je
učestalost javljanja:

Natečen stomak i imate AIDS

Alergijska reakcija koja podrazumijeva otečenost lica, usana ili očnih kapaka i teške reakcije kao
što je gubitak svijesti, otežano disanje, vrtoglavica

Stvaranje plikova na koži, sluzokoži usta, očiju i genitalija (Stevens-Johnsonov sindrom ili
toksična epidermalna nekroliza)

Česta neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 10 pacijenata)

Glavobolja

Opstipacija (zatvor)

Osjećaj slabosti (mučnina)

Stomačni vjetrovi (flatulencija)

Manje česta neželjena dejstav (mogu da se jave kod najviše 1 na 100 pacijenata)

Vrtoglavica

Pospanost

Bol i nelagoda u stomaku

Suha usta

Osjećaj da ste bolesni (povraćanje)

Loša probava

Osip

Rijetka neželjena dejstva (mogu da se jave kod najviše 1 na 1000 pacijenata)

Gubitak svijesti

Smanjena sposobnost odgovora na stimulaciju (stupor) ili smanjena svijest

Povećanje mišićne napetosti

otežano koordinisanje pokreta

suženje zjenica

začepljenje crijeva

proširenje debelog crijeva što može uzrokovati zatvor, nadutost i osjetljivost stomaka ili groznicu
(megakolon ili toksični megakolon)

bol ili osjećaj pečenja jezika

otečen stomak

osip (urtikarija), svrbež (pruritus)

otežano mokrene

Umor

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumjeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI LIJEK LOPERAMID ZDRAVLJE

Rok upotrebe
Rok upotrebe 5 (pet) godina.
Lijek se ne smije koristiti nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.

Čuvanje Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svjetlosti i vlage.

Neupotrijebljeni lijek se uništava u skladu sa važećim propisima.

Čuvati van domašaja djece!

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lijek Loperamid Zdravlje
Loperamid Zdravlje tableta sadrži aktivnu supstancu loperamid u obliku loperamid-hidrohlorida, 2 mg

Spisak pomoćnih supstanci:
Laktoza, monohidrat;
Skrob, kukuruzni;
Skrob, rastvorni;
Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni;
Magnezijum-stearat.

Kako izgleda lijek Loperamid Zdravlje i sadržaj pakovanja

Izgled: Okrugle, ravne tablete bijele boje sa podionom crtom na jednoj strani.

Unutrašnje pakovanje: dva PVC/Alu blistera sa po 10 tableta.
Spoljnje pakovanje: Kartonska kutija sadrži 2 PVC/Alu blistera sa po 10 tableta i uputstvo za lijek.

NAČIN IZDAVANJA LIJEKA
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

PROIZVOĐAČ (administrativno sjedište)
Zdravlje A.D. Leskovac
Vlajkova 199,
16 000 Leskovac,
Republika Srbija

PROIZVOĐAČ GOTOVOG LIJEKA
Zdravlje A.D. Leskovac
Vlajkova 199,
16 000 Leskovac,
Republika Srbija

ZASTUPNIK ZA BOSNU I HERCEGOVINU
Finwelt d.o.o.
Branka Popovića 126,
Banja Luka

DATUM I BROJ RJEŠENJA
Loperamid Zdravlje, 2 mg, tableta: 04-07.3-2-3978/16 od 06.03.2017.