MAXIRINO

MAXIRINO 0.5 mg mL

staklena bočica sa odmjernim sistemom za raspršivanje, sa 10 mL otopine, u kutiji

Supstance:
ksilometazolin
Jačina ATC Oblik
0.5 mg mL R01AA07 sprej za nos, otopina