MILGAMMA N

MILGAMMA N 100 mg/2 mL+ 100 mg/2 mL+ 1 mg/2 mL

5 ampula sa po 2 mL rastvora za injekciju, u kutiji

Supstance:
piridoksin tiamin cijanokobalamin
Jačina ATC Oblik
100 mg/2 mL+ 100 mg/2 mL+ 1 mg/2 mL A11DB rastvor za injekciju