MOKSINE

MOKSINE 400 mg tableta

7 filmom obloženih tableta (1 PVC/PVDC/Al blister sa 7 tableta) u kutiji

Supstance:
moksifloksacin
Jačina ATC Oblik
400 mg tableta J01MA14 filmom obložena tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

MOKSINE

400 mg filmom obložena tableta

moksifloksacin

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo.
Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti da ga ponovo pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome.
Drugome ovaj lijek može da škodi, čak i ako ima znake bolesti slične Vašima.

Sadržaj uputstva:
1. Šta je Moksine i za šta se koristi
2. Prije nego počnete uzimati Moksine
3. Kako uzimati Moksine
4. Moguća neželjena djelovanja
5. Kako čuvati Moksine
6. Dodatne informacije

1. Šta je Moksine i za šta se koristi
Moksine sadrži aktivnu supstancu moksifloksacin, koji pripada skupini antibiotika koji se zovu
fluorohinoloni. Moksine djeluje tako da ubija bakterije koje uzrokuju infekcije.
Moksine se koristi u bolesnika starijih od 18 godina za liječenje slijedećih bakterijskih infekcija kada su
uzrokovane bakterijama osjetljivim na moksifloksacin. Moksine se smije primijeniti za liječenje ovih
infekcija samo kada se uobičajeni antibiotici ne mogu primijeniti ili kada nisu djelovali:

Upala sinusa, iznenadno pogoršanje dugotrajne upale u disajnim putevima, ili upala pluća
(pneumonija) stečena izvan bolnice (osim teških slučajeva).

Blage do umjereno teške infekcije gornjeg dijela ženskog genitalnog trakta (upalna bolest
zdjelice), uključujući infekcije jajovoda i endometrija.

Moksine tablete same nisu dovoljne u liječenju ovog tipa infekcija već Vam ljekar treba propisati uz
Moksine i dodatni antibiotik u liječenju infekcija gornjeg dijela ženskog genitalnog trakta (vidjeti
poglavlje 2. Prije nego počnete uzimati Moksine, Budite oprezni s lijekom Moksine, Savjetujte se s
ljekarom prije uzimanja lijeka Moksine
).
Moksine tablete ne smiju se koristiti za početno liječenje bilo koje infekcije kože i mekog tkiva ili teških
upala pluća.

2. Prije nego počnete uzmati Moksine
Ukoliko niste sigurni pripadate li u koju od dole navedenih grupa bolesnika, obratite se Vašem ljekaru.

Nemojte uzimati Moksine:
-

ako ste alergični na aktivnu supstancu moksifloksacin, druge hinolone ili na bilo koji drugi sastojak
ovog lijeka (naveden u poglavlju 6. Dodatne informacije),

ako ste trudni ili dojite,

ako ste mlađi od 18 godina,

ako su se nakon liječenja hinolonskim antibioticima kod Vas već pojavili bolest ili poremećaj tetive
(vidjeti poglavlje Budite oprezni s lijekom Moksine i poglavlje 4. Moguća neželjena djelovanja),

ako imate urođenu ili bilo koju bolest povezanu s abnormalnostima srčanog ritma (zabilježeno
EKG-om, električnim bilježenjem rada srca), poremećenu ravnotežu soli u krvi (posebno nisku
koncentraciju kalija ili magnezija u krvi), vrlo spor ritam srca (što se zove bradikardija), slabo srce
(zatajenje srca), poremećaj srčanog ritma u povijesti bolesti, ili

uzimate druge lijekove koji uzrokuju nenormalne promjene u EKG-u (vidjeti poglavlje Uzimanje
drugih lijekova s lijekom Moksine
). Ovo je zbog toga što Moksine može uzrokovati promjene u
EKG-u, produženje QT intervala, odnosno usporeno provođenje električnih signala.

ako imate tešku bolest jetre ili povećanu vrijednost jetrenih enzima (transaminaza) koja 5-struko
premašuje gornju granicu normale.

Budite oprezni pri uzimanju lijeka Moksine:
Savjetujte se sa ljekarom prije uzimanja lijeka Moksine
-

Moksine može promijeniti EKG nalaz, posebno ako ste ženskog spola ili starije dobi. Ako trenutno
uzimate bilo koji lijek koji snižava koncentraciju kalija u krvi, posavjetujte se s ljekarom prije
primjene lijeka Moksine (također vidjeti poglavlje Nemojte uzimati Moksine i Uzimanje drugih
lijekova s lijekom Moksine
).

Ako imate epilepsiju ili stanja zbog kojeg ste skloni konvulzijama, prije uzimanja lijeka Moksine,
posavjetujte se sa svojim ljekarom.

Ako imate ili ste ikada imali problema sa mentalnim zdravljem, prije početka uzimanja lijeka
Moksine, posavjetujte se sa svojim ljekarom.

Ako imate mijasteniju gravis (abnormalan umor mišića koji dovodi do slabosti i u ozbiljnim
slučajevima paralize), uzimanje lijeka Moksine može pogoršati simptome Vaše bolesti. Ako mislite
da se to odnosi na Vas, odmah se posavjetujte s ljekarom.

Ako Vi ili bilo tko od članova Vaše porodice imate nedostatak glukoza-6-fosfat dehidrogenaze
(rijedak nasljedni poremećaj), obavijestite svog ljekara koji će Vam savjetovati da li je Moksine
Vama primjerena terapija.

Ako imate kompliciranu infekciju gornjeg dijela ženskog genitalnog trakta (povezane s tubo-
ovarijskim ili zdjeličnim apscesom), i Vaš ljekar smatra da je potrebno intravensko liječenje,
liječenje Moksine tabletama nije primjereno.

Za liječenje blagih do umjereno teških infekcija gornjeg dijela ženskog genitalnog trakta Vaš ljekar
bi Vam trebao propisati dodatni antibiotik uz Moksine. Ako nakon trodnevnog liječenja nema
kliničkog poboljšanja, javite se svom ljekaru.

Pri uzimanju lijeka Moksine
-

Ako osjetite palpitacije ili nepravilne otkucaje srca tokom liječenja, trebate se odmah javiti ljekaru.
On/ona može napraviti EKG kako bi odredio Vaš srčani ritam.

Rizik od srčanih problema može porasti s porastom doze. Stoga se treba pridržavati preporučene
doze.

Rijetko postoji mogućnost da ćete doživjeti tešku, iznenadnu alergijsku reakciju (anafilaktička
reakcija/šok) već kod prve doze, sa slijedećim simptomima: stezanje u prsima, osjećaj omaglice,
osjećaj slabosti ili malaksalosti ili omaglica pri ustajanju. U slučaju pojave navedenih simptoma,
prekinite uzimati Moksine i odmah potražite ljekarski savjet.

Moksine može uzrokovati brzonapredujuću i tešku upalu jetre koja može dovesti do po život
opasnog zatajenja jetre (uključujući smrtne slučajeve, vidjeti poglavlje 4. Moguća neželjena
djelovanja
). Obratite se svom ljekaru prije nastavka liječenja ako Vam se jave slijedeći znakovi: ne
osjećate se dobro ili se osjećate bolešljivo uz pojavu žute boje bjeloočnica, tamne mokraće,
svrbeža kože, sklonosti krvarenju ili bolesti mozga potaknute bolešću jetre (simptomi smanjenja
jetrene funkcije ili brzonapredujuće i teške upale jetre).

Ako primijetite kožne reakcije, stvaranje mjehura i/ili ljuštenje kože i/ili reakcije na sluznicama
(vidjeti poglavlje 4. Moguća neželjena djelovanja), odmah se, prije nastavka liječenja, obratite
svom ljekaru.

Hinolonski antibiotici, uključujući Moksine, mogu uzrokovati konvulzije. U slučaju pojave
konvulzija, prestanite uzimati Moksine i odmah se obratite svom ljekaru.

Mogu se javiti simptomi neuropatije kao što su bol, pečenje, bockanje, utrnulost i/ili slabost. U
slučaju pojave ovih simptoma, obavijestite odmah svog ljekara prije nastavka liječenja lijekom
Moksine.

Mogu se javiti problemi sa mentalnim zdravljem čak i kada uzimate hinolonski antibiotik,
uključujući Moksine, prvi put. U vrlo rijetkim slučajevima depresija ili problemi s mentalnim
zdravljem mogu dovesti do suicidalnih misli i samoozljeđujućeg ponašanja kao što je pokušaj
samoubistva (vidjeti poglavlje 4. Moguća neželjena djelovanja). Ako se kod Vas jave ovakve
reakcije, prestanite uzimati Moksine i odmah obavijestite svog ljekara.

Tokom ili nakon prestanka uzimanja antibiotika uključujući Moksine, možete dobiti proljev. Ako
proljev poprimi teški oblik ili postane dugotrajan, ili ako u stolici primijetite krv ili sluz morate odmah
prestati uzimati Moksine i posavjetovati se sa svojim ljekarom
. U ovakvom slučaju, nemojte
uzimati lijekove koji koče ili usporavaju pokretanje (peristaltiku) crijeva.

Moksine može uzrokovati bol i upalu tetiva, čak unutar 48 sati od početka liječenja do nekoliko
mjeseci nakon završetka liječenja lijekom Moksine. Rizik od upale i rupture tetive povećan je ako
ste starije dobi ili se trenutno liječite kortikosteroidima. Na pojavu prvih znakova boli ili upale, treba
prekinuti uzimanje lijeka Moksine, odmarati zahvaćeni(e) ud(ove), te se posavjetovati odmah sa
svojim ljekarom
. Izbjegavajte nepotrebno fizičko opterećenje jer ono može povećati rizik rupture
tetive (vidjeti poglavlja Nemojte uzimati Moksine i 4. Moguća neželjena djelovanja).

Ako ste starije dobi, te imate probleme sa bubrezima, vodite brigu o uzimanju dovoljno tekućine jer
dehidracija može povećati rizik od zatajenja bubrega.

Ako se kod Vas javi poremećaj vida ili bilo kakvi drugi poremećaji oka dok uzimate Moksine,
posavjetujte se odmah s oftalmologom (vidjeti poglavlja Upravljanje vozilima i mašinama i 4.
Moguća neželjena djelovanja).

Hinolonski antibiotici mogu učiniti Vašu kožu osjetljivijom na sunčevu svjetlost ili UV-zračenje.
Tokom liječenja lijekom Moksine morate izbjegavati produženo izlaganje suncu ili jaku sunčevu
svjetlost i ne smijete koristiti solarij ili bilo koje druge UV lampe.

Učinkovitost lijeka Moksine u liječenju teških opekotina, infekcija dubokih tkiva, te inficiranog
stopala dijabetičara u koji se razvio osteomijelitisom (infekcija koštane srži) nije utvrđena.

Djeca i adolescenti
Djeca i adolescenti mlađi od 18 godina ne smiju uzimati ovaj lijek jer učinkovitost i sigurnost primjene u
tim dobnim skupinama nije utvrđena (vidjeti poglavlje Nemojte uzimati Moksine).

Uzimanje drugih lijekova sa lijekom Moksine
Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove,
uključujući i one koje ste nabavili bez recepta. Prije nego uzmete Moksine, imajte na umu:
-

Ako uzimate Moksine i druge lijekove koji utiču na srce, postoji povećan rizik za promjenu srčanog
ritma. Stoga, nemojte uzimati Moksine zajedno sa slijedećim lijekovima:

lijekovi koji spadaju u grupu antiaritmika (npr. hinidin, hidrohinidin, dizopiramid,
amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid),

antipsihotici (npr. fenotiazin, pimozid, sertindol, haloperidol, sultoprid),

triciklični antidepresivi,

neki antimikrobni lijekovi (npr. sankvinavir, sparfloksacin, eritromicin koji se daje
intravenski, pentamidin, antimalarici, posebno halofantrin),

neki antihistaminici (npr. terfenadin, astemizol, mizolastin) i

drugi lijekovi (cisaprid, vinkamin koji se daje intravenski, bepridil, difemanil).

Morate reći ljekaru ako uzimate lijekove koji mogu smanjiti koncentraciju kalija u krvi (npr. neki
diuretici, neki laksativi i klizme (visoke doze) ili kortikosteroidi (protivupalni lijekovi), amfotericin B)
ili usporiti rad srca jer oni također mogu povećati rizik od nastanka ozbiljnog poremećaja srčanog
ritma tokom uzimanja lijeka Moksine.

Lijekovi koji sadrže magnezij ili aluminij kao što su antacidi za lošu probavu ili lijekovi koji sadrže
željezo ili cink, lijekovi koji sadrže didanozin ili lijekovi koji sadrže sukralfat za liječenje probavnih
poremećaja mogu smanjiti učinak Moksine tableta. Stoga uzmite Moksine tablete 6 sati prije ili
nakon uzimanja tog drugog lijeka.

Istovremena primjena Moksine tableta i aktivnog ugljena smanjuje učinak lijeka Moksine. Stoga se
istovremena primjena ovih lijekova ne preporučuje.

Ako trenutno uzimate oralne antikoagulanse (npr. varfarin), može biti potrebno pratiti vrijeme
zgrušavanja krvi.

Uzimanje hrane i pića sa lijekom Moksine
Hrana, uključujući mliječne proizvode, ne utiče na učinak lijeka Moksine.

Trudnoća, dojenje i plodnost
Ako ste trudni ili dojite, nemojte uzimati lijek Moksine.
Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom ljekaru
ili farmaceutu za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.
Ispitivanja u životinja ne ukazuju da će Vaša plodnost biti narušena primjenom ovog lijeka.

Upravljanje vozilima i mašinama

Trigonik, lijek sa mogućim uticajem na psihofizičke sposobnosti te se prilikom korištenja takvog lijeka

zahtjeva oprez kod upravljanja motornim vozilima i mašinama.

Moksine može izazvati osjećaj omaglice ili ošamućenosti, iznenadan, prolazni gubitak vida ili
kratkotrajan gubitak svijesti. Ako se nešto od toga javilo kod Vas, ne vozite i ne upravljajte mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka Moksine
Svaka doza ovog lijeka sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija; te se neželjena djelovanja povezana
sa natrijumom ne očekuje kod ove doze lijeka.

3. Kako uzimati Moksine
Uvijek uzmite ovaj lijek tačno onako kako Vam je rekao ljekar. Provjerite s Vašim ljekarom ili
farmaceutom ako niste sigurni.
Uobičajena doza za odrasle je jedna filmom obložena tableta od 400 mg jedanput dnevno.
Moksine tablete su namijenjene za primjenu kroz usta. Progutajte cijelu tabletu bez žvakanja (radi
gorkog okusa) i sa dosta tekućine. Moksine možete uzeti neovisno o uzimanju hrane. Preporučuje se
uzimati tabletu približno u isto vrijeme svakog dana.
Nije potrebno prilagođavati dozu u starijih bolesnika, bolesnika s niskom tjelesnom težinom ili u
bolesnika s poremećajem u radu bubrega.
Trajanje liječenja ovisi o vrsti infekcije. Ako Vam ljekar nije propisao drukčije, Moksine filmom
obložene tablete trebali bi uzimati kao što je navedeno:
-

iznenadno pogoršanje hroničnog bronhitisa (akutna egzacerbacija hroničnog bronhitisa) 5-10 dana

upala pluća (pneumonija) koju ste dobili izvan bolnice, osim teških slučajeva 10 dana

akutna upala sinusa (akutni bakterijski sinusitis) 7 dana

blage do umjereno teške infekcije gornjeg ženskog genitalnog trakta (upalna bolest zdjelice),
uključujući infekcije jajovoda i endometrija

14 dana

Kada se Moksine filmom obložene tablete primjenjuju za dovršetak toka terapije koja počinje
moksifloksacin otopinom za infuziju, preporučeno trajanje primjene je:

infekcija pluća (upala pluća) dobivena izvan bolnice

7 -14 dana

Većina bolesnika s upalom pluća prebačena je na liječenje kroz usta moksifloksacin filmom obloženim
tabletama unutar 4 dana.

infekcija kože i mekog tkiva

7 -21 dan

Većina bolesnika s infekcijom kože i mekog tkiva prebačena je na liječenje Moksine filmom obloženim
tabletama za primjenu kroz usta unutar 6 dana.

Važno je da liječenje u cjelosti završite, čak i ako se nakon nekoliko dana osjećate bolje. Ako
prestanete uzimati Moksine prerano, infekcija možda neće biti u cijelosti izliječena, te se može vratiti ili
se Vaše stanje može pogoršati, te možete razviti bakterijsku otpornost na Moksine.
Preporučenu dozu i trajanje liječenja ne treba prekoračiti (vidjeti poglavlje 2. Prije nego počnete
uzimati Moksine, Budite oprezni s lijekom Moksine
).

Ako uzmete više lijeka Moksine nego što ste trebali
Ako ste uzeli više od preporučene jedne tablete dnevno, odmah potražite ljekarski savjet i, ako je
moguće, ponesite sa sobom preostale tablete, pakovanje ili ovu uputu da pokažete ljekaru ili
farmaceutu šta ste uzeli.

Ako ste zaboravili uzeti Moksine
Ako ste zaboravili uzeti tabletu, uzmite je čim se sjetite isti dan. Ako jedan dan ne uzmete tabletu,
uzmite uobičajenu dozu (jednu tabletu) slijedeći dan. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste
nadoknadili zaboravljenu.
Ako niste sigurni što učiniti, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Ako prestanete uzimati Moksine
Ako prestanete uzimati ovaj lijek prerano, infekcija može biti nepotpuno izliječena. Ako želite prekinuti
upotrebu tableta prije završetka liječenja, posavjetujte se sa svojim ljekarom.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom lijeka Moksine, obratite se svom ljekaru ili
farmaceutu.

4. Moguća neželjena djelovanja
Kao i svi drugi lijekovi, ovaj lijek može izazvati neželjena djelovanja iako se ona neće javiti kod svih
pacijenata. Slijedeća neželjena djelovanja su zabilježena tokom liječenja lijekom Moksine. Učestalost
neželjenih djelovanja niže navedenih definirana je prema slijedećem pravilu:
-

Često: može se javiti kod do 1 od 10 korisnika

Manje često: može se javiti kod do 1 od 100 korisnika

Rijetko: može se javiti kod do 1 od 1000 korisnika

Vrlo rijetko: može se javiti kod do 1 od 10000 korisnika

Srčani poremećaji (vidjeti poglavlje 2. Prije nego počnete uzimati Moksine)

Često: promjena srčanog ritma (EKG) kod pacijenata sa niskom koncentracijom kalija
Manje često: promjena srčanog ritma (EKG), palpitacije, nepravilan i ubrzan srčani ritam, teški
poremećaji srčanog ritma, bol u grudima (angina pectoris)
Rijetko: nenormalno brzi srčani ritam, gubitak svijesti
Vrlo rijetko: nenormalni ritam srca, po život opasni nepravilni otkucaji srca, prestanak rada srca

Česta neželjena djelovanja:

Infekcije uzrokovane otpornim bakterijama ili gljivama, npr. oralna i vaginalna infekcija uzrokovana

Candidom

Glavobolja

Vrtoglavica

Mučnina

Povraćanje

Bolovi u želucu i trbuhu

Proljev

Porast određenih jetrenih enzima u krvi (transaminaze)

Manje česta neželjena djelovanja:

Alergijska reakcija

Nizak broj crvenih krvnih stanica (anemija)

Nizak broj bijelih krvnih stanica

Nizak broj određenih bijelih krvnih stanica (neutrofila)

Smanjen ili povećan broj krvnih stanica neophodnih za zgrušavanje krvi

Porast određenih bijelih krvnih stanica (eozinofila)

Smanjeno zgrušavanje krv

Povišena koncentracija lipida u krvi (masnoća)

Anksioznost, nemir/uzbuđenost

Trnci i/ili utrnulost

Promjene osjeta okusa (u rijetkim slučajevima gubitak osjeta okusa)

Zbunjenost i dezorijentisanost

Smetnje sna (najčešće nesanica)

Drhtanje

Osjećaj vrtoglavice (vrtnje ili padanja)

Smetnje vida, uključujući dvoslike i zamagljen vid

Proširenje krvnih sudova

Otežano disanje (uključujući i astmatično stanje)

Smanjenje apetita i unosa hrane

Vjetrovi i zatvor

Smetnje probave (dispepsija/žgaravica)

Upala želučane sluznice

Povišena koncentracija posebnih probavnih enzima u krvi (amilaze)

Poremećaj funkcije jetre (uključujući porast određenih enzima jetre (LDH), porast bilirubina

(žučnog pigmenta) u krvi, porast određenih jetrenih enzima u krvi (gamaglutamiltransferaza i/ili
alkalna fosfataza)

Svrbež, osip, koprivnjača, suha koža

Bolovi u kostima i zglobovima

Dehidracija

Opšte loše stanje (pretežno slabost ili umor), bol, uključujući bol u leđima, prsištu, zdjelici i

udovima

Znojenje

Rijetka neželjena djelovanja:

Teška i iznenadna generalizirana alergijska reakcija, uključujući vrlo rijetko po život opasan

šok (npr. otežano disanje, pad krvnog pritiska, ubrzan puls), oteklina (uključujući moguće po
život opasno oticanje disajnih puteva)

Teški proljev uz prisutnost krvi i/ili sluzi (kolitis povezan s primjenom antibiotika, uključujući

pseudomembranozni kolitis), koji u vrlo rijetkim slučajevima može biti povezan sa po život
opasnim komplikacijama

Žutica (žuta boja bjeloočnica ili kože), upala jetre

Bol i oticanje tetiva (tendinitis)

Povišena koncentracija šećera u krvi

Povišena koncentracija urične kiseline u krvi

Emocionalna nestabilnost

Depresija (koja u vrlo rijetkim slučajevima može dovesti do samo-ozljeđujućeg ponašanja, kao

što su suicidalne ideje/misli, ili pokušaji samoubistva)

Halucinacije

Poremećaj osjeta na koži

Promjene osjeta njuha (uključujući gubitak osjeta njuha)

Abnormalni snovi

Poremećaj ravnoteže i koordinacije (zbog omaglice)

Konvulzije

Smetnje koncentracije

Smetnje govora

Djelimičan ili potpun gubitak pamćenja

Problemi povezani sa nervnim sistemom poput boli, pečenja, trnaca, utrnulosti i/ili slabosti u

udovima

Zujanje/buka u ušima, oštećenje sluha uključujući gluhoću (obično reverzibilnu)

Visok krvni pritisak ili nizak krvni prtisak

Poteškoće pri gutanju

Upala u usnoj šupljini

Grčevi mišića, trzanje mišića

Slabost mišića

Oštećenje funkcije bubrega (uključujući porast uree i kreatinina u laboratorijskim nalazima),

zatajenje bubrega

Oteklina (ruku, stopala, gležnjeva, usana, usta i grla)

Vrlo rijetka neželjena djelovanja:

Teška upala jetre koja može dovesti do po život opasnog zatajenja jetre (uključujući smrtne

slučajeve)

Promjene na koži i sluznicama (bolni mjehuri u usnoj šupljini/nosu ili na penisu/u vagini),

moguće po život opasno (Steven-Johnsonov sindrom, toksična epidermalna nekroliza)

Ruptura tetive

Pojačano zgrušavanje krvi, značajno smanjenje broja određenih bijelih krvnih stanica

(agranulocitoza)

Depersonalizacija

Gubitak razuma (koja može dovesti do samoozljeđujućeg ponašanja, kao što su suicidalne

ideje/misli, ili pokušaji samoubistva)

Prolazni gubitak vida

Pojačana osjetljivost kože

Upala zglobova

Ukočenost mišića

Pogoršanje simptoma mijastenije gravis (abnormalni umor mišića koji dovodi do slabosti i u

teškim slučajevima do paralize)

Dodatno, bilo je izvještaja o slijedećim vrlo rijetkim neželjenim djelovanjima prijavljenim tokom liječenja
drugim hinolonskim antibioticima, koja bi se također mogla pojaviti tokom liječenja lijekom Moksine:

Porast koncentracije natrija

Porast koncentracije kalcija

Posebni oblik smanjenja broja crvenih krvnih stanica (hemolitička anemija)

Mišićne reakcije s oštećenjem mišićnih stanica

Povećana osjetljivost kože na sunčano svjetlo ili UV zračenje.

Prijavljivanje sumnje na neželjena djelovanja lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. Kako čuvati Moksine
Čuvajte Moksine van dohvata i pogleda djece, u originalnom pakovanju.
Čuvati na sobnoj temperaturi ispod 25°C.
Lijek koristite u skladu sa rokom trajanja.
Nemojte koristiti Moksine nakon isteka roka trajanja, koji je naveden na pakovanju.
Ukoliko primijetite oštećenje pakovanja, nemojte koristiti Moksine.

6. Dodatne informacije
Šta Moksine sadrži
Jedna filmom obložena tableta sadrži 436,4 mg moksifloksacin hidrohlorida što je ekvivalentno 400 mg
moksifloksacina.
Pomoćne supstance: Jezgra tablete: manitol (Mannitol 60), kroskarmeloza natrij (Acdisol), koloidni
silicij dioksid (Aerosil 200), povidon K30, mikrokristalna celuloza tip 112 (Avicel PH 112), magnezij
stearat.
Ovojnica tablete (Opadry II 85F250020 crvena): titanijum dioksid, žuti željezo oksid, talk, crveni željezo
oksid, djelimično hidrolizirani polivinil alkohol, makrogol/PEG 3350, FD&C Blue 2 indigo carmine
aluminium lake.

Kako Moksine izgleda i sadržaj pakovanja
PVC/PVDC/Al blister.
1 blister sa 7 filmom obloženih tableta, u kartonskoj kutiji.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept

Naziv i adresa proizvođača (administrativno sjedište)
Deva Holding A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekpres Cad. 34303 No:1
Küçükçekmece/İSTANBUL
Turska

Proizvođač gotovog lijeka (mjesto puštanja lijeka u promet)
Deva Holding A.Ş.
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Karaağaç Mah.
Atatürk Cad. No: 32 Kapakli/Tekirdağ,
Turska

Ime i adresa nosioca dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
Unifarm d.o.o.
Bistarac Novo Naselje bb
75300 Lukavac
Bosna i Hercegovina
Tel: ++ 387 35 369 880
Fax: ++ 387 35 369 875

www.unifarm.ba

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet
Broj dozvole: 04-07.3-1-1215/15 od 11.01.2016.