MATHADOR

MATHADOR 100 mg tableta

30 tableta (3 PVC/PVdC//Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

Supstance:
metoprolol
Jačina ATC Oblik
100 mg tableta C07AB02 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

MATHADOR
50 mg tableta
100 mg tableta

metoprolol

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo!

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja obratite se ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugima. Drugima ovaj lijek može štetiti čak i ako

imaju znakove bolesti slične Vašima.

U ovom uputstvu možete pročitati:
1. Šta je MATHADOR i za šta se primjenjuje
2. Prije nego počnete primjenjivati MATHADOR
3. Kako primjenjivati MATHADOR
4. Moguća neželjena djelovanja
5. Kako čuvati MATHADOR
6. Dodatne informacije

1. Šta je MATHADOR i za šta se primjenjuje
MATHADOR sadrži aktivnu supstancu metoprolol tartarat, koji blokira specifične receptore u srcu
(kardioselektivni beta-blokator) i smanjuje opterećenje srca. Na taj način, snižava se krvni pritisak i
poboljšava rad srca.

MATHADOR se primjenjuje u odraslih:

Za liječenje visokog krvnog pritiska;

Za liječenje poremećaja protoka krvi kroz arterije srca (hronična stabilna angina pektoris);

Za liječenje srčanih aritmija praćenih s ubrzanim otkucajima srca (tahiaritmije);

U akutnoj terapiji infarkta miokarda i nakon toga za sprečavanje (prevenciju) ponovnog

javljanja infarkta miokarda;

Za prevenciju migrene.

2. Prije nego počnete primjenjivati MATHADOR

Upozorite ljekara ako primjenjujete druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj

metabolizma, preosjetljivi ste na lijekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

Nemojte primjenjivati MATHADOR

Ako ste alergični (preosjetljivi) na metoprolol tartarat, na neki drugi beta-blokator i/ili na bilo koji

od drugih sastojaka MATHADORA (vidjeti dio 6.).

Ako imate određene srčane aritmije (srčani AV blok drugog ili trećeg stepena).

Ako imate

sick sinus sindrom (bolest srčanog sinusnog čvora, izuzev u slučaju da Vam je

ugrađen trajni srčani elekrostimulator -

pacemaker).

Ako imate nestabilno zatajenje srca (ispoljava se kao nakupljanje tečnosti u plućima, oslabljen

protok krvi ili nizak krvni pritisak) i trajno ili povremeno primjenjujete lijekove koji povećavaju
snagu srčane kontrakcije (agonisti beta-adrenergičkih receptora).

Ako imate nizak krvni pritisak (sistolički krvni pritisak ispod 90 mmHg).

Kod stanja šoka uzrokovanog srčanim problemima.

Ako imate veoma spore otkucaje srca (ispod 50 otkucaja u minuti);

Kod sumnje na akutni infarkt miokarda udružen sa sporim otkucajima srca (ispod 45 otkucaja

u minuti), gornjim (sistoličkim) krvnim pritiskom ispod 100 mmHg, i uz prisutne određene
srčane aritmije (PQ interval iznad 0,24 sekundi).

Ako patite od teškog poremećaja protoka (cirkulacije) krvi u rukama i nogama.

Ako imate tešku astmu ili teško oboljenje pluća uz suženje dišnih puteva (hroničnu

opstruktivnu bolest pluća).

Ako imate neliječeni tumor nadbubrežne žlijezde (feohromocitom), što može uzrokovati visok

krvni pritisak.

Ako patite od veće kiselosti krvi nego što je to normalno (metabolička acidoza).

Ako primjenjujete određene lijekove za liječenje depresije, kao što su inhibitori

monoaminooksidaze (inhibitori MAO) (izuzetak su inhibitori MAO tipa B).

Ako intravenski primjenjujete lijekove za snižavanje visokog krvnog pritiska ili lijekove za

liječenje poremećaja srčanog ritma (npr. antagoniste kalcija poput verapamila ili diltiazema,
dizopiramid) (s izuzetkom primjene u jedinici intenzivne njege).

Budite oprezni s MATHADOROM
Molimo Vas da se obratite Vašem ljekaru ili farmaceutu prije primjene ovog lijeka:

Ako imate astmu, MATHADOR može utjecati na pojedine lijekove za liječenje astme (beta2-

agonisti), pa će možda biti potrebno prilagoditi (povećati) njihovu dozu. Ako bolujete od teške
astme ili teške bolesti pluća uz suženje dišnih puteva (hronična opstruktivna bolest pluća), Vi
ne smijete primjenjivati MATHADOR.

Ako imate šećernu bolest (

diabetes mellitus), MATHADOR može prikriti znakove niskog

šećera u krvi (hipoglikemije), poput ubrzanog rada srca i drhtanja (tremora). Vaš ljekar bi
trebao češće kontrolirati nivoe šećera u krvi.

Ako bolujete od hipertireoidizma (pojačan rad štitne žlijezde), MATHADOR može prikriti

simptome ovog stanja ili se oni mogu pogoršati nakon prekida primjene lijeka.

Ako imate poremećaj provođenja srčanih impulsa (srčani AV blok prvog stepena).

Ako imate poremećaj cirkulacije (protoka) krvi u rukama i nogama (Raynaudov sindrom,

intermitentna klaudikacija), jer može doći do pogoršanja. U slučaju teškog poremećaja
cirkulacije, nemojte primjenjivati MATHADOR.

Ako imate visok krvni pritisak zbog tumora nadbubrežne žlijezde (feohromocitoma). To stanje

se mora tretirati prije i u toku primjene MATHADORA, s lijekovima koji se zovu blokatori alfa-
receptora.

Ako trebate obaviti hirurški zahvat i primiti neki od anestetika, molimo da obavijestite Vašeg

ljekara ili stomatologa da ste na terapiji s MATHADOROM.

Ako je potrebno završiti istovremeno liječenje s klonidinom (lijek u terapiji visokog krvnog

pritiska), prvo bi trebalo postepeno prekinuti primjenu MATHADORA, a potom i klonidina.

Ako ste ikad ranije imali tešku reakciju preosjetljivosti (teška alergija) ili ako primjenjujete

tretman za smanjenje postojeće preosjetljivosti (desenzitizacijska terapija). MATHADOR može
povećati osjetljivost prema alergenima, kao i težinu alergijskih reakcija.

Ako imate određene probleme s cirkulacijom (protokom) krvi kroz arterije srca (Prinzmetalova

angina). MATHADOR može povećati broj i trajanje anginoznih napada.

Ako imate Vi ili neko od članova Vaše porodice ima psorijazu (kožno oboljenje).

Ako nosite kontaktne leće, MATHADOR može smanjiti stvaranje suza.

Ako u stanju mirovanja previše opadne broj otkucaja Vašeg srca i osjetite nelagodu, Vaš ljekar će
možda smanjiti dozu ili postepeno prekinuti primjenu lijeka MATHADOR.

MATHADOR može dovesti do pozitivnih rezultata pri doping kontrolama.

Ako niste sigurni da li se bilo šta od prethodno navedenog odnosi na Vas, obratite se Vašem ljekaru ili

farmaceutu prije početka primjene ovog lijeka.

Primjena drugih lijekova s MATHADOROM

Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lijekove koje više ne primjenjujete, kao i na

lijekove koje planirate da primjenjujete u budućnosti. Obavijestite Vašeg ljekara ako primjenjujete, ili

ste nedavno primjenjivali neki drugi lijek, uključujući i lijek koji se nabavlja bez ljekarskog recepta.

Nemojte uzeti MATHADOR, ako već primjenjujete bilo koji od sljedećih lijekova:

Inhibitore MAO za liječenje depresije. Izuzetak od ovog su inhibitori MAO tipa B;

Druge lijekove za snižavanje krvnog pritiska ili za liječenje poremećaja srčanog ritma (npr.
antagoniste kalcija poput verapamila ili diltiazema, dizopiramid). Intravenska primjena ovih lijekova
nije dozvoljena u pacijenata koji se liječe s MATHADOROM (osim u jedinici intenzivne njege).

Sljedeći lijekovi mogu pojačati djelovanje MATHADORA:

Određeni lijekovi protiv depresije (selektivni inhibitori ponovnog preuzimanja serotonina (SSRI)

poput paroksetina, fluoksetina i sertralina);

Difenhidramin (primjenjuje se kod nesanice i za liječenje alergija);

Hidroksiklorokin (primjenjuje se za sprečavanje i liječenje malarije);

Celekoksib (primjenjuje se za liječenje upale zglobova);

Terbinafin (primjenjuje se za liječenje gljivičnih infekcija);

Lijekovi za liječenje mentalnih oboljenja (antipsihotici poput klorpromazina, triflupromazina,

klorprotiksena);

Cimetidin (primjenjuje se kod gorušice i stomačnih tegoba povezanih s kiselinom);

Hidralazin (primjenjuje se za liječenje visokog krvnog pritiska);

Amiodaron, kinidin i propafenon (primjenjuju se liječenje srčanih aritmija);

Inhalacioni anestetici (vrsta anestetika). Ako trebate primiti neki anestetik, molimo Vas da

obavijestite Vašeg ljekara ili stomatologa da primjenjujete MATHADOR.

Sljedeći lijekovi mogu oslabiti djelovanje MATHADORA:

Rifampicin (antibiotik);

Određeni protuupalni i analgetski lijekovi (inhibitori prostaglandinske sintetaze, poput
indometacina);

Slijedeći lijekovi mogu utjecati na djelovanje MATHADORA ili obratno, MATHADOR može imati utjecaj
na njih:

Drugi lijekovi za snižavanje krvnog pritiska, liječenje aritmija ili srčanog zatajenja, kao što su:
rezerpin, alfa-metildopa, klonidin, gvanfacin, antiaritmici klase I (poput dizopiramida) i srčani
glikozidi;

Drugi beta-blokatori, poput onih koji se nalaze u sadržaju kapi za oči za liječenje povišenog očnog
pritiska;

Lijekovi za liječenje šećerne bolesti (inzulin i oralni antidijabetici). MATHADOR može prikriti
znakove niskog šećera u krvi, poput ubrzanog rada srca. Trebate redovno kontrolirati nivoe šećera
u Vašoj krvi. U zavisnosti od toga, Vaš ljekar će možda nekad morati da prilagodi dozu Vašeg
lijeka za liječenje šećerne bolesti;

Vazopresorni lijekovi (simpatomimetici, poput adrenalina i noradrenalina). Istovremena primjena
metoprolola i ovih lijekova, može rezultirati značajnim povišenjem krvnog pritiska;

Efekt adrenalina u liječenju reakcija preosjetljivosti može biti oslabljen, u pacijenata koji primaju
MATHADOR;

Ksantinski preparati (poput aminofilina i teofilina, koji se primjenjuju u liječenju astme).
Istovremena primjena s MATHADOROM, može rezultirati međusobnim smanjenjem terapijskih
učinaka;

Lidokain (lokalni anestetik);

Određeni lijekovi za liječenje depresije (inhibitori MAO tipa B);

Blokatori sinaptičkih ganglija.

Ukoliko se kombinirano liječenje s klonidinom namjerava obustaviti, primjenu MATHADORA treba
postepeno prekinuti, nekoliko dana prije prekida primjene klonidina.

Primjena hrane i pića s MATHADOROM
MATHADOR djeluje na snižavanje krvnog pritisaka, a alkohol može pojačati to djelovanje.

Trudnoća i dojenje

Prije nego što počnete primjenjivati neki lijek, posavjetujte se sa Vašim ljekarom ili farmaceutom.

Ako ste trudnica ili dojilja, mislite da ste možda trudni ili namjeravate zatrudnjeti, prije primjene ovog
lijeka, obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu za savjet.

MATHADOR se može primijeniti u trudnoći, samo kada je to neophodno i isključivo prema preporuci
ljekara, koji je procijenio da dobrobit za majku nadilazi mogući rizik za plod. Beta-blokatori, uključujući
i metoprolol tartarat mogu uzrokovati oštećenje u nerođenog djeteta i dovesti do prijevremenog

poroda. Metoprolol tartarat može uzrokovati neželjena djelovanja, poput smanjenog broja otkucaja
srca u nerođenog djeteta ili novorođenčeta.

Metoprolol tartarat se izlučuje u majčino mlijeko. Dojilje koje primjenjuju MATHADOR, treba pažljivo
nadzirati.

Upravljanje vozilima i mašinama
Ako se liječite s MATHADOROM, postoji mogućnost javljanja omaglice ili pospanosti, naročito na
početku liječenja, prilikom povećanja doze, kod promjene lijeka, kao i u slučaju istovremenog uzimanja
alkohola.

Ako osjetite ovakve neželjene efekte, ne biste trebali upravljati vozilima ili rukovati mašinama.

Ostala upozorenja
MATHADOR sadrži laktozu (vrstu šećera). Ako Vam je ljekar rekao da imate bolest nepodnošenja
nekih šećera, prije nego što počnete primjenjivati ovaj lijek, posavjetujte se sa Vašim ljekarom.

3. Kako primjenjivati MATHADOR

Lijek primijeniti prema priloženom uputstvu.

Ako mislite da je djelovanje lijeka prejako ili preslabo, posavjetujte se sa Vašim ljekarom ili

farmaceutom.

MATHADOR uvijek primjenjujte tačno onako kako Vam je Vaš ljekar rekao.
Ako niste sigurni, provjerite sa Vašim ljekarom ili farmaceutom.

Doziranje
MATHADOR je namijenjen za primjenu u odraslih.

Ako Vam Vaš ljekar nije preporučio drugačije, kod doziranja se primjenjuju sljedeće smjernice:

Visok krvni pritisak

50 mg do 100 mg, dva puta na dan ili 100 mg do 200 mg, jedanput na dan.

Hronična stabilna angina pektoris

50 mg do 100 mg, dva puta na dan.

Srčane aritmije s ubrzanim otkucajima srca (tahiaritmije)

50 mg do 100 mg, dva puta na dan.

Akutna terapija infarkta miokarda i sekundarna prevencija nakon infarkta miokarda

Akutna terapija: oralnom liječenju prethodi intravenska primjena lijeka. Oralnu primjenu lijeka bi trebalo
započeti 15 minuta nakon posljednje intravenske injekcije, i to u dozi od 50 mg, svakih 6 sati (četiri
puta na dan), u trajanju od 48 sati.

Pacijentima koji su podnosili doze manje od 15 mg metoprolol tartarata primijenjenog intravenski,
treba oprezno započeti oralnu primjenu lijeka s dozom od 25 mg.

Sekundarna prevencija: 100 mg, dva puta na dan.

Prevencija migrene

50 mg do 100 mg, dva puta na dan.

Primjena u pacijenata s oštećenom funkcijom bubrega
Nije potrebno prilagoditi doze lijeka u pacijenata s oštećenom funkcijom bubrega.

Primjena u pacijenata s oštećenom funkcijom jetre
U pacijenata s teškim oštećenjem funkcije jetre, može biti potrebno smanjenje doze MATHADORA. O
tome će odlučiti Vaš ljekar.

Primjena u starijih osoba ( iznad 65 godina)
Nije potrebno prilagoditi doze lijeka u starijih osoba.

Primjena u djece i adolescenata
Nema dovoljno kliničkog iskustva o sigurnosti i efikasnosti MATHADORA u djece uzrasta do 18
godina.

Način primjene
MATHADOR se primjenjuje oralno (na usta).

Tablete bi se trebale primjenjivati jedanput na dan (ujutro) ili dva puta na dan (ujutro i uvečer).

Tabletu treba progutati s dovoljnom količinom tečnosti. Tableta se može podijeliti (u području diobena
crta) na dva podjednaka dijela.

Ako primijenite više MATHADORA nego što ste trebali

Ako ste primijenili veću količinu lijeka od propisane, odmah se obratite Vašem ljekaru ili farmaceutu!

Ako ste primijenili više lijeka nego što je to preporučeno u ovom uputstvu, obratite se Vašem ljekaru ili
u najbližu bolničku ustanovu. Ljekar će odlučiti koje je mjere potrebno poduzeti, u zavisnosti od težine
predoziranja ili prirode simptoma na koje se pacijent žali.

Ponesite sa sobom ovo uputstvo ili kutiju lijeka, da bi ljekar mogao znati koji ste lijek uzeli.

U zavisnosti od težine predoziranja, najčešći simptomi su: izrazito nizak krvni pritisak, spori otkucaji
srca, nepravilan rad srca, zatajenje srca, kardiovaskularni šok zbog problema sa srcem i krvnim
sudovima, srčani zastoj (arest srca), poremećaj svijesti, koma, mučnina, povraćanje, plava obojenost
kože i sluznica (cijanoza), nizak nivo šećera u krvi i napadi grčeva.

Uz istovremenu konzumaciju alkohola, primjenu drugih lijekova za snižavanje krvnog pritiska, kinidina
(lijek u terapiji srčanih aritmija) ili barbiturata (sedativi), iznad navedeni simptomi mogu se pogoršati.

Prvi znaci predoziranja obično se javljaju 20 minuta do 2 sata nakon uzimanja lijeka.

Ako ste zaboravili primijeniti MATHADOR

Ako ste zaboravili primijeniti lijek, ne primjenjujte dvostruku količinu lijeka naknadno, već nastavite

primjenu lijeka prema uobičajenom rasporedu.

Ukoliko ste zaboravili primijeniti lijek, učinite to čim prije se sjetite. Ukoliko se bliži vrijeme za primjenu
sljedeće doze, preskočite uzimanje zaboravljene doze. Samo nastavite s daljnjom primjenom lijeka na
preporučeni način.

Nikada ne primjenjujte dvostruku dozu, da biste nadoknadili dozu koju ste propustili primijeniti.

Ako prestanete primjenjivati MATHADOR

Ovaj lijek primjenjujte onoliko dugo koliko Vam je propisao ljekar.

Samo uz savjet Vašeg ljekara, možete promijeniti dozu ili prekinuti liječenje s MATHADOROM.

Ukoliko se liječenje mora prekinuti, Vaš ljekar će postepeno smanjivati dozu MATHADORA do
konačnog prestanka primjene lijeka.

Nagli prekid primjene MATHADORA može pogoršati simptome zatajenja srca, kao i povećati rizik od
nastanka infarkta miokarda i iznenadne smrti.

Obavijestite Vašeg ljekara ako želite privremeno ili potpuno prekinuti primjenu lijeka.

Ako imate bilo kakva dodatna pitanja vezana uz primjenu ovog lijeka, upitajte Vašeg ljekara ili

farmaceuta.

4. Moguća neželjena djelovanja

Kao i svi drugi lijekovi tako i MATHADOR može izazvati neželjena djelovanja, mada se ona ne moraju

ispoljiti u svih osoba.


Vrlo česta neželjena djelovanja (javljaju se u više od 1 na 10 osoba)

Umor.

Česta neželjena djelovanja (javljaju se u do 1 na 10 osoba)

Omaglica, glavobolja.

Spori otkucaji srca, nizak krvni pritisak, pad krvnog pritiska pri ustajanju (usljed čega se može
javiti kratkotrajni gubitak svijesti - sinkopa), osjećaj lupanja srca.

Hladne šake i stopala, slaba cirkulacija u prstima (Raynaudov sindrom).

Osjećaj kratkoće daha/nedostatka zraka prilikom napora.

Mučnina, bolovi u trbuhu, proljev, zatvor.

Manje česta neželjena djelovanja (javljaju se u do 1 na 100 osoba)

Dobivanje na težini.

Depresija, oslabljena koncentracije, smanjena budnost, pospanost ili poremećaji spavanja,

noćne more.

Trnci ili osjećaj utrnulosti u udovima (parestezija).

Privremeno pogoršanje srčanog zatajenja, kardiovaskularni šok u pacijenata s akutnim

infarktom miokarda, smetnje u provođenju srčanih impulsa (srčani AV blok prvog stepena),
zadržavanje vode u tkivima, bol u prsima.

Kratkoća daha usljed suženja/spazma dišnih puteva (bronhospazam).

Povraćanje.

Kožni osip (u obliku urtikarije slične psorijazi), pojačano znojenje.

Slabost u mišićima, mišićni grčevi

Rijetka neželjena djelovanja (javljaju se u do 1 na 1.000 osoba)

Pojava šećerne bolesti ili pogoršanje već postojeće šećerne bolesti, pogoršanje inzulinom-

inducirane hipoglikemije.

Poremećaji u metabolizmu masti (smanjenje HDL holesterola, povećanje triglicerida).

Nervoza, tjeskoba.

Zamagljen vid, suhe oči i/ili iritacija oka, konjuktivitis.

Nepravilnosti u radu srca (poremećaji u provođenju srčanih impulsa, aritmije).

Rinitis (upala nosne sluznice praćena curenjem iz nosa).

Suha usta.

Opadanje kose.

Promjene rezultata testova funkcije jetre.

Impotencija, seksualna disfunkcija.

Vrlo rijetka neželjena djelovanja (javljaju se u do 1 od 10.000 osoba)

Smanjenje broja krvnih pločica (trombocitopenija), izrazito smanjenje broja nekih bijelih krvnih

stanica (agranulocitoza).

Poremećaj u metabolizmu masti (povećanje VLDL holesterola).

Amnezija (gubitak pamćenja), oslabljeno pamćenje, smetenost/zbunjenost, halucinacije.

Poremećaji sluha, zujanje u ušima (tinitus), privremeni gubitak sluha.

Pojačavanje već postojećih poremećaja cirkulacije u udovima, sve do gangrene.

Poremećaj okusa (dizgeuzija).

Upala jetre (hepatitis).

Povećana osjetljivost kože na sunčevo svjetlo, pogoršanje postojeće psorijaze ili provociranje

prvog ispoljavanja psorijaze.

Bolovi u zglobovima.

Prijavljivanje sumnje na neželjena djelovanja lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. Kako čuvati MATHADOR
MATHADOR morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Čuvati na temperaturi do 30 °C.
Rok trajanja: 24 mjeseca.
MATHADOR se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju

6. Dodatne informacije
Šta MATHADOR sadrži
Jedna MATHADOR 50 mg tableta sadrži: Metoprolol tartarata 50 mg.
Jedna MATHADOR 100 mg tableta sadrži: Metoprolol tartarata 100 mg.
MATHADOR tablete sadrže sljedeće pomoćne supstance: laktozu monohidratnu, mikrokristalnu
celulozu PH 102, natrij skrobni glikolat, povidon, silicij dioksid koloidni i magnezij stearat.

Kako MATHADOR izgleda i sadržaj pakovanja
MATHADOR 50 mg tablete su bijele boje, okruglog, bikonveksnog oblika, s diobenom crtom s jedne
strane.
MATHADOR 50 mg tablete su pakovane u kutije sa sadržajem 30 tableta (3 blistera sa po 10 tableta u
kutiji).

MATHADOR 100 mg tablete su bijele boje, okruglog, bikonveksnog oblika, s diobenom crtom s jedne
strane.
MATHADOR 100 mg tablete su pakovane u kutije sa sadržajem 30 tableta (3 blistera sa po 10 tableta
u kutiji).

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Naziv i adresa proizvođača
Bosnalijek d.d.
Jukićeva 53, Sarajevo, BiH

Proizvođač gotovog lijeka
Bosnalijek d.d.
Jukićeva 53, Sarajevo, BiH

Nosilac dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
Bosnalijek d.d.
Jukićeva 53, Sarajevo, BiH

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet
Tableta, 30 x 50 mg: 04-07.3-2-7787/15 od 11.07.2016.
Tableta, 30 x 100 mg: 04-07.3-2-7788/15 od 11.07.2016.

Slijedeće informacije namijenjene su zdravstvenim radnicima

Predoziranje

Simptomi

Trovanje usljed predoziranja s metoprolol tartaratom, može dovesti do teške hipotenzije, sinusne
bradikardije, bradiaritmije, poremećaja srčanog provođenja, srčanog zatajenja, kardiogenog šoka i
srčanog aresta. Također može se javiti otežano disanje s bronhospazmom, oštećenje svijesti, koma,
mučnina, povraćanje, cijanoza, hipoglikemija, te konvulzije i povremeno hiperkalijemija.

Prve manifestacije obično se javljaju 20 minuta do 2 sata nakon ingestije lijeka.

Tretman

Pacijenti trebaju biti pod strogim nadzorom, u pravilu u jedinici intenzivnog liječenja. U svrhu
prevencije gastrointestinalne apsorpcije lijeka mogu se primijeniti aktivni ugalj, laksativi i po potrebi
gastična lavaža.

Bradikardiju i poremećaje srčanog provođenja trebalo bi liječiti primjenom atropina, simpatomimetika ili
sa srčanim elektrostimulatorom (

pacemaker).

Šok, akutno srčano zatajenje i hipotenziju, trebalo bi liječiti s plazmom/zamjenama za plazmu, bolus
injekcijom glukagona (ukoliko je potrebno, nakon toga primijeniti intravensku infuziju glukagona), sa
simpatomimetičkim lijekovima poput iv. dobutamina, kao i s agonistima alfa1-receptora, koji se dodaju
u slučaju vazodilatacije.

Primjena kalcijevih jona također se može razmotriti.

Bronhospazam se može ublažiti primjenom bronhodilatatora (beta2-adrenergičkih agonista).

Za tretiranje konvulzija, preporučuje se spora iv. primjena diazepama.

S obzirom da su beta-receptori blokirani, doze koje se primjenjuju u tretmanu predoziranja mogu biti i
veće od uobičajenih terapijskih doza.