PHEZAM

PHEZAM 400 mg kapsula+ 25 mg kapsula

60 kapsula, tvrdih (6 PVC/Al blistera po 10 kapsula), u kutiji

Supstance:
cinarizin piracetam
Jačina ATC Oblik
400 mg kapsula+ 25 mg kapsula N06BX kapsula, tvrda

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

PHEZAM
400 mg + 25 mg, kapsula, tvrda

piracetam,cinarizin

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovo uputstvo!

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti ponovo da ga pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se ljekaru ili farmaceutu.

Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome. Drugome ovaj lijek može da škodi čak

i ako ima znake bolesti slične Vašim.

Ovo uputstvo sadrži sljedeće informacije:
1. Šta je Phezam i za šta se koristi
2. Prije nego što počnete uzimati Phezam
3. Kako uzimati Phezam
4. Moguća neželjena dejstva
5. Kako čuvati Phezam
6. Dodatne informacije informacije

1. ŠTA JE PHEZAM I ZA ŠTA SE KORISTI
Phezam je kombinovani lijek koji sadrži aktivne supstance piracetam i cinarizin.
Piracetam pripada grupi lijekova pod nazivom nootropici, poboljšava i oporavlja spoznajne (kognitivne)
procese i mentalne sposobnosti.
Cinarizin sprečava transport kalcijumovih jona kroz ćelijsku membranu i proširuje krvne sudove,
povećava otpornost ćelija na nedostatak kiseonika.
Kombinovani preparat ima izraženo antihipoksično dejstvo (neutrališe negativne efekte smanjenog
dotoka kiseonika). Efekti aktivnih supstanci se međusobno nadopunjavaju, čime se poboljšava protok
krvi kroz mozak.

Phezam se primijenjuje kod:

hronične i latentne (skrivene) cerebro-vaskularne insuficijencije uzrokovane aterosklerozom i

arterijskom hipertenzijom; angiodistoničnog ishemičnog moždanog udara i stanja poslije
udara,

posttraumatske cerebrostenije( stanje nakon potresa mozga ili blage porede mozga),

encefalopatije(oštećenja mozga) različitog porijekla,

psihoorganskog sindroma koji vodi poremećajima memorije i drugih spoznajnih (kognitivnih)

funkcija,

patologije lavirinta – vrtoglavica, tinitus (zujanje u ušima), mučnina, povraćanje, nistagmus,

Menijerovog sindroma(oštećenje vestibularnog sistema),

profilakse bolesti kretanja (kinetoza).

2. PRIJE NEGO ŠTO POČNETE UZIMATI PHEZAM
Ne uzimajte Phezam:

 ukoliko ste preosjetljivi na piracetam ili cinarizin, ili bilo koji drugi sastojak ovog proizvoda,
 ukoliko imate teško narušenu funkciju bubrega,
 ukoliko ste imali hemoragični udar.

Upozorenja i mjere opreza:
Obratite se svom ljekaru ukoliko imate neki od sljedećih simptoma ili bolesti:

blago ili umjereno narušenu funkciju bubrega, preporučuje se smanjenje terapijske doze ili

produženje intervala između doza,

narušenu funkciju jetre, treba pratiti vrijednosti enzima jetre,

povećan intraokularni pritisak,

Parkinsonovu bolest.

Uzimanje drugih lijekova

Ukoliko uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove, uključujući lijekove dobijene bez

recepta, molimoVas da o tome obavijestite svog ljekara ili farmaceuta!

Obavijestite Vašeg ljekara ukoliko uzimate (ili planirate uzimati) neke od sljedećih lijekova:

depresore centralnog nervnog sistema (hipnotici i sedativi)

triciklične antidepresive

alkohol

lijekove za snižavanje krvnog pritiska

preparate za širenje krvnih sudova ( vazodilatatori)

hormone štitne žlijezde

oralne antikoagulanse (lijekovi koji sprječavaju zgrušavanje krvi).

Uzimanje lijeka Phezam sa hranom i pićem
Tokom terapije izbjegavati upotrebu alkohola.

Trudnoća i dojenje

Prije uzimanja bilo kog lijeka, potražite savjet od svog ljekara ili farmaceuta.

Upotreba lijeka Phezam tokom trudnoće se ne preporučuje.

Piracetam dospijeva u majčino mlijeko i lijek ne treba uzimati tokom perioda dojenja.

Upravljanje motornim vozilom i upotreba mašina
Preporučuje se oprez pri upravljanju motornim vozilima i rukovanju mašinama tokom terapije lijekom
Phezam.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka Phezam
Lijek Phezam sadrži laktozu. Ukoliko imate intoleranciju na neke šećere, prije uzimanja ovog lijeka
posavjetujte sa sa svojim ljekarom.
Lijek nije pogodan za osobe sa nedostatkom laktaze, galaktosemijom ili sindromom loše apsorpcije
glukoze/galaktoze.

3. KAKO UZIMATI PHEZAM

Uvijek uzimajte Phezam

tačno kako je rekao ljekar. Provjerite sa vašim ljekarom ili farmaceutom

ukoliko niste sigurni.

Odrasli: 1-2 kapsule tri puta dnevno u toku 1 do 3 mjeseca, u zavisnosti od težine bolesti.

Djeca (iznad 5 godina starosti): 1-2 kapsule, 1-2 puta dnevno.

Primjena kod djece ispod 5 godina starosti se ne preporučuje.

Ovaj proizvod se ne smije uzimati duže od 3 mjeseca!

Ukoliko uzmete više lijeka nego što treba

Ukoliko uzmete dozu koja je veća od propisane, odmah treba da potražite pomoć ljekara!

Phezam se veoma dobro podnosi i u slučaju predoziranja nisu uočeni ozbiljni neželjeni efekti koji
zahtijevaju prekidanje terapije.
U slučaju predoziranja može se javiti bol u stomaku.
Kod djece, obično se uočavaju efekti razdražljivosti(ekscitacije) – nesanica, nemir, euforija (povišen
stepen raspoloženja), iritabilnost, tremor, i rijetko – noćne more, halucinacije i grčevi (konvulzije).

Terapija predoziranja je simptomatska.

Ukoliko zaboravite da uzmete Phezam
Ukoliko propustite da uzmete dozu, uzmite je čim se sjetite, ali zaboravljenu dozu ne uzimajte ukoliko
se bliži vrijeme uzimanja sljedeće doze.

4. NEŽELJENA DEJSTVA

Kao i svi lijekovi, Phezam može izaivati neželjena dejstva.

Neželjena dejstva se mogu javiti sa sljedećom učestalošću: Vrlo često (≥ 10%), često (≥ 1% do <10%);
manje često (≥0,1% do < 1%); rijetko (≥ 0,01% do ≥ 0,1%), vrlo rijetko (< 0,01%), nepoznate
učestalosti.

Poremećaj kože i potkožnog tkiva
Vrlo rijetko: hiperosjetljivost – reakcije kože, foto-osjetljivost.

Gastrointestinalni poremećaji:
Nepoznata učestalost: pojačano lučenje pljuvačke, mučnina, povraćanje.

Poremećaj nervnog sistema
Rijetko: Kod starijih pacijenata, kontinuirana upotreba može dovesti do ekstrapiramidalnih sporednih
efekata.

Ukoliko primjetite bilo koja neželjena dejstva koja u ovom uputstvu nisu pomenuta, molimo Vas da

obavijestite svog ljekara ili farmaceuta.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavijestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumjeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu o
lijeku, kao i one koje jesu.

5. KAKO ČUVATI PHEZAM
Čuvati lijek Phezam van domašaja i pogleda djece!
Lijek čuvati na temperaturi ispod 25˚C.

Rok trajanja lijeka je 36 mjeseci od datuma proizvodnje.
Ne koristite Phezam poslije datuma isteka roka važenja koji je naznačen na kutiji.

Neupotrijebljeni lijek se uništava u skladu sa važećim propisima.

6. DODATNE INFORMACIJE

ŠTA SADRŽI PHEZAM?
Aktivna supstanca u svakoj tvrdoj kapsuli je: piracetam 400 mg i cinarizin 25 mg.
Pomoćne supstance su: laktoza, monohidrat; silicijum, koloidalni, bezvodni; magnezijum stearat.

KAKO IZGLEDA PHEZAM I SADRŽAJ PAKOVANJA
Phezam 400mg+25 mg – tvrde kapsule, je dostupan u blister pakovanju u PVC/Al foliji od 10 tvrdih
kapsula, sa 6 blister pakovanja po kutiji.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

PROIZVOĐAČ (administrativno sjedište)
Actavis Group PTC ehf
Reykjavikurvegur 76-78, 220 Hafnarfjordur, Island

Proizvođači gotovog lijeka
Balkanpharma-Dupnitsa AD,
3, Samokovsko Shosse Str., 2600 Dupnitsa, Bugarska

Zdravlje A.D. Leskovac
Vlajkova 199,
16 000 Leskovac, Republika Srbija

NOSILAC DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET
Pliva d.o.o. Sarajevo
Trg heroja 10,
Sarajevo
Bosna i Hercegovina

BROJ I DATUM

DOZVOLE ZA STAVLJANJE LIJEKA U PROMET

Phezam,kapsula tvrda,60x(400mg+25mg): 04-07.10-3711/13 od 19.06.2014.