PANTEDEX

PANTEDEX 50 mg g

Aluminijska tuba sa 30 g kreme, sa HDPE zatvaračem, u kutiji

Supstance:
dekspantenol
Jačina ATC Oblik
50 mg g D03AX03 krema

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

PANTEDEX
50 mg/g
krema

dekspantenol

Prije upotrebe lijeka pažljivo pročitajte ovo uputstvo.
Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.
Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugima.
Drugima ovaj lijek može da škodi, čak i ako ima znakove bolesti slične Vašima.
Ukoliko bilo koje neželjeno djelovanje postane ozbiljno, ili ako primjetite bilo koje neželjeno djelovanje
koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da obavijestite Vašeg ljekara ili farmaceuta.

Sadržaj uputstva:
1. Šta je PANTEDEX i za šta se koristi?
2. Prije nego počnete uzimati PANTEDEX?
3. Kako uzimati PANTEDEX?
4. Moguća neželjena djelovanja
5. Kako čuvati PANTEDEX?
6. Dodatne informacije

1. ŠTA JE PANTEDEX I ZA ŠTA SE KORISTI?
PANTEDEX krema kao aktivnu supstancu sadrži dekspantenol, koja je ugrađena u emulziju koja se
lako apsorbuje i koja sadrži malo masnoće.
Supstanca dekspantenol se u koži pretvara u vitamin pantotenske kiseline i pomaže u formiranju i
regeneraciji kože iznutra prema van. Zbog svog visokog sadržaja vlage krema proizvodi ublažavajući
efekat hlađenja.
PANTEDEX kremu koristite za liječenje oštećene i nadražene, ali nepovrijeđene kože:
kod crvenila i opekotina od sunca;
kod žuljeva;
kod lakših opekotina;
kod grube kože (npr. ruke, laktovi, stopala).
Potpomaže zacijeljivanje rana i epitelizaciju kod manjih ozljeda, manjih rana od opekotina i abrazija,
iritacija kože, npr. nakon UV-zračenja i fototerapije.
Eritemi (crvenilo kože) od pelena, hronične ulceracije (rane), dekubitisi (hronične rane izazvane
pritiskom, nastale najčešće usljed dugotrajnog ležanja), fisure (napuknuća kože), transplantacije kože,
erozije cerviksa (glrića maternice).
Liječenje u pauzi terapije ili nakon terapije kortikosteoridima.
Njega grudi za vrijeme dojenja i za liječenje ozlijeđenih i ispucalih bradavica.

2. PRIJE NEGO POČNETE UZIMATI PANTEDEX?
Nemojte uzimati PANTEDEX:

ako ste alergični (preosjetljivi) na dekspantenol ili na bilo koju pomoćnu supstancu koja ulazi u
sastav ovog lijeka (navedenu u poglavlju 6).

Ukoliko niste sigurni, obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu prije nego što počnete koristiti
PANTEDEX.

Budite posebno oprezni sa lijekom PANTEDEX
Kada se koristi u skladu s namjenom, onda nije potrebno slijediti posebne mjere opreza.
Prije nego što počnete koristiti PANTEDEX recite svom ljekaru ili farmaceutu ako bolujete od drugih
bolesti, imate alergije ili uzimate ili koristite druge lijekove za vanjsku primjenu, čak i ako se radi o
preparatima koji se mogu dobiti bez recepta.

Uzimanje drugih lijekova sa lijekom PANTEDEX
Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje
druge lijekove uključujući i lijekove koji se mogu dobiti bez recepta i biljne lijekove.

Uzimanje PANTEDEX -a sa hranom ili pićima
Nisu zabilježene interakcije kod primjene PANTEDEX kreme sa hranom ili pićima.


Trudnoća, dojenje
Trudnoća
Iako se PANTEDEX može koristiti tokom trudnoće, ne bi se smio primjenjivati na velikim površinama.
Ako ste trudni, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate da zatrudnite posavjetujte se sa svojim
ljekarom ili farmaceutom prije nego što počnete koristiti ovaj lijek.
Ako tokom primjene PANTEDEX kreme ustanovite da ste trudni odmah obavijestite o tome svog
ljekara ili farmaceuta.
Dojenje
Kada se koristi za liječenje ispucalih bradavica tokom dojenja, prije nanošenja PANTEDEX kreme
potrebno je očistiti površine na koje će se krema primijeniti, a prije svakog dojenja potrebno je
bradavice isprati vodom.
Posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom prije nego što počnete koristiti ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i mašinama
Nije zabilježeno da ovaj lijek utiče na sposobnost upravljanja motornim vozilima i rukovanje
mašinama.
Važne informacije nekim sastojcima PANTEDEX kreme
PANTEDEX krema sadrži metil paraben koji može uzrokovati alergijske reakcije.
PANTEDEX krema sadrži cetostearilni alkohol koji može uzrokovati lokalne reakcije na koži.
PANTEDEX krema sadrži propileglikol koji može uzrokovati iritaciju kože.

3. KAKO UZIMATI PANTEDEX?

Rane i blage opekotine: po potrebi nanesite PANTEDEX kremu jednom ili više puta dnevno.
Dojilje: PANTEDEX krema liječi bolne ispucale brdavice kada se redovno nanosi tokom dojenja.
Pantenol se nanosi na bradavice nakon svakog dojenja. Prije svakog dojenja bradavice je potrebno
isprati vodom.
Pelenski osip: Pantedex se nanosi pri svakom mijenjanju pelena.
Način primjene:
Pantedex se nanosi u tankom sloju i po mogućnosti nježno utrlja na nadraženom području kože.
Pridržavajte se doziranja koje je navedeno u uputstvu za upotrebu ili koje Vam je objasnio Vaš ljekar ili
farmaceut.
Različite starosne grupe:
Primjena kod djece:
Nije potrebno prilagođavanje doze.
Primjena kod starijih bolesnika (65 godina i više):
Nije potrebno prilagođavanje doze.

Primjena kod posebnih stanja:
Oštećenje jetre/bubrega:
Nije potrebno prilagođavanje doze.

Ako mislite da lijek djeluje suviše slabo ili suviše jako, posavjetujte se s Vašim ljekarom
ili farmaceutom.

Ako uzmete više lijeka PANTEDEX nego što ste trebali
U slučaju primjene PANTEDEX kreme na koži u većoj mjeri od preporučene, ne očekuju se neželjena
djelovanja.
Ako uzmete više PANTEDEX kreme nego što ste trebali, razgovarajte sa svojim ljekarom ili
farmaceutom.

Ako ste zaboravili uzeti PANTEDEX
Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili propuštenu.

Ako prestanete uzimati PANTEDEX
Nije primjenjivo.

3. MOGUĆA NEŽELJENA DJELOVANJA

Kao i svi lijekovi PANTEDEX može izazvati neželjena djelovanja iako se ne javljaju kod svih ljudi.
Prilikom primjene ovog lijeka mogu se javiti sljedeća neželjena djelovanja.

U vezi sa PANTEDEX kremom do sada zabilježena neželjena djelovanja su rijetka. Ako primijetite
ozbiljne reakcije na koži, obavijestite o tome Vašeg ljekara ili farmaceuta.
Ako primjetite neželjena djelovanja koja nisu opisana u ovom uputstvu, potrebno je da obavijestite
Vašeg ljekara ili farmaceuta.
Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI PANTEDEX?
Čuvajte lijek van dohvata i pogleda djece, u originalnom pakovanju.
Čuvajte na temperaturi ispod 25°C.
Koristite ovaj lijek u skladu sa rokom upotrebe.
Ne upotrebljavajte PANTEDEX nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju. Rok upotrebe se
odnosi na posljednji dan u mjesecu.
Nemojte uzimati PANTEDEX ukoliko primijetite bilo kakvo oštećenje na lijeku i/ili pakovanju.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta PANTEDEX
sadrži
-
Aktivna supstanca je dekspantenol.
Svaki gram kreme kao aktivnu supstancu sadrži 50 mg dekspantenola.
- Ostali sastojci su: cetostearilni alkohol, Cremophor A6, Cremophor A25, tečni parafin, metil paraben,
propilen glikol, parfem, dejonizirana voda.

Kako PANTEDEX izgleda i sadržaj pakovanja
PANTEDEX je bijela, glatka krema homogenog izgleda i specifičnog mirisa.
PANTEDEX 5% krema je pakovana u aluminijsku tubu od 30 g sa HDPE zatvaračem. Svaka
kartonska kutija sadrži 1 aluminijsku tubu sa 30 g kreme i uputstvo za pacijenta.

Ime i adresa nosioca dozvole za stavljanje u promet gotovog lijeka
Unifarm d.o.o.
Bistarac Novo Naselje bb
75300 Lukavac
Bosna i Hercegovina
Tel: + 387 35 369 880
Fax: + 387 35 369 875

Naziv i adresa proizvođača (administrativno sjedište)
Deva Holding A.Ş.
Halkalı Merkez Mah. Basın Ekpres Cad. 34303 No:1
Küçükçekmece/İSTANBUL
Turska

Proizvođač gotovog lijeka (mjesto puštanja lijeka u promet)
Deva Holding A.Ş.
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi
Karaağaç Mah. Atatürk Cad. No: 32 Kapaklı/Tekirdağ
Turska

Režim izdavanja lijeka
BRp-Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet:
PANTEDEX krema 50 mg/g, 30 g: 04-07.3-1-3028/15 od 14.06.2016.