OSARHIN

OSARHIN 100 mg0 g

7,5 g pilula u polipropilenskoj bočici, u kutiji

Supstance:
sambucus nigra D3
Jačina ATC Oblik
100 mg0 g V03AX pilule