METOPROLOL ALVOGEN

METOPROLOL ALVOGEN 50 mg tableta

30 tableta (3 PVC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji

Supstance:
metoprolol
Jačina ATC Oblik
50 mg tableta C07AB02 tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Metoprolol Alvogen 50 mg tableta
Metoprolol Alvogen 100 mg tableta

metoprolol

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo!

-Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.

-Ako imate dodatnih pitanja, obratite se ljekaru ili farmaceutu.

-Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome. Drugome ovaj lijek može da škodi čak i

ako ima znake bolesti slične Vašim.

-Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primjetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u

ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

U ovom uputstvu pročitaćete:

1. Šta je lijek Metoprolol Alvogen, i za što se koristi?
2. Prije nego počnete uzimati lijek Metoprolol Alvogen
3. Kako uzimati lijek Metoprolol Alvogen?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati lijek Metoprolol Alvogen?
6. Dodatne informacije

1. Šta je lijek Metoprolol Alvogen i za što se koristi?

Lijek Metoprolol Alvogen sadrži aktivnu supstancu metoprolol, koji blokira aktivnost simpatičnog nervnog
sistema (dio centralnog nervnog sistema koji reguliše vitalne funkcije). Takođe se zove beta blokator.
Namijenjen je za liječenje srčanih oboljenja (angina pektoris), povišenog krvnog pritiska (hipertenzija), u
stanjima nakon infarkta miokarda, kod poremećaja srčanog ritma (aritmija), kod hipertireoidizma (beta-
blokatori smanjuju frekvenciju srca odnosno broj srčanih otkucaja u minuti kod povećane aktivnosti štitne
žlijezde), a takođe se koristi i u prevenciji migrene.

Ovaj lijek se preporučuje u stanjima nakon infarkta miokarda kao prevencija njegovog ponavljanja.
Lijek se ne preporučuje u prevenciji akutnog bola u grudima(anginoznog napada).

2. Prije nego počnete uzimati lijek Metoprolol Alvogen

Lijek Metoprolol Alvogen ne smijete koristiti:

ukoliko ste preosjetljivi (alergični) na metoprolol, kao i na druge beta blokatore ili na bilo koji drugi
sastojak lijeka (Vidjeti odjeljak 6. za potpunu listu pomoćnih supstanci)

ukoliko bolujete od srčane insuficijencije

ukoliko bolujete od ozbiljnih poremećaja srčanog ritma (aritmija) ili poremećaja srčanog
sprovođenja

ukoliko imate ozbiljne poremećaje krvnih sudova (sužavanje krvnih sudova)

ukoliko imate ozbiljne srčane poremećaje za koje uzimate lijekove iz grupe beta agonista

ukoliko ste imali akutni infarkt miokarda, ukoliko je vaš puls ispod 45 otkucaja u minuti, ukoliko
imate određene promjene u EKG-u ili je gornja granica vašeg krvnog pritiska ispod 100 mmHg

Kada uzimate lijek Metoprolol Alvogen, posebno vodite računa:

Razgovarajte sa svojim ljekarom prije nego što počnete sa uzimanjem lijeka Metoprolol Alvogen:

ukoliko imate srčane poremećaje vezane za loše sprovođenje električnih impulsa u vašem srcu ili
bolujete od ozbiljnih poremećaja srčanog ritma

ukoliko imate dijagnozu blage do umjerene srčane insuficijencije

ukoliko bolujete od neke ozbiljne bolesti jetre

ukoliko imate šećernu bolest

ukoliko imate astmu ili neku drugu hroničnu bolest pluća

ukoliko ste trudni ili dojite

ukoliko idete na operaciju koja zahtijeva opštu anesteziju

Ostala posebna upozorenja

-Ukoliko se simptomi srčane insuficijencije pogoršaju tokom terapije (ako imate kratak dah, oticanje nogu),
odmah obavijestite svog ljekara.
Ovaj lijek može smanjiti vašu frekvenciju srca odnosno broj srčanih otkucaja u minuti, to je normalno.
Međutim, ukoliko je vaš puls manji od 55 otkucaja u minuti u kontinuitetu, obavijestite svog ljekara.
-Ukoliko imate oboljenje koronarne arterije i imate bol u grudima koji se javlja češće nego obično ili se
javlja kao odgovor na stimulaciju, traje duže i ne slabi nakon uzimanja uobičajene propisane doze lijeka,
morate se odmah javiti svom ljekaru.

Ako imate ozbiljnu alergijsku reakciju koja zahtijeva hitnu hospitalizaciju ili ako idete na operaciju koja
zahtijeva opštu anesteziju, obavezno kažite svom ljekaru da uzimate Metoprolol Alvogen.

Primjena drugih lijekova

Kažite svom ljekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lijek, uključujući i

one koji se mogu nabaviti bez ljekarskog recepta.

Obavijestite Vašeg ljekara ukoliko uzimate ili ste uzimali neke od sljedećih lijekova:

Lijekovi koji se koriste za liječenje poremećaja srčanog ritma, oboljenja srca i visok krvni pritisak
(lijekovi koji smanjuju krvni pritisak ili usporavaju srčani ritam)

Lijekovi za smirenje(mogu da dovedu do smanjenja efekta metoprolola)

Bronhodilatatori(na primjer terbutalin, salbutamol, fenoterol, salmeterol; Metoprolol Alvogen može
umanjiti efekte ovih lijekova)

Neki lijekovi koji povećavaju mišićnu kontraktilnost materice(na primjer ergotamin; Metoprolol
Alvogen može povećati vazokonstriktorne efekte ovih lijekova)

Lijekovi koji se koriste kod zapaljenja zglobova i bolova(na primjer diklofenak, piroksikam,
flurbiprofen; ovi lijekovi mogu umanjiti efekte lijeka Metoprolol Alvogen)

Lijekovi koji sadrže ženske polne hormone(kontraceptivne pilule, hormonski supstitucioni lijekovi;
ovi lijekovi mogu umanjiti efekte lijeka Metoprolol Alvogen)

Insulin i drugi lijekovi za liječenje dijabetesa(Metoprolol Alvogen može potencirati efekte sniženja
nivoa šećera u krvi i maskirati neke simptome hipoglikemije kao što su lupanje srca i drhtanje)

Lijekovi koji utiču na metabolizam metoprolola(ovi lijekovi mogu uvećati ili umanjiti efekte lijeka
Metoprolol Alvogen)

Kapi za oči koje sadrže beta blokatore(na primjer timolol, betaksolol, levobunolol; ovi lijekovi mogu
povećati efekte lijeka Metoprolol Alvogen)

Lijekovi za liječenje depresije ili Parkinsonove bolesti(takođe poznati kao MAO inhibitori koji mogu
povećati efekte lijeka Metoprolol Alvogen)

Uzimanje lijeka Metoprolol Alvogen sa hranom ili pićima

Hrana nema bitnog uticaja na apsorpciju i efekte ovog lijeka.

Primjena lijeka Metoprolol Alvogen u periodu trudnoće i dojenja

Ako ste trudni, sumnjate da ste trudni ili planirate trudnoću, posavjetujte se sa svojim ljekarom ili
farmaceutom prije uzimanja bilo kojeg lijeka, uključujući Metoprolol Alvogen.
Ispitivanja na životinjama ne ukazuju da ima štetnih efekata na potomstvo.
Aktivna supstanca lijeka Metoprolol Alvogen se izlučuje u majčino mlijeko.

Nema dovoljno kliničkih iskustava sa primjenom lijeka Metoprolol Alvogen u periodu trudnoće i dojenja.
Vaš ljekar će vam prepisati ovaj lijek samo nakon pažljive procjene rizika i koristi. Uvijek obavijestite svog
ljekara ako ste trudni ili planirate da zatrudnite.

Ukoliko je moguće, terapiju treba prekinuti dva do tri dana prije očekivanog porođaja. Ukoliko je terapija
neizbježna, novorođenče treba da bude pod stalnim nadzorom dva do tri dana.

Uticaj lijeka Metoprolol Alvogen na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

Lijek Metoprolol Alvogen može ugroziti vašu sposobnost da vozite i rukujete mašinama, naročito na
početku liječenja i ukoliko se lijek uzima zajedno sa alkoholom. Vaš ljekar mora odlučiti koliko lijeka treba
da uzimate kako bi mogli bezbjedno voziti i rukovati mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka Metoprolol Alvogen

Lijek Metoprolol Alvogen sadrži mliječni šećer (laktozu).
U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem ljekaru prije upotrebe ovog lijeka.

3. Kako uzimati lijek Metoprolol Alvogen

Lijek Metoprolol Alvogen uzimajte uvijek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš ljekar. Ako niste sasvim

sigurni, provjerite sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Uobičajene doze su:

Visok krvni pritisak (hipertenzija)

Preporučuje se početna doza od 25-50 mg koja se uzima 2 puta dnevno (ujutru i uveče). Ako je potrebno,
ljekar može povećati dozu na 200 mg ili kombinovati sa drugim lijekovima koji se koriste za liječenje
visokog krvnog pritiska.

Bolesti izazvane sužavanjem koronarnih arterija (angina pektoris)

Preporučuje se početna doza od 25-50 mg koja se uzima 2 ili 3 puta dnevno (ujutru (poslije podne)i
uveče). Ako je potrebno, ljekar može povećati dozu na 200 mg ili kombinovati sa drugim lijekovima koji se
koriste za liječenje angine pektoris.

Stanje poslije infarkta (kao održavanje)

Preporučuje se doza od 50-100 mg koja se uzima 2 puta dnevno (ujutru i uveče).

Liječenje poremećaja srčanog ritma

Preporučuje se početna doza od 25-50 mg koja se uzima 2 ili 3 puta dnevno (ujutru (poslije podne) i
uveče). Ljekar može povećati dozu na 200 mg ili kombinovati sa drugim lijekovima koji se koriste za
liječenje poremećaja srčanog ritma.

Hiperaktivnost štitne žlijezde

Preporučena doza od 50 mg uzima se 3 ili 4 puta dnevno (ujutru, poslije podne i uveče).

Liječenje funkcionalnih srčanih problema povezanih sa osjećajem lupanja srca

Preporučena doza od 50 – 100 mg uzima se 2 puta dnevno (ujutru i uveče).

Profilaksa migrene

Preporučena doza od 50-100 mg uzima se 2 puta dnevno (ujutru i uveče).

Metoprolol Alvogen može da se uzima sa ili bez hrane.

Za liječenje teških problema sa jetrom preporučuju se niže doze.
Za liječenje starijih pacijenata i pacijenata sa problemima sa bubrezima, ne preporučuju se niže doze.

Ne postoje dostupni podaci za liječenje kod djece.

Ako mislite da je dejstvo lijeka Metoprolol Alvogen suviše jako ili suviše slabo, molimo da se obratite svom
ljekaru.

Ako ste uzeli više lijeka Metoprolol Alvogen nego što je trebalo

Ukoliko mislite da ste ste uzeli više Metoprolol Alvogen tableta nego što je trebalo, odmah se obratite
Vašem ljekaru.

Ako ste zaboravili da uzmete lijek Metoprolol Alvogen

Ukoliko ste zaboravili da uzmete lijek, uzmite ga čim se sjetite. Ukoliko je vrijeme za sljedeću dozu, ne
uzimajte duplu dozu kako bi nadoknadili propuštenu dozu.

Ako naglo prestanete da uzimate lijek Metoprolol Alvogen

Ne smijete naglo prestati sa uzimanjem lijeka Metoprolol Alvogen. Vaš ljekar će odlučiti kada i kako treba
da prestane da uzimate ovaj lijek.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi i Metoprolol Alvogen može da izazove neželjena dejstva, iako ne kod svih
pacijenata.

Ukoliko primijetite neko dole navedeno neželjeno dejstvo, molimo Vas da o tome obavijestite svog ljekara.

Veoma česta (javljaju se kod više od 1 na 10 pacijenata):
Umor.

Česta (mogu se javiti kod 1 na 10 pacijenata):
Vrtoglavica, glavobolja, usporen puls, pad krvnog pritiska zbog promjene položaja tijela (stojeći, sjedeći)
koji se javlja u vidu vrtoglavice (koju vrlo rijetko prati gubitak svijesti), hladni ekstremiteti (ruke i/ili noge),
mučnina, bol u stomaku, proliv, zatvor, otežano disanje pri naporu, osjećaj lupanja u grudima.

Povremena (mogu se javiti kod 1 na 100 pacijenata):

Peckanje, osjećaj utrnulosti, grčenje mišića, simptomi otežanog srčanog rada kao što je gubitak daha,
umor i oticanje gležnjeva koji se mogu pogoršati,manje promjene u EKG-u koje ne utiču na srčani
kapacitet, nadimanje, bol u grudima, depresija, gubitak koncentracije, pospanost, poremećaji sna, noćne
more, osip na koži, stezanje u respiratornom traktu, povraćanje, pojačano znojenje, povećanje tjelesne
težine.

Rijetka (mogu se javiti kod 1 na 1000 pacijenata):
Srčani poremećaji provodljivosti koji su vidljivi na EKG-u, nepravilan rad srca, nervoza, nemir, promjene u
laboratorijskim rezultatima vezanim za funkciju jetre, gubitak kose, curenje iz nosa kao alergijska reakcija,
poremećaji vida, suve oči i/ili iritacija očiju, konjuktivitis, suva usta, vodene/crvene oči zbog alergijske
reakcije, impotencija/seksualna disfunkcija.

Veoma rijetka (mogu se javiti kod 1 na 10.000 pacijenata):
Pacijenti sa teškim oboljenjem srca i krvnih sudova mogu osjetiti slabu cirkulaciju krvi u ekstremitetima, bol
u zglobovima, problemi sa pamćenjem, konfuzija, halucinacije, reakcije na koži kao rezultat
preosjetljivosti na sunce, pogoršanje psorijaze, zujanje u ušima, poremećaji ukusa, promjene u
laboratorijskim nalazima krvi (smanjenje broja trombocita).

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. Kako čuvati lijek Metoprolol Alvogen

Čuvanje

Čuvati ovaj lijek van domašaja i vidokruga djece!

Ovaj lijek ne zahtijeva posebne uslove čuvanja. Čuvati na temperature do 30ºC.

Nemojte koristiti lijek Metoprolol Alvogen poslije isteka roka naznačenog na pakovanju i na blisteru. Rok
upotrebe ističe posljednjeg dana navedenog mjeseca.

Lijekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lijekove
koji Vam više nisu potrebni. Ove mjere pomažu očuvanju životne sredine.

Rok upotrebe

Rok upotrebe je 3 godine.

6. Dodatne informacije

Šta sadrži lijek Metoprolol Alvogen

Aktivna supstanca je: metoprolol-tartarat.

Metoprolol Alvogen, 50 mg, tablete:

Svaka tableta sadrži 50 mg metoprolol-tartarata.

Metoprolol Alvogen, 100 mg, tablete:

Svaka tableta sadrži 100 mg metoprolol-tartarata.

Pomoćne supstance su: Laktoza, monohidrat; Kukuruzni skrob; Povidon; Natrijum skrob glikolat, tip A;
Silicijum dioksid, koloidni, bezvodni; Hidrogenizovano ulje sjemena pamuka; Talk; Magnezijum stearat.

Kako izgleda lijek Metoprolol Alvogen i sadržaj pakovanja

Metoprolol Alvogen, 50 mg, tablete:

Bijele, bikonveksne neobložene tablete, sa oznakama na jednoj strani ″M″ i ″50″ koje su odvojene
podionom crtom.

Metoprolol Alvogen, 100 mg, tablete:

Bijele, bikonveksne neobložene tablete, sa oznakama na jednoj strani ″M″ i ″100″ koje su odvojene
podionom crtom.

Blister (PVC/Al folija) sa 10 tableta. Pakovanje sadrži 3 blistera odnosno 30 tableta.
Blisteri su upakovani u kartonske kutije.

Režim izdavanja

Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

7. PROIZVOĐAČ (administrativno sjedište)

Alvogen d.o.o. Barice
Pašnjačka bb, Barice, Opština Plandište, Republika Srbija

PROIZVOĐAČ GOTOVOG LIJEKA
Alvogen d.o.o. Barice
Pašnjačka bb, Barice, Opština Plandište, Republika Srbija

SC Labormed Pharma SA,
44B Theodor Pallady Avenue, Sector 3, Bucharest, Rumunija

NOSILAC DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Alvogen Pharma d.o.o.
Ulica Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo

8. BROJ I DATUM DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Metoprolol Alvogen 30 x 50 mg tableta: 04-07.9-7034/13 od 13.01.2015.
Metoprolol Alvogen 30 x 100 mg tableta: 04-07.9-7035/13 od 13.01.2015.