OLEOVIT D3

OLEOVIT D3 14400 i.j. mL

12,5 ml oralnih kapi, rastvora u staklenoj bočici, u kutiji

Supstance:
holekalciferol
Jačina ATC Oblik
14400 i.j. mL A11CC05 oralne kapi, rastvor