LYSODERM

LYSODERM 20 mg g

1 Al tuba sa 15 g kreme,u kutiji

Supstance:
lizozim
Jačina ATC Oblik
20 mg g D06BB07 krema

LYSOBACT®
20 mg/g krema
lizozim


Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo!
Ovaj lijek možete kupiti bez ljekarskog recepta.
Potrebno je da se pridržavate ovog uputstva kako bi primjenom lijeka dobili najbolje rezultate. Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja obratite se ljekaru ili farmaceutu.

U ovom uputstvu možete pročitati:
1. Šta je lijek LYSOBACT krema i za šta se primjenjuje
2. Prije nego počnete primjenjivati lijek LYSOBACT kremu
3. Kako primjenjivati lijek LYSOBACT kremu
4. Moguća neželjena djelovanja
5. Kako čuvati lijek LYSOBACT kremu
6. Dodatne informacije1. Šta je lijek LYSOBACT krema i za šta se primjenjuje

Lijek LYSOBACT krema sadrži aktivnu supstancu koja se zove lizozim klorid.

Lizozim ima dokazano djelovanje protiv bakterija, virusa i gljivica. Takođe, djeluje povoljno na proces zarastanja rana.
 
Lijek LYSOBACT krema primjenjuje se za: 
- Pomoćni lokalni tretman manjih rana, povreda i oštećene kože s ciljem poticanja epitelizacije, te poboljšanja i ubrzavanja procesa zarastanja rana. Najčešće se primjenjuje u tretmanu površinskih rana kao što su: ogrebotine, oguljotine, posjekotine, razderotine te manje ubodne i ugrizne rane, manje opekotine
- Pomoćni lokalni tretman dekubitusa, dijabetičkih kožnih ulkusa te potkoljeničnih ulkusa nastalih usljed poremećaja venske cirkulacije
- Ublažavanje simptoma izazvanih opekotinama od sunca
- Pomoćni lokalni tretman kožnih lezija herpesnog porijekla


2. Prije nego počnete primjenjivati lijek LYSOBACT kremu 

Upozorite ljekara ako primjenjujete druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosjetljivi ste na lijekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

Nemojte primjenjivati lijek LYSOBACT kremu: 
- Ako ste preosjetljivi na lizozim ili na bilo koje druge sastojke lijeka.
- Ako ste preosjetljivi na bjelance jajeta.
- Ako Vam je koža ozbiljno oštećena

Budite oprezni s lijekom LYSOBACT krema 
- Krema nije namijenjena za oftalmološku primjenu.
- Ne primjenjujte LYSOBACT kremu u oko ili u blizinu oka. 


Primjena drugih lijekova s lijekom LYSOBACT krema
Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lijekove koje više ne primjenjujete, kao i na lijekove koje planirate da primjenjujete u budućnosti. Obavijestite svog ljekara ako primjenjujete, ili ste nedavno primjenjivali neki drugi lijek, uključujući i lijek koji se nabavlja bez ljekarskog recepta. 

Nisu poznate interakcije. 

Primjena hrane i pića s lijekom LYSOBACT krema 
Nema uticaja na djelovanje lijeka. 


Trudnoća i dojenje 
Prije nego što počnete da primjenjujete neki lijek, posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom. 

Trudnoća 
Kao mjera opreza, ne preporučuje se primjena lijeka tokom trudnoće. 

Dojenje
Ne preporučuje se primjena lijeka u periodu dojenja.

Upravljanje vozilima i mašinama  
Lijek nema uticaj na sposobnost upravljanja vozilima i rukovanja mašinama. 

Ostala upozorenja
LYSOBACT krema sadrži metilparahidroksibenzoat, etilparahidroksibenzoat, propilparahidroksibenzoat, koji mogu uzrokovati alergijske reakcije (moguće i reakcije odgođene preosjetljivosti). 


3. Kako primjenjivati lijek LYSOBACT kremu

Samo za vanjsku primjenu, na koži.

Kremu nanijeti 2 do 3 puta na dan, direktno na prethodno očišćenu ranu. Prije svakog nanošenja kreme, potrebno je prethodno očistiti oboljelo područje kože.

Kremu nanijeti u dovoljnoj količini kako bi se osigurao dobar kontakt sa ranom.

Napomena:
- Iz higijenskih razloga, i kako biste izbjegli moguću infekciju, temeljito operite ruke prije i poslije nanošenja kreme.
- Ne stavljati zavoje tokom primjene kreme


Ako primijenite više lijeka LYSOBACT krema nego što ste trebali
Ako ste primijenili veću količinu lijeka od propisane, odmah se obratite svom ljekaru ili farmaceutu!

Ako primijenite više lijeka LYSOBACT krema nego što ste trebali, javite se Vašem ljekaru. Ponesite sa sobom pakovanje lijeka, da biste mogli pokazati koji lijek ste primijenili.

Ako ste zaboravili primijeniti lijek LYSOBACT kremu 
Ako ste zaboravili primijeniti lijek, ne primjenjujte dvostruku količinu lijeka naknadno, već nastavite primjenu lijeka prema uobičajenom rasporedu.

Ako zaboravite primijeniti LYSOBACT kremu, učinite to čim se sjetite. Nakon toga, nastavite s primjenom lijeka prema uobičajenom rasporedu i na preporučeni način. 

Ako prestanete primjenjivati lijek LYSOBACT kremu 
Ovaj lijek primjenjujte onoliko dugo koliko Vam je propisao ljekar.
Ukoliko naglo prestanete primjenjivati ovaj lijek, ne očekuju se nikakvi štetni uticaji na Vaš organizam.
U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom lijeka LYSOBACT krema obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.


4. Moguća neželjena djelovanja

Kao i svi drugi lijekovi tako i lijek LYSOBACT krema može izazvati neželjena djelovanja.

Rijetko, može doći do pojave alergijskih reakcija kao što su: kožni osip, jak svrbež na koži, osjetljivost kože na sunčevo svjetlo (fotosenzitivnost).

Vrlo rijetko, moguća je teška alergijska reakcija (anafilaktički šok), iznenadno oticanje lica i vrata (Kvinkeov edem).

U slučaju pojave alergijske reakcije prekinuti korištenje kreme. 


Prijavljivanje sumnje na neželjena djelovanja lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o lijeku, kao i one koje jesu. 


5. Kako čuvati lijek LYSOBACT kremu

Lijek LYSOBACT kremu morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Čuvati na temperaturi do 25 °C.

Rok trajanja: 24 mjeseca.
Lijek LYSOBACT krema se ne smije koristiti poslije isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju.6. Dodatne informacije

Šta lijek LYSOBACT krema sadrži
1 g kreme sadrži lizozim hidroklorid 20,00 mg (što odgovara 800 000 FIP jedinica).

Lijek LYSOBACT krema sadrži sljedeće pomoćne supstance: bijeli vosak, parafinsko ulje, aroma pepermint, cetil palmitat, emulgator 2155, trinatrij fosfat dodekahidrat, metilparahidroksibenzoat, etilparahidroksibenzoat, propilparahidroksibenzoat, pročišćena voda.

Kako lijek LYSOBACT krema izgleda i sadržaj pakovanja
LYSOBACT krema je bijela, viskozna krema, mirisa na pepermint.
Sadržaj tube: 15 g.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

Proizvođač (administrativno sjedište)
Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija, dioničko društvo, Jukićeva 53, Sarajevo, BiH

Proizvođač gotovog lijeka (mjesto puštanja lijeka u promet)
Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija, dioničko društvo, Jukićeva 53, Sarajevo, BiH

Nositelj dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija, dioničko društvo, Jukićeva 53, Sarajevo, BiH

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet
LYSOBACT, krema, 20 mg/g, 15 g kreme: 04-07.3-1-2929/14 od 02.03.2015.

Datum posljednje revizije teksta uputstva
April/Travanj, 2016.