LYRICA

LYRICA 300 mg kapsula

56 kapsula, tvrdih (4 PVC/Al blistera po 14 kapsula)

Supstance:
pregabalin
Jačina ATC Oblik
300 mg kapsula N03AX16 kapsula, tvrda

UPUTSTVO ZA PACIJENTA


∆ LYRICA
25 mg
75 mg
150 mg
300 mg
kapsula, tvrda

pregabalin


Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo jer ono sadtrži važne informacije za
Vas.
▪ Uputstvo sačuvajte. Možda ćete ga željeti ponovo pročitati.
▪ Ako imate ikakvih dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
▪ Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga davati drugome. Drugome ovaj lijek može
škoditi, čak i ako ima simptome bolesti slične Vašima.
▪ Ako primijetite bilo koju nuspojavu, razgovarajte sa svojim ljekarom ili farmaceutom. Ovo se odnosi na
bilo koju nuspojavu koja nije navedena u ovom Uputstvu. Vidjeti odjeljak 4.

Ovo uputstvo sadrži sljedeća poglavlja:
1.

Šta je LYRICA i za šta se koristi

2.

Prije nego počnete uzimati lijek LYRICA

3.

Kako uzimati lijek LYRICA

4.

Moguće nuspojave

5.

Kako čuvati lijek LYRICA

6.

Dodatne informacije


1.ŠTA JE LYRICA I ZA ŠTA SE KORISTI

LYRICA pripada grupi lijekova koji se koriste za liječenje epilepsije, neuropatskog bola i generaliziranog
anksioznog poremećaja (GAP) kod odraslih osoba.

Periferna i centralna neuropatska bol: LYRICA se koristi za liječenje dugotrajnog bola uzrokovanog
oštećenjem nerava. Periferna neuropatska bol može uzrokovati različite bolesti, npr. šećernu bolest ili

herpes zoster

. Bol se može opisati kao vrućina, žarenje, pulsirajuća bol, sijevajuća bol, probadanje, oštra

bol, grčevi, stalni tupi bol, trnci, utrnulost, bockanje. Periferna i centralna neuropatska bol može biti
povezana i sa promjenama raspoloženja, poremećajem spavanja te umorom (iscrpljenošću), a može
utjecati na tjelesno i socijalno funkcioniranje i ukupni kvalitet života.

Epilepsija: LYRICA se koristi za liječenje nekih oblika epilepsije (parcijalnih napada sa sekundarnom
generalizacijom ili bez nje) kod odraslih osoba. Ljekar će vam prepisati lijek LYRICA za liječenje epilepsije
kada lijekovi koje ste do sada uzimali ne drže bolest pod kontrolom. Lijek LYRICA morate uzimati kao
dodatak postojećim lijekovima. LYRICA nije namijenjena za samostalnu primjenu, nego se uvijek mora
uzimati u kombinaciji sa drugim antiepileptičkim lijekovima.

Generalizirani anksiozni poremećaj: LYRICA se koristi za liječenje generaliziranog anksioznog poremećaja
(GAP). Simptomi GAP-a su dugotrajna prekomjerna tjeskoba i zabrinutost koje je teško kontrolirati. GAP
također može izazvati i nemir ili osjećaj napetosti ili osjećaja bezizlaznosti, brzo iscrpljivanje (umaranje),
poteškoće s koncentracijom ili prisjećanjem, razdražljivost, napetost mišića ili poremećaj spavanja. To se
razlikuje od stresa i napetosti u svakodnevnom životu.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI LIJEK LYRICA

Nemojte uzimati lijek LYRICA
Ako ste alergični (preosjetljivi) na pregabalin ili bilo koji drugi sastojak lijeka LYRICA (za cjelovitu listu
vidjeti odjeljak 6).

Upozorenja i mjere predostrožnosti:

Razgovarajte sa ljekarom ili farmaceutom prije nego uzmete Lyrica kapsule:

Neki bolesnici koji su uzimali lijek LYRICA prijavili su simptome koji ukazuju na alergijsku reakciju. Ti

simptomi uključuju oticanje lica, usana, jezika i grla, kao i prošireni osip kože. Ako se kod vas javi
neka od tih reakcija, morate se odmah javiti ljekaru.

Liječenje lijekom LYRICA povezuje se s pojavom omaglice i pospanosti, što može povećati broj

slučajnih ozljeda (padova) kod starijih bolesnika. Stoga, morate biti oprezni dok se ne naviknete na
sve moguće učinke lijeka.

LYRICA može izazvati zamagljen vid, gubitak vida ili druge promjene vida, od kojih su mnoge

privremene. Morate odmah obavijestiti svog ljekara ako primijetite bilo kakve promjene vida.

Neki bolesnicima s dijabetesom (šećerna bolest) koji dobivaju na težini tokok liječenja Lyricom morat

će možda promijeniti terapiju lijekova protiv dijabetesa.

Neki neželjeni efekti lijeka, kao što je pospanost, mogu se javljati češće jer bolesnici s povredom

kičmene moždine možda uzimaju druge lijekove za liječenje, npr.boli ili grčeva, koji imaju slične
neželjene efekte kao Lyrica.. Ti neželjeni efekti mogu biti teži kada se ovi lijekovi uzimaju zajedno.

Kod nekih bolesnika je pri uzimanju lijeka LYRICA prijavljeno zatajenje srca; radilo se uglavnom o

starijim bolesnicima s postojećim kardiovaskularnim bolestima. Prije uzimanja ovog lijeka morate
obavijestiti svog ljekara ako ste bolovali od neke bolesti srca.

Kod nekih bolesnika je pri uzimanju lijeka LYRICA došlo do zatajenja bubrega. Ako tokom uzimanja

lijeka LYRICA primijetite da manje mokrite, morate o tome obavijestiti ljekara jer se prekidom primjene
lijeka to može poboljšati.

Mali broj ljudi koji se liječi lijekovima protiv epilepsije (antiepileptični lijekovi) kao što je LYRICA

razmišljao je o samopovređivanju ili samoubistvu. Ako vas u bilo kom trenutku obuzmu takve misli,
odmah se obratite svom ljekaru.

Kada se LYRICA uzima s drugim lijekovima koji mogu uzrokovati zatvor (kao što su neke vrste lijekova

protiv bolova), moguće je da se pojave probavne tegobe (npr. zatvor, blokada ili paraliza crijeva).
Obavijestite svog ljekara ako imate zatvor, pogotovo ako ste tome skloni.

Prije uzimanja ovog lijeka morate obavijestiti ljekara ako ste imali problema s alkoholizmom ili

upotrebom droga ili ovisnošću. Ne uzimajte više lijeka nego što Vam je propisano.

Za vrijeme uzimanja ili ubrzo nakon prestanka uzimanja lijeka LYRICA prijavljene su konvulzije. Ako

doživite konvulzije, odmah se javite ljekaru.


● Prijavljeno je smanjenje moždane funkcije (encefalopatija) kod nekih bolesnika koji su uzimali lijek
LYRICA, a bolovali su i od drugih bolesti. Obavijestite svog ljekara ako ste bolovali od neke teže bolesti,
uključujući bolesti jetre ili bubrega.

Djeca i adolescenti

Sigurnost i efikasnost kod djece i adolescenata (ispod 18 godina starosti) nije ustanovljena i zbog toga se
pregabalin ne bi smio koristiti kod ove grupe pacijenata.

Uzimanje drugih lijekova sa LYRICA kapsulama

Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ukoliko uzimate, ili ste nedavno uzimali ili imate namjeru uzimati
bilo kakve lijekove,


LYRICA i neki drugi lijekovi mogu utjecati jedni na druge (interakcija). Kada se uzima s nekim drugim
lijekovima, LYRICA može pojačati neželjene učinke tih lijekova, uključujući zastoj disanja i komu.
Omaglica, pospanost i smanjenje koncentracije mogu se pojačati ako se LYRICA uzima zajedno sa
lijekovima koji sadrže:

Oksikodon - (koristi se protiv bolova)
Lorazepam - (koristi se za liječenje tjeskobe)
Alkohol

LYRICA se može uzimati s oralnim kontraceptivima.

Uzimanje hrane, pića i alkohola s lijekom LYRICA
LYRICA kapsule mogu se uzimati s hranom ili bez nje.

Preporučuje se da ne pijete alkohol dok uzimate lijek LYRICA.

Trudnoća i dojenje
LYRICA se ne smije uzimati tokom trudnoće ili dok dojite bebu osim ako vam ljekar nije rekao drugačije.
Žene reproduktivne dobi moraju koristiti učinkovitu kontracepciju. U slučaju da ste trudni ili dojite, mislite
da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu za savjet prije
uzimanja ovog lijeka.

Vožnja i upravljanje mašinama
∆ Trigonik, lijek sa mogućim utjecajem na psihofizičke sposobnosti, pažnja prilikom upravljanja motornim
vozilima i mašinama.

LYRICA može izazvati omaglicu, pospanost i smanjenu koncentraciju. Ne biste trebali voziti, rukovati
složenim mašinama ili obavljati druge potencijalno opasne aktivnosti dok ne utvrdite da li ovaj lijek utiče na
vašu sposobnost vožnje i upravljanja mašinama.

LYRICA sadrži laktozu.
Ako vam je ljekar rekao da imate intoleranciju na neke šećere, obratite se svom ljekaru prije uzimanja
ovog lijeka.

3. KAKO UZIMATI LIJEK LYRICA

Uvijek uzimajte lijek tačno prema uputama ljekara. Ako niste sigurni, porazgovarajte sa ljekarom ili
farmaceutom.

Vaš ljekar će odrediti koja doza je prikladna za vas.

LYRICA je namijenjena samo za oralnu primjenu.

Periferna i centralna neuropatska bol, epilepsija ili GAP (generalizirani anksiozni poremećaj):

Uzmite onoliko kapsula koliko vam je odredio ljekar.

Doza, koja je prilagođena vama i vašoj bolesti, općenito će iznositi između 150 mg i 600 mg svakoga

dana.

Ljekar će vam reći da uzimate lijek LYRICA dva puta ili tri puta na dan. Ako lijek LYRICA uzimate dva
puta dnevno, uzmite jednu dozu ujutro a drugu navečer i to svakog dana otprilike u isto vrijeme. Ako
lijek LYRICA uzimate tri puta dnevno, uzmite jednu dozu ujutro, jednu dozu poslijepodne te jednu
navečer, svakog dana otprilike u isto vrijeme.


Ako vam se čini da je djelovanje lijeka LYRICA prejako ili preslabo, porazgovarajte s ljekarom ili
farmaceutom.

Ako ste bolesnik u starijoj dobi (iznad 65 godina), lijek LYRICA trebate uzimati normalno, izuzev ako imate
problema s bubrezima.

Ako imate problema s bubrezima, ljekar vam može prepisati drugačiji raspored doziranja i/ili drugačiju
dozu.

Kapsule progutajte cijele s vodom.

Nastavite uzimati lijek LYRICA dok vam ljekar ne kaže da prestanete.

Ako ste uzeli više lijeka LYRICA nego što ste trebali
Odmah nazovite svog ljekara ili idite u hitnu službu najbliže bolnice. Ponesite sa sobom kutiju ili bočicu
LYRICA kapsula. U slučaju uzimanja previše LYRICA kapsula možete biti pospani, zbunjeni, uznemireni ili
nemirni.

Ako ste zaboravite uzeti lijek LYRICA
Važno je da LYRICA kapsule uzimate redovno, svakog dana u isto vrijeme. Ako zaboravite uzeti dozu,
uzmite je čim se sjetite osim ako vam nije vrijeme za sljedeću dozu. U tom slučaju samo nastavite sa
sljedećom dozom kao i obično. Nemojte uzimati dvostruku dozu kako biste nadoknadili propuštenu dozu.

Ako prestanete uzimati lijek LYRICA
Nemojte prestajati uzimati lijek LYRICA ako vam to ne kaže ljekar. Ako se liječenje prekida, to treba učiniti
postepeno tokom najmanje sedam dana.

Morate znati da nakon prekida dugotrajnog i kratkotrajnog liječenja pregabalinom mogu nastupiti određeni
neželjeni efekti. Oni uključuju poteškoće sa spavanjem, glavobolju, mučninu, osjećaj tjeskobe, proljev,
simptome slične gripi, konvulzije, nervozu, depresiju, bol, znojenje i omaglicu. Za sada nije razjašnjeno
jesu li ti simptomi češći ili teži ako ste pregabalin uzimali duže vrijeme.

Ako imate dodatnih pitanja o načinu upotrebe lijeka, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆE NUSPOJAVE

Kao i svi drugi lijekovi, i ovaj lijek može izazvati nuspojave iako ih ne moraju dobiti svi pacijenti.

Vrlo česte nuspojave koje se mogu javiti kod više od 1 na 10 osoba:
omaglica, umor, glavobolja


Česte nuspojave koje se mogu javiti kod manje od 1 na 10 osoba:

pojačani apetit

ushićenje, zbunjenost, dezorijentiranost, umanjena seksualna želja, razdražljivost

poremećaj pažnje, nespretnost, poremećaj pamćenja, drhtanje (tremor), poteškoće pri govoru, trnci,
sedacija, letargija, nesanica, umor, nenormalni osjećaji

zamagljen vid, dvostruke slike

vrtoglavica, poteškoće s ravnotežom, padovi

suha usta, zatvor, povraćanje, nadutost, diareja, mučnina, natečen abdomen

poteškoće s erekcijom

oticanje tijela, uključujući udove

osjećaj pijanosti, neuobičajen način hodanja

porast tjelesne težine

ukočenost mišića, bol u zglobovima, bol u leđima, bol u udovima

suho grlo


Manje česte nuspojave koje se mogu javiti kod kod manje od 1 na 100 osoba:

gubitak apetita, gubitak težine, nizak nivo šećera u krvi, visok nivo šećera u krvi

promijenjena slika o sebi, nemir, depresija, uznemirenost, promjene raspoloženja, poteškoće u
pronalaženju riječi, halucinacije, neuobičajeni snovi, napadi panike, apatija, agresija, neuobičajeni
osjećaji, mentalni poremećaji, poteškoće pri razmišljanju, povećana seksualna želja, tegobe s
polnom funkcijom uključujući nemogućnost postizanja orgazma, odgođena ejakulacija

promjene vida, neuobičajeni pokreti očiju, promjene vida uključujući vid u tunelu, bljesci svjetlosti,
grčeviti pokreti, smanjeni refleksi, pojačana aktivnost, omaglica pri ustajanju, osjetljivost kože,
gubitak čula okusa, osjećaj pečenja, tremor pri pokretima, smanjena svijest, gubitak svijesti,
nesvjestica, pojačana osjetljivost na buku, osjećaj da ste bolesni

suhe oči, oticanje očiju, bol u oku, slabost očiju, suzne oči, iritacija očiju

poremećaji srčanog ritma, ubrzano kucanje srca, nizak krvni pritisak, visok krvni pritisak, promjene

pulsa, zatajenje srca

crvenilo, navale vrućine

otežano disanje, suh nos, začepljenje nosa

pojačano stvaranje sline, žgaravica, utrnulost oko usta

znojenje, osip, groznica, zimica

trzanje mišića, oticanje zglobova, grčevi u mišićima, ukočenost mišića, bol uključujući bol u
mišićima, bol u vratu

poteškoće pri mokrenju ili bolno mokrenje, inkontinencija

slabost, žeđ, stezanje u prsima

promjene u rezultatima pretraga krvi i jetre (povišene vrijednosti kreatin-fosfokinaze u krvi, povišene
vrijednosti alanin-aminotransferaze, povišene vrijednosti aspartat-aminotransferaze, smanjen broj
krvnih pločica), neutropenia, povišen kreatinin u krvi, snižen nivo kaliuma u krvi

preosjetljivost, natečeno lice, peckanje, koprivnjača, curenje iz nosa, krvarenje iz nosa, kašalj,
hrkanje

bolni menstruacionii ciklusi

hladne šake i stopala


Rijetke neželjene nuspojave koje se mogu javiti kod manje od 1 na 1.000 osoba:

neuobičajen osjet mirisa, promjene vida, promijenjena percepcija dubine, bljeskovi svjetla, osjećaj
svjetline pri gledanju

proširene zjenice, razroke oči,

groznica, hladan znoj, stezanje u grlu

upala gušterače

otežano gutanje

usporeni ili umanjeni pokreti tijela

poteškoće pri pisanju

nakupljanje tekućine u stomaku

nakupljanje tekučine u plućima

konvulzije

promjene na elektrokardiogramu (EKG-u) koje odgovaraju poremećaju srčanog ritma

oštećenje mišića

iscjedak iz dojke, neuobičajen rast dojki, porast dojki kod muškaraca

prekid menstrualnog ciklusa

zatajenje bubrega, smanjen volumen mokraće, zadržavanje mokraće

smanjen broj bijelih krvnih stanica

neprilagođeno ponašanje

alergijske reakcije (koje mogu uključivati poteškoće disanja, upalu oka (keratitis) i ozbiljne kožne
reakcije koje karakterizira osip, mjehurići, guljenje kože i bol).


Ukoliko primijetite oticanje lica ili jezika, ili ako se na koži pojave crvenilo, mjehurići ili ljuštenje, morate
odmah potražiti savjet ljekara.

Neke neželjene reakcije, kao što je pospanost, mogu se javljati češće jer bolesnici s povredom kičmene
moždine možda uzimaju druge lijekove za liječenje, npr. boli ili grčeva, koji imaju slične neželjene efekte
kao pregabalin. Ti neželjeni efekti mogu biti teži kada se ovi lijekovi uzimaju zajedno.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI LIJEK LYRICA

Lijek držite izvan pogleda i dohvata djece.

Nemojte uzimati ovaj lijek nakon datuma isteka roka upotrebe koji je označen na pakovanju. Datum isteka
roka upotrebe odnosi na posljednji dan tog mjeseca.

Lijek ne zahtijeva posebne uslove čuvanja. Stoga ga čuvajte na sobnoj temperaturi (do 25°C).

Lijekovi se ne smiju odlagati s otpadnim vodama ili kućnim otpadom. Pitajte svog ljekara kako odložiti
lijekove koje više ne koristite. Tim mjerama se pomaže zaštita okoliša.

6. DODATNE INFORMACIJE

Šta lijek LYRICA sadrži
Aktivna supstanca lijeka je pregabalin. Jedna tvrda kapsula sadrži 25 mg, 75 mg, 150 mg, 300 mg
pregabalina.
Ostali pomoćni sastojci su: laktoza hidrat, kukuruzni škrob, talk, želatin, titanijum-dioksid (E171), natrijev
laurilsulfat, bezvodni koloidni silicijev dioksid, crna tinta (koja sadrži šelak, crni željezni oksid (E172),
propilenglikol i kalijum-hidroksid) i voda.
Kapsule od 75 i 300 mg sadrže i crveni željezni oksid (E172).

Kako LYRICA izgleda i sadržaj pakovanja
25 mg kapsule

Bijele tvrde kapsule, s oznakama "Pfizer" na kapici i "PGN 25" na tijelu.

75 mg kapsule

Bijele i narandžaste tvrde kapsule, s oznakama "Pfizer" na kapici i "PGN 75" na
tijelu.

150 mg kapsule

Bijele tvrde kapsule, s oznakama "Pfizer" na kapici i "PGN 150" na tijelu.

300 mg kapsule

Bijele i narandžaste tvrde kapsule, s oznakama "Pfizer" na kapici i "PGN 300" na
tijelu.


LYRICA je dostupna u sljedećim pakovanjima:
Lyrica 25 mg, 56 kapsula (4 x 14)
Lyrica 75 mg, 56 kapsula (4 x 14)
Lyrica 150 mg, 56 kapsula (4 x 14)
Lyrica 300 mg, 56 kapsula (4 x 14)

Rok upotrebe
3 godine
Lijek se ne smije koristiti nakon isteka roka upotrebe

Režim izdavanja
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Proizvođač
Pfizer Luxemborug SARL
51 Avenue J.F.Kennedy.L-1855, Luxembourg, Luksemburg


Proizvođač gotovog lijeka
Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH
Betriebsstätte Freiburg
Mooswaldallee 1, 79090 Freiburg, Germany

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
Pfizer BH d.o.o
Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet
∆ Lyrica, 56 x 25 mg, kapsula tvrda:

04-07.10-2565/13 od 06.12.2013

∆ Lyrica, 56 x 75 mg, kapsula tvrda:

04-07.10-2566/13 od 06.12.2013

∆ Lyrica, 56 x 150 mg, kapsula tvrda:

04-07.10-2567/13 od 06.12.2013

∆ Lyrica, 56 x 300 mg, kapsula tvrda:

04-07.10-2568/13 od 06.12.2013


Datum posljednje revizije teksta uputstva
Decembar 2015