LORSILAN

LORSILAN 1 mg tableta

30 tableta (1 PVC/PE/PVDC//Al - blister sa 30 tableta) u kutiji

Supstance:
lorazepam
Jačina ATC Oblik
1 mg tableta N05BA06 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

∆ LORSILAN
1 mg tableta
2, 5 mg tableta

lorazepam

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo

Sačuvajte ovo uputstvo. Kasnije ćete ga možda trebati ponovo pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga davati nikome drugom jer bi mu mogao
naškoditi, čak i ako ima simptome slične Vašim.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti ljekara ili farmaceuta. To uključuje i
svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, vidjeti poglavlje 4.

U ovome uputstvu možete pročitati sljedeće:

1. Šta je LORSILAN i za šta se koristi?
2. Prije nego počnete uzimati LORSILAN?
3. Kako uzimati LORSILAN?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati LORSILAN?
6. Sadržaj pakovanja i druge informacije

1. ŠTA JE LORSILAN I ZA ŠTA SE KORISTI?
Aktivna supstanca u LORSILAN tabletama je lorazepam, lijek koji pripada skupini benzodiazepina.

LORSILAN je namijenjen za kratkotrajno simptomatsko liječenje tjeskobe, napetosti i uznemirenosti te
za kratkotrajno liječenje nesanice povezane s tjeskobom.

LORSILAN se primjenjuje i za smirenje prije dijagnostičkih i prije i poslije operativnih zahvata.

Nije svim bolesnicima s tjeskobom, napetošću i uznemirenošću potrebno liječenje lijekovima. Ovi
simptomi mogu povezani s fizičkim ili psihičkim bolestima te se mogu liječiti na drugačije načine
uključujući i liječenje osnovne bolesti. Tjeskobu i napetost uzrokovanu redovnim, svakodnevnim
stresom nije uvijek potrebno liječiti lijekovima kao što je LORSILAN. Primjena LORSILAN tableta kao
lijeka za spavanje opravdano je samo kako bi se postigli efekti benzodiazepina primijenjenih tokom
dana.

2. ŠTA MORATE ZNATI PRIJE NEGO ŠTO POČNETE UZIMATI LORSILAN?
Nemojte uzimati LORSILAN:
-

ako ste alergični na lorazepam, neki od lijekova iz skupine benzodiazepina ili bilo koji drugi
sastojak ovog lijeka (naveden u poglavlju 6.)

ako se ste ovisni o lijekovima, alkoholu ili drogama.

Upozorenja i mjere opreza
Obratite se svom ljekaru ili farmaceutu prije nego uzmete LORSILAN:
-

ako imate tešku slabost mišića (mijastenija gravis)

ako imate smanjenu motornu koordinaciju (spinocerebelarna ataksija)

u slučaju akutnog trovanja alkoholom ili lijekovima za smirenje (lijekovi za spavanje, analgetici,
lijekovi za liječenje psihičkih bolesti kao što su neuroleptici, antidepresivi i litij)

ako imate privremeni prestanak disanja tokom spavanja (apneja)

ako imate hroničnu opstruktivnu plućnu bolest

ako imate poteškoća s disanjem.

U bolesnika s depresijom mogu se očekivati pogoršanja simptoma depresije. Liječenje
benzodiazepinima može povećati rizik od samoubistva, stoga se ove lijekove ne smije primjenjivati u
bolesnika s depresijom bez odgovarajuće terapije antidepresivima.

U početku liječenja ovim lijekom ljekar će nadzirati reakciju bolesnika na lijek, kako bi se što prije
otkrilo eventualno predoziranje. To se posebno odnosi na djecu i starije ili oslabljene osobe koje su
osjetljivije na primjenu LORSILAN tableta, stoga moraju biti pod češćim nadzorom ljekara.

Bolesnici s oštećenom funkcijom bubrega ili jetre, zatajivanjem srca i/ili niskim krvnim pritiskom
(hipotenzija) moraju ovaj lijek uzimati s oprezom jer je uočeno da su ovi bolesnici osjetljiviji na efekte
ovoga lijeka. Starije osobe treba upozoriti na povećanu mogućnost pada zbog mišićno-relaksirajućeg
djelovanja lorazepama.

Kada se LORSILAN primjenjuje kao lijek za spavanje, potrebno je osigurati odgovarajuće vrijeme za
spavanje (7 do 8 sati). Na taj način ćete izbjeći negativne efekte lijeka sljedećeg jutra (na primjer
umor, produženo vrijeme reakcije). Upitajte svog ljekara o uticaju lijeka na Vaš svakodnevni život
uzimajući u obzir životne okolnosti (npr. zanimanje).

Tokom primjene benzodiazepina povremeno su zabilježene paradoksalne reakcije (pogledajte
poglavlje 4.). Ove reakcije su češće kod djece i starijih osoba. U slučaju pojave paradoksalnih reakcija
potrebno je prekinuti primjenu ovog lijeka.

Kao i kod svih benzodiazepina, primjena ovog lijeka može pogoršati jetrenu encefalopatiju (bolest
mozga koja nastaje zbog oštećenja jetre). Stoga LORSILAN treba primjenjivati s oprezom u bolesnika
s teškim oštećenjem funkcije jetre i/ili encefalopatijom.

Primjena benzodiazepina, uključujući lorazepam, može dovesti do respiratorne depresije (prestanak
disanja) s mogućim smrtnim ishodom.

Ovaj lijek može izazvati ovisnost. Već pri uzimanju ovog lijeka na dnevnoj bazi tokom nekoliko
sedmica postoji rizik od razvoja fizičke i psihičke ovisnosti. Osim što se ovisnost može razviti kod
primjene jako visokih doza, moguća je i kod primjene terapijskih doza.
Rizik od nastanka ovisnosti se povećava s većim dozama i dužom primjenom lijeka, a dodatno se
povećava u bolesnika ovisnih o alkoholu i drogama ili u bolesnika s ozbiljnim poremećajem ličnosti.
Benzodiazepini se primjenjuju kratkotrajno (npr. 2 do 4 sedmice). Liječenje se može produžiti samo
ukoliko postoji indikacija, nakon pažljive procjene terapijske koristi u odnosu na rizik od nastanka
ovisnosti. Ne preporučuje se dugotrajna primjena LORSILAN tableta.

Kod primjene benzodiazepina zabilježene su ozbiljne alergijske reakcije. Slučajevi angioedema
(otekline kože i/ili sluznica) koji zahvata jezik, grkljan ili dio grkljana u kojem su glasnice (glotis)
prijavljeni su u bolesnika nakon uzimanja prve ili sljedećih doza benzodiazepina. U nekih bolesnika
javili su se dodatni simptomi kao što su otežano disanje, zatvaranje grla te mučnina i povraćanje. Neki
bolesnici zahtjevaju hitnu medicinsku pomoć. Ako se pojavi angioedem pri čemu je zahvaćen jezik,
grlo i glotis može doći do opstrukcije dišnih puteva i mogućeg smrtnog ishoda.

Ukoliko niste sigurni odnosi li se nešto od gore navedenog na Vas, javite se svom ljekaru.
Djeca i adolescenti
LORSILAN se ne smije primjenjivati u djece i adolescenata mlađih od 18 godina, osim za smirenje
prije dijagnostičkih postupaka te prije i poslije operativnog zahvata.

LORSILAN se ne smije primjenjivati u djece mlađe od 6 godina.

Drugi lijekovi i LORSILAN
Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje
druge lijekove, uključujući i one koje ste kupili bez recepta.

Primjenom ovog lijeka s drugim depresivima centralnog nervnog sistema (npr. psihoaktivni lijekovi,
hipnotici, sedativi, anestetici, beta blokatori, opioidni analgetici, sedativi, antihistaminici, antikonvulzivi)
može doći do pojačanog depresivnog efekta na centralni nervni sistem.

LORSILAN može povećati efekat lijekova za smanjenje napetosti mišića (miorelaksansi) i lijekova
protiv boli.

Istovremena primjena ovog lijeka s klozapinom može uzrokovati pojačano smirenje (sedaciju),
prekomjerno stvaranje sline i poremećaj koordinacije.

Istovremena primjena lorazepama s valproatom može povećati koncentraciju lorazepama u krvi. Dozu
LORSILAN tableta potrebno je smanjiti na pola pri istovremenoj primjeni s valproatom.

Istovremena primjena lorazepama s probenecidom može dovesti do bržeg djelovanja ili produženog
efekta LORSILAN tableta, zbog čega je potrebno smanjiti dozu LORSILAN tableta na pola.

Primjena teofilina ili aminofilina može smanjiti sedativno djelovanje LORSILAN tableta.

LORSILAN s hranom, pićem i alkoholom
Tokom liječenja LORSILAN tabletama alkohol može promijeniti i povećati efekat ovog lijeka, stoga je
potrebno izbjegavati alkoholna pića.

Trudnoća i dojenje
Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom ljekaru ili
farmaceutu za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Nemojte uzimati lorazepam ako ste trudni ili biste mogli ostati trudni, prije nego se savjetujete s
ljekarom.

U novorođenčadi majki koje su u kasnom razdoblju trudnoće ili tokom poroda uzimale benzodiazepine
zabilježeni su sljedeći simptomi: smanjena aktivnost, hipotonija (mlohavost), hipotermija (snižena
tjelesna temperatura), poteškoće s disanjem i hranjenjem te privremeno poremećen odgovor na
hladnoću. Redovnom primjenom ovog lijeka tokom kasne trudnoće mogu se javiti simptomi ustezanja
u djeteta nakon rođenja.

LORSILAN se ne smije primjenjivati u dojilja, osim ukoliko dobrobit za majku premašuje potencijalni
rizik za dijete, jer se izlučuje u majčino mlijeko.

Upravljanje vozilima i mašinama
∆ Trigonik, lijek sa mogućim uticajem na psihofizičke sposobnosti (upozorenje prilikom upravljanja
motornim vozilima i mašinama).

Čak i kada se lijek LORSILAN uzima u propisanim dozama, pogotovo tokom prvog dana liječenja,
morate uzeti u obzir njegovo djelovanje na Vašu sposobnost i brzinu reagovanja, što znači da nećete
biti u stanju reagovati na neočekivane i iznenadne događaje dovoljno brzo. Tokom primjene
LORSILAN tableta mogu se javiti pospanost, omaglica i smanjena koncentracija, što utiče na
sposobnost upravljanja vozilima i mašinama. Ako tokom primjene lijeka primijetite neke od navedenih
simptoma, nemojte upravljati vozilima ili mašinama i nemojte raditi u okolini gdje je povećana opasnost
od pada.

Posebno imajte u vidu da alkohol dodatno umanjuje sposobnost reakcije.

Ljekar donosi odluku o tome u kojoj mjere možete sudjelovati u aktivnostima na temelju individualne
reakcije i primijenjene doze.

LORSILAN tablete sadrže laktozu. Ako Vam je ljekar rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se
s ljekarom prije uzimanja ovog lijeka.

3. KAKO UZIMATI LORSILAN?
Uvijek uzmite ovaj lijek tačno onako kako Vam je rekao Vaš ljekar ili farmaceut. Provjerite s Vašim
ljekarom ili farmaceutom ako niste sigurni.

Doziranje i trajanje liječenja lorazepamom je potrebno prilagoditi prema individualnom odgovoru na
liječenje i težini bolesti. Treba primjenjivati najmanje učinkovite doze, kroz što kraće vremensko
razdoblje.

Primjena u liječenju anksioznosti, napetosti, uznemirenosti i nesanice
Uobičajena doza u odraslih je 0,5 do 2,5 mg na dan, podijeljeno u 2 do 3 odvojene doze ili kao
jednokratna doza navečer.

U pojedinačnim slučajevima, posebno pri bolničkom liječenju, ljekar može povećati dozu do 7,5 mg
lorazepama.

Ako je nesanica glavni razlog uzimanja lijeka, dnevna doza koju odredi ljekar (0,5 do 2,5 mg) može se
uzeti jednokratno otprilike pola sata prije spavanja.

Primjena za smirenje prije dijagnostičkih postupaka te prije i nakon hirurških zahvata
U odraslih se primjenjuje 1 do 2,5 mg noć prije i/ili 2 do 4 mg lorazepama otprilike 1 do 2 sata prije
zahvata. Nakon postupka primjenjuje se 1 do 2,5 mg lorazepama u odgovarajućim intervalima.

LORSILAN tablete ne mogu se lomiti te se doze od 0,5 mg i 1,25 mg ne mogu postići ovim lijekom.

Primjena u djece i adolescenata
Doza u djece ne smije biti veća od 0,5 do 1 mg lorazepama ili 0,05 mg/kg tjelesne mase.

Primjena u starijih i oslabljenih osoba
U starijih i oslabljenih osoba te bolesnika s organskim promjenama na mozgu početnu ukupnu dnevnu
dozu treba smanjiti za otprilike 50%. Ovi bolesnici trebali bi uzimati lijek s niskim sadržajem aktivne
supstance. Početnu dozu treba prilagoditi po potrebi i podnošljivosti.

Način primjene
LORSILAN tablete potrebno je uzimati cijele s tekućinom, neovisno o obroku. Kada se koristi kao lijek
za spavanje, uzmite dozu otprilike pola sata prije spavanja, ali ne na pun želudac jer bi lijek mogao
imati odgođen početak djelovanja te bi se učinak tada mogao produžiti na sljedeće jutro.

Trajanje liječenja
Dužinu primjene lijeka određuje ljekar. Kod akutnih stanja primjena LORSILAN tableta mora se
smanjiti na jednokratnu dozu i primjenjivati što kraće. Kod hroničnih bolesti dužina primjene lijeka ovisi
o kliničkom toku bolesti. Nakon dvije sedmice primjene ljekar treba postupno smanjiti dozu kako bi se
utvrdila daljnja potreba za liječenjem.

Treba uzeti u obzir da dugotrajna primjena ovog lijeka (duže od sedam dana) i nagli prekid može
uzrokovati privremeno ponovno javljanje nesanice, anksioznosti, unutrašnjeg nemira i nervoze u
pojačanom obliku. Stoga je potrebno postepeno prekidati primjenu lijeka.

Ako uzmete više LORSILAN tableta nego što ste trebali
Ako uzmete više LORSILAN tableta nego što ste trebali, moguće je predoziranje ovim lijekom. Stoga
se obratite svom ljekaru ili u najbližu zdravstvenu ustanovu. Sa sobom ponesite tablete i ovu uputu
kako bi zdravstveno osoblje znalo koji ste lijek uzeli. Znakovi predoziranja su: omaglica, smetenost,
omamljenost, usporeno disanje, oslabljeni voljni pokreti (koordinacija pokreta), apatija u ozbiljnijim
slučajevima i nesvjestica.

Ako ste zaboravili uzeti LORSILAN
Ako ste zaboravili uzeti tabletu, nemojte se zabrinjavati nego jednostavno nastavite sa sljedećom
dozom u uobičajeno vrijeme.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati LORSILAN
Ne smijete sami prekinuti ili prestati s liječenjem, osim ako ne sumnjate na pojavu ozbiljne nuspojave.
U tom slučaju morate se odmah javiti Vašem ljekaru za savjet.

Primjenu LORSILAN tableta uvijek je potrebno smanjivati postepeno do potpunog prestanka uzimanja
lijeka. To omogućuje Vašem organizmu prilagodbu na stanje bez ovog lijeka prije nego ga potpuno
prestanete uzimati, čime se smanjuje rizik nastanka neželjenih efekata po prestanku uzimanja ovog
lijeka. Vaš ljekar će Vam objasniti kako postupiti.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom ljekaru ili
farmaceutu.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE
Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati neželjene efekte iako se oni neće razviti kod svakoga.

Nuspojave su obično primijećene na početku liječenja, kod visokih doza i u bolesnika koji se navode u
dijelu 2. pod Upozorenja i mjere opreza.

Nuspojave su navedene po organskim sistemima i učestalosti. Učestalost je definisana kao: vrlo često
(1/10), često (1/100 i <1/10), manje često (1/1000 i <1/100), rijetko (1/10 000 i <1/1000), vrlo rijetko
(<1/10 000) i nepoznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka).

Opšti poremećaji i reakcije na mjestu primjene
Često: mišićna slabost, astenija.
Nepoznato: reakcije preosjetljivosti, anafilaktičke/anafilaktoidne reakcije, angioedem, sindrom
nepravilnog izlučivanja antidiuretskog hormona (SIADH), hiponatrijemija, hipotermija.

Krvožilni poremećaji
Nepoznato: hipotenzija, blago sniženje krvnog pritiska.

Poremećaji probavnog sistema
Manje često: mučnina.
Nepoznato: zatvor, povećanje bilirubina, žutica, povećanje jetrenih transaminaza, povećanje alkalne
fosfataze.

Poremećaji krvi i limfnog sistema
Nepoznato: trombocitopenija, agranulocitoza, pancitopenija.

Poremećaji nervnog sistema
Efekti benzodiazepina na depresiju CNS-a ovisni su o dozi te se kod većih doza javljaju teži simptomi.
Vrlo često: pospanost, umor, omamljenost.
Često: ataksija, konfuzija, depresija, pojava simptoma maskirane depresije, omaglica.
Manje često: promjene libida, impotencija, smanjenje orgazma.
Nepoznato: produženo vrijeme reakcije, ekstrapiramidni simptomi, tremor, vrtoglavica, poremećaji vida
(dvoslike i zamagljen vid), poremećaji govora (dizartrija, nerazumljiv govor), konvulzije/epileptički
napadaji, glavobolja, amnezija, disinhibicija, euforija, koma, suicidalne ideje/pokušaj samoubojstva,
poremećaj pažnje/koncentracije, poremećaj ravnoteže, paradoksalne reakcije koje uključuju
anksioznost, agitaciju, uzbuđenost, agresivno ponašanje (neprijateljsko ponašanje, agresivnost, bijes),
poremećaj spavanja/ nesanicu, seksualno uzbuđenje, halucinacije. Pri pojavi ovih simptoma primjenu
lorazepama potrebno je prekinuti.

Poremećaji dišnog sistema
Nepoznato: respiratorna depresija, apneja, pogoršanje apneje u snu (opseg respiratorne depresije
ovisan je o dozi benzodiazepina - stepen respiratorne depresije raste s porastom primijenjene doze),
pogoršanje simptoma opstruktivne bolesti dišnih puteva.

Poremećaji kože i potkožnog tkiva
Nepoznato: kožne alergijske reakcije, alopecija.

Ovisnost
Nakon prestanka liječenja, pogotovo naglog, mogu se pojaviti simptomi ustezanja (npr. poremećaj
spavanja, intenzivni snovi). Moguća je pojava simptoma ustezanja već nakon samo nekoliko dana
liječenja. Tjeskoba, napetost, unutrašnji nemir mogu se vratiti u pojačanom obliku. Ostali simptomi koji
se mogu javiti nakon prekida uzimanja benzodiazepina uključuju glavobolju, depresiju, zbunjenost,
razdražljivost, znojenje, malodušnost (disforija), omaglicu, derealizaciju, poremećaj u ponašanju,
preosjetljivost na uobičajene zvukove, utrnulost i trnce u rukama i nogama, preosjetljivost na svjetlost,
buku i fizički kontakt, promjene percepcije, nevoljni pokreti, mučnina, povraćanje, proljev, gubitak teka,
halucinacije/delirij, epileptički napadi, nevoljno drhtanje, grčevi u trbuhu, bolovi u mišićima,
uznemirenost, osjećaj lupanja srca, ubrzani otkucaji srca, panični poremećaj, vrtoglavica, pojačani
refleksi, kratkotrajni gubitak pamćenja, povišena tjelesna temperatura.

U slučaju hronične primjene LORAZEPAM tableta u bolesnika koji boluje od epilepsije ili u bolesnika
koji primjenjuju lijekovi koji smanjuju prag konvulzija (npr. antidepresivi) nagli prekid liječenja
LORAZEPAM tabletama može povećati rizik pojave epileptičkih napada.

Rizik nastanka simptoma ustezanja ovisi o prethodnoj dužini liječenja i dozom lijeka, stoga je potrebno
postepeno smanjivati dozu LORAZEPAM tableta.

Postoje dokazi da se tolerancija (potreba za povećanjem doze zbog razvoja ovisnosti o lijeku) razvija
na sedativni efekat benzodiazepina.

Postoji mogućnost zloupotrebe LORAZEPAM tableta, posebno u osoba koje su sklone zloupotrebi
alkohola i lijekova.

Ponekad su moguće neželjene reakcije tokom primjene LORSILAN tableta koje obično nisu ozbiljne i
ne traju dugo. Ukoliko Vaši simptomi postanu ozbiljni i uzrokuju poteškoće obavijestite Vašeg ljekara
koji će donijeti odluku o daljnoj primjeni ovog lijeka. Obavijestite Vašeg ljekara odmah ako primjetite
osip na koži, kožne promjene ili otoke.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti ljekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku
moguću nuspojavu koja nije navedena u ovom uputstvu.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka

U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI LORSILAN?
Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.
Čuvati na temperaturi ispod 25

o

C.

Rok trajanja: 3 (tri) godine od datuma proizvodnje.

Lorsilan se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka trajanja navedenog na pakovanju.

Lijekovi se ne smiju odlagati putem kućnih otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte farmaceuta kako
odlagati lijekove koje više ne trebate. Takvim ponašanjem čuvamo našu okolinu.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta LORSILAN sadrži?
Aktivna supstanca je lorazepam.

LORSILAN 1 mg tableta sadrži 1 mg lorazepama.
LORSILAN 2,5 mg tableta sadrži 2,5 mg lorazepama.

Pomoćne supstance su:
1 mg tablete: laktoza hidrat; celuloza, mikrokristalična; kalijev polakrilin; silicijev dioksid, koloidni,
bezvodni; magnezijev stearat.
2,5 mg tablete: laktoza hidrat; celuloza, mikrokristalična; kalijev polakrilin; silicijev dioksid, koloidni,
bezvodni; magnezijev stearat; boja quinoline yellow (E104).

Kako LORSILAN tablete izgledaju i sadržaj pakovanja
LORSILAN 1 mg tablete: bijele, okrugle tablete s kosim rubovima.
LORSILAN 2,5 mg tablete: žute, okrugle tablete s kosim rubovima i logom Belupo na jednoj strani.
LORSILAN 1 mg tablete: 30 (1x30) tableta u PVC/PE/PVDC//Al blisteru, u kutiji.
LORSILAN 2,5 mg tablete: 20 (1x20) tableta u PVC/PE/PVDC//Al blisteru, u kutiji.

Režim izdavanja
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Administrativno sjedište proizvođača
Farmavita d.o.o. Sarajevo
Igmanska 5a, 71320 Vogošća, Bosna i Hercegovina.

Proizvođač gotovog lijeka
Farmavita d.o.o. Sarajevo
Igmanska 5a, 71320 Vogošća, Bosna i Hercegovina.

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet:
Farmavita d.o.o. Sarajevo
Igmanska 5a, 71320 Vogošća, Bosna i Hercegovina.

BROJ I DATUM RJEŠENJA O DOZVOLI ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET
Lorsilan, tableta, 30 x 1 mg 04-07.2-4036/16 od 23.03.2017.
Lorsilan, tableta, 20 x 2,5 mg 04-07.2-4037/16 od 23.03.2017.