PEPTICAID CONTROL

PEPTICAID CONTROL 20 mg tableta

7 gastrorezistentnih tableta (1 Al/Al blister) u kutiji

Supstance:
pantoprazol
Jačina ATC Oblik
20 mg tableta A02BC02 gastrorezistentna tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

PEPTICAID CONTROL
20 mg, gastrorezistentna tableta
pantoprazol

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, prije nego što počnete da koristite ovaj lijek, jer ono sadrži informacije
koje su važne za Vas.
Uvijek uzimajte ovaj lijek tačno kako je navedeno u ovom uputstvu ili kako Vam je rekao Vaš ljekar ili
farmaceut.
Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.
Obratite se Vašem farmaceutu ako su Vam potrebne dodatne informacije ili savjet.
Ako se pojave bilo koja neželjena dejstva obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu. Ovo uključuje bilo
koja neželjena dejstva koja nisu navedena u uputstvu. Vidjeti odjeljak 4.
Morate se obratiti svom ljekaru ako Vam ne bude bolje ili se Vaši simptomi pogoršaju poslije 2
nedjelje.
Ne bi trebalo da uzimate lijek Pepticaid control duže od 4 nedjelje bez konsultacije sa svojim ljekarom.

U ovom uputstvu pročitaćete:
1. Šta je lijek Pepticaid control i čemu je namijenjen
2. Šta treba da znate prije nego što uzmete lijek Pepticaid control
3. Kako se upotrebljava lijek Pepticaid control
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati lijek Pepticaid control
6. Dodatne informacije.

1. ŠTA JE LIJEK PEPTICAID CONTROL I ČEMU JE NAMIJENJEN?
Pepticaid control sadrži aktivnu supstancu pantoprazol, koja blokira “pumpu“ koja stvara želudačnu
kiselinu. Na taj način se smanjuje količina kiseline u Vašem želucu.
Pepticaid control se koristi kao kratkotrajna terapija simptoma refluksa (npr. gorušica ili vraćanje
želudačne kiseline) kod odraslih. Refluks je vraćanje kiseline iz želuca u jednjak, što može dovesti do
zapaljenja i bola jednjaka.
Mogu se javiti simptomi poput bolnog osjećaja pečenja u grudima koji se penje sve do grla (gorušica) i
kiselog ukusa u ustima (regurgitacija kiseline).
Olakšanje simptoma refluksa kiseline i gorušice možete osjetiti nakon samo jednog dana terapije
lijekom Pepticaid control, iako ovaj lijek nije namijenjen da odmah dovede do olakšanja simptoma.
Možda će biti potrebno da uzimate tablete 2-3 dana uzastopno da bi došlo do ublažavanja simptoma.

Ukoliko se Vaši simptomi pogoršaju ili Vam ne bude bolje poslije 2 nedjelje, morate se obratiti svom
ljekaru.

2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRIJE NEGO ŠTO UZMETE LIJEK PEPTICAID CONTROL
Lijek Pepticaid control ne smijete koristiti
ukoliko:

ste alergični (preosjetljivi) na pantoprazol ili bilo koji drugi sastojak lijeka Pepticaid control

(vidjeti odjeljak 6.“Šta sadrži lijek Pepticaid control”)

uzimate lijek koji sadrži atazanavir (za liječenje HIV infekcije)

(vidjeti odjeljak Primjena

drugih lijekova).

Kada uzimate lijek Pepticaid control, posebno vodite računa ukoliko:
Prvo se posavjetujte sa svojim ljekarom ukoliko:

ste 4 ili više nedjelja neprekidno liječeni zbog gorušice ili lošeg varenja

ste stariji od 55 godina i svakog dana uzimate lijekove koji se mogu dobiti bez recepta za
terapiju lošeg varenja

ste stariji od 55 godina i imate nove ili nedavno promijenjene simptome refluksa

ste ranije imali čir na želucu ili ste bili podvrgnuti hirurškoj intervenciji u predjelu stomaka

imate problema sa jetrom ili žuticu (žuta prebojenost kože ili očiju)

redovno posjećujete ljekara zbog ozbiljnih smetnji ili stanja organizma

bi trebalo da budete podvrgnuti endoskopiji ili urea izdisajnom testu, odnosno,

C-urea testu

Obavijestite odmah svog ljekara, prije ili poslije uzimanja ovog lijeka, ako primijetite bilo koji od
sljedećih simptoma, što bi moglo da bude znak neke druge, ozbiljnije, bolesti:

neplaniran gubitak težine (koji nije u vezi sa ishranom ili programom vježbi)

povraćanje, naročito ako se ponavlja

povraćanje krvi, što može da se javi kao taman talog kafe u povraćenom sadržaju

krv u stolici, koja može biti crna ili boje katrana

otežano gutanje ili bol pri gutanju

blijedi ste i osjećate slabost (anemija)

bol u grudima

bol u stomaku

težak i/ili uporan proliv, jer je lijek Pepticaid control povezan sa malim povećanjem učestalosti
infektivnih proliva.

Vaš ljekar može da odluči da je potrebno da uradite određena ispitivanja.

Ako je potrebno da uradite laboratorijsko ispitivanje krvi, recite svom ljekaru da uzimate lijek Pepticaid
control.

Olakšanje simptoma refluksa kiseline i gorušice možete osjetiti nakon samo jednog dana terapije
lijekom Pepticaid control, iako ovaj lijek nije namijenjen da odmah dovede do olakšanja simptoma.
Ne bi trebalo da ga koristite kao preventivnu mjeru.

Nemojte zaboraviti da posjećujete svog ljekara redovno ukoliko patite od simptoma gorušice i lošeg
varenja, koji se ponavljaju već neko vrijeme.

Djeca i adolescenti
Djeca i osobe mlađe od 18 godina ne bi trebalo da uzimaju lijek Pepticaid control zbog nedovoljno
informacija o bezbjednosti primjene u ovoj populaciji.

Primjena drugih lijekova

Kažite svom ljekaru ili farmaceutu ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lijek,

uključujući i one koji se mogu nabaviti bez ljekarskog recepta, homeopatske lijekove ili visoke doze

vitamina.

Lijek Pepticaid control može da spriječi pravilno djelovanje nekih lijekova, naročito ukoliko uzimate
lijekove koji sadrže neku od sljedećih aktivnih supstanci:

atazanavir (za liječenje HIV infekcija). Ne smijete da uzimate Lijek Pepticaid control ako već
uzimate atazanavir

(vidjeti dio 2. Lijek Pepticaid control ne smijete koristiti ukoliko:“)

ketokonazol (za liječenje gljivičnih infekcija)

varfarin i fenprokumon (za razrjeđivanje krvi i sprečavanje nastanka ugrušaka). Možda će biti
potrebno da uradite dodatna laboratorijska ispitivanja krvi

metotreksat (za liječenje reumatoidnog artritisa, psorijaze i kancera). Ako uzimate
metotreksat, Vaš ljekar može privremeno prekinuti terapiju lijekom Pepticaid control, jer
pantoprazol može povećati novi metotreksata u krvi

Nemojte da uzimate lijek Pepticaid control istovremeno sa ostalim lijekovima koji smanjuju količinu
kiseline u želucu, kao što je drugi inhibitor protonske pumpe (omeprazol, lansoprazol ili rabeprazol) ili
H2 antagonist (npr.ranitidin, famotidin).
Međutim, lijek Pepticaid control možete uzimati sa antacidima (npr. magaldrat, alginska kiselina,
natrijum-bikarbonat, aluminijum-hidroksid, magnezijum-karbonat ili njihove kombinacije), ukoliko je
neophodno.

Primjena lijeka Pepticaid control u periodu trudnoće i dojenja

Prije nego što počnete da uzimate neki lijek, posavjetujte se sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Nemojte uzimati lijek Pepticaid control ukoliko ste trudni ili dojite. Ako ste trudni, dojite, mislite da ste
trudni ili planirate trudnoću, posavjetujte se sa Vašim ljekarom ili farmaceutom prije nego što uzmete
ovaj lijek.

Uticaj lijeka Pepticaid control na upravljanje motornim vozilom i rukovanje mašinama

Ukoliko se kod Vas jave neželjena dejstva, kao što su vrtoglavica ili poremećaj vida, ne bi trebalo da
upravljate motornim vozilima ili rukujete mašinama.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka Pepticaid control
Ovaj lijek sadrži maltitol. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se Vašem ljekaru prije
upotrebe ovog lijeka.

3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LIJEK PEPTICAID CONTROL

Lijek Pepticaid control uzimajte uvijek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš ljekar. Ako niste

sasvim sigurni, provjerite sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Preporučena doza je jednu tableta na dan. Nemojte da prekoračite preporučenu dozu od 20 mg
pantoprazola na dan.
Ovaj lijek bi trebalo da uzimate 2-3 dana uzastopno. Prekinite sa uzimanjem lijeka Pepticaid control
kada više nemate simptome. Olakšanje simptoma refluksa kiseline i gorušice možete osjetiti nakon
samo jednog dana terapije lijekom Pepticaid control, iako ovaj lijek nije namijenjen da odmah dovede
do olakšanja simptoma.

Obavijestite Vašeg ljekara ako ne osjetite olakšanje simptoma nakon 2 nedjelje stalnog uzimanja ovog
lijeka.
Nemojte uzimati tablete lijeka Pepticaid control duže od 4 nedjelje bez konsultacija sa ljekarom.
Uzmite tabletu prije obroka, svakog dana u isto vrijeme. Trebalo bi da progutate tabletu cijelu sa malo
vode. Nemojte žvakati ili lomiti tabletu.

Ako ste uzeli više lijeka Pepticaid control nego što je trebalo
Obavijestite odmah svog ljekara ili farmaceuta ako ste uzeli više lijeka nego što je preporučena doza.
Ako je moguće ponesite lijek i ovo uputstvo sa sobom.

Ako ste zaboravili da uzmete lijek Pepticaid control

Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomjestite to što ste preskočili da uzmete lijek!

Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu lijeka, uzmite je sljedećeg dana u uobičajeno vrijeme.
Ako imate dodatna pitanja o upotrebi ovog lijeka, obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu.

4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA
Lijek Pepticaid control, kao i drugi lijekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju
ispoljiti kod svih.

Odmah obavijestite Vašeg ljekara ili se obratite najbližoj hitnoj službi u slučaju da primijetite bilo koje
od dole navedenih ozbiljnih neželjenih dejstava. Odmah prekinite uzimanje ljeka, ali ponesite sa
sobom ovo uputstvo i/ili tablete.

Ozbiljna alergijska reakcija (rijetko: javlja se kod 1 od 1000 pacijenata): reakcije preosjetljivosti,
koje se nazivaju i anafilaktičke reakcije, anafilaktički šok ili angioedem. Tipični simptomi su: otok
lica, usana, usta, jezika i/ili grla, koji mogu prouzrokovati teškoće pri gutanju ili disanju,
koprivnjača (svrbež kao nakon dodira koprive), jaka vrtoglavica praćena ubrzanim radom srca i
obilnim znojenjem

Ozbiljne kožne promjene (nepoznate učestalosti: učestalost se ne može procijeniti na osnovu
raspoloživih podataka):
osip sa otokom, stvaranje plikova i ljušćenje kože, gubitak kože i krvarenje
oko očiju, nosa, usta ili genitalija i brzo pogoršanje opšteg stanja ili osip prilikom izlaganja suncu.

Ostala ozbiljna neželjena dejstva (nepoznate učestalosti): žuta prebojenost kože i očiju (usljed
teškog oštećenja jetre) ili oštećenja bubrega praćena bolom prilikom mokrenja i bolom u donjem
dijelu leđa praćenim povišenom temperaturom.

Druga neželjena dejstva:

Manje česta neželjena dejstva (javljaju se kod 1 od 100 pacijenata): glavobolja, vrtoglavica, proliv,

mučnina, povraćanje, nadimanje i gasovi, zatvor, suva usta, bol u stomaku i

nelogodnost, osip ili

koprivnjača, svrbež, osjećaj slabosti, iznurenosti ili opšte loše stanje, poremećaj sna,

povećane

vrijednosti enzima jetre u laboratorijskim ispitivanjima krvi.

Rijetka neželjena dejstva: poremećaj ili potpuni gubitak čula ukusa, poremećaj vida kao što je

zamućen vid, bol u zglobovima, bol u

mišićima, promjena tjelesne mase, povišena tjelesna

temperatura, otok udova, depresija,

povećane vrijednosti bilirubina i masti u krvi (na osnovu

laboratorijskih ispitivanja krvi), povećanje dojki kod

muškaraca, visoka temperatura i značajno

sniženje broja zrnastih bijelih krvnih ćelija u cirkulaciji (na osnovu analiza krvi).

Veoma rijetka neželjena dejstva (javljaju se kod 1 od 10000 pacijenata): dezorijentacija, smanjen broj

krvnih pločica, što može dovesti do krvarenja ili stvaranja modrica češće nego

što je uobičajeno;

smanjen broj bijelih krvnih zrnaca što može dovesti do učestalih infekcija; istovremeno

neuobičajeno

smanjenje broja crvenih i bijelih krvnih ćelija, kao i krvnih pločica (na osnovu analiza krvi).

Neželjena dejstva nepoznate učestalosti: halucinacije, zbunjenost (posebno kod pacijenata sa

medicinskom istorijom ovih simptoma), smanjena

koncentracija natrijuma u krvi, smanjena

koncentracija magnezijuma u krvi.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara
ili farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom
uputstvu o lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI LIJEK PEPTICAID CONTROL

Čuvati van pogleda i domašaja djece.

Rok upotrebe:
5 (pet) godina.
Nemojte koristiti lijek Pepticaid control poslije isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok
upotrebe ističe posljednjeg dana navedenog mjeseca.

Čuvanje:
Čuvati na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju.
Neupotrebljeni lijek se uništava u skladu sa važećim propisima.
Lijekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite
lijekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mjere pomažu očuvanju životne sredine.

6. DODATNE INFORMACIJE
Šta sadrži lijek Pepticaid control
Aktivna supstanca je pantoprazol (u obliku pantoprazol natrijum seskvihidrata).
1 gastrorezistentna tableta sadrži 20 mg pantoprazola što odgovara 22,575 mg pantoprazol natrijum
seskvihidrata.

Ostali sastojci su:

Jezgro: maltitol; krospovidon; karmeloza natrijum; natrijum karbonat, bezvodni; kalcijum stearat.

Film I: polivinil alkohol; talk; titan dioksid; makrogol 3350; lecitin; gvožđe (III)-oksid, žuti; natrijum

karbonat, bezvodni.

Film II: polivinil alkohol; talk; titan dioksid; makrogol 3350; lecitin; gvožđe (III)-oksid, žuti.

Gastrorezistentni sloj: metakrilna kiselina/etil akrilat kopolimer 1:1; trietil citrat.

Kako izgleda lijek Pepticaid control i sadržaj pakovanja
Žute ovalne tablete.
Pepticaid control 20 mg je pakovan u aluminijum/ aluminijum blister sa 7 tableta.
Jedan blister se nalazi u kartonskoj kutiji.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje bez ljekarskog recepta.

Proizvođač (administrativno sjedište)
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Proizvođač gotovog lijeka (mjesto puštanja lijeka u promet)
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
Hemofarm proizvodnja farmaceutskih proizvoda d.o.o. Banja Luka
Novakovići bb, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje gotovog lijeka u promet
Pepticaid control 7 x 20 mg gastrorezistentna tableta: 04-07.9-2646/14 od 13.08.2014. godine