Pemetrexed Krka prašak za koncentrat za otopinu za infuziju

Pemetrexed Krka 500 mg bočica

1 bočica sa 500 mg praška za koncentrat za otopinu za infuziju, u kutiji

Supstance:
pemetreksed
Jačina ATC Oblik
500 mg bočica L01BA04 prašak za koncentrat za otopinu za infuziju