MIRCERA

MIRCERA 75 µg/0.3 mL

1 staklena napunjena šprica s 0,3 ml otopine i 1 igla, u kutiji

Supstance:
metoksi polietilen glikol-epoetin beta
Jačina ATC Oblik
75 µg/0.3 mL B03XA03 otopina za injekciju u napunjenoj štrcaljki

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

MIRCERA
50 mikrograma/0,3 ml otopina za injekciju u napunjenoj šprici
75 mikrograma/0,3 ml otopina za injekciju u napunjenoj šprici
100 mikrograma/0,3 ml otopina za injekciju u napunjenoj šprici
120 mikrograma/0,3 ml otopina za injekciju u napunjenoj šprici
metoksi polietilen glikol-epoetin beta

Pažljivo pročitajte cijelo uputstvo prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.
-

Čuvajte ovu uputu. Možda će vam ponovo biti potrebna.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj je lijek propisan vama te ga ne nemojte davati drugim osobama. Lijek im može naškoditi,

čak i ako imaju simptome jednake vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti ljekara. To uključuje i svaku

moguću nuspojavu koja nije navedena u ovom uputstvu.

U ovom uputstvu:
1.

Šta je MIRCERA i za šta se koristi

2.

Šta morate znati prije nego počnete uzimati MIRCERU

3.

Kako koristiti MIRCERU

4.

Moguće nuspojave

5.

Kako čuvati MIRCERU

6.

Sadržaj pakovanja i ostale informacije

1.

ŠTA JE MIRCERA I ZA ŠTA SE KORISTI

Ovaj vam je lijek propisan jer imate anemiju uzrokovanu hroničnom bolesti bubrega i praćenu tipičnim
simptomima kao što su umor, slabost i zaduha. To znači da imate premalo eritrocita i prenisku razinu
hemoglobina (tkiva u vašem tijelu možda ne dobivaju dovoljno kisika).

MIRCERA se primjenjuje samo za simptomatsko liječenje anemije uzrokovane hroničnom bolesti
bubrega. Njena primjena je ograničena na odrasle bolesnike (u dobi od 18 godina ili više).

MIRCERA je lijek proizveden genskom tehnologijom. Kao i prirodni hormon eritropoetin, MIRCERA
povećava broj eritrocita i razinu hemoglobina u krvi.

2.

ŠTA MORATE ZNATI PRIJE NEGO POČNETE KORISTITI MIRCERU

Nemojte koristiti MIRCERU
-

ako ste alergični na metoksi polietilenglikol-epoetin beta ili na bilo koji sastojak MIRCERE
(pogledajte poglavlje 6)

ako imate visok krvni pritisak koji se ne može kontrolisati

Upozorenja i mjere opreza
Sigurnost primjene i učinkovitost MIRCERE nisu utvrđeni kod drugih indikacija, uključujući anemiju u
bolesnika oboljelih od karcinoma.

Prije liječenja MIRCEROM
-

U nekih bolesnika liječenih drugim lijekovima za stimulaciju eritropoeze, uključujući MIRCERU,
primijećeno je stanje koje se naziva izolirana aplazija crvene krvne loze (smanjena ili
zaustavljena proizvodnja crvenih krvnih stanica) zbog antieritropoetinskih antitijela.

Ako vaš ljekar sumnja ili je potvrdio da u krvi imate ta antitijela, ne smijete se liječiti MIRCEROM.

Ako ste oboljeli od hepatitisa C i primate interferon i ribavirin, potrebno je da se konsultujete sa
svojim ljekarom, jer je kombinacija lijekova za stimulaciju eritropoeze sa interferonom i

ribavirinom, u rijetkim slučajevima, dovela do gubitka dejstva lijeka i razvoja stanja koje se
naziva izolirana aplazija crvene krvne loze (engl.

Pure Red Cell Aplasia – PRCA). Lijekovi za

stimulaciju eritropoeze nisu odobreni za primjenu u liječenju anemije povezane sa hepatitisom
C.

Ako imate hroničnu bolest bubrega i anemiju koja se liječi uz pomoć lijekova za stimulaciju
eritropoeze, a istovremeno ste oboljeli i od karcinoma, treba da znate da lijekovi za stimulaciju
eritropoeze mogu imati negativno dejstvo na vaše stanje. Zajedno sa svojim ljekarom treba da
razmotrite različite mogućnosti liječenja anemije.

Nije poznato ima li MIRCERA drukčiji učinak na bolesnike s hemoglobinopatijama (poremećaji
povezani s nepravilnom strukturom hemoglobina), prisutnim krvarenjem ili krvarenjem u
prošlosti, epileptičkim napadima ili povišenim brojem trombocita. Bolujete li od bilo kojeg od
navedenih stanja, ljekar će s vama o tome porazgovarati i mora vas oprezno liječiti.

Zdravi ljudi ne smiju uzimati MIRCERU, jer bi tako mogli pretjerano povisiti razinu hemoglobina i
prouzročiti probleme sa srcem i krvnim žilama koji mogu biti opasni po život.

Tokom liječenja MIRCEROM
-

Ako ste bolesnik sa hroničnim zatajenjem bubrega, te naročito ako ste neadekvatno odgovorili
na liječenje MIRCEROM, vaš ljekar će provjeriti dozu MIRCERE koju primate, jer ponovljeno
povećavanje doze MIRCERE, ukoliko ne ostvarujete odgovor na terapiju može povećati rizik od
srčanih problema ili problema sa krvnim sudovima, te bi moglo povećati rizik od infarkta
miokarda, moždanog udara i smrti.

Ljekar može započeti liječenje MIRCEROM ako vam je razina hemoglobina 10 g/dl (6,21 mmol/l)
ili niža. Nakon početka liječenja, ljekar će vam razinu hemoglobina nastojati održavati između 10
i 12 g/dl (7,45 mmol/l).

Ljekar će vam provjeravati količinu željeza u krvi prije i tokom liječenja MIRCEROM. Ako je
razina preniska, vjerojatno će vam propisati dodatno uzimanje preparata željeza.

Ljekar će vam provjeravati krvni pritisak prije i tokom liječenja MIRCEROM. Ako vam je krvni
pritisak previsok i ne može se kontrolisati odgovarajućim lijekovima ili dijetom, ljekar će
privremeno prekinuti liječenje MIRCEROM ili smanjiti dozu.

Ljekar će provjeriti da vam hemoglobin ne prelazi određenu razinu jer vam visoka razina
hemoglobina može povećati rizik od poteškoća sa srcem ili krvnim žilama i može povećati rizik
od tromboze, uključujući plućnu emboliju, infarkta miokarda, moždanog udara i smrti.

Obratite se ljekaru ako osjećate umor, slabost ili zadihanost jer to može značiti da liječenje
MIRCEROM nije učinkovito. Ljekar će provjeriti postoje li drugi uzroci anemije i poslati vas na
krvne pretrage ili pregled koštane srži. Ako se u vas razvila izolirana aplazija crvene krvne loze,
liječenje MIRCEROM će se prekinuti. Nećete dobivati drugi lijek za stimulaciju eritropoeze, a
ljekar će vam propisati terapiju za trenutno stanje.

Djeca i adolescenti
Liječenje MIRCEROM se ne preporučuje u djece i adolescenata jer u toj skupini bolesnika lijek nije
ispitan.

Budite posebno oprezni sa ostalim proizvodima koji stimuliraju proizvodnju crvene krvne loze:
MIRCERA je preparat koji spada u jednu od različitih grupa proizvoda koji stimuliraju proizvodnju
crvene krvne loze, na način na koji to radi humani protein eritropoetin. Vaš zdravstveni radnik će uvijek
evidentirati tačno onaj proizvod koji vi koristite.

Uzimanje drugih lijekova s MIRCEROM
Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste nedavno uzimali ili planirate da uzimate bilo
koji drugi lijek.
Nisu provedena ispitivanja interakcije. Nema dokaza o interakciji MIRCERE s ostalim lijekovima.

Uzimanje hrane i pića s MIRCEROM
Hrana i piće ne utiču na MIRCERU.

Trudnoća i dojenje
Prije uzimanja bilo kakvog lijeka upitajte ljekara ili farmaceuta za savjet.
MIRCERA nije ispitivana u trudnica i dojilja.
Obavijestite svog ljekara ako ste trudni, mislite da ste trudni ili planirate zatrudnjeti. Vaš će ljekar
odlučiti koje je liječenje tokom trudnoće za vas najbolje.

Obavijestite ljekara ako dojite ili namjeravate dojiti. Ljekar će vas savjetovati o tome trebate li prekinuti
ili nastaviti s dojenjem te prekinuti ili nastaviti liječenje.
Nema dokaza o slabljenju fertiliteta koje je uzrokovano djelovanjem MIRCERE kod životinja.
Potencijalni rizik za ljude nije poznat.

Upravljanje vozilima i strojevima
MIRCERA ne utiče na sposobnost upravljanja motornim vozilima i strojevima.

Važne informacije o nekim sastojcima MIRCERE
Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol natrija (23 mg) po ml, tj. u biti je „bez natrija“

3.

KAKO KORISTITI MIRCERU

MIRCERU uvijek koristite tačno prema ljekarskim uputama. Ako niste sigurni, obratite se svom ljekaru
ili farmaceutu.

Vaš ljekar će primjenjivati najnižu djelotvornu dozu kako bi kontrolisao simptome anemije.

Ukoliko ne ostvarite odgovarajući odgovor na primjenu MIRCERE, vaš ljekar će provjeriti dozu koju
primate i obavijestit će vas ukoliko bude potrebno da se doza MIRCERE promijeni.

Liječenje MIRCEROM mora se započeti pod nadzorom zdravstvenog radnika.
Daljnje injekcije MIRCERE može vam davati zdravstveni radnik ili ih možete samostalno ubrizgavati
nakon edukacije (vidjeti upute na kraju).

MIRCERA se ubrizgava pod kožu u predjelu trbuha, ruke ili bedra ili pak u venu. Ljekar će odlučiti šta
je za vas najprikladnije.

Ljekar će vas redovno slati na krvne pretrage da bi mjereći razinu vašeg hemoglobina pratio stanje
anemije tj. kako odgovarate na liječenje.

-

Ako se trenutno ne liječite lijekom za stimulaciju eritropoeze

Ako niste na dijalizi, preporučena početna doza MIRCERE iznosi 1,2 mikrograma po
kilogramu tjelesne težine, koja se daje ubrizgavanjem pod kožu jednom mjesečno, kao jedna
injekcija. Druga mogućnost je da vaš ljekar odluči da primjeni početnu dozu MIRCERE od 0,6
mikrograma po kilogramu tjelesne težine. Takva doza se daje svake dvije sedmice, kao jedna
injekcija, ubrizgavanjem pod kožu ili u venu. Kada se anemija ispravi, ljekar može preći na
primjenu vaše doze jedanput mjesečno.

Ako ste na dijalizi, preporučena početna doza MIRCERE iznosi 0,6 mikrograma po kilogramu
tjelesne težine. Dozu treba primjenjivati jedanput svake 2 sedmice, kao jedna injekcija,
ubrizgavanjem pod kožu ili u venu. Kada se anemija ispravi, ljekar može preći na primjenu
vaše doze jedanput mjesečno.

Ljekar može povećati ili smanjiti dozu ili privremeno prekinuti liječenje kako bi razinu hemoglobina
prilagodio vama potrebnim vrijednostima. Doza neće biti mijenjana češće od jedanput mjesečno.

-

Ako se trenutno liječite drugim lijekom za stimulaciju eritropoeze

Ljekar može zamijeniti vaš dosadašnji lijek MIRCEROM. Ljekar će odlučiti hoće li vas liječiti
MIRCEROM jedanput mjesečno. Ljekar će izračunati početnu dozu MIRCERE na temelju posljednje
doze vašeg prethodnog lijeka. Prva doza MIRCERE primijenit će se na dan planirane primjene
prethodnog lijeka.

Ljekar može povećati ili smanjiti dozu ili privremeno prekinuti liječenje kako bi razinu hemoglobina
prilagodio vama potrebnim vrijednostima. Doza neće biti mijenjana češće od jedanput mjesečno.

Ako primite više MIRCERE nego što ste trebali

Ako ste primili preveliku dozu MIRCERE, obratite se ljekaru ili farmaceutu, jer će možda biti potrebno
provesti krvne pretrage i privremeno prekinuti liječenje.

Ako ste zaboravili primiti MIRCERU
Ako propustite dozu MIRCERE, propuštenu dozu treba primijeniti čim se sjetite. Posavjetujte se s
ljekarom kada trebate primiti sljedeće doze.

Ako prestanete primati MIRCERU
Liječenje MIRCEROM je obično dugoročno, međutim, ukoliko ljekar tako savjetuje, može se prekinuti u
svako doba.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Mircere obratite se svom ljekaru ili
farmaceutu.

4.

MOGUĆA NEŽELJENA DJELOVANJA

Kao i svi drugi lijekovi MIRCERA može izazvati nuspojave, iako ne mora značiti da će se one pojaviti
kod svakog pacijenta.

Učestalost mogućih nuspojava navedenih dalje u tekstu:

Česta (javljaju se u do 1 od 10 osoba) nuspojava je hipertenzija (visok krvni pritisak).

Manje česte (javljaju se u do 1 od 100 osoba) nuspojave su:

glavobolja

tromboza krvožilnog pristupa (krvni ugrušci u pristupu za dijalizu).

Rijetke (javljaju se u do 1 od 1000 osoba) nuspojave su:

hipertenzivna encefalopatija (vrlo visok krvni pritisak koji može uzrokovati glavobolju, pogotovo
naglu, pulsirajuću glavobolju nalik migreni, smetenost, poremećaje govora, grčeve ili konvulzije).
Ako se pojave ovi simptomi, odmah se obratite ljekaru radi liječenja.

makulo-papularni osip (crvenilo kože koje može uključivati prištiće i mrlje)

napadi zarumeni

preosjetljivost (alergijska reakcija koja može uzrokovati neuobičajeno piskanje ili poteškoće pri
disanju, natečenost jezika, lica ili grla ili otekline oko mjesta uboda, osjećaj ošamućenosti ili
nesvjestice ili vas dovesti do kolapsa). Ako se pojave ovi simptomi, odmah se obratite ljekaru radi
liječenja.

Tokom kliničkih ispitivanja u bolesnika je primijećen blagi pad broja trombocita. U nekih je bolesnika
broj trombocita bio ispod normalnih vrijednosti (trombocitopenija).

Spontano su prijavljivani, uz nepoznatu učestalost (učestalost se ne može utvrditi na temelju dostupnih
podataka), i slučajevi reakcija preosjetljivosti, uključujući slučajeve anafilaktičke reakcije, te slučajevi
osipa na koži, koji može dovesti do pojave teškog oblika plikova ili ljuštenja kože (Stevens-Johnsonov
sindrom, toksična epidermalna nekroliza).

Kao i kod drugih lijekova za stimulaciju eritropoeze, nakon što je lijek dobio dozvolu za stavljanje u
promet, prijavljivani su slučajevi tromboze, uključujući plućnu emboliju, uz nepoznatu učestalost.

U nekih bolesnika liječenih drugim lijekovima za stimulaciju eritropoeze, uključujući MIRCERU,
primijećeno je stanje koje se naziva izolirana aplazija crvene krvne loze (PRCA, smanjena ili
zaustavljena proizvodnja crvenih krvnih stanica) zbog antieritropoetinskih antitijela.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku kao i one koje jesu.

5.

KAKO ČUVATI MIRCERU

Lijek čuvajte izvan dohvata i vidokruga djece.

Ne upotrebljavajte MIRCERU nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju i naljepnici
unaprijed napunjene šprice, nakon slova „EXP“. Istek roka valjanosti odnosi se na posljednji dan
navedenog mjeseca.

Čuvati u frižideru (2

C – 8C). Ne zamrzavati.

Napunjenu špricu čuvajte u vanjskom pakovanju kako biste je zaštitili od svjetla.

MIRCERU, u unaprijed napunjenoj šprici, možete izvaditi iz frižidera i čuvati je na sobnoj temperaturi
do 30

C u trajanju do mjesec dana. Tokom tog razdoblja, dok MIRCERU čuvate na sobnoj

temperaturu do 30°C, ne smijete je vraćati u frižider prije upotrebe. Jednom kada ste lijek izvadili iz
frižidera, morate ga upotrijebiti unutar ovog razdoblja od jednog mjeseca.

Ubrizgavati se smiju samo otopine koje su bistre, bezbojne do blago žućkaste i bez vidljivih čestica.

Lijekovi se ne smiju odlagati putem otpadnih voda ili s ostatkom otpada koji se iznosi iz kućanstava.
Zamolite farmaceuta da vam objasni način odlaganja lijekova koje više ne koristite. Pravilnim
odlaganjem čuvate okoliš.

6.

SADRŽAJ PAKOVANJA I DODATNE INFORMACIJE

Šta MIRCERA sadrži

Aktivna tvar je metoksi polietilen glikol-epoetin beta. Jedna napunjena šprica sadrži: 50, 75, 100 ili
120 mikrograma u 0,3 ml.

Pomoćne tvari su natrijev dihidrogenfosfat monohidrat, natrijev sulfat, manitol (E421), metionin,
poloksamer 188 i voda za injekcije.

Kako MIRCERA izgleda i sadržaj pakovanja
MIRCERA je otopina za injekciju u unaprijed napunjenoj šprici.
Otopina je bistra, bezbojna do blago žućkasta i bez vidljivih čestica.

MIRCERA je dostupna u staklenim unaprijed napunjenim špricama s laminiranim gumenim klipom i
gumenom zaštitnom kapicom, te s jednom iglom 27G1/2. Jedna napunjena šprica sadrži 0,3 ml.
MIRCERA je dostupna, za sve jačine, u pakovanjima od 1 napunjene šprice.

Ime i adresa nosioca odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet
ROCHE d.o.o. – ROCHE Ltd., Zmaja od Bosne 7, 71000 Sarajevo, BiH

Ime i adresa proizvođača lijeka
F. Hoffmann-La Roche Ltd., Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Bazel, Švajcarska/
Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Njemačka

Režim izdavanja lijeka
Lijek se primjenjuje u zdravstvenoj ustanovi sekundarnog ili tercijarnog nivoa

Broj i datum odobrenja u BiH
Mircera 50 mcg/0,3 ml, 04-07.10-5074/13 od 19.02.2014.
Mircera 75 mcg/0,3 ml, 04-07.10-5075/13 od 19.02.2014.
Mircera 100 mcg/0,3 ml, 04-07.10-5076/13 od 19.02.2014.
Mircera 120 mcg/0,3 m, 04-07.10-5077/13 od 19.02.2014.

Datum revizije uputstva
April, 2016

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MIRCERA u napunjenoj šprici

Upute za upotrebu

Sljedeće upute objašnjavaju kako se koristi MIRCERA u napunjenoj šprici, kada sami sebi dajete
injekciju.
Važno je da pažljivo pročitate i slijedite ove upute, kako biste napunjenu špricu upotrijebili na pravilan i
siguran način. Nemojte niti pokušavati da sebi date injekciju prije nego što budete uvjereni da ste
razumjeli kako da upotrijebite napunjenu špricu.

VAŽNE INFORMACIJE

Koristite MIRCERA napunjenu špricu samo ako Vam je propisana.

Pročitajte tekst na pakovanju i provjerite imate li dozu koju Vam je propisao zdravstveni radnik

Ne koristite napunjenu špricu ukoliko se čini da su šprica ili plastična plitica u kojoj se šprica
nalazi oštećeni.

Ne koristite špricu ukoliko je sadržaj neproziran, zamućen ili ako sadrži vidljive čestice.

Nemojte nikada pokušavati da špricu rastavite na dijelove.

Nemojte nikada povlačiti klip šprice niti rukovati špricom tako što ćete je držati za klip.

Ne uklanjajte zaštitni pokrov igle sve dok ne budete spremni da ubrizgate sadržaj šprice.

Nemojte progutati lijek iz šprice.

Nemojte injicirati lijek kroz odjeću.

Špricu nikada ne smijete ponovo koristiti.

Nemojte dodirivati otpusne jezičke (vidjeti dijagram dalje u tekstu), jer time možete oštetiti špricu
i učiniti je neupotrebljivom.

ČUVANJE

Čuvajte špricu i neprobojni spremnik / spremnik za oštre predmete izvan dohvata i vidokruga djece.

Špricu čuvajte u originalnoj kutiji sve dok je ne budete spremni upotrijebiti.
Špricu uvijek čuvajte u frižideru, na temperaturi od 2-8

C. Ne dozvolite da se lijek zamrzne, te ga

zaštitite od svjetlosti. Šprica treba da bude na suhom.

MATERIJALI koji se nalaze u pakovanju:
Napunjena šprica sa MIRCEROM i zasebna igla za ubrizgavanje.

Štap klipa

Odvojiva
naljepnica

Gumena
kapica

Igla

Zaštitni
pokrov igle

U pakovanju se ne nalazi:

Posložite sve ono što će vam biti potrebno za ubrizgavanje na čistu, dobro osvijetljenu ravnu površinu,
kao što je sto.

KAKO DATI INJEKCIJU
Korak 1. Omogućite da se šprica prilagodi sobnoj temperaturi

Kapica

Sigurnosni
sistem za iglu

Otpusni
jezičci

Tupfer

natopljen

alkoholom za čišćenje

Sterilna vata ili gaza

Neprobojni spremnik ili
spremnik za odlaganje
oštrih predmeta za
sigurno uklanjanje igle
i upotrijebljene šprice

Izvadite kutiju koja sadrži MIRCERU u
napunjenoj šprici iz frižidera. Ostavite
špricu u kutiji kako biste je zaštitili od
svjetla i pričekajte najmanje 30 minuta
da postigne sobnu temperaturu.
Ako ne omogućite da lijek postigne

sobnu temperaturu, to može rezultirati
osjećajem neugode prilikom davanja
injekcije, a i pritiskanje klipa može da
bude otežano.

Nemojte zagrijavati špricu niti na jedan

drugi način.

Korak 2. Operite ruke

Korak 3. Raspakujte i vizuelno provjerite napunjenu špricu

Izvadite plastičnu pliticu koja sadrži
MIRCERU u napunjenoj šprici iz kutije
bez skidanja zaštitne folije.

Dobro dezinfikujte ruke, sapunom i
toplom vodom ili antiseptičkim sredstvom
za pranje ruku.

Uklonite zaštitnu foliju s plastične plitice i
izvadite špricu i iglu, držeći špricu na
sredini,

bez

dodirivanja

otpusnih

jezičaka.
Špricom rukujte samo tako što ćete je

držati na sredini, jer bilo kakav kontakt
sa otpusnim jezičcima može izazvati
prijevremeno aktiviranje sigurnosnog
sistema za iglu.

Korak 4. Pričvrstite iglu na špricu

Čvrsto uhvatite zapakovanu iglu objema
rukama. Prelomite spoj tako što ćete
zakrenuti zaštitnu kapicu kako biste oslobodili
iglu, te uklonite zaštitni pokrov s igle, onako
kako je prikazano na slici. Odmah bacite
zatvarač igle u spremnik za oštre predmete ili
neprobojan spremnik.

Nemojte skinuti pokrov za iglu koji
štiti iglu.

Čvrsto uhvatite špricu i gumenu kapicu na
vrhu šprice i uklonite gumenu kapicu s vrha
šprice (savijte i povucite).
Ne dodirujte otpusne jezičke sigurnosnog

sistema.

Ne pritiskajte klip.

Ne povlačite klip.

Čvrstim pritiskom spojite iglu na špricu.

Korak 5. Uklonite zaštitini pokrov igle i pripremite
se za davanje injekcije

Pregledajte špricu i provjerite rok trajanja
na šprici i kutiji. To je važno kako biste
se uvjerili da su šprica i lijek sigurni za
upotrebu.
NEMOJTE upotrebljavati špricu ukoliko:
ste slučajno ispustili špricu;

vam se čini da je bilo koji dio šprice

oštećen;

je sadržaj neproziran, zamućen ili

sadrži vidljive čestice;

je istekao rok trajanja;

Čvrsto držite špricu jednom rukom i
povucite zaštitni pokrov igle drugom
rukom. Bacite zaštitni pokrov igle u
neprobojni spremnik ili spremnik za
odlaganje oštrih predmeta.
Ne dodirujte iglu i ne dozvolite da igla

dodirne bilo kakvu površinu, jer se
tako igla može kontaminirati, a ako se
dodirne, može izazvati ozljedu ili bol.

Možda ćete primijetiti kap tekućine na

kraju igle. To je normalno.

Nikada ne vraćajte zaštitni pokrov na

iglu, nakon što ste ga jednom uklonili.

Korak 6. Ubrizgajte lijek

Postoje dva različita načina (puta) da ubrizgate MIRCERU. Slijedite preporuke u vezi sa načinom
ubrizgavanja MIRCERE koje vam je dao vaš zdravstveni radnik.

Primjena supkutanim putem (davanje pod kožu)

Ako su vam savjetovali da ubrizgavate
MIRCERU pod kožu, primijenite odgovarajuću
dozu onako kako je opisano u daljnjim
uputama.

Kako biste uklonili mjehuriće zraka iz
napunjene šprice, okrenite špricu vrhom
prema gore.
Lagano kucnite prstom po šprici kako bi
se mjehurići zraka podigli prema vrhu.

Polako pritisnite klip šprice da biste
uklonili sav zrak, onako kako vam je
pokazao zdravstveni radnik.

Odaberite jedno od preporučenih mjesta
na tijelu za primjenu injekcije.
MIRCERU

možete

ubrizgati

u

nadlakticu,

natkoljenicu/prepone

ili

trbuh, osim u predjelu struka (pupak).
Svaki put kada dajete injekciju, trebali

biste je davati na različito mjesto,
udaljeno najmanje tri centimetra od
mjesta davanja prethodne injekcije.

Nemojte ubrizgavati lijek u područje

kože nadraženo usljed korištenja kaiša
ili pojasa. Nemojte davati injekciju na
mjestu na kojem se nalaze mladeži,
ožiljci, modrice ili u područjima u
kojima je koža osjetljiva, crvena, na
kojem postoje otvrdline na koži ili
određena oštećenja kože.

Očistite

odabrano

mjesto

uboda

tupferom natopljenim alkoholom kako
biste smanjili rizik od infekcije; pažljivo
slijedite upute za primjenu tupfera
natopljenog alkoholom.
Sačekajte oko 10 sekundi da se koža

osuši.

Postarajte se da ne dodirujete

očišćeni dio kože prije ubrizgavanja
lijeka i nemojte sušiti očišćeni dio kože
niti puhati u njega.

Kako biste bili sigurni da se igla može
pravilno uvesti pod kožu, prstima
slobodne ruke uhvatite nabor kože na
očišćenom mjestu gdje ćete primijeniti
injekciju. Pravljenje nabora kože u koji
ćete uvesti iglu je važno kako biste
osigurali da se lijek ubrizga pod kožu (u
masno tkivo), ali ne i dublje (u mišić).
Ubrizgavanje u mišić bi moglo rezultirati
osjećajem nelagode pri ubrizgavanju.

Potpuno uvedite iglu pod kožu, brzim,
odlučnim pokretom. Polagano palcem
pritišćite klip šprice, pri čemu špricu
držite između kažiprsta i srednjeg prsta,
sve dok ne ubrizgate sav lijek. Nemojte
pomicati iglu dok se nalazi u koži.

Ne popuštajte pritisak na klip prije nego
što se završi davanje injekcije ili prije
nego što klip bude potisnut do samog
kraja.
Izvucite iglu iz kože BEZ popuštanja
pritiska na klip.

Popustite pritisak na klip šprice što će
omogućiti prekrivanje igle zaštitnim
poklopcem.

Stavite sterilnu vatu ili gazu na mjesto primjene
i pritisnite je na nekoliko sekundi.

Nemojte trljati mjesto primjene

prljavom rukom ili tkaninom.

Ako je potrebno, mjesto primjene

možete prekriti malim flasterom.

Odložite špricu:

Upotrijebljene šprice bacite u spremnik za oštre predmete / neprobojni spremnik.

Nemojte pokušavati vratiti zaštitni pokrov na iglu.

Nemojte bacati upotrijebljene šprice ili spremnik za oštre predmete / neprobojni spremnik u
kućni otpad i nemojte ih reciklirati.

Odložite cijeli spremnik u skladu sa uputama zdravstvenog radnika ili farmaceuta.

Primjena intravenskim putem (davanje u venu)

Ako vam je zdravstveni radnik savjetovao da MIRCERU ubrizgavate u venu, primijenite je onako kako
je opisano u daljnjim uputama.
Nakon pripreme šprice, onako kako je opisano u koracima od 1 do 5:

Sada možete odlijepiti odvojivu
naljepnicu, ako je neophodno.

Očistite port venskog pristupa za
hemodijalizni set tupferom natopljenim
alkoholom u skladu sa uputama
zdravstvenog radnika.

Uvedite iglu napunjene šprice u očišćeni
port venskog pristupa.

Korak 7. Uklonite špricu

Bacite upotrijebljene šprice u neprobojni spremnik.

Ne pokušavajte da na iglu vratite zaštitni pokrov.

Nemojte bacati upotrijebljene šprice niti

neprobojni spremnik sa otpadom iz domaćinstva i
nemojte ih reciklirati.

Napunjeni spremnik uklonite prema uputama koje

su vam dali vaš zdravstveni radnik ili farmaceut.

Palcem pritišćite klip šprice, pri čemu
špricu držite između kažiprsta i srednjeg
prsta, sve dok ne ubrizgate sav lijek.
Izvucite napunjenu špricu iz porta za
venski pristup BEZ popuštanja pritiska
na klip.

Popustite pritisak na klip šprice što će
omogućiti prekrivanje igle zaštitnim
poklopcem.
Sada

možete

odlijepiti

odvojivu

naljepnicu, ako je neophodno.