PHYSIOTENS

PHYSIOTENS 0.2 mg tableta

28 film tableta (1 PVC/PVDC/Al - blister sa 28 tableta), u kutiji

Supstance:
moksonidin
Jačina ATC Oblik
0.2 mg tableta C02AC05 film tableta

UPUTSTVO ZA PACIJENTA

PHYSIOTENS
0,2 mg film tableta
0,4 mg film tableta

moksonidin

Prije upotrebe lijeka pažljivo i do kraja pročitajte ovo uputstvo.

-

Uputstvo sačuvajte. Možda ćete željeti da ga ponovo pročitate.

-

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekaru ili farmaceutu.

-

Ovaj lijek je propisan lično Vama i ne smijete ga dati drugome.

-

Drugima ovaj lijek može da škodi, čak i ako ima znake bolesti slične Vašima.

-

Ukoliko bilo koje od neželjenih djelovanja postane ozbiljno ili ako se desi neželjeno

djelovanje koji nije pomenuto u ovom listiću, obratite se Vašem ljekaru ili farmaceutu.

Uputstvo sadrži:
1. Šta je PHYSIOTENS i za šta se koristi
2. Prije nego počnete uzimati PHYSIOTENS
3. Kako uzimati PHYSIOTENS
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati PHYSIOTENS
6. Dodatne informacije

1. Šta je PHYSIOTENS i za šta se koristi

Physiotens sadrži moksonidin. Pripada skupini lijekova koji se zovu antihipertenzivi. Physiotens se
koristi za liječenje visokoga krvnog pritiska (hipertenzije). Djeluje tako da opušta i širi krvne žile.
Na taj način snižava krvni pritisak.

2. Prije nego počnete uzimati PHYSIOTENS

Nemojte uzimati Physiotens

- ako ste alergični (preosjetljivi) na moksonidin ili bilo koju pomoćnu supstancu Physiotensa
(navedeno u poglavlju 6.)
- ako imate spor srčani ritam (bradikardiju) prouzročen stanjem koje se zove „sindrom
bolesnoga sinusnog čvora“ ili „AV blok 2. ili 3. stepena“
- ako imate zatajenje srca

Ako se bilo što od navedenog odnosi na vas, nemojte uzimati Physiotens. Ako niste sigurni,
razgovarajte sa svojim ljekarom ili farmaceutom.

Budite oprezni s Physiotensom
Razgovarajte sa svojim ljekarom ili farmaceutom prije uzimanja lijeka ako:
- imate AV blok 1. stepena
- imate tešku koronarnu arterijsku bolest ili nestabilnu anginu pektoris
- imate problema s bubrezima. Vaš će ljekar možda trebati prilagoditi dozu lijeka.

Ako se bilo što od navedenog odnosi na vas (ili niste sigurni), razgovarajte sa svojim ljekarom ili
farmaceutom prije uzimanja Physiotensa.

Uzimanje drugih lijekova s Physiotensom
Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste nedavno uzimali druge lijekove, uključujući
i one koje ste dobili bez recepta i biljne pripravke.

Obavijestite svog ljekara ili farmaceuta ako uzimate bilo koji od ovih lijekova:

druge lijekove za snižavanje povišenoga krvnog pritiska. Physiotens može pojačati njihovo

djelovanje.

lijekove za liječenje depresije poput imipramina ili amitriptilina

anksiolitike, sedative ili tablete za spavanje poput benzodiazepina

beta blokatore (vidjeti „Ako prestanete uzimati Physiotens“)

Physiotens se izlučuje iz tijela putem bubrega takozvanom tubularnom ekskrecijom. Drugi lijekovi
koji se na isti način izlučuju bubregom mogu uticati na djelovanje Physiotensa.

Ako se bilo što od navedenog odnosi na vas (ili niste sigurni), razgovarajte sa svojim ljekarom ili
farmaceutom prije uzimanja Physiotensa.

Uzimanje hrane i pića s Physiotensom
Tablete možete uzimati s hranom ili bez nje.
Nemojte piti alkohol za vrijeme liječenja Physiotensom jer može pojačati učinke alkohola.

Trudnoća i dojenje
Obavijestite svojeg ljekara ako ste trudni ili bi mogli zatrudnjeti. Ljekar će preporučiti prestanak
uzimanja Physiotensa, ali i savjetovati koji drugi lijek trebate uzimati umjesto Physiotensa.

Obavijestite ljekara ako dojite ili planirate dojiti. Physiotens se ne preporučuje ženama koje doje.
Ljekar može preporučiti uzimanje drugog lijeka ili prestanak dojenja.

Ako ste trudni ili dojite, posavjetujte se s ljekarom ili farmaceutom prije uzimanja bilo kojeg lijeka.

Upravljanje vozilima i strojevima
Trigonik, lijek sa mogućim uticajem na psihofizičke sposobnosti (upozorenje prilikom upravljanja
motornim vozilima i mašinama)

Za vrijeme uzimanja Physiotensa možete osjećati pospanost ili omaglicu. Ako se to dogodi,
obavijestite svojeg ljekara prije upravljanja vozilima ili strojevima.

Ostala upozorenja
Physiotens sadrži laktozu (vrsta šećera). Ako vam je ljekar rekao da imate bolest
nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek, posavjetujte se sa svojim
ljekarom.

3. Kako uzimati PHYSIOTENS
Physiotens uvijek uzimajte tačno prema uputama vašeg ljekara. Ako niste sigurni, provjerite sa
svojim ljekarom ili farmaceutom.

Progutajte cijelu tabletu s punom čašom vode.
Pokušajte uvijek uzimati tablete u isto doba dana. To će vam pomoći da ih se sjetite uzeti.

Dozirane
Uobičajena početna doza je 0,2 mg.
Ljekar može povisiti dozu do 0,6 mg dnevno.
Ako vam je ljekar rekao da uzimate 0,6 mg dnevno, ovu dozu trebate uzeti u dvije podijeljene
doze.
Najviša pojedinačna doza je 0,4 mg.
Ako imate problema s bubrezima, ljekar vam može reći da smanjite dozu.

Djeca i adolescenti
Physiotens ne treba davati djeci i mlađima od 18 godina.

Ako uzmete više Physiotensa nego što ste trebali
Odmah obavijestite o tome ljekara i ponesite pakovanje lijeka sa sobom. Mogu se pojaviti
sljedeći simptomi: glavobolja, pospanost (somnolencija, sedacija), pad krvnog pritiska (hipotenzija),
usporen ritam srca (bradikardija), suha usta, omaglica, povraćanje, umor, opća slabost i bol u trbuhu
(abdominalna bol).

Ako ste zaboravili uzeti Physiotens
Zaboravljenu tabletu uzmite čim se sjetite. Međutim, ako je skoro vrijeme za iduću dozu,
preskočite zaboravljenu dozu.
Ne uzimajte dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu.

Ako prestanete uzimati Physiotens
Nastavite uzimati lijek dok ljekar ne odluči da trebate prestati.
Ako trebate prestati uzimati lijek, ljekar će postepeno snižavati dozu tokom nekoliko sedmica. Ako
uzimate još neki lijek za snižavanje visokoga krvnog pritiska (poput beta blokatora), ljekar će vam reći
koji lijek trebate prvi prestati uzimati. Na taj način će se vaš organizam polako prilagoditi promjeni.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Physiotensa, obratite se svom ljekaru ili
farmaceutu.

4. Moguće nuspojave
Kao i svi drugi lijekovi Physiotens može izazvati nuspojave.

Prestanite uzimati Physiotens i obratite se ljekaru (možda ćete trebati hitnu medicinsku pomoć) u
slučaju da se dogodi:
- oticanje lica, usana ili usta (angioedem). Ta se nuspojava može dogoditi kod manje od 1 na
100 bolesnika (manje često).

Ostale nuspojave uključuju:
Vrlo često (kod više od 1 na 10 bolesnika)
- suha usta

Često (kod manje od 1 na 10 bolesnika)
- bol u leđima
- glavobolja
- opšta slabost (astenija)
- omaglica, vrtoglavica
- osip ili svrbež (pruritus)
- nesanica, pospanost
- mučnina, proljev, povraćanje, loša probava (dispepsija)

Manje često (kod manje od 1 na 100 bolesnika)
- bol u vratu
- nervoza
- nesvjestica (sinkopa)
- zujanje ili šum u ušima (tinitus)
- usporen srčani ritam (bradikardija)
- nizak krvni pritisak, uključujući i nagli pad pritiska nakon ustajanja
- oticanje (edem)

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti ljekara ili farmaceuta.

Prijavljivanje sumnje na neželjena dejstva lijeka
U slučaju bilo kakvih neželjenih reakcija nakon primjene lijeka, potrebno je obavjestiti Vašeg ljekara ili
farmaceuta. Ovo podrazumijeva sve moguće neželjene reakcije koje nisu navedene u ovom uputstvu
o lijeku, kao i one koje jesu.

5. Kako čuvati PHYSIOTENS
Physiotens morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.
Physiotens 0,2 mg: čuvati na temperaturi do 25ºC.
Physiotens 0,4 mg: čuvati na temperaturi do 30ºC.
Physiotens se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka trajanja navedenog na pakovanju.

6. Dodatne informacije
Šta Physiotens sadrži
Jedna tableta Physiotens 0,2 mg sadrži 0,2 moksonidina.
Jedna tableta Physiotens 0,4 mg sadrži 0,4 mg moksonidina.

Pomoćne supstance: laktoza hidrat, povidon, krospovidon, magnezijev stearat, hipromeloza,
etilceluloza, makrogol 6000, talk, željezov oksid crveni, titanijev dioksid.

Kako Physiotens izgleda i sadržaj pakovanja
Physiotens 0,2 mg: okrugle, blijedo ružičaste, konveksne, film tablete s utisnutim “0,2” na jednoj
strani
Physiotens 0,4 mg: okrugle, ciglasto crvene, konveksne, film tablete s utisnutim “0,4” na jednoj
strani

28 (1 x 28) film tableta u blisteru (PVC/PVDC/Al), u kutiji.

Režim izdavanja lijeka
Lijek se izdaje uz ljekarski recept.

Naziv i adresa proizvođača
BGP Products S.a.r.l.
Boulevard Royal 26,
L-2449

Luxembourg,

Kneževina Luxemburg

Proizvođač gotovog lijeka
Mylan Laboratories SAS
Rue de Belleville Lieu-dit Maillard
01400 Chatillon-sur-Chalaronne
Francuska

Nosilac dozvole za stavljanje lijeka u promet
BGP Products d.o.o.
Kolodvorska 12/3
Sarajevo, BiH

Broj i datum rješenja o dozvoli za stavljanje lijeka u promet
Film tableta, 28 x 0,2 mg: 04-07.3-2-6401/15 od 22.04.2016.
Film tableta, 28 x 0,4 mg: 04-07.3-2-6402/15 od 22.04.2016.