NEOSTIGMIN ROTEXMEDICA

NEOSTIGMIN ROTEXMEDICA 0.5 mg mL

10 ampula po 1 ml rastvora za injekciju, u kutiji

Supstance:
neostigmin
Jačina ATC Oblik
0.5 mg mL N07AA01 rastvor za injekciju