NIFELAT RETARD

NIFELAT RETARD 20 mg tableta

30 tableta sa produženim oslobađanjem (3 Al/PVC blistera po 10 tableta), u kutiji

Supstance:
nifedipin
Jačina ATC Oblik
20 mg tableta C08CA05 tableta sa produženim oslobađanjem

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

NIFELAT RETARD
20 mg tableta sa produženim oslobađanjem

nifedipin

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo!
Uputstvo sačuvajte. Možda ćete želeti ponovo da ga pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja, obratite se ljekaru ili farmaceutu.
Ovaj lijek je prepisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome.
Drugome ovaj lijek može da škodi čak i ako ima znake bolesti slične Vašim.

U uputstvu možete pročitati:
1.Šta je Nifelat retard i za šta se koristi
2.Prije nego počnete uzimati Nifelat

retard

3.Kako uzimati Nifelat retard
4.Moguća neželjena dejstva
5.Kako čuvati Nifelat

retard

6.Dodatne informacije

1. ŠTA JE LIJEK NIFELAT RETARD I ZA ŠTA SE KORISTI
Nifelat retard sadrži nifedipin, koji pripada grupi lijekova koji se zovu kalcijum antagonisti.
Nifelat retard se koristi za tretman visokog krvnog pritiska ili angine (

bol u grudima).

Za visok krvni pritisak

U slučaju postojanja visokog krvnog pritiska, nifedipin djeluje tako što opušta i širi krvne sudove. To čini
protok krvi mnogo lakšim i smanjuje krvni pritisak. Niži krvni pritisak smanjuje naprezanje vašeg srca.

Angina pektoris

Kod angine nifedipin djeluje tako što opušta i širi arterije koje snabdevaju srčani mišić. Na taj način
omogućava da više kiseonika i krvi stigne do srca i smanjuje naprezanje srca. Napadi angine biće lakši i
rjeđi, ako je naprezanje srca manje.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI NIFELAT RETARD

Upozorite ljekara ako uzimate druge lijekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma,

preosjetljivi ste na lijekove ili ste imali alegijske reakcije na neke od njih.

Nemojte uzimati Nifelat retard

Ako ste imali srčani udar u posljednjih mjesec dana

Ako dobijete iznenadni napad angine pektoris. Nifelat retard neće pomoći za brzo oslobođanje
simptoma angine,

Ukoliko imate nestabilnu anginu

Ako ste alergični na aktivnu supstancu (nifedipin), na bilo koje druge slične lijekove (poznate kao
dihidropiridine) ili na bilo koji drugi sastojak lijeka (Pomoćne supstance lijeka Nifelat retard
navedene su u odjeljku 6. Dodatne informacije),

Ukoliko uzimate antibiotik rifampicin

Ukoliko Vam je rečeno da imate suženje (stenozu) aortnog srčanog zaliska, ne treba da uzimate
ovaj lijek

Ukoliko ste imali kolaps izazvan problemima sa srcem (kardiogeni šok), tokom koga ste ostali bez
daha, preblijedili, oblio Vas je hladan znoj i osušila su Vam se usta.

Ako vaš krvni pritisak i dalje raste i pored liječenja (maligna hipertenzija)

Ukoliko vam je rečeno da izbjegavate laktozu, jer imate nasljedno nepodnošenje laktoze stanje
nazvano nedostatak Lapp laktaze ili glukozo-galaktozna malapsorpcija

Razgovarajte sa vašim ljekarom prije nego što uzmete Nifelat retard ako se bilo šta od pomenutog odnosi
na vas.

Budite oprezni sa lijekom Nifelat retard
Obavijestite svog ljekara prije uzimanja Nifelat retard tableta

Ukoliko patite od niskog krvnog pritiska, a on Vam propisuje Nifelat retard radi liječenja angine,
krvni pritisak može vam biti smanjen još više s ovom terapijom.

Ukoliko imate neku bolest srca kod koje Vaše srce ne može da podnese povećani napor (mala
srčana rezerva), to treba da kažete svom ljekaru.

Ako ste trudni

Ukoliko dojite. Ako trebate koristiti Nifelat retard, trebali bi prestati sa dojenjem prije nego što
počnete uzimati ovaj lijek

Ukoliko ste dijabetičar možda će biti neophodno prilagođavanje Vaše terapije vezane za dijabetes.
(Ukoliko imate bilo kakva pitanja u vezi ovoga, obratite se svom ljekaru).

Pacijenti na dijalizi koji imaju veoma visok krvni pritisak i mali volumen krvi mogu da budu suočeni
sa iznenadnim padom krvnog pritiska nakon uzimanja Nifelat retard.

Ako vam jetra ne radi kako treba. Vaš ljekar će možda morati učiniti neke testove krvi. Takođe
možete dobiti manju dozu lijeka Nifelat retard.

Razgovarajte sa svojim ljekarom prije nego što uzmete Nifelat retard, ako se bilo šta od pomenutog odnosi
na vas.

Recite svom ljekaru:

Ako se bol u grudima (angina), pogorša (dolazi češće ili teže) tokom nekoliko sati ili dana. Možete
biti upozoreni da ne uzimate Nifelat retard.

Ako imate bolove u grudima nakon uzimanja prve doze Nifelat retard. Ljekar će Vam možda
preporučiti da promijenite liječenje.

Ako primijetite nedostatak daha i

Ako primijetite otekline gležnjeva.

Recite svom ljekaru prije nego što uzmete sljedeću dozu, ako se bilo šta od pomenutog odnosi na Vas.

Takođe obavijestite svog ljekara:

Ako treba da date uzorak urina. Nifelat retard može ometati rezultate nekih testova ispitivanja
urina.

Ako niste imali uspjeha kod in vitro oplodnje a muškarac ste. Lijekovi kao Nifelat retard pokazali su
da ugrožavaju funkciju sperme.

Uzimanje drugih lijekova sa lijekom Nifelat retard

Molimo Vas da obavijestite svog ljekara ili farmaceuta o svim lijekovima koje uzimate ili koje ste nedavno

uzimali, uključujući i one koje ste kupili bez recepta.

Posebno recite svom ljekaru ukoliko uzimate:

druge lijekove za liječenje krvnog pritiska

rifampicin (antibiotik)

cimetidin (za liječenje čira na želucu)

digoksin, diltiazem, hinidin, ili beta blokatore (koji se koriste za liječenje bolesti srca)

kvinupristin/dalfopristin (kombinacija antibiotika).

fenitoin, karbamazepin ili valproična kiselina (za liječenje epilepsije),

cisaprid, (lijek koji se koristi za liječenje smanjene pokretljivosti jednjaka i želuca)

magnezijum- sulfat inekcije tokom trudnoće (može izazvati ozbiljan pad krvnog pritiska)

eritromicin (antibiotik)

ketokonazol, itrakonazol ili flukonazol (antigljivični lijekovi)

indinavir, nelfinavir, ritonavir, sakvinavir ili amprenavir (inhibitore HIV proteaze)

fluoksetin i nefazodon (za liječenje depresije)

takrolimus, (imunosupresiv koji se koristi za sprečavanje odbacivanja transplantiranih organa)

fenobarbital (obično se koristi za liječenje nesanice ili anksioznosti).

Uzimanje hrane i pića sa lijekom Nifelat retard
Nifelat retard možete uzimati sa hranom ili bez nje.

Nemojte piti sok od grejpfruta ili jesti grejpfrut, dok uzimate Nifelat retard.
Nemojte početi uzimati Nifelat retard ako ste prije tri dana pili sok od grejpfruta ili jeli grejpfrut. Obavijestite
svog ljekara ako ste uzimali grejpfrut ili sok od grejpfruta u ovo vrijeme. Takođe, ne pijte sok od grejpfruta
ili ne jedite grejpfrut, dok uzimate Nifelat retard. Sok od grejpfruta poznat je po tome da povećava
vrijednosti aktivne supstance u krvi. Ovaj efekt može trajati najmanje tri dana.

Trudnoća i dojenje
Ukoliko ste trudni ili mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, zatražite savjet vašeg ljekara
prije uzimanja ovog lijeka.

Možete koristiti Nifelat retard ali tek nakon posebne pažnje i saglasnosti Vašeg ljekara.

Nemojte koristiti Nifelat retard ukoliko dojite. Ukoliko morate da uzmete Nifelat retard, potrebno je da
prestanete sa dojenjem.

Uticaj lijeka na sposobnost upravljanja mašinama i motornim vozilima
Nifelat retard može učiniti da osjećate vrtoglavicu, nesvjesticu, da ste jako umorni ili da imate smetnje
vida. Nemojte voziti ili upravljati mašinama ako imate ovakve simptome.To se posebno odnosi na početak
liječenja, kao i na uzimanje lijeka u kombinaciji sa alkoholom.

Šta morate znati o pomoćnim supstancama koje sadrži lijek Nifelat retard
Nifelat retard tablete sadrže laktozu monohidrat. Ako Vam je ljekar rekao da imate bolest nepodnošenja
nekih šećera, prije nego što počnete da uzimate ovaj lijek posavjetujte se sa svojim ljekarom.

3. KAKO UZIMATI NIFELAT RETARD
Uvijek uzimajte Nifelat retard onako kako Vas je uputio ljekar.

Ukoliko niste sigurni kako, posavjetujte se s ljekarom ili farmaceutom.

Uobičajena doza održavanja je 1 tableta svakih 12 sati (dva puta dnevno), ali ukoliko je potrebno vaš
ljekar može povećati ili sniziti dozu zavisno koliko dobro su vaš krvni pritisak i angina kontrolisani.
Maksimalna doza je 2 tablete (40 mg) svakih 12 sati.

Niže doze mogu biti preporučene starijim pacijentima.

Progutati tabletu cijelu sa malo vode.

Nastavite uzimati ove tablete onoliko dugo koliko je ljekar rekao da ih uzimate.

Nemojte uzimati tabletu sa sokom od grejpfruta.

Možete uzeti Nifelat retard sa hranom ili bez nje.

Primjena kod djece i adolescenata:

Nifelat retard se ne preporučuje za primjenu kod djece i adolescenata ispod 18 godina starosti, jer postoje
samo ograničeni podaci o sigurnosti i efikasnosti u ovoj populaciji.

Ako ste uzeli više lijeka nego što bi trebalo
Odmah potražite medicinsku pomoć.

Ako je moguće, ponesite tablete ili kutiju lijeka da pokažete ljekaru.

Uzimanje previše tableta može izazvati da Vaš krvni pritisak postane prenizak, a otkucaji srca ubrzani ili
usporeni. Takođe, uzimanje previše tableta može dovesti do povećanja vrijednosti šećera u krvi ili do
porasta kiselosti krvi, oticanja u plućima, niske vrijednosti kiseonika u krvi i poremećaja u svijesti, a može
dovesti do nesvjestice.

Ako zaboravite da uzmete svoj lijek
Odmah treba da uzmete svoju uobičajenu dozu. Zatim, sačekajte da prođe najmanje 12 sati prije nego što
uzmete narednu dozu i potom nastavite da uzimate svoje tablete u uobičajeno doba dana.

Nemojte uzimati duplu dozu da nadomjestite propuštenu.

Ukoliko imate pitanja u vezi korištenja ovog lijeka, obratite se vašem ljekaru.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DJELOVANJA
Kao i svi drugi lijekovi, nifedipin može izazvati neželjena dejstva, koja se ne javljaju kod svih ljudi.

Ozbiljna neželjena dejstva
Ako primijetite:

Tešku, iznenadnu generalizovanu alergijsku reakciju, uključujući vrlo rijetko i šok opasan po život
(npr. poteškoće u disanju, pad krvnog pritiska, brzi puls), otekline (uključujući i potencijalno po
život opasno oticanje disajnih puteva),

druge alergijske reakcije uzrokujući otekline ispod kože (možda i ozbiljne, uključujući oticanje
grkljana koji može da dovede do ishoda opasnog po život),

lupanje srca (tahikardija),

nedostatak vazduha (učestalost nepoznata) ili poteškoće s disanjem,

blaga do umjerena alergijska reakcija i

svrab (možda težak), osip ili koprivnjača.

Obratite se svom ljekaru odmah i ne uzimajte sljedeću dozu, jer to mogu biti prvi znaci alergijskih reakcija
koje mogu da postanu ozbiljne.

Ako Vam se jave:

kožne reakcije ili mjehurići/piling na koži i/ili reakcije na sluznici (u usta/nos ili na penis/vagine)
(toksična epidermalna nekroliza).

Obratite se svom ljekaru odmah i prije nego što nastavite terapiju, jer to mogu biti znaci ozbiljne reakcije.

Manje ozbiljna neželjena dejstva
Osim gorenavedenih neželjenih dejstava, ovo su druga neželjena dejstva nifedipina, počev od najčešćih:

Česta neželjena dejstva (javljaju se kod manje od jednog na deset korisnika, ali kod više od jednog na 100
korisnika):

glavobolja,

crvenilo,

opšte loše osjećanje,

zatvor i

oticanje, posebno gležnjeva i nogu.


Manje česta neželjena dejstva (javljaju se kod manje od jednog na 100 korisnika, ali kod više od jednog na
1.000 korisnika):

bolovi u trbuhu (abdominalna bol),

nespecifična bol,

drhtavica,

nizak krvni pritisak pri ustajanju (simptomi uključuju nesvjesticu, vrtoglavicu,
ošamućenost, povremeno lupanje srca, zamagljen vid, a ponekad i zbunjenost),

nesvjestica,

nepravilan ritam srca (palpitacije),

suva usta,

probavne smetnje ili problemi sa stomakom,

vjetar (nadutost),

mučnina,

grčevi u mišićima,

otoci zglobova,

poremećaji spavanja,

anksioznost ili nervoza,

crvenilo kože,

krvarenje iz nosa,

nosna kongestija,

osjećaj kovitlavog kretanja (vertigo),

migrena,

vrtoglavica,

drhtanje,

povećanje potrebe za mokrenjem,

bolno ili otežano mokrenje,

nemogućnost postizanja ili održavanja erekcije (impotencija),

zamagljen vid i

privremeno povećanje pojedinih enzima jetre.

Rijetka neželjena dejstva (javljaju se kod manje od jednog na 1.000 korisnika, ali kod više od jednog na
10.000 korisnika):

bockanje iglama i

upala desni, tvrde ili natečene desni, krvarenje desni.

Ostala neželjena dejstva. (Učestalost nepoznata,ne može se procijeniti iz dostupnih podataka):

povraćanje,

smanjenje broja bijelih krvnih ćelija (leukopenija),

teže smanjenje u određenoj klasi bijelih krvnih ćelija (agranulocitoza),

povećane vrijednosti šećera u krvi (hiperglikemija),

smanjena osjetljivost kože (hipoestezija),

pospanost (somnolencija),

bol u oku,

bol u grudima (angina pektoris),

žgaravica ili probavne smetnje (insuficijencija gastroezofagealnog sfinktera),

žućkasta obojenost beonjače ili kože (žutica),

osjetljivost na svjetlo (fotosenzitivne alergijske reakcije),

mala, podignuta područja krvarenja u koži (palpabilna purpura),

bol u zglobovima i

bol u mišićima.

Svi ovi simptomi obično nestaju kada se liječenje nifedipinom prekine.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje su navedene.

5. KAKO ČUVATI NIFELAT RETARD
Držati lijek van domašaja djece!
Lijek čuvati na temperaturi do 25

C, zaštićen od svjetlosti i vlage.

Rok upotrebe
36 mjeseci
Lijek se ne smije koristiti poslje isteka roka upotrebe označenog na pakovanju

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta sadrži Nifelat retard
Aktivna supstanca

:

1 tableta sadrži 20,00 mg nifedipina
Pomoćne supstance:
Laktoza monohidrat,
Kukuruzni skrob,
Silicijum dioksid koloidni bezvodni,
Celuloza mikrokristalna,
Povidon K 30,
Magnezijum stearat,
Hidroksipropilmetil celuloza,
Titan dioksid E 171,
Polietilenglikol 6000,
Gvoždje oksid crveni E 172.

Pakovanje
1 kutija sadrži 30 tableta sa produženim oslobađanjem (3 blistera sa po 10 tableta)
Nifelat

retard tablete su okrugle, bikonveksne film tablete ružičaste boje, sa podionom crtom na jednoj

strani.

Režim izdavanja
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

NAZIV I ADRESA PROIZVOĐAČA
Administrativno sjediše
ZDRAVLJE A.D. Leskovac
Vlajkova 199, 16000 Leskovac,Srbija

Proizvođač gotovog lijeka
ZDRAVLJE A.D. Leskovac
Vlajkova 199, 16000 Leskovac,Srbija

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
Pliva d.o.o., Sarajevo, Trg heroja 10, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

BROJ I DATUM RJEŠENJA O DOZVOLI ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET
NIFELAT RETARD, 20 mg tableta sa produženim oslobađanjem: 04-07.3-2-4066/16 od 27.06.2017.