METHYLERGOMETRIN

METHYLERGOMETRIN 0.25 mg mL

1 staklena bočica sa 10 ml oralnih kapi, rastvora, u kutiji

Supstance:
metilergometrin
Jačina ATC Oblik
0.25 mg mL G02AB01 oralne kapi, rastvor

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

METHYLERGOMETRIN HF
0,25 mg/mL, oralne kapi, rastvor

metilergometrin

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo!

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja obratite se ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome. Drugome ovaj lijek može da škodi čak i

ako ima znake bolesti slične Vašim.

1. ŠTA JE LIJEK METHYLERGOMETRIN HF I ČEMU JE NAMIJENJEN?
Lijek Methylergometrin HF sadrži aktivnu supstancu metilergonovin-maleat, koja je polusintetski
derivat ergometrina, prirodnog alkaloida ražene glavnice. Namijenjen je za sprečavanje i liječenje
krvarenja iz materice.

KAKO LIJEK METHYLERGOMETRIN HF DJELUJE?
Lijek Methylergometrin HF djeluje na glatke mišiće materice, dovodeći do brzih i uzastopnih
kontrakcija mišića materice, čime se smanjuje gubitak krvi.

KADA SE LIJEK METHYLERGOMETRIN HF UPOTREBLJAVA?
Methylergometrin HF, oralne kapi, rastvor koristi se u liječenju krvarenja iz materice, nastalih poslije
porođaja ili pobačaja.

2. ŠTA MORATE DA PROČITATE PRIJE UPOTREBE LIJEKA?

Upozorite ljekara ako uzimate druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj

metabolizma, preosjetljivi ste na lijekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.

KADA NE SMIJETE UZIMATI METHYLERGOMETRIN HF?
Methylergometrin HF, oralne kapi ne smijete uzimati ukoliko:

imate preosjetljivost na metilergonovin maleat i/ili alkaloide ražne glavnice ili na bilo koji sastojak
lijeka

imate težak oblik hipertenzije (povišen krvni pritisak)

imate preeklampsiju, eklampsiju (teško stanje za vrijeme trudnoće koje se najčešće javlja pri kraju
trudnoće i u toku porođaja, a manifestuje se glavoboljom, treperenjem i svjetlucanjem, zujanjem u
ušima, opštom slabošću, otocima, jako visokim krvnim pritiskom)

imate anginu pektoris (bol i stezanje u grudima), nestabilnu ili vazospastičku

ste trudni

imate začepljenje (obliteraciju) krvnih sudova

imate septikemiju (prisustvo bakterija u krvi)

imate oštećenje jetre ili bubrega.

UPOZORENJA I MJERE OPREZA
Potreban je oprez pri primjeni lijeka kod pacijentkinja sa blagim do umjereno povišenim krvnim
pritiskom (teška hipertenzija je kontraindikacija), malokrvnošću (anemijom) ili teškim oblikom pojačane
funkcije štitne žlijezde (hipertireoidizam) zbog mogućnosti pojave srčanih komplikacija.

UZIMANJE LIJEKA SA HRANOM ILI PIĆIMA
Uzimanje lijeka Methylergometrin HF, oralne kapi sa hranom ili bezalkoholnim pićima ne utiče na dejstvo
lijeka.

PRIMJENA U TRUDNOĆI I DOJENJU

Prije nego što počnete da uzimate neki lijek, posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Ukoliko ste trudni ili mislite da ste trudni, obratite se Vašem ljekaru.
Lijek se ne smije primjenjivati u trudnoći zbog svog uterotoničnog dejstva (pojačava ritmičke
kontrakcije zida materice).

Pri terapijskim dozama, količina lijeka koja se izlučuje u majčino mlijeko je takva da može imati
toksičan efekat na dijete. Žene koje doje ne treba da budu na terapiji duže od 3 dana.
Methylergometrin HF može da smanji izlučivanje majčinog mlijeka. Potreban je poseban oprez
prilikom primjene lijeka u periodu dojenja.
Ukoliko imate neka pitanja, obratite se Vašem ljekaru.

UTICAJ NA PSIHOFIZIČKE SPOSOBNOSTI PRILIKOM UPRAVLJANJA MOTORNIM VOZILOM I
MAŠINAMA
Ukoliko osjećate malaksalost i vrtoglavicu u toku terapije lijekom Methylergometrin HF ne treba da
upravljate motornim vozilima i mašinama.

ŠTA MORATE DA ZNATE O POMOĆNIM MATERIJAMA KOJE SADRŽI LIJEK
METHYLERGOMETRIN HF

Preparat Methylergometrin HF sadrži metil-parahidroksibenzoat koji može trenutno ili usporeno
izazvati alergijske reakcije, a rijetko i bronhospazam.
Ovaj lijek sadrži manje količine etanola (alkohola), manje od 100 mg po dozi.

NA ŠTA MORATE PAZITI AKO UZIMATE DRUGE LIJEKOVE

Imajte u vidu da se ove informacije mogu odnositi na lijekove koje više ne pijete, kao i na lijekove koje

planirate da uzimate u budućnosti. Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do

nedavno uzimali neki drugi lijek, uključujući i lijek koji se nabavlja bez ljekarskog recepta.

Obavijestite Vašeg ljekara ukoliko uzimate ili ste u protekle dvije nedjelje uzimali neke od sljedećih
lijekova:

makrolidni antibiotici (npr. eritromicin, troleandomicin, klaritromicin) - antibakterijski lijekovi

inhibitori reverzne transkriptaze i HIV proteaze (npr. ritonavir, indinavir, nelfinavir, delavirdin) -
lijekovi u terapiji HIV-a i side.

antifungicidi (npr. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol) - antigljivični lijekovi

inhibitori enzima CYP 3A4 (sakvinavir, nefazodon, flukonazol, sok od grejpfruta, fluoksetin,
fluvoksamin, zileuton i klotrimazol)

druge vazokonstriktore (triptani), simpatomimetike ili alkaloide ražene glavnice.

Ne preporučuje se istovremena primjena lijeka Methylergometrin HF i bromokriptina.
Za prevenciju i tretiranje krvarenja iz materice nekad može biti potrebna istovremena primjena dva
uterotonika, kao što su Methylergometrin HF i oksitocin. Oksitocin ima brzo dejstvo, dok
Methylergometrin HF ima duže vrijeme djelovanja.
Prijavljeni su slučajevi ventrikularnih tahikardija i fibrilacija (poremećaji srčanog ritma), kao i infarkta
miokarda i srčanog zastoja, ponekad sa smrtnim ishodom, prilikom istovremene primjene sulprostona
i/ili oksitocina i/ili metilergometrina kod terapije krvarenja nakon porođaja usljed atonije uterusa.
Anestetici, kao što su halotan i metoksifluran, mogu da smanje dejstvo lijeka Methylergometrin HF.

3. KAKO SE LIJEK METHYLERGOMETRIN HF UPOTREBLJAVA?

Uvijek uzimajte lijek tačno kako Vam je ljekar preporučio i ne prekidajte liječenje ukoliko Vam Vaš

ljekar ne kaže da to uradite. Ukoliko mislite da lijek Methylergometrin HF suviše slabo ili jako djeluje

na Vaš organizam, obratite se ljekaru ili farmaceutu.

Doziranje se prilagođava indikacijama.
Nakon porođaja ili pobačaja, kod nepotpunog vraćanja materice na normalnu veličinu i kasnih
krvarenja poslije porođaja, preporučuje se 3 x 10 - 15 kapi dnevno. Maksimalna dužina trajanja
liječenja je nedjelju dana.

UKOLIKO STE UZELI VIŠE LIJEKA NEGO ŠTO BI TREBALO

Ukoliko misite da ste uzeli veću dozu lijeka Methylergometrin HF od onoga što Vam je preporučeno ili

je neko drugi uzeo Vaš lijek, odmah se obratite Vašem ljekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj

ustanovi!

Simptomi predoziranja su: mučnina, povraćanje, abdominalni bol, utrnulost ekstremiteta, povišen krvni
pritisak, u težim slučajevima pad krvnog pritiska, depresija disanja, pad tjelesne temperature, grčenje i
ukočenost mišića i koma.
Liječenje je simptomatsko sa pažljivim praćenjem vitalnih funkcija disanja i rada srca.
Mjere koje se preduzimaju su sljedeće:
• održavanje adekvatne ventilacije, naročito ako dođe do konvulzija ili kome
• korekcija hipotenzije odgovarajućim lijekovima

• tretman konvulzija odgovarajućim antikonvulzivnim lijekovima
• tretman perifernog vazospazma zagrijavanjem ekstremiteta.

UKOLIKO STE ZABORAVILI DA UZMETE LIJEK METHYLERGOMETRIN HF

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomjestite to što ste preskočili da uzmete lijek!

Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu lijeka, uzmite je što je prije moguće. Međutim, ukoliko se
približilo vrijeme za uzimanje sljedeće doze, nastavite sa uzimanjem lijeka po preporučenom režimu.

ŠTA SE DEŠAVA AKO NAGLO PRESTANETE DA UZIMATE LIJEK METHYLERGOMETRIN HF

Vaš ljekar će Vas posavjetovati kada da prestanete sa terapijom.

4. NEŽELJENA DEJSTVA LIJEKA

Kao i svi lijekovi, i Methylergometrin HF može imati neželjena dejstva kod nekih pacijenata.

Ukoliko se javi neko od sljedećih neželjenih dejstava, odmah se obratite Vašem ljekaru:

Najčešće neželjeno dejstvo je povišen krvni pritisak, u težim slučajevima udružen sa epileptičnim
napadima i glavoboljom, kao i pad krvnog pritiska.
Često: kožni egzantem (osip).
Povremeno: mučnina i povraćanje, bol u grudima i hiperhidroza (pojačano znojenje).
Rijetko: akutni infarkt miokarda, spazam arterijskih krvnih sudova (koronarnih i perifernih), usporen ili
ubrzan rad srca, otežano disanje, krv u mokraći, zapaljenje površinskih vena, halucinacije, grčevi u
nogama, nesvjestica, zujanje u ušima, zapušen nos, proliv, preznojavanje, palpitacije (subjektivni
osjećaj lupanja srca), crvenilo, poremećaj ukusa.
Veoma rijetko: anafilaktična reakcija (teški oblik reakcije preosjetljivosti).

Ukoliko primijetite bilo koje simptome koji bi mogli biti neželjena reakcija lijeka Methylergometrin HF, a

nisu pomenuti u uputstvu, obavijestite Vašeg ljekara ili farmaceuta.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje jesu.

5. ČUVANJE I ROK UPOTREBE
ČUVANJE

Čuvati van domašaja djece!

Čuvati na temperaturi do 25°C.
Nakon otvaranja čuvati na sobnoj temperaturi i upotrijebiti u roku od 28 dana.

ROK UPOTREBE
2 (dvije) godine.
Lijek se ne smije koristiti nakon isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.

POSEBNE MJERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LIJEKA ILI OSTATAKA LIJEKA
SASTAV
Neupotrebljeni lijek se uništava u skladu sa važećim propisima.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta Methylergometrin HF sadrži
1 mL Rastvora (20 kapi) sadrži:
metilergonovin-maleat

0,25 mg.

Sadržaj pomoćnih supstanci: metil-parahidroksibenzoat, tiourea, glicin, etanol 96%, glicerol, vinska
kiselina, prečišćena voda.

Methylergometrin HF, oralne kapi, rastvor je bistar i bezbojan rastvor.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Proizvođač
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići b.b, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Proizvođač gotovog lijeka
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići b.b, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići b.b, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Broj i datum dozvole za stavljanje lijeka u promet
04-07.3-2-8983/16 od 23.05.2017.