MEMENTO film tableta

MEMENTO 10 mg tableta

30 film tableta (3 PVC/PVdC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Supstance:
memantin
Jačina ATC Oblik
10 mg tableta N06DX01 film tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Δ MEMENTO 10 mg film tablete

memantin hidroklorid

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo!

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja obratite se ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugima. Drugima ovaj lijek može štetiti čak i ako

imaju znakove bolesti slične Vašima.

U ovom uputstvu možete pročitati:

1.

Šta je MEMENTO i za šta se primjenjuje

2.

Prije nego počnete primjenjivati MEMENTO

3.

Kako primjenjivati MEMENTO

4.

Moguća neželjena djelovanja

5.

Kako čuvati MEMENTO

6.

Dodatne informacije

1. Šta je MEMENTO i za šta se primjenjuje

Kako MEMENTO djeluje

MEMENTO sadrži aktivnu supstancu memantin hidroklorid.
MEMENTO pripada grupi lijekova koji su poznati kao lijekovi protiv demencije.
Gubitak pamćenja u Alzheimerovoj bolesti nastaje usljed poremećaja u prijenosu signala u mozgu.
Mozak sadrži takozvane N-metil-D-aspartat (NMDA) receptore, koji su uključeni u prenošenje nervnih
signala važnih za učenje i pamćenje. MEMENTO pripada posebnoj grupi lijekova koji se zovu
antagonisti NMDA receptora. MEMENTO djeluje na ove NMDA receptore i tako poboljšava prenošenje
nervnih signala i pamćenje.

Za šta se MEMENTO primjenjuje

MEMENTO se primjenjuje za liječenje pacijenata s umjerenom do teškom Alzheimerovom bolešću.

2. Prije nego počnete primjenjivati MEMENTO

Upozorite ljekara ako primjenjujete druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj

metabolizma, preosjetljivi ste na lijekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

Nemojte primjenjivati MEMENTO

Ako ste alergični (preosjetljivi) na memantin ili bilo koji od drugih sastojaka MEMENTA

(navedeni su u dijelu 6.).

Budite oprezni s MEMENTOM
Prije primjene MEMENTA, obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu:

Ako ste nekad ranije imali epileptičke napade;

Ako ste nedavno pretrpjeli infarkt miokarda (srčani udar), ili ako bolujete od kongestivnog

zatajenja srca ili od nekontrolirane hipertenzije (visok krvni pritisak).

U ovim slučajevima, liječenje treba biti brižljivo nadzirano, a Vaš ljekar bi trebao vršiti redovite ponovne
procjene kliničke dobrobiti MEMENTA.

Ako bolujete od oštećenja bubrega (bubrežni problemi), Vaš ljekar bi trebao pažljivo pratiti funkciju
Vaših bubrega, te u skladu s tim, ako je to potrebno, prilagoditi doze lijeka.

Trebalo bi izbjeći istovremenu primjenu lijekova koji se zovu: amantadin (primjenjuje se za liječenje
Parkinsonove bolesti), ketamin (uglavnom se primjenjuje kao anestetik), dekstrometorfan (uglavnom
se primjenjuje za liječenje kašlja) i ostali NMDA antagonisti.

Djeca i adolescenti
MEMENTO se ne preporučuje djeci i adolescentima uzrasta ispod 18 godina.

Primjena drugih lijekova s MEMENTOM

Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi i na lijekove koje više ne primjenjujete, kao i na

lijekove koje planirate da primjenjujete u budućnosti. Obavijestite Vašeg ljekara ako primjenjujete, ili

ste nedavno primjenjivali neki drugi lijek, uključujući i lijek koji se nabavlja bez ljekarskog recepta.

MEMENTO posebno može promijeniti efekte sljedećih lijekova, pa će Vaš ljekar možda trebati da
prilagodi njihovu dozu. To su lijekovi:

Amantadin, ketamin, dekstrometorfan;

Dantrolen, baklofen;

Cimetidin, ranitidin, prokainamid, kinidin, kinin, nikotin;

Hidroklortiazid (ili bilo koja kombinacija s hidroklortiazidom);

Antiholinergici (uglavnom se primjenjuju za liječenje poremećaja kretanja ili crijevnih grčeva);

Antikonvulzivi (primjenjuju se za sprečavanje i ublažavanje napada praćenih s grčenjem

mišića);

Barbiturati (uglavnom se primjenjuju za uspavljivanje);

Dopaminergički agonisti (lijekovi poput L-dope, bromokriptina);

Neuroleptici (primjenjuju se u liječenju mentalnih poremećaja);

Oralni antikoagulansi.

Ako idete u bolnicu, obavijestite Vašeg ljekara da primjenjujete MEMENTO.

Primjena hrane i pića s MEMENTOM
Ako ste nedavno promijenili ili imate namjeru promijeniti Vašu ishranu (npr. prelazak s uobičajene na
striktno vegetarijansku ishranu), ili ako bolujete od stanja bubrežne tubularne acidoze (visok sadržaj
kiselih supstanci u krvi zbog lošeg rada bubrega, odnosno bubrežne disfunkcije) ili od teških infekcija
urinarnog (mokraćnog) trakta, trebali biste o tome obavijestiti Vašeg ljekara, jer će on možda trebati da
prilagodi dozu Vašeg lijeka.

Trudnoća i dojenje

Prije nego što počnete da primjenjujete neki lijek, posavjetujte se sa Vašim ljekarom ili farmaceutom.

Trudnoća
Ne preporučuje se primjena MEMENTA u trudnica.

Dojenje
Žene koje primjenjuju MEMENTO, ne bi trebale dojiti.

Upravljanje vozilima i mašinama
Δ Trigonik, lijek s mogućim uticajem na psihofizičke sposobnosti (upozorenje prilikom upravljanja
motornim vozilima i mašinama).

Vaš ljekar će Vam reći da li Vaša bolest dozvoljava sigurno upravljanje vozilima i rukovanje mašinama.
Pored toga, MEMENTO može promijeniti Vaše reagiranje na podražaje (reaktivnost), čineći Vaše
upravljanje vozilima i rukovanje mašinama neprikladnim.

3. Kako primjenjivati MEMENTO

Lijek primijenite prema priloženom uputstvu.

Ako mislite da je djelovanje lijeka prejako ili preslabo, posavjetujte se sa Vašim ljekarom ili

farmaceutom.

MEMENTO uvijek primjenjujte tačno onako kako Vam je Vaš ljekar rekao.
Ako niste sigurni, provjerite sa Vašim ljekarom ili farmaceutom.

Doziranje
Preporučena doza MEMENTA za odrasle i starije osobe je 20 mg, jedanput na dan. Kako bi se
smanjio rizik od neželjenih djelovanja, ova doza se ostvaruje postepeno, uz praćenje sheme dnevnog
liječenja:

sedmica 1

pola film tablete od 10 mg, jedanput na dan

sedmica 2

jedna film tableta od 10 mg, jedanput na dan

sedmica 3

jedna i pol film tableta od 10 mg, jedanput na dan

sedmica 4 i nadalje

dvije film tablete od 10 mg jedanput na dan

Uobičajena početna doza iznosi pola film tablete od 10 mg jedanput na dan (1 x 5 mg), a primjenjuje
se tokom prve sedmice liječenja. Ova doza se u drugoj sedmici povećava na jednu film tabletu od 10
mg jedanput na dan (1 x 10 mg), a u trećoj sedmici liječenja na jednu i pol film tabletu od 10 mg
jedanput na dan (1 x 15 mg). Od četvrte sedmice liječenja pa nadalje, uobičajena doza je dvije film
tablete od 10 mg jedanput na dan (1 x 20 mg).

Doziranje u pacijenata s oštećenom funkcijom bubrega
Ako imate oštećenu funkciju bubrega, Vaš ljekar će odlučiti koja je doza odgovarajuća za Vaše stanje.
U ovom slučaju, Vaš ljekar bi trebao pratiti funkciju Vaših bubrega, u određenim vremenskim
intervalima.

Način primjene

MEMENTO treba primjenjivati oralno (na usta), jedanput na dan.

Da biste imali korist od ovog lijeka, trebate ga uzimati redovito, svakoga dana u isto vrijeme.

Film tabletu bi trebalo progutati s nešto vode. Film tableta se može uzetu uz hranu ili bez

hrane.

Trajanje liječenja
Nastavite primjenjivati lijek MEMENTO onoliko dugo koliko od njega imate koristi. Vaš ljekar bi trebao
redovito procjenjivati Vaše liječenje.

Ako primijenite više MEMENTA nego što ste trebali

Ako ste primijenili veću količinu lijeka od propisane, odmah se obratite Vašem ljekaru ili farmaceutu!

Općenito, ako uzmete previše MEMENTA, to Vam ne bi trebalo naškoditi. Možete iskusiti

pojačane simptome koji su opisani u dijelu 4. “Moguća neželjena djelovanja“.

Ako ste uzeli izrazito preveliku dozu MEMENTA, javite se Vašem ljekaru ili potražite

medicinski savjet, jer će Vam možda biti potrebna medicinska pomoć.

Ako ste zaboravili primijeniti MEMENTO

Ako ste zaboravili primijeniti lijek, ne primjenjujte dvostruku količinu lijeka naknadno, već nastavite

primjenu lijeka prema uobičajenom rasporedu.

Ako ustanovite da ste zaboravili primijeniti dozu MEMENTA, pričekajte, a potom uzmite

sljedeću dozu lijeka u uobičajeno vrijeme.

Ne uzimajte dvostruku dozu lijeka, da bi nadoknadili dozu koju ste zaboravili primijeniti.

Ako prestanete primjenjivati MEMENTO

Ovaj lijek primjenjujte onoliko dugo koliko Vam je propisao ljekar.

Nama dodatnih napomena.

Ako imate dodatna pitanja vezana uz primjenu ovog lijeka, potražite odgovore kod Vašeg ljekara ili

farmaceuta.

4. Moguća neželjena djelovanja

Kao i svi drugi lijekovi tako i MEMENTO može izazvati neželjena djelovanja.

Moguća neželjena djelovanja MEMENTA se neće ispoljiti u svih osoba.

Općenito, uočena neželjena djelovanja su blaga do umjerena.

Česta (javljaju se u 1 do 10 na 100 osoba):
- glavobolja, pospanost, konstipacija (zatvor stolice), povišeni rezultati testova jetrene funkcije,
omaglica, poremećaji ravnoteže, kratkoća daha, visok krvni pritisak i preosjetljivost na lijek.

Manje česta (javljaju se u 1 do 10 na 1.000 osoba):
- umor, gljivične infekcije, smetenost, halucinacije, povraćanje, abnormalan hod, zatajenje srca i
zgrušavanje venske krvi (tromboza/tromboembolija).

Vrlo rijetka (javljaju se u manje od 1 na 10.000 osoba):
- napadi praćeni s grčenjem mišića.

Nepoznata (učestalost neželjenih djelovanja se ne može procijeniti iz dostupnih podataka):
- upala gušterače (pankreatitis), upala jetre (hepatitis) i psihotične reakcije.

Alzheimerova bolest se povezuje s depresijom, samoubilačkim idejama i samoubistvom. Ovi događaji
su prijavljeni u pacijenata liječenih s memantinom.

Prijavljivanje sumnje na neželjena djelovanja lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. Kako čuvati MEMENTO
MEMENTO morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Čuvati na temperaturi do 30 °C.
Rok trajanja: 24 mjeseca.
MEMENTO se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju.

6. Dodatne informacije
Šta MEMENTO sadrži
Jedna MEMENTO film tableta sadrži: Memantin hidroklorida 10 mg.
MEMENTO film tablete sadrže sljedeće pomoćne supstance: mikrokristalnu celulozu PH 200, natrij
skrobni glikolat, silicij dioksid koloidni, magnezij stearat i opadry II pink.
U sastavu opadry II pink su: polivinil alkohol, talk, titan dioksid (E171), makrogol 4000, soja lecitin
(E322), željezo oksid crveni (E172), željezo oksid žuti (E172) i željezo oksid crni (E172).

Kako MEMENTO izgleda i sadržaj pakovanja
MEMENTO

film tablete su svijetloružičaste boje, ovalnog oblika, bikonveksne, s utisnutom diobenom

crtom s jedne strane.
MEMENTO je pakovan u kutije sa sadržajem 30 film tableta (3 blistera sa po 10 film tableta).

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje na ljekarski recept.

Proizvođač

Bosnalijek d.d., Jukićeva 53, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Proizvođač gotovog lijeka
Bosnalijek d.d., Jukićeva 53, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Nositelj dozvole za stavljanje u promet gotovog lijeka
Bosnalijek d.d., Jukićeva 53, Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Datum i broj dozvole za stavljanje lijeka u promet
04-07.3-1-7792/15 od 23.05.2016.

Datum revizije uputstva
Juli/srpanj 2016.