OTIPAX

OTIPAX 4 g00 g+ 1 g00 g

1 staklena bočica sa 16 g kapi za uši, rastvora; u kutiji

Supstance:
lidokain fenazon
Jačina ATC Oblik
4 g00 g+ 1 g00 g S02DA30 kapi za uši, rastvor

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

Otipax
(4 + 1) g/100 g
kapi za uši, rastvor
fenazon, lidokain hlorid

Pažljivo pročitajte cijelo ovo uputstvo prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer ono sadrži važne
informacije za vas.
-

Sačuvajte ovo uputstvo. Možda ćete ga morati ponovo pročitati.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek propisan je samo vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su
njihovi znaci bolesti jednaki kao vaši.

Ako primijetite neko neželjeno dejstvo obratite se svom ljekaru ili farmaceutu. To uključuje i bilo
koja moguća neželjena djelovanja koja nisu navedena u ovom uputstvu. Vidjeti dio 4.

U ovom uputstvu ćete naći:
1.

Šta je lijek Otipax i za šta se koristi

2.

Šta morate znati prije nego počnete koristiti lijek Otipax

3.

Kako koristiti lijek Otipax

4.

Moguća neželjena dejstva

5.

Kako čuvati lijek Otipax

6.

Sadržaj pakovanja i druge informacije

1.

Šta je lijek Otipax i za šta se koristi

Lijek Otipax sadrži dvije aktivne supstance: lidokain kao lokalni anestetik i fenazon koji ima analgetičke
i protivupalne osobine.

Lijek Otipax je namijenjen lokalnom simptomatskom liječenju boli kod određenih bolesti srednjeg uha s
neoštećenom bubnom opnom:
-

akutna kongestivna upala srednjeg uha

upala uha kod prehlade, tzv. fliktenularna virusna upala uha

trauma uha izazvana pritiskom

2.

Šta treba da znate prije nego počnete koristiti lijek Otipax

Nemojte koristiti lijek Otipax
-

ako ste alergični na aktivne supstance ili bilo koji od drugih sastojaka ovog lijeka (navedenih u
dijelu 6).

ako imate oštećenje bubne opne zbog infekcije ili traume (vidjeti Upozorenja i mjere opreza)

Upozorenja i mjere opreza
Ako je bubnjić oštećen, ovaj lijek može dovesti do neželjenih dejstava u srednjem uhu.

Kao mjeru opreza morate prije nego što počnete upotrebljavati ovaj lijek zamoliti ljekara da provjeri da
li je bubna opna oštećena.

Drugi lijekovi i lijek Otipax
Recite svom ljekaru i farmaceutu ako koristite, ako ste nedavno koristili ili bi mogli koristiti bilo koji
drugi lijek.
Zbog svog lokalnog djelovanja ne očekuje se interakcija lijeka Otipax s drugim lijekovima.

Trudnoća i dojenje
Ovaj lijek se prema potrebi može normalno upotrebljavati tokom trudnoće ili dojenja.
Ako ste trudni ili dojite, mislite da ste trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom ljekaru ili
farmaceutu za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek.

Sportisti

Ovaj lijek sadrži aktivan sastojak koji može dati pozitivan rezultat kod anti-doping testova.

Vožnja i upravljanje mašinama
Nije primjenjivo.

Lijek Otipax sadrži glicerol.

3.

Kako koristiti lijek Otipax

Uvijek koristite ovaj lijek tačno onako kako vam je rekao vaš ljekar ili farmaceut. Provjerite sa svojim
ljekarom ili farmaceutom ako niste sigurni.

Doziranje
Preporučena doza je 4 kapi 2-3 puta dnevno u ušni kanal.

Primjena
Primjena u uho.

Odvijte poklopac na bočici.

Izvadite kapaljku iz blistera.

Zavijte kapaljku na bočicu.

Skinite poklopac s kapaljke.

Okrenite bočicu naopako i lagano pritisnite kapaljku kako bi izašla 1 kap.

Pritisnite ponovo kako biste dobili 4 kapi.

Vratite bijeli poklopac na kapaljku.

Trajanje liječenja
Liječenje ne smije trajati duže od 10 dana. Ako su simptomi i dalje prisutni, obratite se svom ljekaru.

Ako ste uzeli više lijeka Otipax nego što ste trebali
Ako ste uzeli više lijeka Otipax nego što ste trebali, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu. Ipak, s
obzirom na dobru podnošljivost lijeka Otipax, predoziranje se ne očekuje čak ni u slučaju prečeste ili
preobimne primjene.

Ako ste zaboravili uzeti lijek Otipax
Nemojte uzeti duplu dozu kako biste nadoknadili propuštenu.

Ako ste prestali koristiti lijek Otipax
Prestanak liječenja lijekom Otipax ne izaziva neželjenja dejstva.

Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o upotrebi ovog lijeka, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

4.

Moguća neželjena dejstva

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može izazvati neželjena dejstva, mada ne moraju svi da ih osjete.

Rizik od lokalnih reakcija u obliku alergije, nadraženosti ili crvenila u ušnom kanalu.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5.

Kako čuvati lijek Otipax

Čuvajte ovaj lijek izvan pogleda i dohvata djece.

Nemojte koristiti ovaj lijek poslije isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju i bočici. Datum isteka
roka upotrebe odnosi se na zadnji dan u mjesecu.

Čuvajte na temperaturi ispod 30°C.

Ne koristite duže od 1. mjeseca nakon otvaranja.

Ne bacajte nikakve lijekove u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite
lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći očuvanju okoline.

6.

Sadržaj pakovanja i druge informacije

Šta lijek Otipax sadrži
Aktivne supstance su fenazon i lidokain hlorid. 100 g rastvora sadrži 4 g fenazona i 1 g lidokain
hlorida.
Ostali sastojci su natrijum tiosulfat, etanol, glicerol i pročišćena voda.

Kako lijek Otipax izgleda i sadržaj pakovanja
Bočica (žuto staklo tip III) od 15 ml sadrži 16 g čiste, bezbojne ili svjetlo žućkaste tečnosti, s mirisom
na alkohol.
Jedna bočica je pakovana s kapaljkom u kartonskoj kutiji.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

PROIZVOĐAČ
(administrativno sjedište)
Biocodex, 7 avenue Gallieni – 94250 Gentilly, Francuska

PROIZVOĐAČ GOTOVOG LIJEKA
(mjesto puštanja lijeka u promet)
Biocodex, 1 avenue Blaise Pascal – 60000 Beauvais, Francuska

NOSITELJ DOZVOLE ZA STAVLJANJE GOTOVOG LIJEKA U PROMET
Medis International d.o.o. Sarajevo, Ahmeta Muratbegovića 2, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet
Otipax (4 + 1) g/100 g, kapi za uši, rastvor, 16 g: 04-07.9-3478/13 od 04.02.2015. godine