OKTREOTID TEVA

OKTREOTID TEVA 20 mg bočica

1 bočica sa praškom za suspenziju za injekciju s produženim oslobađanjem, 1 šprica sa 2 ml rastvarača, 1 adapter za bočicu i 1 sigurnosna igla; u kutiji

Supstance:
oktreotid
Jačina ATC Oblik
20 mg bočica H01CB02 prašak i rastvarač za suspenziju za injekciju s produženim oslobađanjem