METHYLDOPA HF

METHYLDOPA HF 250 mg tableta

20 film tableta (2 PVC/PVdC//Al - blistera po 10 tableta), u kutiji

Supstance:
metildopa
Jačina ATC Oblik
250 mg tableta C02AB01 film tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Δ METHYLDOPA HF
film tableta, 250 mg

metildopa

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, prije nego što počnete da koristite ovaj lijek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, ili postoji nešto što ne razumijete, obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek prepisan je Vama i ne smijete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste

znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neka neželjena reakcija postane teška ili primjetite neku neželjenu reakciju koja nije navedena

u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavjestite svog lijekara ili farmaceuta.

Uputstvo sadrži:
1. Šta je lijek METHYLDOPA HF i čemu je namijenjen
2. Šta treba da znate prije nego što uzmete lijek METHYLDOPA HF
3. Kako se upotrebljava lijek METHYLDOPA HF
4. Moguće neželjene reakcije
5. Kako čuvati lijek METHYLDOPA HF
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE LIJEK METHYLDOPA HF I ČEMU JE NAMIJENJEN
Lijek METHYLDOPA HF sadrži aktivnu supstancu po imenu metildopa. On pripada grupi lijekova
poznatoj kao antihipertenzivi.

METHYLDOPA HF se u Vašem tijelu mijenja u prirodnu supstancu koja snižava krvni pritisak. Vaš
ljekar je lijek METHYLDOPA HF propisao za liječenje visokog krvnog pritiska (hipertenzije).

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRIJE NEGO ŠTO UZMETE LIJEK METHYLDOPA HF

Upozorite ljekara ako uzimate druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma,

preosjetljivi ste na lijekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

Lijek METHYLDOPA HF ne smijete uzimati ukoliko:

Ste ikada imali lošu reakciju, kao što je alergija, na supstancu metildopa ili na bilo koji od
drugih sastojaka (navedeni su u dijelu 6).

Ste ikad imali oboljenje jetre.

Ste ikad imali depresiju.

Imate visok krvni pritisak zbog tumora u blizini Vaših bubrega poznatog kao feohromocitom ili
paragangliom.

Ste uzimali lijekove poznate kao inhibitori monoamin oksidaze (MAOI).

Imate porfiriju (rijetak, nasljedni poremećaj krvi).

Ukoliko se bilo šta od navedenog odnosi na Vas nemojte uzimati lijek METHYLDOPA HF. Ukoliko
niste sigurni, prije uzimanja lijeka METHYLDOPA HF obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu.

Upozorenja i mjere opreza sa lijekom METHYLDOPA HF
Prije uzimanja ovog lijeka potražite savjet ljekara ukoliko:

Vi ili neko u Vašoj porodici ima poremećaj krvi zvana hemolitička anemija.

Imate oboljenja jetre.

Imate žuticu (žutilo kože i očiju)

Imate groznicu

Imate poremećaj pokreta (nevoljni).

Dok uzimate ovaj lijek obratite se Vašem ljekaru ukoliko ćete ići na:

Dijalizu.

Operaciju

Transfuziju krvi.

Testovi koje ćete možda imati dok uzimate lijek METHYLDOPA HF
Vaš ljekar može da uradi testove krvi da provjeri funkcionisanje Vaše jetre u prvih 6-12 nedjelja. Vaš
ljekar će slične testove uraditi i ako Vam se tokom uzimanja lijeka METHYLDOPA HF javi groznica.
Obavijestite Vašeg ljekara da uzimate lijek METHYLDOPA HF ukoliko treba da radite laboratorijski test
pri kome se uzima uzorak urina ili krvi. Razlog je u tome, što METHYLDOPA HF može da utiče na
rezultate nekih vrsta testova.

Rijetko, kod pacijenata koji uzimaju lijek METHYLDOPA može urin da potamni kad je izložen vazduhu
poslije mokrenja (ekskrecije).

Ukoliko niste sigurni da li se nešto od navedenog odnosi na Vas prije uzimanja lijeka METHYLDOPA
HF obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu.

Primjena drugih lijekova

Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi na lijekove koje više ne pijete, kao i na lijekove koje

planirate da uzimate u budućnosti. Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do

nedavno uzimali neki drugi lijek, uključujući i lijek koji se nabavlja bez ljekarskog recepta ili biljni

preparati.

Ne smijete uzimati lijek METHYLDOPA HF ukoliko koristite lijekove poznate kao inhibitori monoamin
oksidaze (MAOI) za liječenje depresije.

Izuzetno je važno da prije uzimanja lijeka METHYLDOPA HF obavijestite Vašeg ljekara ili farmaceuta
ukoliko uzimate neki od slijedećih lijekova:

Drugi lijekovi za visok krvni pritisak (antihipertenzivi).

Litijum – za liječenje nekih vrsta depresije.

Lijekovi poznati kao fenotiazini kao što je hlorpromazin – koji se koristi za liječenje mentalnih
bolesti, a ponekad i za mučninu.

Lijekovi poznati kao triciklični antidepresivi – koji se koriste za liječenje depresije.

Lijekovi za kašalj i prehladu koji sadrže dekongestiv.

Gvožđe i dodatak ishrani sa gvožđem kao što su multivitamini sa mineralima.

Ako niste sigurni da li nešto od navedenog važi kod Vas prije uzimanja lijeka METHYLDOPA HF
obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu.

Hirurška intervencija
Ukoliko morate da se podvrgnete hirurškoj intervenciji, uključujući i stomatološku hiruršku intervenciju,
koje zahtjevaju anesteziju, morate obavijestiti zubara ili osoblje u bolnici da uzimate lijek
METHYLDOPA HF.

Uzimanje lijeka METHYLDOPA HF sa pićima
Savjetuje Vam se da ne konzumirate akohol kod uzimate lijek METHYLDOPA HF. Razgovarajte o
tome sa Vašim ljekarom ukoliko imate nekih pitanja.

Primjena lijeka METHYLDOPA HF u periodu trudnoće i dojenja

Prije nego što počnete da uzimate neki lijek, posavjetujte se sa Vašim ljekarom ili farmaceutom.

Prije uzimanja lijeka METHYLDOPA HF obratite se Vašem ljekaru ukoliko ste trudni ili mislite da biste
mogli biti trudni, planirate trudnoću ili dojite.

Uticaj lijeka METHYLDOPA HF na upravljanje motornim vozilom i rukovanje mašinama
Tokom uzimanja lijeka METHYLDOPA HF može se javiti pospanost, slabost i gubitak ravnoteže. Ne bi
smjeli upravljati motornim vozilom ili koristiti bilo koji alat ili rukovati mašinama ukoliko ste pod
dejstvom lijeka.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LIJEK METHYLDOPA HF

Uvijek uzimajte METHYLDOPA HF tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš ljekar i ne prekidajte sa

uzimanjem lijeka bez naloga Vašeg ljekara. Ukoliko mislite da METHYLDOPA HF ima preslab ili prejak

uticaj na Vaš organizam, odmah konsultujte Vašeg ljekara ili farmaceuta.

Način primjene

Lijek METHYLDOPA HF film tablete uzimajte oralnim putem tačno onako kako Vam je rekao Vaš
ljekar ili farmaceut. Količina koju uzimate svaki dan će zavisiti od Vašeg stanja. Veoma je važno da
nastavite sa uzimanjem lijeka METHYLDOPA HF sve dok Vam Vaš ljekar ne kaže da prestanete.
Nemojte uzimati ni manje ni više od količine koju Vam je prepisao Vaš ljekar.

Preporučene doze lijeka METHYLDOPA HF

Odrasli

Uobičajena početna doza tokom dva dana terapije je 250 mg dva ili tri puta dnevno.

Nakon toga, Vaš ljekar može da promijeni Vašu dozu zavisno od Vaše reakcije na lijek.

Ne bi trebalo da uzimate više od 3000 mg dnevno.

Stariji osobe

Uobičajena početna doza ne bi trebalo da bude više od 250 mg dnevno.

Nakon toga, Vaš ljekar može da postepeno povećava dozu.

Ne bi trebalo da uzimate više od 2000 mg dnevno.

Djeca
Vaš ljekar će procijeniti broj tableta. Doza se zasniva na tjelesnoj masi djeteta.

Uobičajena početna doza je 10 mg za svaki kilogram tjelesne mase svakog dana.

Ova doza se uzima u dvije do četiri doze tokom dana.

Vaš ljekar može da promijeni dozu, zavisno od reakcije djeteta na lijek.

Dijete ne treba da uzima više od 65 mg za svaki kilogram tjelesne mase (ili 3000 mg dnevno),
šta god da je manje od to dvoje.

Ukoliko ste uzeli više lijeka METHYLDOPA HF nego što bi trebalo
Ako greškom uzmete previše tableta odmah se obratite ljekaru ili potražite medicinsku pomoć.

Ako zaboravite da uzmete lijek METHYLDOPA HF

Ako zaboravite da uzmete dozu, nastavite sa uzimanjem lijeka prema preporučenom režimu.

Nemojte da uzimate dvostruku dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu.

Ako prestanete da uzimate lijek METHYLDOPA HF
Nemojte prekidati terapiju lijekom METHYLDOPA HF sve dok Vam to ne odobri Vaš ljekar.
Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi sa primjenom ovog lijeka obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu.

4. Moguća neželjena dejstva

Lijek METHYLDOPA HF, kao i drugi lijekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju

ispoljiti kod svih.

Obratite se Vašem ljekaru ODMAH ukoliko Vam se jave slijedeća ozbiljna neželjena dejstva pošto
mogu biti ozbiljna i zahtjevati medicinsku pomoć:

Alergijska reakcija – simptomi kao što su kratak dah, ospa na koži ili svrab, koprivnjača,
oticanje usana, lica ili jezika, drhtavice ili

Groznica ili bolovi u zglobovima

Bol u grudima, usporen rad srca, pogoršanje postojeće angine pektoris, artioventrikularni
poremećaji provođenja impulsa u srce (AV blok)

Ozbiljne reakcije kože (kao što je bolno crvenilo praćeno plikovima i ljuštenjem slojeva kože).

Problemi sa jetrom uključujući žuticu i hepatitis – znakovi uključuju žutilo Vaše kože i očiju,
ponekad praćena groznicom, blijedom stolicom i tamnim urinom.

Bol u donjem dijelu trbuha i proliv kao posljedica upale crijeva (kolitisa).

Snažan bol u donjem dijelu trbuha i leđa kao posljedica upale gušterače (pankreatitis).

Prijavljene su i sljedeće neželjene reakcije:

Krv

Smanjenje broja eritrocita (anemija) – zbog toga Vaša koža može postati blijeda ili može se
javiti malaksalost ili nedostatak daha.

Nenormalni testovi krvi uzrokujući simptome kao što su blijeda koža, umor, groznica i grlobolja.

Pojava modrica i produženo krvarenje nakon povreda.

Vaš lijek može promijeniti broj i tipove Vaših krvnih čelija i uzrokovati povećanje ureje u krvi.

Nervni sistem

Pospanost ili umor – može se javiti na početku liječenja ili prilikom povećanja doze, i obično je
prolaznog karaktera.

Glavobolja ili malaksalost – može se javiti na početku liječenja i obično je prolaznog karaktera.

Bockanje i trnci.

Nesposobnost pomjeranja dijelova lica (paraliza).

Nekontrolisani pokreti.

Parkinsonizam – sa simptomima kao što su tremor, smanjenje pokreta tijela sa nemogućnosti
pokretanja mišića.

Konfuzija.

Česta vrtoglavica ili gubitak svijesti.

Vrtoglavica zbog niskog krvnog pritiska, slabost i gubitak ravnoteže (naročito nakon brzog i
naglog ustajanja).

Nos i grudi

Zapušen nos.

Želudac i crijeva

Osjećaj mučnine.

Mučnina.

Bol u trbuhu.

Nadutost.

Zatvor.

Eksesivni gasovi.

Proliv.

Suva usta.

Bolan ili crni jezik.

Koža i kosa

Ospa na koži ili ljuštenje kože.

Zglobovi i mišići

Bolni i/ili otečeni zglobovi.

Bol u mišićima.

Infekcije

Oticanje pljuvačnih žlijezda.

Opšta neželjena dejstva

Zadržavanje tečnosti koja dovodi do oticanja i povećanja tjelesne mase.

Groznica.

Seksualna neželjena dejstva

Povećanje grudi.

Pojava grudi kod muškaraca.

Izostanak mjesečnih ciklusa kod žena.

Nenormalno lučenje mlijeka.

Promjene seksualne funkcije kao što su impotencija i otežana ejakulacija.

Smanjena želja za seksom.

Psihijatrijska neželjena dejstva

Mentalne promjene uključujući noćne more ili depresiju.

Deluzije ili paranoja – koja se povlači po prestanku primjene ovog lijeka

Laboratorijski testovi

Vaš ljekar će morati da obavi jednostavne testove krvi tokom prvih nekoliko mjeseci terapije
lijekom METHYLDOPA HF. Rezultati mogu da ukažu na:

Smanjenu proizvodnju krvnih ćelija.

Povećanje nekih bijelih krvnih ćelija.

Nenormalne nivoe prolaktina.

Lijek METHYLDOPA HF može i da utiče na interpretaciju nekih testova krvi i urina.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI LIJEK METHYLDOPA HF

Čuvati van domašaja i vidokruga djece!

Rok upotrebe:
3 (tri) godine.
Nemojte koristiti lijek METHYLDOPA HF poslije isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok
upotrebe ističe posljednjeg dana navedenog mjeseca.

Čuvanje:

Čuvati van domašaja dece.

Čuvati na temperaturi do 25°C. Čuvati u originalnom pakovanju u cilju zaštite od svjetlosti i vlage.

Lijekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite
lijekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mjere pomažu očuvanju životne sredine.
Neupotrebljeni lijek se uništava u skladu sa važećim propisima.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta sadrži lijek

METHYLDOPA HF

Aktivne supstance
Aktivni sastojak tableta METHYLDOPA HF je metildopa.
1 film tableta sadrži:
metildopa, seskvihidrat

250 mg.

Ostali sastojci

Jezgro:

Povidon K 30;
Skrob, kukuruzni;
Laktoza, monohidrat;
Magnezijum stearat;
Silicijum dioksid, koloidni, bezvodni;
Talk.

Film:

Hipromeloza 3 cp;
Triacetin;
Titan dioksid E 171;
Talk;
Chinolingelb lack E 104;
Braun lack (E 110, E 122, E 151).

Kako izgleda lijek METHYLDOPA HF i sadržaj pakovanja
Okrugle, bikonveksne film tablete blijedožute boje, na presjeku bijele boje.
2 PVC/PVdC-Al blister folije sa po 10 film tableta.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje na ljekarski recept.

Proizvođač (administrativno sjedište)
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Proizvođač gotovog lijeka (mjesto puštanja lijeka u promet)
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet
04-07.3-2-2101/16 od 08.12.2016.