OLYNTH

OLYNTH 0.5 mg mL

10 ml otopine u smeđoj staklenoj (tip III) bočici s odmjernim plastičnim (polietilen/polipropilen/polioksimetilen) sustavom za raspršivanje i bijelim polietilenskim zatvaračem, u kutiji

Supstance:
ksilometazolin
Jačina ATC Oblik
0.5 mg mL R01AA07 sprej za nos, otopina

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

OLYNTH
0,5 mg/ml, sprej za nos, otopina

ksilometazolin

Molimo da pažljivo pročitate ovu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek.

Ovaj lijek se može nabaviti bez recepta. Međutim, ako želite postići najbolje rezultate, Olynth 0,5

mg/ml sprej za nos, otopinu trebate pažljivo primjenjivati.

-

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovno pročitati.

-

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekarniku.

-

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, molimo da obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

Sadržaj upute
1. Što je Olynth 0,5 mg/ml sprej za nos, otopina i za što se koristi
2. Prije nego počnete uzimati Olynth 0,5 mg/ml sprej za nos, otopinu
3. Kako uzimati Olynth 0,5 mg/ml sprej za nos, otopinu
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Olynth 0,5 mg/ml sprej za nos, otopinu
6. Dodatne informacije

1. Što je Olynth 0,5 mg/ml sprej za nos, otopina i za što se koristi
Olynth 0,5 mg/ml sprej za nos, otopina sadržava ksilometazolin koji pomaže sužavanju krvnih kapilara
u vašem nosu smanjujući time oteknuće mukozne membrane nosa.

Olynth 0,5 mg/ml sprej za nos, otopina se korisiti za:

smanjenje oticanja sluznice nosa kod akutne prehlade, vazomotornog i alergijskog rinitisa.

olakšavanje pražnjenja sekreta u slučaju paranazalnog sinusitisa i kataralne upale srednjeg
uha povezane s prehladom.

2. Prije nego počnete uzimati Olynth 0,5 mg/ml sprej za nos, otopinu
Nemojte primjenjivati Olynth 0,5 mg/ml sprej za nos, otopinu

ako ste alergični (preosjetljivi) na ksilometazolin ili neki drugi sastojak Olynth 0,5 mg/ml sprej
za nos, otopine.

ako imate suhu upalu sluznice nosa (Rhinitis sicca).

u djece i dojenčadi do 2 godine života.

Olynth 0,5 mg/ml sprej za nos, otopinu ne smiju koristiti bolesnici koji su preosjetljivi na benzalkonijev
klorid (konzervans).

Budite posebno oprezni s Olynth 0,5 mg/ml sprej za nos, otopinom

u bolesnika liječenih inhibitorima monoaminooksidaze (inhibitiorima MAO) ili drugim lijekovima
koji potencijalno mogu povisiti krvni tlak.

u bolesnika s povišenim unutarnjim očnim tlakom posebice s glaukomom uskog kuta.

u bolesnika s teškim oboljenjem srca i krvnih žila (koronarna bolest srca, povišen krvni tlak).

ako imate tumor srži nadbubrežne žlijezde (feokromocitom).

ako imate metaboličke poremećaje: pojačan rad štitnjače-hipertireoza ili šećernu bolest.

Uzimanje drugih lijekova s Olynth 0,5 mg/ml sprej za nos, otopinom
Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako koristite ili ste nedavno koristili neke druge lijekove,
uključujući lijekove koje vam nije prepisao liječnik.

Olynth 0,5 mg/ml sprej za nos, otopina može utjecati na djelovanje nekih lijekova ili oni mogu utjecati
kako dobro će djelovati ovaj lijek.

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate:

antidepresive kao što je tranilcipromin (inhibitor MAO) ili tricikličke antidepresive.

Trudnoća i dojenje
Zatražite savjet od vašeg liječnika ili ljekarnika prije uzimanja bilo kojeg lijeka. Olynth 0,5 mg/ml sprej
za nos, otopina ne bi trebao biti korišten tijekom trudnoće jer se malo zna o njegovom djelovanju na
nerođenu djecu.

Ovaj lijek ne bi trebalo koristiti tijekom dojenja jer nije poznato izlučuje li se u majčino mlijeko.

Upravljanje vozilima i strojevima
Dugotrajna primjena ili uzimanje visokih doza Olynth 0,5 mg/ml sprej za nos, otopine može djelovati na
srce pa vaša sposobnost za vožnju ili upravljanje strojevima može biti smanjena. Ako se osjećate loše
nemojte voziti ili upravljati strojevima.

3. Kako uzimati Olynth 0,5 mg/ml sprej za nos, otopinu
Olynth 0,5 mg/ml sprej za nos otopina se daje djeci od 2 do 6 godina starosti, do 3 puta dnevno po 1
inhalacija spreja u svaku nosnicu, osim ako liječnik ili ljekarnik nije drugačije prepisao.

1. Skinite zaštitnu kapicu. Prije prve primjene više puta pritisnite potisnik spreja do pojave

jednolično raspršene maglice. Sprej je sada spreman za daljnju uporabu.

2. Držite bočicu uspravno. Stavite vrh raspršivača u vašu nosnicu - ne primjenjujte sprej ispod

nosnice.

3. Jednom pritisnite potisnik spreja. U trenutku raspršivanja udahnite kroz nos. Ponovite postupak

s drugom nosnicom.

4. Nakon primjene vrh raspršivača treba očistiti i zaštititi kapicom.

Ne koristite ovaj sprej duže od 5 dana, osim ako liječnik nije drugačije preporučio. Lijek se može
ponovo primjeniti nakon stanke od nekoliko dana.

Ne primjenjujte ovaj sprej u dojenčadi i djece mlađe od 2 godine. Uvjek se savjetujte s liječnikom o
primjeni lijeka u djece.

U slučaju kroničnog rinitisa Olynth 0,5 mg/ml sprej za nos, otopinu treba primjenjivati samo prema
uputama liječnika jer postoji mogućnost oštećenja sluznice nosa.

Ako uzmete više Olynth 0,5 mg/ml sprej za nos, otopine nego što ste trebali
Odmah obavijestite svog liječnika, ljekarnika ili najbližu bolnicu i ponesite lijek ili ovu uputu o lijeku sa
sobom.

Ako ste zaboravili uzeti Olynth 0,5 mg/ml sprej za nos, otopinu
Ako zaboravite uzeti dozu, uzmite je čim se sjetite, ali ako je već došlo vrijeme za slijedeću dozu,
preskočite propuštenu dozu i nastavite kao obično. Nemojte uzimati dvostruku dozu kako bi
nadoknadili propuštenu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom lijeka obratite se svom liječniku ili
ljekarniku.

4. Moguće nuspojave
Kao i svi drugi lijekovi i Olynth 0,5 mg/ml sprej za nos, otopina može izazvati nuspojave, iako ne kod
svih osoba.

Odmah prestanite uzimati sprej i potražite medicinsku pomoć ako imate nešto od slijedećeg (mogu biti
znakovi alergijske reakcije):

otežano disanje ili gutanje, oticanje lica, usana, jezika ili grla.

jak svrbež kože, sa crvenim osipom ili uzdignutim neravninama na koži.

Dišni sustav

često u osjetljivih bolesnika sprej može pouzrokovati blagu nadraženost (osjećaj žarenja u nosu). U

određenim slučajevima može se pojaviti oticanje

sluznice nakon prestanka djelovanja lijeka.

Živčani sustav

rijetko se mogu se javiti nesanica, umor i glavobolja.

Srčani sustav

manje često se javlja ubrzano kucanje srca ili ubrzan puls ili povišenje krvnog tlaka.

Prijavljivanje sumnje na neželjena djelovanja lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. Kako čuvati Olynth 0,5 mg/ml sprej za nos, otopinu

Čuvati izvan dosega i pogleda djece !

Olynth 0,5 mg/ml sprej za nos, otopinu koristiti do 12 tjedana nakon prvog otvaranja.

Rok trajanja lijeka u neotvorenom pakovanju je 3 godine.

Olynth 0,5 mg/ml sprej za nos, otopina se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti
navedenog na pakovanju. Rok valjanosti traje do posljednjeg dana navedenog mjeseca.

Čuvati na temperaturi ispod 25 °C.

Lijekovi se ne smiju odlagati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Upitajte ljekarnika kako se
riješiti lijekova koji vam više nisu potrebni. Te mjere će pomoći u očuvanju okoliša.

6. Dodatne informacije
Što sadržava Olynth 0,5 mg/ml sprej za nos, otopina
Djelatna tvar je ksilometazolinklorid. Jedan ml spreja za nos, otopine sadrži 0,5 mg
ksilometazolinklorida. Jedan potisak (70 µl) sadrži 0,035 mg ksilometazolinklorida.
Pomoćne tvari su: benzalkonijev klorid, otopina; dinatrijev edetat; natrijev klorid; natrijev
dihidrogenfosfat dihidrat; natrijev hidrogenfosfat dihidrat; sorbitol 70%, tekući, nekristalizirajući;
pročišćena voda.

Kako izgleda Olynth 0,5 mg/ml sprej za nos, otopina i što sadržava pakiranje
Olynth 0,5 mg/ml sprej za nos dolazi na tržište u smeđoj staklenoj (tip III) bočici koja sadržava 10 ml
otopine s odmjernim plastičnim (polietilen/polipropilen/polioksimetilen) sustavom za raspršivanje i
bijelim polietilenskim zatvaračem, u kutiji.

Režim izdavanja
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

Naziv i adresa proizvođača
Johnson & Johnson S.E. d.o.o.
Oreškovićeva 6 H, 10 010 Zagreb, Hrvatska

Proizvođač gotovog lijeka
Famar Orléans
5, Avenue de Concyr, 45071 ORLÉANS Cedex 2, Francuska

Nosilac dozvole za stavljanje gotovog lijeka u promet
Unifarm d.o.o.
Novo naselje Bistarac bb, 75 300 Lukavac, Bosna i Hercegovina
Tel: + 387 35 369 880
Fax: + 387 35 369 875

www.unifarm.ba

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet
04-07.3-2-7449/15 od 25.07.2016.