OPTIMON HCT

OPTIMON HCT 20 mg tableta+ 12.5 mg tableta

30 tableta (3 PVC/PVdC//Al blistera po 10 tableta), u kutiji

Supstance:
hidrohlorotiazid lizinopril
Jačina ATC Oblik
20 mg tableta+ 12.5 mg tableta C09BA03 tableta

UPUTA ZA PACIJENTA

Optimon HCT
10+12,5 mg
20+12,5 mg
tableta

lizonopril, hidroklorotiazid

Molimo Vas da prije nego što počnete uzimati lijek pažljivo pročitate ovu uputu.

Uputu sačuvajte jer će te je vjerojatno željeti ponovno čitati.

U ovoj su uputi sadržane važne informacije o lijeku Optimon HCT.

Ukoliko o svojoj bolesti ili o lijeku koji uzimate želite saznati nešto više, obratite se liječniku ili
farmaceutu.

Ovaj lijek je propisan Vama. Nemojte ga davati drugim osobama. Može im naštetiti, čak i onda
ako su njihovi simptomi jednaki Vašima.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili farmaceuta.

SADRŽAJ UPUTE:
1. Što su Optimon HCT tablete i za što se koriste?
2. Prije nego počnete uzimati Optimon HCT tablete
3. Kako uzimati Optimon HCT tablete?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Optimon HCT tablete?
6. Dodatne informacije

1. ŠTO SU OPTIMON HCT TABLETE I ZA ŠTO SE KORISTE?
Optimon HCT se primjenjuju u liječenju visokog krvnog tlaka.
Aktivni sastojci Optimon HCT tableta su lizinopril i hidroklorotiazid.
Lizinopril pripada skupini lijekova koji se nazivaju ACE-inhibitori. ACE-inhibitori djeluju šireći krvne žile.
Hidroklorotiazid pripada skupini lijekova koji se nazivaju diuretici.
Oni djeluju tako pomažu vašem tijelu da se riješi vode i soli, poput natrija, putem urina.
Ove aktivne supstance djeluju zajedno i snižavaju krvi tlak.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI OPTIMON HCT TABLETE
Nemojte uzimati Optimon HCT tablete:

ako ste preosjetljivi na lizinopril, hidroklorotiazid ili na bilo koji drugi sastojak lijeka Optimon
HCT (opisano u odjeljku 6: Dodatne informacije)

ako ste preosjetljivi na druge ACE inhibitore ili derivate sulfonamida

Pitajte svoga liječnika ukoliko niste sigurni što su sulfonamidi; ako ste prije bili liječeni lijekom
iz iste skupine lijekova, kojoj pripada Optimon HCT (ACE inhibitori), pa ste imali alergijske
reakcije koje uključuju otežano gutanje ili disanje, oticanje šaka, stopala ili gležnjeva,
lica, usana, jezika ili grla;

ako imate nasljedni angioedem (stanje koje čini da ste više skloni oteklinama gore opisanim).

Ako niste sigurni da li se to odnosi na vas, obratite se liječniku;

ako imate ozbiljne probleme s bubrezima

ako ne mokrite

ako imate ozbiljne problema s jetrom

ako ste trudni više od tri mjeseca (pored toga, bolje je izbjeći primjenu Optimon HCT u ranoj
trudnoći - vidjeti odjeljak o trudnoći)

ako imate šećernu bolest ili oštećenu bubrežnu funkciju i liječite se lijekom za snižavanje
krvnog tlaka koji sadrži aliskiren.

Ako mislite da se nešto od gore navedenog odnosi na Vas, ne uzimajte tablete. Obratite se svojemu
liječniku i pridržavajte se njegova savjeta.

Budite posebno oprezni s Optimon HCT tabletama
Recite Vašem liječniku ako se bilo koje od dolje navedenih stanja odnosi na Vas:

ako imate suženje (stenozu) aorte (srčane arterije) ili suženje bubrežne arterije;

ako imate pojačano zadebljanje srčanog mišića (hipertrofičnu kardiomiopatiju);

ako imate problema s krvnim žilama (kolagensku krvožilnu bolest);

ako imate nizak krvni tlak. Možete osjetiti omaglicu ili ošamućenost, osobito pri ustajanju;

ako imate problema s bubrezima ili idete na dijalizu ili ste imali transplantaciju bubrega;

ako imate problema s jetrom;

ako imate šećernu bolest;

ako ste nedavno patili od povraćanja ili proljeva;

ako Vam je liječnik rekao da kontrolirate količinu soli u hrani;

ako imate visoki kolesterol i liječite se postupkom koji se zove „LDL-afereza“;

imate ili ste imali upalnu bolest poznatu kao lupus (sistemski lupus erythematosus, SLE)

ako ste pripadnik crne rase jer u tom slučaju Optimon HCT može imate slabije djelovanje

Također možete biti skloniji da razvijete nuspojavu zvanu angioedem (tešku alergijsku reakciju,
koja je uključivala oticanje šaka, stopala ili gležnjeva, lica, usana, jezika ili grla).

ako uzimate bilo koje od lijekova navedenih u nastavku, koji se koriste za liječenje visokog

krvnog tlaka:

- blokator angiotenzin II receptora (ARB) (nazivaju se i sartanima – primjerice valsartan,
telmisartan, irbesartan), osobito ako imate bubrežne tegobe povezane sa šećernom bolešću

- aliskiren.

Liječnik Vam može provjeravati bubrežnu funkciju, krvni tlak i količinu elektrolita (npr. kalija) u krvi u
redovitim intervalima.
Vidjeti također informacije pod naslovom „Nemojte uzimati Optimon HCT tablete“.

Morate reći liječniku ako mislite da ste trudni ili planirate trudnoću. Optimon HCT se ne preporučuje u
ranoj trudnoći, a ne smije se uzimati ako ste trudni više od tri mjeseca jer može ozbiljno naštetiti bebi
ako se uzima u tom razdoblju (vidjeti dio 2 „Trudnoća i dojenje“)
Ako niste sigurni odnosi li se nešto od navedenog na Vas, razgovarajte sa svojim liječnikom prije nego
počnete uzimati Optimon HCT.

Alergijski tretman kao npr. ubod insekta

Obavijestite svog liječnika ukoliko primate ili ćete primati terapiju za smanjivanje učinaka alergije (

desenzibilizacija), na primjer na ubod insekata. Ukoliko uzmete Optimon HCT dok primate ovu

terapiju, on može uzrokovati tešku alergijsku reakciju.

Kirurški zahvati i operacije

Prije kirurškog zahvata i anestezije (čak i one kod stomatologa) obavijestite liječnika ili stomatologa da
uzimate Optimon HCT, jer je moguć iznenadni pad krvnog tlaka, povezan sa anestezijom.

Uzimanje drugih lijekova s Optimon HCT tabletama
Obavijestite svog liječnika ili farmaceuta ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koji lijek, čak i ako ste
ga nabavili bez recepta. Ovo je važno iz razloga što Optimon HCT može uticati na način na koji neki
lijekovi djeluju, te neki lijekovi mogu uticati na Optimon HCT.
Obavijestite svojeg liječnika ili farmaceuta ako uzimate slijedeće lijekove:

druge lijekove za smanjenje krvnog tlaka

tablete za mokrenje (diuretike)

nesteroidne protuupalne (antiinflamatorne) lijekove (NSAIL) poput indometacina, koji se
koriste za liječenje boli i artritisa (upale zglobova)

lijekove za liječenje depresije (tricikličke i tetracikličke antidepresive)

lijekove za psihičke probleme, uključujući litij

acetilsalicilnu kiselinu, ako uzimate više od 3 grama na dan

lijekove koji mogu povećati količinu kalija u krvi poput tableta kalija, diuretika koji štede
kalij ili nadomjestaka soli koje sadrže kalij

kalcijeve soli

inzulin ili lijekove za dijabetes (šećernu bolest) koje uzimate oralno

lijekove za liječenje astme

lijekove za liječenje kongestije sinusa ili druge pripravke za liječenje prehlade (uključujući i
one koje možete kupiti u ljekarni)

lijekove za smanjenje imunološkog odgovora (imunosupresive, poput ciklosporina)

alopurinol (za giht)

lijekove za probleme sa nepravilnim radom srca (poput prokainamida)

srčane glikozide (za liječenje zatajenja srca)

lijekove koji sadrže zlato, poput natrijevog aurotiomalata, koji možete primati u obliku
injekcije

injekcija amfotericina B (za liječenje gljivičnih infekcija)

karbenoksolon (za liječenje ulkusa ili upala jednjaka te onih unutar i oko usta)

kortikosteroide (steroidne lijekove)

kortikotropin (hormon)

lijekove za liječenje zatvora (stimulirajući laksativi)

kolestiramin i kolestipol (za snižavanje kolesterola, sprečavanje proljeva ili smanjenje
svrbeža)

mišićne relaksanse (za opuštanje mišića) poput tubokurarina

trimetroprim (antibiotik)

sotalol (beta-blokator)

lovastatin (za snižavanje kolesterola)

dekstran sulfat (koji se koristi u liječenju zvanom 'LDL afereza' za snižavanje kolesterola)

kemoterapija karcinoma (citostatici)

druge lijekove koji imaju učinak na srce zvan Torsades de pointes

Liječnik će Vam možda morati promijeniti dozu i/ili poduzeti druge mjere opreza:
Ako uzimate neki blokator angiotenzin II receptora (ARB) ili aliskiren (vidjeti također informacije pod
naslovima „Nemojte uzimati Optimon HCT tablete“ i „Upozorenja i mjere opreza“).

Primjena u trudnoći

Trudnoća

Obavezno morate obavijestiti liječnika ako ste trudni ili mislite da ste trudni. Liječnik će Vam u pravilu
savjetovati prestanak uzimanja lijeka prije trudnoće ili uzimanje drugog lijeka jer se Optimon HCT ne
preporučuju tokom trudnoće.
To je zbog toga što Optimon HCT prolaze placentu, te njihova primjena nakon trećeg mjeseca
trudnoće može uzrokovati potencijalno štetne učinke na plod i novorođenče.

Dojenje

Recite svom liječniku ako dojite ili namjeravate dojiti. Optimon HCT se ne preporučuju majkama koje
doje, stoga Vam, ukoliko želite dojiti, liječnik može odabrati drugu terapiju, osobito ako dojite
novorođenče ili dijete rođeno prije termina.

Upravljanje vozilima i strojevima
Ovaj lijek može uticati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima ili strojevima, osobito na početku
liječenja ili prilikom prilagodbe doze, ili u kombinaciji s alkoholom. Ako Vam se to dogodi, nemojte
voziti ili koristiti bilo kakav alat ili mašine.
Morate pričekati da vidite kako će lijek uticati na Vas prije obavljanja poslova koji iziskuju posebnu
pažnju.

Važne informacije o nekim sastojcima Optimon HCT tableta
Ovaj lijek sadrži manitol i može imati blagi laksativni učinak.

3. KAKO UZIMATI OPTIMON HCT TABLETE?
Uvijek uzimajte Optimon HCT točno onako kako Vam je rekao liječnik. Ako niste sigurni, provjerite sa
svojim liječnikom ili farmaceutom.
Nakon što započnete uzimati Optimon HCT, liječnik će možda tražiti da napravite krvne pretrage.
Nakon toga će vam prilagoditi dozu lijeka.

Način primjene

Tablete trebate progutati uz čašu vode.

Pokušajte uzimati lijek svakog dana približno u isto vrijeme. Nije važno uzimate li Optimon

HCT prije ili nakon obroka.

Važno je da uzimate Optimon HCT onoliko dugo koliko Vam je propisao liječnik – to je lijek za

dugotrajno liječenje. Važno je da uzimate Optimon HCT svakog dana.


Uzimanje prve doze

Budite osobito oprezni kad uzmete prvu dozu Optimona i kad Vam liječnik povisi dozu. Tada

može doći do većeg pada krvnog tlaka nego nakon kasnijih doza.

U tom slučaju možete osjetiti omaglicu ili ošamućenost. Ako se to dogodi, možda će Vam biti

bolje ako legnete. Ako ste zabrinuti zbog toga, što prije se javite liječniku

Odrasli

Uobičajena doza je jedna tableta jednom dnevno. Vaš liječnik će propisati dozu tabletu koja je upravo
za vas.
Ako je potrebno, vaš liječnik može povećati dozu na dvije tablete jednom dnevno.

Djeca

Optimon HCT se ne preporučuje za primjenu u djece.

Što ako ste uzeli previše tableta?
Ako slučajno uzmete previše tableta, odmah se javite se liječniku ili u hitnu službu najbliže bolnice.
Kutiju lijeka Optimon HCT ponesite sa sobom, radi identifikacije.

Što ako zaboravite uzeti tabletu?
Ako slučajno zaboravite uzeti dozu, uzmite je čim se sjetite. Međutim, ako se približilo vrijeme za
sljedeću dozu, preskočite propuštenu.
Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili propuštenu.

Ako prestanete uzimati Optimon HCT
Nemojte prestati uzimati lijek, čak i ako se osjećate bolje, osim ako Vam to nije rekao liječnik.
U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Optimon HCT tableta, obratite se svom
liječniku ili farmaceutu.

4.MOGUĆE NUSPOJAVE
Kao i svi drugi lijekovi, Optimon HCT može uzrokovati nuspojave, iako se one neće pojaviti kod svih.
Nuspojave su prema učestalosti razvrstane u sljedeće skupine:

Vrlo česte: pojavljuju se kod više od 1 na 10 bolesnika
Česte: pojavljuju se kod 1 do 10 na 100 bolesnika
Manje česte: pojavljuju se kod 1 do 10 na 1000 bolesnika
Rijetke: pojavljuju se kod 1 do 10 na 10000 bolesnika
Vrlo rijetke: pojavljuju se kod manje od 1 na 10000 bolesnika
Nije poznato: učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka
Optimon HCT sadrže dva lijeka: lizinopril i hidroklorotiazid.

Sljedeće su nuspojave zabilježene s pojedinim lijekovima. To znači da se također mogu dogoditi uz
primjenu Optimon HCT. Vaš liječnik vam može s vremena na vrijeme uzeti uzorke krvi da provjeri da
li su Optimon HCT tablete imale učinak na vašu krv.

Moguće nuspojave uz lizinopril

Teške alergijske reakcije (rijetko, pojavljuju se kod 1 do 10 na 10000 bolesnika )

Ako imate tešku alergijsku reakciju, prestanite uzimati Optimon HCT i odmah se javite liječniku u bilo
kojem od slijedećih slučajeva:

ako Vam nateknu lice, usne, jezik i/ili grlo, zbog čega gutanje može biti otežano,

ako Vam nateknu ruke, stopala ili gležnjevi,

otežano disanje,

jak svrbež kože (sa uzdignutim kvržicama).

Ozbiljni problemi s jetrom (vrlo rijetko, pojavljuju se kod manje od 1 na 10000 bolesnika)
Znakovi mogu uključivati:

žutilo kože ili očiju, tamno obojana mokraća ili gubitak apetita.

Ako vam se ovo dogodi, odmah posjetite svoga liječnika.

Ostale moguće nuspojave:

Česte (zahvaćaju manje od 1 na 10 osoba)

glavobolja

osjećaj omaglice ili nesvjestice, osobito prilikom naglog ustajanja

nesvjestica

proljev

povraćanje

kašalj

problemi s bubrezima (koji se vide pomoću krvne pretrage).

Manje česte (zahvaćaju manje od 1 na 100 osoba)

promjene raspoloženja koje uključuju osjećaj depresije

osjećaj štipkanja poput 'bockanja i trnaca'

osjećaj vrtnje (vrtoglavica)

promjene okusa

problemi sa spavanjem

srčani ili moždani udar

neuobičajeni otkucaji srca

promjene boje prstiju na rukama ili nogama

curenje iz nosa

osjećaj mučnine

bol u želucu i loša probava

promjene u krvnim pretragama koje služe za provjeru funkcije jetre

osip

svrbež

nemogućnost postizanja erekcije (impotencija)

osjećaj slabosti

osjećaj umora

povišena razina određenih tvari u Vašoj krvi (uree, kreatinina, ili kalija).

Rijetke (zahvaćaju manje od 1 na 1000 osoba)

promjene nekih stanica ili drugih dijelova Vaše krvi; znakovi mogu obuhvaćati osjećaj umora i

bljedoću kože

osjećaj zbunjenosti

promjene u osjetu mirisa

suhoću usta

kožni osip s tamnocrvenim, uzdignutim kvržicama koje svrbe (ožarice)

gubitak kose (alopecija)

psorijaza (problem s kožom)

infekcija krvi

zatajenje bubrega

povećanje dojki kod muškaraca

sindrom neodgovarajućih lučenja antidiuretičkog hormona (SIADH)

niska razina natrija u krvi, što može uzrokovati slabost, umor, glavobolju, osjećaj mučnine,

stvarnu mučninu (povraćanje) i grčeve.

Vrlo rijetke (zahvaćaju manje od 1 na 10000 osoba)

problemi s koštanom srži ili smanjen broj krvnih stanica i/ili trombocita u Vašoj krvi. Možete

zamijetiti umor, infekciju (koja može biti ozbiljna), vrućicu, osjećaj nedostatka zraka ili lakšeg
dobivanja modrica ili lakšeg krvarenja.

otečene žlijezde (limfni čvorovi)

pojačani imunološki odgovor (autoimuna bolest)

niska razina šećera u krvi (hipoglikemija). Znakovi mogu obuhvaćati osjećaj gladi ili slabosti

iznenadni osjećaj teškog disanja ili nedostatka zraka (bronhospazam)

upala pluća (zbog koje možete osjećati nedostatak zraka)

upala sinusa (osjećaj boli i punoće iza obraza i očiju)

eozinofilna upala pluća

Znakovi uključuju kombinaciju sljedećeg:

upala sinusa

osjećaj kao da imate gripu

osjećaj sve većeg nedostatka zraka

bol u području želuca ili crijeva

kožni osip

- osjećaj ‘bockanja i trnaca’ ili obamrlosti ruku ili nogu.

upala gušterače. To uzrokuje umjerenu do jaku bol u trbuhu

oticanje sluznice crijeva. To može uzrokovati iznenadnu bol u trbuhu, proljev ili Vam izazvati

mučninu (povraćanje)

znojenje

ozbiljne promjene na koži ili osip. Simptomi obuhvaćaju crvenilo, stvaranje mjehurića i

ljuštenje kože, koji mogu brzo nastati i mogu uključivati stvaranje mjehurića u ustima i nosu

smanjena količina mokraće (urina) nego uobičajeno ili prestanak mokrenja.

Nepoznata učestalost

crvenilo kože.

Moguće nuspojave s hidroklorotiazidom (nepoznata učestalost)

upala žlijezde slinovnice

smanjen broj krvnih stanica i/ili trombocita u Vašoj krvi. Možete zamijetiti umor, infekciju

(koja može biti ozbiljna), vrućicu, osjećaj nedostatka zraka ili lakšeg dobivanja modrica ili lakšeg
krvarenja

gubitak apetita

povećana količina šećera (glukoze) u Vašoj krvi

šećer u Vašem urinu

povećana količina mokraćne kiseline u Vašoj krvi

promijenjene razine tvari u Vašoj krvi (na primjer niski natrij i kalij). Možete zamijetiti mišićnu slabost
žeđ, ‘bockanje i trnce’, grčeve ili osjećaj mučnine

povišene ili visoke razine masnoća u Vašoj krvi (uključujući kolesterol)

osjećaj nemira

depresija

poteškoće sa spavanjem

osjećaj štipkanja poput ‘bockanja i trnaca’

osjećaj nesvjestice

promjene vida od kojih Vam stvari mogu izgledati žute

kratkoročni problemi s vidom

jaka bol u očima s crvenilom i iznenadno zamagljenim vidom. Ako iznenada imate bolno,
crveno oko odmah obavijestite svojeg liječnika; možda Vam je potrebno liječenje kako bi
izbjegli trajni gubitak vida

osjećaj vrtnje (vrtoglavica)

osjećaj nesvjestice (posebno kod ustajanja)

oštećenje krvnih žila što uzrokuje crvene ili ljubičaste mrlje po koži

otežano disanje;

Možete osjećati nedostatak zraka ako dobijete upalu pluća ili imate tekućinu u plućima;

nadraženost želuca

proljev

zatvor

upala gušterače. To uzrokuje umjerenu do jaku bol u trbuhu;

žutilo Vaše kože ili bjeloočnica očiju (žutica)

problemi sa kožom koji obuhvaćaju osip uzrokovan osjetljivošću na sunčevu svjetlost, osip
jaki, osip koji brzo nastaje, uz stvaranje mjehurića i ljuštenje kože te mogućeg stvaranja
mjehurića u ustima, dovodeći do pogoršanja postojećih reakcija sličnih eritematoznom lupusu
ili pojave neobičnih reakcija na koži

alergijske reakcije

grčevi mišića i slabost mišića

problemi s bubrezima koji mogu biti ozbiljni (vidljivo u krvnim pretragama)

vrućica

slabost.
Nemojte se brinuti zbog ove liste mogućih nuspojava. Ne morate dobiti nijednu od njih.

Prijavljivanje sumnje na nuspojave lijeka

U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg
ljekara ili farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u
ovom uputstvu za lijek, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI OPTIMON HCT TABLETE?
Optimon HCT tablete morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece!
Lijek čuvati na temperaturi do 30°C.
Rok trajanja lijeka je 3 godine.
Optimon HCT tablete se ne smiju upotrijebiti nakon isteka roka trajanja navedenog na pakovanju.
Datum označen na pakovanju se odnosi na posljednji dan u mjesecu.
Neiskorištene lijekove ne odlažite u kućno smeđe, nego se posavjetujte sa liječnikom ili farmaceutom
o načinu odlaganja istog.

6. DODATNE INFORMACIJE
Što Optimon HCT tablete sadrže?
Djelatne tvari Optimon HCT tableta su lizinopril i hidroklorotiazid.
Jedna Optimon HCT 10+12,5 mg tableta sadrži 10 mg lizinoprila u obliku lizinopril dihidrata i 12,5 mg
hidroklorotiazida.
Jedna Optimon HCT Pliva 20+12,5 mg tableta sadrži 20 mg lizinoprila u obliku lizinopril dihidrata i 12,5
mg hidroklorotiazida.

Pomoćne tvari Optimon HCT tableta:

kalcij hidrogenfosfat dihidrat; manitol; karmelozanatrij, umrežena; škrob, preželatinirani; magnezij
stearat.
Optimon HCT 10+12,5 mg tablete sadrže još dodatne pomoćne tvari: kukuruzni škrob, preželatinirani;
željezov oksid, žuti (E172); željezov oksid, crveni (E172).

Kako Optimon HCT tablete izgledaju i sadržaj pakovanja?
Optimon HCT 10+12,5 mg tablete su okrugle, bikonveksne tablete boje breskve s utisnutom oznakom
"LH" na jednoj strani tablete.
Optimon HCT 20+12,5 mg tablete su okrugle, bikonveksne tablete bijele boje sa razdjelnim urezom na
jednoj strani te utisnutom oznakom "LH" na drugoj strani tablete.
Optimon HCT 10+12,5 mg tablete i Optimon HCT 10+25 mg tablete dostupne su u pakovanju od 30
tableta u blisteru, u kutiji.

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka
PLIVA d.o.o. Sarajevo
Trg heroja 10, Sarajevo, BiH

Ime i adresa proizvođača lijeka (administrativno sjedište i mjesto puštanja lijeka u promet)
PLIVA Hrvatska d.o.o.
Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb, Hrvatska

Način izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz liječnički recept

Broj i datum odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet:
Optimon HCT tablete 10+12,5mg 04-07.1-1285/12 od 19.06.2013.godine
Optimon HCT tablete 20+12,5mg 04-07.1-1286/12 od 19.06.2013.godine

Datum revizije upute
januar, 2015.